Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Jaak Billiet
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2001
Titel: Em. prof.
Discipline: Sociologie
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Methodologie van het sociologisch onderzoek, i.h.b. survey-onderzoek en data-analyse. Zijn onderzoek situeert zich in het domein van de kwaliteitsverbetering van het survey-onderzoek met speciale aandacht voor modelleren van meetfouten. Inhoudelijk heeft zijn onderzoek betrekking op de relatie tussen stemgedrag en de verandering van waarden en politieke houdingen, o.m. het etnocentrisme.
Activiteiten:
Buitengewoon docent (1976), docent (1978), gewoon hoogleraar (1982), emeritus met opdracht (2008) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Sociale Wetenschappen (1975) KU Leuven.
Prijzen:
Van den Heuvelprijs (1978), Van der Guchtprijs (1990), Descartesprijs voor ESS team (2005).
Leerstoelen:
Francquileerstoel VUB (1991)
Lidmaatschap:
Lid Royal Statistical Society, International Sociological Association, International Society for the Sociology of Religion, Belgische Vereniging voor Statistiek, e.d.
Jaak Billiet
Menswetenschappen
Sociologie
Koen Binnemans
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Samenvatting:
De onderzoeksactiviteiten van Prof. Koen Binnemans kunnen met de volgende kernwoorden worden samengevat: solvometallurgie, hydrometallurgie, solventextractie, ionische vloeistoffen, kritieke metalen, zeldzame aarden, anorganische chemie.
Activiteiten:
 • 2010–heden Gewoon Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2005-2010 Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2002–2005 Hoofddocent, deeltijds (KU Leuven)
 • 2000–2002 Bijzonder gastdocent (KU Leuven)
 • 1996–2005 Postdoctoraal Onderzoeker FWO-Vlaanderen (KU Leuven)
 • 1992–1996 Aspirant NFWO (KU Leuven)
Opleiding:
 • 1992–1996: Doctoraat in de Wetenschappen, Groep Scheikunde (KU Leuven)
 • 1988–1992: Licentiaat in de Scheikunde (KU Leuven)
Prijzen:
 • 1992: (KVCV-Jongerenprijs 1992)
 • 1996: DSM Award for Chemistry and Technology 1996 (2nd Prize)
 • 1999: Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse der Natuurwetenschappen
 • 2000: European Rare Earth and Actinide Society (ERES) Junior Award
 • 2000: Kiwanis Prize KU Leuven
 • 2016: ERC Advanced Grant SOLCRIMET
Koen Binnemans
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Hubert Bocken
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1994
Titel: Em. prof.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Samenvatting:
Doceerde aan de Rechtsfaculteit UGent verschillende vakken uit het privaatrecht (in het bijzonder de algemene inleiding tot het privaatrecht en het verbintenissenrecht), rechtsvergelijking en milieurecht en gaf gastcolleges en lezingen aan andere universiteiten in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, V.S.A., China en Australië . Publiceerde over verschillende aspecten van het verbintenissenrecht, het milieurecht en de rechtsvergelijking. Was een van de eersten in België om onderzoek te verrichten over het milieurecht en het milieuaansprakelijkheidsrecht. Recent wetenschappelijk werk betreft het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de causaliteitsproblematiek en schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht. Auteur van 2 boeken als enig auteur, 10 boeken als medeauteur, 19 boeken als editor en meer dan 150 tijdschriftartikelen en bijdragen in boeken. Adviseerde bij de voorbereiding van wetgeving op het gebied van het privaatrecht en het milieurecht.
Activiteiten:

Sinds 1971 voltijds verbonden aan Universiteit Gent, eerst als lid van het wetenschappelijk, nadien onderwijzend personeel. Momenteel Emeritus gewoon hoogleraar, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht UGent (2009-09-01)
 
Gewoon hoogleraar UGent
Directeur (1983-91) Seminarie voor Burgerlijk en Vergelijkend Recht, (1988-92) Seminarie voor Milieurecht, (1992-2000) Centrum voor Milieurecht UGent
voorzitter Vakgroep burgerlijk recht (1992-2009)
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1994-98) UGent
Lid raad van bestuur (1992-94) UGent
Directeur (1999-2007) Buitenlandse Betrekkingen, (1999-2007) LLM programma Master of Laws in European and Comparative Law UGent.
Oprichter en voorzitter (1985-97) Belgische Vereniging voor Milieurecht;
Voorzitter en initiatiefnemer (1989-95) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest;
Voorzitter Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland (2009-2018 );
Voorzitter redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht (2014-2018).
Voorzitter jury F. Collinprijs voor recht, Universitaire Stichting (2012-2016)
Lid van raad van bestuur (2016-2020) en ondervoorzitter (2018-2020) van ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities)
Covoorzitter van de Commissie tot hervorming van het Aansprakelijkheidsrecht ingesteld door Minister van Justitie Geens belast met het uitwerken van een voorontwerp tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht (2015-).

