Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Ann Caluwaerts
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Elektrotechniek
Informatie en communicatie
Affiliatie: Verbonden aan Thomas More Antwerpen (Thomas More)
Verbonden aan Telenet
Verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel
Samenvatting:
Ann is lid van het Telenet executive team en is verantwoordelijk voor Corporate Affairs, Brand, Human Resources, Digital workplace, Communicatie, Regelgeving en de Juridische dienst. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen over mens & technologie en het belang van diversiteit en meer meisjes in STEM. Ze is ook lid van de RvB van Imec en VOKA en geeft regelmatig gast colleges aan de VUB en Thomas More.
Activiteiten:
VOKA: lid van de RvB (2015 -lopend) IMEC: lid van de RvB (2016 -lopend) Fellow VUB (Solvay) 2019
Opleiding:
Burgerlijk Ingenieur Elektronica (1990), KUL ; Telecommunications Strategy and Marketing (2002), INSEAD; Advanced Finance for Executives (2003), LBS; Negotiation Strategies (2013), Colombia University NY; Board & Director Effectiveness (2016), Guberna, Executive Program Singularity University (2020)
Ann Caluwaerts
Technische wetenschappen
Elektrotechniek, Informatie en communicatie
Bea Cantillon
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Sociale wetenschappen
Affiliatie: Voorzitter van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
Verbonden aan het Departement Sociologie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Actief in het domein van de sociale zekerheid en de architectuur van de welvaartsstaat.
Activiteiten:
Assistent (1989-1992), docent (1992-1995), deeltijds hoofddocent (1995-1998), hoogleraar (1998-2000), gewoon hoogleraar (2001) UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel (1991-1996); directeur Centrum voor Sociaal Beleid UFSIA (1991); senator (1995-1999).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen (1989) UA.
Prijzen:
P.W. Segersprijs (1990).
Leerstoelen:
Francquileerstoel KUBrussel (2004).
Lidmaatschap:
Voorzitter Foundation for International Studies on Social Security, Wetenschappelijk comité van de International Social Security Association, Commissie Cantillon Expertise i.o.v. minister van Sociale Zaken F. Vandenbroucke, beheerscomité Rijks­dienst voor Kinderbijslag voor Werknemers; lid Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, wetenschappelijke raad van het Centrum voor Bevolkings- en Gezins­studies, Sociaal-Economische Raad Van Vlaanderen.
Bea Cantillon
Menswetenschappen
Sociale wetenschappen
Reinhart Ceulemans
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof.
Discipline: Biologie
Plant- en gewaswetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biologie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Ecologie; planten- en vegetatie-ecologie; global change; bio-energie; biogeochemische cycli; broeikasgassen; atmosfeer-biosfeer fluxen.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar; directeur Onderzoeksexcellentiecentrum Planten- en Vegetatie-ecologie (1999); vice-voorzitter (2001), voorzitter (2004) departement Biologie; vice-decaan (2006) faculteit wetenschappen UA; gastprofessor Universiteit Washington (Seattle, USA), Universite de Paris-XI (Orsay, France), Universiteit
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Biologie (1980); Postgraduaat Terrestrische Ecologie (1984); Hoger Aggregaat (1990) UIA.
Prijzen:
Scientific Achievement Award (1990) International Union of Forestry Research Organisations; International Biographical Centre Lifetime Achievement Award (2001, UK); Man of the Year Award (2001) American Biographical Institute (VS), Francqui-;leerstoel (2006-2007) UCL; Corresponding Member Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia); Doctor Honoris Causa Mendel University of Brno (Tsjechie, 2010); Doctor Honoris Causa (Universite d' Orléans, France; 2012).
Ordes:
Doctor Honoris Causa Mendel University of Brno (Tsjechie) Doctor Honoris Cause Universite d'Orleans (France) Corresponding Member Slovenian Academy of Sciences and Arts (Slovenia)
Leerstoelen:
Fulbright-Hays Grantee (1987-1988) University of Washington (VS), Advanced Research Grant (2009-2013) Europese Onder­zoeksraad, Methusalem-financiering (2007-2014) voor Vlaamse toponderzoekers.
Lidmaatschap:
Voorzitter (2008) Life, Earth and Environmental Sciences permanent comité European Science Foundation; wetenschappelijk adviseur International Foundation for Science, Zweden; lid Nationaal Comité SCOPE-IGBP, Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en voorzitter van de werkgroep biodiversiteit hiervan, raad van bestuur Canadian Carbon Program.
Reinhart Ceulemans
Natuurwetenschappen
Biologie, Plant- en gewaswetenschappen
Laurens Cherchye
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Het onderzoek van Laurens Cherchye situeert zich binnen de micro-economie. Het richt zich onder andere op de vraag hoe er binnen gezinnen beslissingen worden genomen omtrent de verdeling van tijd en geld, en wat de impact hiervan is op het individuele welzijn van de gezinsleden. Daarnaast is Laurens Cherchye gespecialiseerd in niet-parametrische technieken voor de analyse van productiegedrag.
