Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Reinhilde Veugelers
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Economie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Bedrijfseconoom, met onderzoek in het veld van industriële organisatie, internationale economie en strategie, innovatie en wetenschap.
Activiteiten:
gewoon hoogleraar KU Leuven; bestuurder-directeur (1998-2002) Interuniversity College for Management Sciences; Adviseur (2004-2008) Europese Commissie BEPA.
Opleiding:
Dr. Economie (1990) KU Leuven,
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2010) ULB. Research fellow Center for Economic Policy Research, Londen; senior fellow Bruegel; visiting fellow Northwestern University, MIT, Universidad Autonoma de Barcelona, NY, Paris I, UMaastricht,
Reinhilde Veugelers
Menswetenschappen
Economie
Magda Vincx
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Biologie
Samenvatting:
Biologe met interesse voor de systematiek en ecologie van de bodembewonende organismen van de zee, het mariene benthos.
Activiteiten:
Assistent (1977), docent (1991), gewoon hoogleraar (2004) UGent; hoofd (1987) onderzoeksgroep Mariene Biologie, UGent.
Opleiding:
Dr. Biologie (1986) RUG.
Lidmaatschap:
Voorzitter opleidingscommissie Mariene en Lacustriene Wetenschappen; lid onderzoeksraad UGent, Industrieel Onderzoeksfonds UGent, meerdere FWO-commissies en verschillende internationale organi­saties.
Magda Vincx
Natuurwetenschappen
Biologie
Hans Vlieghe
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1990
Discipline: Kunstgeschiedenis
Samenvatting:
Kunsthistoricus die zich toespitst op het onderzoek over Rubens en de schilders uit diens omgeving.
Activiteiten:
Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven; lid en gewezen voorzitter raad van bestuur Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw, Rubenianum, Antwerpen.
Opleiding:
Dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1967) RUG.
Prijzen:
Laureaat universitaire wedstrijd (1965), reisbeurzenwedstrijd (1971), Stichting Prinses Marie-José (1968).
Lidmaatschap:
Lid Historians of Netherlandish Art.
Hans Vlieghe
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Erelid
Christoffel Waelkens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof.
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Sterrenkundige; evolutie van sterren, circumstellaire media, astrofysisch ruimteonderzoek.
Activiteiten:
Buitengewoon docent (1986), hoofddocent (1990), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1996) KU Leuven; hoofd van het Instituut voor Sterrenkunde.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen (1984) KU Leuven.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1986), H. Vanderlindenprijs (1992).
Lidmaatschap:
Lid International Astronomical Union, Royal Astronomical Society, European Astronomical Society; lid Hot Star Panel en Cool Star Panel van de European Southern Observatory, Belgische delegatie in het Space Science Committee van de European Space Agency, Herschel Science Team; coördinator Vlaamse Weten­schaps­week.
Christoffel Waelkens
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Johan Wagemans
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
psycholoog
Opleiding:
BA psychologie (1983), BA filosofie (1984), MSc psychologie (1986), PhD psychologie (1991)
Prijzen:
2000 I.S.I. Citation Classic Award 2013 Wolfgang Metzger Award (Gestalt Theory Association)
Discipline:
psychologie
Johan Wagemans
Menswetenschappen
Psychologie
Dirk Wauters
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Bestuurder van Jala
Samenvatting:
General Manager, Services and Distribution Division Belgium (1991-1994); Vice President, Northern Europe, Services and Distribution Division (1995-1998) Alcatel Bell Antwerpen. President, e-Business Distribution Division (eDD) (1999-2001) Alcatel, Parijs (Frankrijk); Executive Vice-president, Communications BeLux (2002-2007) Siemens; gedelegeerd bestuurder (2007-2009) Vlaamse Radio en Televisie.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1977), licentiaat TEW (1978) KU Leuven; Master of Business Administration (1979-1981) Stanford Graduate School of Business, Palo Alto, Californië (VS).
Leerstoelen:
CRB Fellowship van de Belgian American Educational Foundation (1979-1981).
Lidmaatschap:
Computer Aided Engineering van geïntegreerde circuits: ontwikkelde Business Plan voor Europa, waarna co-manager van alle Europese filialen en afgevaardigd bestuurder (1981-1986) Silvar-Lisco, Leuven; Director Product Marketing (1987-1988) Silvar-Lisco, Menlo Park, Californië (VS); Director of Marketing for IC products, Product Integration and Platforms (1988-1991) Valid Logic Systems.