Bestuurder van de Klasse van Menswetenschappen (2013-2014). Voorzitter van de Commissie Publicatiebeleid (2013-2017). Ondervoorzitter (2015). Voorzitter (2015-2016). Lid van de raad van bestuur (2017-2020). Erevoorzitter (2017-)
 

Opleiding:
Dr. Rechten (1967) RUG, M. Laws (1968) Harvard Law School; geaggregeerde Hoger Onderwijs (burgerlijk recht) (1978) RUG.
Prijzen:

Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967)
Prijs Stichting Leefmilieu (1978)
Laureaat  Reisbeurzenwedstrijd (1982)
Laureaat internationale Elisabeth Haub-prijs voor Milieurecht (1992)

Honorary professor Bond University (Qld., Aus, 2010)

Ordes:
Grootofficier in de orde van Leopoldsorde.
Grootkruis in de Orde van Leopold II.
Discipline:
Verbintenissenrecht, in het bijzonder buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Hubert Bocken
Menswetenschappen
Recht
Erelid
Frans Boenders
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1991
Discipline: Kunstkritiek
Woordkunst
Samenvatting:
Radio- (BRT-3) en televisiemaker, essayist, publicist, kunstcriticus, dichter.
Activiteiten:
Producer (1966), hoofdproducer (1977), eerste producer (1982) BRT; tevens werkzaam voor VPRO en NOS; hoofdredacteur van het maandblad Kunst en Cultuur (1987).
Opleiding:
Kand. Germaanse Filologie (1966), bacc. Thomistische Wijsbegeerte (1967) KU Leuven.
Prijzen:
Arkprijs van het vrije woord (1979), prijs van de Université Radiophonique et Televisuelle Internationale (1981), Willemsfondsprijs voor de Kunstkritiek (1987).
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Frans Boenders
Kunsten
Kunstkritiek, Woordkunst
Erelid
Annemie Bogaerts
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Dr. in de chemie, specialisatie fysicochemie - plasmachemie
Activiteiten:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
scheikundige, hoogleraar Universiteit Antwerpen
Annemie Bogaerts
Natuurwetenschappen
Scheikunde
Luc Bonte
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Dr.
Discipline: Materiaalkunde
Bedrijfskunde
Activiteiten:
Voorzitter Ondernemers voor Ondernemers
Opleiding:
Dr. Toegepaste Wetenschappen
Prijzen:
Thomas L. Joseph Award (2006, Association for Iron and Steel Technology, USA)
Luc Bonte
Technische wetenschappen
Materiaalkunde, Bedrijfskunde
Marc Boone
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2008
Titel: Prof. dr.
Discipline: Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Samenvatting:
Historicus met onderzoekszwaartepunt in de sociaal-economische en politieke geschiedenis van de late middeleeuwen (Bourgondische geschiedenis), meer bepaald in de geschiedenis van de middeleeuwse steden. Historische methodologie en historiografie.
Activiteiten:
Assistent (1980-1988), hoofddocent (1999), Hoogleraar (2004), onderwijsdirecteur Letteren en Wijsbegeerte (2008) UGent; bevoegdverklaard navorser/onderzoeksleider NFWO (1989-1999); gasthoogleraar (1999) Université de Bourgogne te Dijon, (2005) École des Hautes Études et Sciences Sociales Paris en (2007) Université de Paris IV - Paris/Sorbonne.
Opleiding:
Dr. Geschiedenis (1987) RUG.
Prijzen:
Prijs Provincie Oost-Vlaanderen (1981), Laureaat KAWLSK (1989), Laureaat Anton Bergmann prijs (ARB) (1985-1990).
Ordes:
Burgerlijke Medaille eerste klasse (2003).
Leerstoelen:
Fellow VLAC (2002-2003), Francquileerstoel ULB (2005-2006).
Lidmaatschap:
IUAP projectleider/editor; lid International Commission of the History of Towns, European Association of Urban Historians, Academia Europaea; voorzitter Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.
Marc Boone
Menswetenschappen
Nieuwe geschiedenis (1500-1870)
Michaël Borremans
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2014
Discipline: Schilderkunst
Samenvatting:
Kunstschilder
Opleiding:
Kunstopleiding Sint-Lucas Gent, fotografie
Michaël Borremans
Kunsten
Schilderkunst
Ignace Bossuyt
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1993
Discipline: Musicologie
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Musicologie van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek toegespitst op de Vlaamse polyfonie van de Renaissance. Uitgever opera omnia van Jean de Castro en Philippus de Monte.
Activiteiten:
Docent (1981), hoogleraar (1989) KU Leuven.
Opleiding:
Kand. Klassieke Filologie (1967), kand. Kunstgeschiedenis (1969), dr. Musicologie (1978).
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1980).
Ignace Bossuyt
Kunsten
Musicologie
Erelid
Luc Bossyns
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2004
Discipline: Exacte wetenschappen
Scheepsbouwkunde
Affiliatie: Gedelegeerd Bestuurder bij Aquafin NV
Samenvatting:

Milieu, waterzuivering

 

Activiteiten:
Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV.CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV. Lid international Technical Committee (Londen), Benelux Comité (Rotterdam) Lloyds Register of Shipping; bestuurder IWA;
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur Scheepsbouwkunde (1977) RUG; postuniversitair programma voor bedrijfsbeheer (1982) UFSIA.
Luc Bossyns
Technische wetenschappen
Exacte wetenschappen, Scheepsbouwkunde
Geert Bouckaert
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Titel: Prof. dr.
Affiliatie: Verbonden aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven)
Promotor-coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar
Opleiding:
Handelsingenieur (1980 KU Leuven), Licentiaat Politieke Wetenschappen (1983 KU Leuven), Licentiaat Wijsbegeerte (1984 KU Leuven), PhD Sociale Wetenschappen (1990 KU Leuven)
Prijzen:
Anneliese Maier Research Award (Alexander von Humboldt Stiftung, Germany) (2014), NISPAcee Merit Award (2011), Donald C. Stone Lecture Award (ASPA, 2011) , IRSPM 2007 Routledge Outstanding Achievement Award, EIPA Alexis de Tocqueville Prize (Maastricht, 2003)
Eredoctoraat:
Bucarest University of Economic Studies (2018) University Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (2014) Université de Lausanne (2014) National School of Political Studies and Public Administration, Bucarest (2010) Corvinus University of Budapest (2010) Tallinn University of Technology (2008) Aix-Marseille University (2008)
Geert Bouckaert
Menswetenschappen
Jean Bourgeois
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Archeologie
Samenvatting:
Archeoloog
Activiteiten:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
archeologie
Jean Bourgeois
Menswetenschappen
Archeologie
Dirk Braeckman
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Discipline: Fotografie
Affiliatie: Verbonden aan Zeno X
Samenvatting:

Dirk Braeckman (°1958) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, afdeling foto en film. In 2017 vertegenwoordigde hij België op de 57ste Biënnale van Venetië en geldt daarmee als een van de meest vooraanstaande hedendaagse Belgische kunstenaars. Binnen zijn oeuvre tast Braeckman de grenzen af van zowel de analoge als de digitale fotografie.

Zijn werk was reeds te zien in The Modern Art Museum of Fort Worth (USA), LE BAL (Paris), De Pont (Tilburg), De Appel (Amsterdam), S.M.A.K. (Ghent), BOZAR (Brussels), M (Leuven) and ROSEGALLERY (Santa Monica, CA) en maakt deel uit van zowel museale als privé-collecties over de hele wereld waaronder FRAC Nord-Pas de Calais (Dunkirk), Sammlung Goetz (Munich), De Pont (Tilburg), Fondation Nationale d’Art Contemporain (Paris), Central Museum (Utrecht), Musée d’Art Contemporain et Moderne (Strasbourg).

Opleiding:

Braeckman studeerde van 1977 tot 1981 aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, afdeling foto en film.

Prijzen:

2018 Medal of Honour in the Human Sciences (KU Leuven)
2006 Culture Prize 2005 of the Flemish Community (section Fine Arts)
2003 Culture Prize of the City of Ghent (section Fine Arts), Ghent
2002 Culture Prize of the K.U. Leuven (Prize Fonds Blanlin-Evrart), Louvain
2000 Prize Vic Depauw Kiwanis, Ghent
1997 Prize for Photography of the Antwerp Province, Antwerp
1990 Preis für junge europäische Fotografen, Frankfurt
1989 Belgian Kodak Award, Brussels
1988 International Photo Metro Award (third prize), San Francisco Belgian Kodak Award (second prize), Brussels
1987 Prize for Plastic Arts of the City of Harelbeke – Photography (nomination), Harelbeke Prix de la Jeune
Peinture Belge (nomination), Brussels
1986 5ème grand Prix Victor Hasselblad, Kredietbank, Brussels Prize for Photography of the Antwerp Province,
Antwerp Concours de photographie INBEL (third prize), Brussels Prize of the Brabant Province, Brussels Prix de
la Jeune Peinture Belge (nomination), Brussels
1985 Prize of the Province of East-Flanders, Ghent Preis für junge europäische Fotografen (nomination),
Frankfurt