Activiteiten:
- Extramural fellow of CentER, Tilburg University - Honorary senior research associate, University College London (UCL; Department of Economics) - International research fellow, Institute for Fiscal Studies (IFS) - Research fellow, Center for Economic Policy research (CEPR) - Associate Editor, Economic Journal - Associate Editor, Journal of Productivity Analysis
Opleiding:
Licentiaat Economische Wetenschappen KU Leuven, 1996; Master of Science in Economics, KU Leuven, 1998; Doctor in de Economische Wetenschappen, KU Leuven, 2001; Postdoctoraal Onderzoeker FWO-Vlaanderen, 2002-2008; Visiting professor ECARES, Université Libre de Bruxelles (ULB), 2008-2009; Hoogleraar Tilburg University, 2009-2011.
Prijzen:
EURO Management Science Strategic Innovation Prize 2004 (MSSIP 2004), European Association of Operational Research Societies (EURO); Prijs van de Vereniging voor Economie (VVE) 2008; Prijs van de Vlaamse Wetenschappelijke Stichting 2014, KVAB; Pioniersprijs 2015, Groep Humane Wetenschappen KU Leuven; Francquiprijs 2019, Francqui Stichting.
Laurens Cherchye
Menswetenschappen
Economie
Willy Clarysse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1998
Titel: Em. prof.
Discipline: Oudheid (tot 500)
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Oudheid van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Papyroloog, demotisant en koptoloog, onderzoek aangaande de multiculturele maatschappij van laat-Faraonisch, Grieks-Romeins en Byzantijns Egypte.
Activiteiten:
Buitengewoon docent (1979-1993), buitengewoon hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (2002), vice-decaan onderzoek Letteren (2004-07) KU Leuven; onderzoeksleider (1991-1995), onderzoeksdirecteur (1995) NFWO; gewoon hoogleraar (1997-2012); emeritus (2012)
Opleiding:
Lic. Oriëntalistiek (1971), dr. Klassieke Filologie (1974) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1977), prijs der Alumni van de Universitaire Stichting (1982), prix Saintour Parijs (1996).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde.
Discipline:
klassieke studies
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1997), distinguished lecturer at the Center for the Tebtunis Papyri Berkeley (2004).
Willy Clarysse
Menswetenschappen
Oudheid (tot 500)
Stijn Coninx
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Eretitel: baron
Discipline: Film
Samenvatting:
Regisseur van langspeelfilms o.a. Hector, Koko Flanel, Daens, Licht, Verder dan de maan; kortfilms, televisieprogrammas en theaterproducties.
Activiteiten:
Hoogleraar (1993), artistiek directeur (1993-1995) RITS; docent (1993) INSAS Brussel.
Opleiding:
RITS, Filmacademie Brussel (1980).
Prijzen:
Talrijke bekroningen waaronder een nominatie voor de Academy Award Oscars in de categorie Best Foreign Language Film voor de film Daens.
Lidmaatschap:
Lid Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, European Film Academy, raad van bestuur SABAM; voorzitter Vlaams Filminstituut; ondervoorzitter Koninklijk Belgisch Filmarchief en Filmmuseum te Brussel.
Stijn Coninx
Kunsten
Film
August Coomans
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1978
Discipline: Evolutie
Samenvatting:
Dierkundige, specialist in de morfologie en systematiek van invertebraten, in het bijzonder in de nematologie.
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (2001) UGent; directeur-diensthoofd Laboratorium Morfologie en Systematiek der Dieren en Museum voor Dierkunde.
Opleiding:
Dr. Dierkunde (1963).
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), Medaille van Verdienste stad Gent.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde; Burgerlijke Medaille 1ste klasse; Burgerlijk Kruis 1ste klasse.
Lidmaatschap:
Fellow en Honorary Member American Society of Nematologists; fellow en voorzitter (1992-96) European Society of Nematologists; ondervoorzitter Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap Dodonaea; gewezen ondervoorzitter en voorzitter van de Belgische Dierkundige Vereniging; gewezen lid Life and Environmental Sciences Committee, European Science Foundation.
August Coomans
Natuurwetenschappen
Evolutie
Erelid
Thomas Coomans de Brachène
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Bouwkunde
Architectuurgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Samenvatting:
architectuurhistoricus, bouwhistoricus, monumentenzorger
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar KU Leuven, Departement Architectuur, en Raymond Lemaire International Centre for Conservation
Opleiding:
PhD kunstwetenschappen en archeologie
Prijzen:
Laureaat van de Belgische Stichting Roeping / Vocatio, 1992
Thomas Coomans de Brachène
Kunsten
Bouwkunde, Architectuurgeschiedenis
Roland Coryn
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1993
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Werkzaam als altviolist, dirigent maar vooral als componist van koor-, kamer- en orkestmuziek.