Dirk Wauters
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek
Martine Wevers
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof.
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
materiaalkundige
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Martine Wevers
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Maurice Weyembergh
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1999
Discipline: Wijsbegeerte
Samenvatting:
Germanist, filosoof, recensent.
Activiteiten:
Docent (1968), gewoon hoogleraar (1974) VUB; directeur Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken.
Opleiding:
Dr. Wijsbegeerte (1967) ULB.
Prijzen:
Prijs ARB (1972).
Leerstoelen:
Francquileerstoel (1996) KU Leuven.
Lidmaatschap:
Vice-voorzitter Société des Études Camusiennes; lid redactieraad Annales de lInstitut de Philosophie de LUniversité de Bruxelles, Wijsgerig Perspectief en Nexus.
Maurice Weyembergh
Menswetenschappen
Wijsbegeerte
Dominique Willems
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1989
Titel: Prof. dr.
Discipline: Taalkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Samenvatting:
Actief in de Franse taalkunde.
Activiteiten:
Docent (1979), gewoon hoogleraar (1989), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-94) RUG.
Opleiding:
Dr. Romaanse Filologie (1975) RUG.
Prijzen:
Medaille stad Gent (1968-69).
Leerstoelen:
Fellow VLAC (2005).
Dominique Willems
Menswetenschappen
Taalkunde
Jacques Willems
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering (UGent)
Ererector van de Universiteit Gent
Samenvatting:
Onderzoek en onderwijs op gebied van dynamische systemen, elektrische netwerken en netten voor overdracht van elektrische energie. Expert bij NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor het opzetten van een gemeenschappelijk evaluatie- en accreditatieorgaan voor het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.
Activiteiten:
Assistent (1964), docent (1969), gewoon hoogleraar (1973), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1988-1992), rector (1993-2001), professor emeritus (2004) UGent.
Opleiding:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963) RUG; M.Sc. in Electrical Engineering (1964) MIT, Cambridge, Massachusetts (VS); dr. ir. (1967) RUG; geaggregeeerde voor het Hoger Onderwijs (1969) RUG
Prijzen:
Fellow van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Ordes:
Grootofficier in de Kroonorde; Grootofficier in de Leopoldsorde; In 2002 benoemd tot Baron; ereburger van de gemeente Maldegem.
Lidmaatschap:
Voorzitter en bestuurslid van UZGent, FWO, VLIR, Universitaire Stichting; voorzitter en lid van diverse evaluatiecommissies voor instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs (Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Frankrijk, Roemenië).
Jacques Willems
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Erelid
Roland Wissaert
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1992
Discipline: Elektrotechniek
Samenvatting:
Secretaris BACAS (Royal Belgium Academy Council of Applied Sciences) (2002-2003).
Activiteiten:
Assistent (1968-1970) KU Leuven; ontwikkelingsingenieur Telecommunicatie, Siemens, München (Duitsland) (1970-1971); ontwikkelingsingenieur (1971-1973), diensthoofd (1974-1979), afdelingshoofd (1980-1984), directeur (1985-2000), Switching Laboratory te Gent van Siemens NV later Siemens-ATEA NV.
Opleiding:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1965) RUG; MSc. Electrical Engineering (1966) universiteit California, Berkeley (VS).
Ordes:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Kroonorde.
Leerstoelen:
CRB Fellow van de Belgian American Educational Foundation (1965).
Roland Wissaert
Technische wetenschappen
Elektrotechniek
Erelid
Els Witte
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Geschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (VUB)
Samenvatting:
Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).
Activiteiten:
Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1970) RUG.
Prijzen:
De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Lidmaatschap:
Voorzitter raad van bestuur BRTN (1988-94); lid raad van beheer Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1974), raad van bestuur Thorbecke Vereniging voor Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur (1986); lid International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (1984), European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences (1986), e.a.; voorzitter Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Els Witte
Menswetenschappen
Geschiedenis
Jan Wouters
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Samenvatting:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activiteiten:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Opleiding:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Prijzen:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Leerstoelen:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Lidmaatschap:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Menswetenschappen
Recht