Activiteiten:
Leraar viool-altviool en piano Muziekacademies te Harelbeke en Izegem (1957-77); Muziekconservatorium Oostende; (1977-79), directeur Stedelijke Muziekacademie P. Benoit Harelbeke (1979-96); directeur. leraar a.i. kamermuziek (1973-74), harmonie (1974-76), contrapunt en fuga (1977-79), leraar dirigent Nieuw Conservatoriumensemble Gent (tot 1993).Docent compositie (1979-96) Koninklijk Muziekconservatorium Gent
Prijzen:
Laureaat Tenutowedstrijd (1973), Jef Van Hoofprijs (1974), beurs ministerie voor Nederlandse Cultuur (1979), Koopalprijs voor kamermuziekwerk (1986), Visser-Neerlandiaprijs (1999).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Roland Coryn
Kunsten
Muziek, Compositie
Erelid
Herman Cousy
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Rechtsgeleerde in het gebied van het verzekeringsrecht (privaatrecht en regulering), het handelsrecht (voornamelijk het insolventierecht) en het recht van de overmatige daad.
Activiteiten:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1982) KU Leuven; directeur Centrum Verzekeringswetenschap (CRIS); assessor Afdeling Wetgeving Raad van State; lid Raad van Toezicht CBFA; ereadvocaat.
Opleiding:
Dr. Rechten (1969), lic. Notariaat (1969), kand. Economische Wetenschappen, Master of Comparative Law (1970) universiteit Chicago, dr. Rechtsgeleerdheid (1975).
Discipline:
recht
Lidmaatschap:
Lid Conseil de Présidence AIDA, European Institute of Insurance Law (Stockholm), Academia Europea, Académie Internationale de Droit Comparé; erelid Vereniging voor Verzekeringsjuristen.
Herman Cousy
Menswetenschappen
Recht
Annie Cuyt
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Exacte wetenschappen
Toepassingsgerichte wiskunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Wiskunde-Informatica (UAntwerpen)
Samenvatting:
Kandidaat - Licenciaat - Doctoraat - Aggregaat Hoger Onderwijs Wiskunde
Activiteiten:
Lifetime member van AMS (American Mathematical Society), SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics), ACM (Association for Computing Machinery)
Opleiding:
Universiteit Antwerpen
Discipline:
Wiskundige, Universiteit Antwerpen
Annie Cuyt
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Toepassingsgerichte wiskunde
Rafaël D'Haene
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1993
Discipline: Muziek
Compositie
Samenvatting:
Componist van vaak en door gereputeerde uitvoerders gespeeld werk, een traditioneel schoonheids­ideaal in Beethoveniaanse traditie nastrevend.
Activiteiten:
Docent geschreven harmonie, contrapunt, fuga (1972) Koninklijk Muziekconservatorium Brussel; muziekanalyse, compositie (1985) Muziekkapel Koningin Elisabeth.
Opleiding:
Studies Stedelijk Muziekconservatorium Kortrijk, Koninklijk Muziekconservatorium Brussel, École normale de Musique (1968) Parijs, Muziekkapel Koningin Elisabeth (1969-71) Argenteuil.
Prijzen:
Buffin de Chosalprijs (1967), compositieprijs van de provincie West-Vlaanderen voor instrumentale muziek (1969), Tenutoprijs (1972), 1ste laureaat van de Oscar Esplawedstrijd (1972), Lili Boulangerprijs (1977), Eugène Baieprijs (1980), Koopal­prijs (1981), Gebroeders Darcheprijs (1985), SABAM-prijs (1989).
Rafaël D'Haene
Kunsten
Muziek, Compositie
Leen d'Haenens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof.
Discipline: Communicatiekunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Leen d'Haenens
Menswetenschappen
Communicatiekunde
William D'haeseleer
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Energietechniek
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Energiebeheer & rationeel energiegebruik, kernenergie, nieuwe energietechnieken, energiesystemen, energie & milieu en energiebeleid, nucleair technisch ingenieur bij Tractebel (1994-1996).
Activiteiten:
Deeltijds hoofddocent (1989), gewoon hoogleraar (1996), hoofd van de afdeling Toegepaste Mechanica en Energieconversie KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), burgerlijk ir. Kernwetenschappen (1982) KU Leuven; MSc. Electrical Engineering (1983), Ph.D. Electrical Engineering (1983) universiteit Wisconsin, Madison.
Leerstoelen:
Fulbright Grantee (1982-83); Euratom Fellow (1988-1990).
Lidmaatschap:
Voorzitter European Energy Institute, Commissie ENERGY 2030, afdeling Energie van de KVIV, raad van bestuur Cogen-Vlaanderen; lid Belgische AMPERE Commissie, Adviescomité Energie van de Europese Commissie; president Belgian Nuclear higher Education Network (BNEN).
William D'haeseleer
Technische wetenschappen
Energietechniek
Lieven Danneels
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Affiliatie:
Voorzitter van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen
Lieven Danneels
Technische wetenschappen
Veerle Darras
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Research group of comparative endocrinology
Activiteiten:
gewoon hoogleraar dierenfysiologie, endocrinologie
Opleiding:
Veerle Darras
Natuurwetenschappen
Biologie
Kristin Davidse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Engelse taalkundige
Opleiding:
Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
engelse taalkunde
Kristin Davidse
Menswetenschappen
Taalkunde
Nele De Belie
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2022
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Landbouwgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (UGent)
Samenvatting:
Specialist op vlak van duurzaamheid van cementgebonden materialen. Bijzondere aandachtsgebieden: alternatieve bindmiddelen, hydratatiemechanismen, microstructuur, duurzaamheid in agressieve milieus, versnelde aantastingsproeven, milieu-impact, levenscyclusanalyse, recyclage en circulaire economie, zelfhelend beton, zelfreinigend beton, biodegradatie, microbiële carbonaatprecipitatie, fotokatalyse.
Activiteiten:
Lid Directieraad / Managementcomité van het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) (2004-2009). Bestuurder Strategisch Initiatief Materialen in Vlaanderen (SIM) (2009-heden). Expert (2010-2011), cluster voorzitter (2011-2015), voorzitter (2018-2021) van het Technical Activities Committee (TAC) van RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures). Vicepresident RILEM (2021-heden). Voorzitter RILEM technisch comité TC 281-CCC - Carbonation of concrete with supplementary cementitious materials (2018-heden). Lid Beslissingscomité bij het Hermesfonds (VLAIO) (2015-heden, alternerend). Lid strategische adviesraad VITO (2018-heden). Bestuurder Belgische Betongroepering (BBG VZW) (2018-heden). Raadgever Wetenschap en innovatie van de Vlaamse Minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap en Innovatie en Buitenlandse Handel (2005-2009).
Opleiding:
Dr. Toegepaste Biologische Wetenschappen (1997) UGent; postdoctoraal onderzoeker FWO, KULeuven (1997-2000); docent UGent (2000); hoofddocent (2008); hoogleraar (2010); gewoon hoogleraar (2018); Directeur Laboratorium Magnel - Vandepitte voor bouwkundige constructies en bouwmaterialen (2018).
Prijzen:
Verscheidene studieprijzen en best paper awards incl. e.g. Armand Blanc Prize (2000), BBSRC Young Engineer Reward (2000); RILEM Robert L'Hermite medallist 2010; RILEM fellow (2015)
Nele De Belie
Technische wetenschappen
Landbouwgeschiedenis
Werner De Bondt
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Discipline: Architectuur
Interieurvormgeving
Affiliatie: Verbonden aan BVBA Atelier De Bondt
Samenvatting:
Architect, theaterbouwer, publicist, interieurontwerper. Kenmerkend voor zijn werken is de formele zuiverheid en een boeiende inwendige ruimtestructuur, o.m. verbouw en nieuwbouw van het muziektheater Ancienne Belgique te Brussel (1979-1996), bouw Cultureel Centrum t Blikveld te Bonheiden.
Activiteiten:
stage bij Marc Dessauvage (1966-1969). Ontwerper en docent Studio Herman Teirlinck (1970-1986); hoofd afdeling Theatervormgeving Jan van Eyck Academie Maastricht; zelfstandig architect (1970) Antwerpen.
Opleiding:
Opleiding architectuur (1966) NHIBS
Prijzen:
Prijs Vlaamse Gemeenschap (1990), deelname Quadriënnale Praag (1979, 1983, 1987), 1ste prijs architectuurwedstrijd Bloso-domein Hofstade, 2de laureaat architectuurwedstrijd nieuw gerechtsgebouw Antwerpen.
Werner De Bondt
Kunsten
Architectuur, Interieurvormgeving
Paul De Bruycker
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2012
Discipline: Technische wetenschappen
Chemische ingenieurstechnieken
Affiliatie: CEO van Indaver NV
Samenvatting:
CEO INDAVER NV. Expert in afvalwetgeving en afvalbeheer met bijzondere aandacht voor het uitbaten van gespecialiseerde afvalverwerkingsinstallaties en het beheren van intelligente beheerssystemen.
Discipline:
CEO INDAVER NV
Lidmaatschap:
Vice president CEWEP, Voorzitter Council for Strategic Advice FBW UGent, Vice president Haz waste working group ISWA, lid KVIV,...
Paul De Bruycker
Technische wetenschappen
Technische wetenschappen, Chemische ingenieurstechnieken