Discipline:

Beeldende kunstenaar

Dirk Braeckman
Kunsten
Fotografie
Koen Brams
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: De heer
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Samenvatting:

Onderzoeker, publicist en curator op het vlak van de beeldende kunst (vanaf 1940)

Activiteiten:

Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent

Koen Brams
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Koen Brosens
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
specialist op het gebied van de Vlaamse en Europese wandtapijtkunst en –nijverheid van de vroegmoderne tijd; bijzonder aandachtsgebied: genese en ontwikkeling van artistieke, productie- en handelsnetwerken
Hoedanigheid:
docent (BOF-ZAP)
Leerstoelen:
Visiting professor University of Pennsylvania, Philadelphia (herfst 2007); Rubens Chair University of California-Berkeley (herfst 2013)
Lidmaatschap:
Corresponderend lid van de de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (2007-2010); Lid van de algemene vergadering van het Centrum Rubenianum (sinds 2009); Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (sinds 2010); Lid van de Global Young Academy (sinds 2011)
prijzen:
Laureaat van de Academie (2010) KVAB
Koen Brosens
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Dirk Brossé
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2016
Eretitel: baron
Discipline: Muziek
Compositie
Dirk Brossé
Kunsten
Muziek, Compositie
Yvan Bruynseraede
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1988
Titel: Em. prof. dr.
Discipline: Exacte wetenschappen
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Afdeling Vastestoffysica en Magnetisme van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Wetenschappelijk actief in het onderzoek van de vastestoffysica, in het bijzonder de elektrische, magnetische en optische eigenschappen van mesoscopische en nanoscopische systemen bij lage temperaturen en hoge magnetische velden.
Activiteiten:
Fellow & Researxh Associate CERN, Zwitserland (1968), docent (1972), hoogleraar (1976), gewoon hoogleraar (1978), emeritus (2003) KU Leuven.
Opleiding:
Dr. Wetenschappen, Natuurkunde (1967).
Prijzen:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1967), laureaat IUMRS SOMYA Award (2007).
Ordes:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Lidmaatschap:
Lid Royal Society of Arts and Sciences (Göteborg), European Academy of Sciences and Arts (Vienna), Inrichtende Overheid en Associatieraad KU Leuven, Commissie Wetenschapsbeleid VRWB, Strategisch Advies Comités VITO en SCK-CEN; expert commissies European Commission, European Science Foundation, European Research Council; fellow American Physical Society.
Yvan Bruynseraede
Natuurwetenschappen
Exacte wetenschappen, Natuurkunde
Erelid
Christine Buelens
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Discipline: Materiaalkunde
Affiliatie: Gedelegeerd Bestuurder van METALogic
Samenvatting:
Gedelegeerd bestuurder van METALogic, spin-off van de KU Leuven, specialist in opvolging, monitoring en beheersing van corrosiefenomenen. Bijzondere persoonlijke aandachtsgebieden: leiderschap, entrepreneurship en ondernemingswaarden.
Prijzen:
Pension ambassador Award 2010, uitgereikt door Delta Lloyd.
Discipline:
Afgevaardigd Bestuurder METALogic
Lidmaatschap:
Vice-voorzitter VOKA-VEV (2011-2015), bestuurder Voka-Kamer van koophandel Leuven, BEMAS Belgian Maintenance Association, Carbon Energy Club (Agoria), Leuven.inc;
Christine Buelens
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Michel Buylen
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Beeldende kunsten
Samenvatting:
Tekenaar en schilder, met een verbluffende virtuositeit en vernieuwende kijk op eeuwenoude onder­werpen zoals het naakt, het kind, door Zen geïnspireerde stillevens, het landschap, de zee als obligate abstractie en het portret als compromis en confrontatie.
Activiteiten:
Tal van individuele- en groepsexposities in België en Nederland; verbonden aan de Galerie de Zwarte Panter (1992).
Opleiding:
Lic. Romaanse Filologie (1975) RUG. Autodidact.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde
Michel Buylen
Kunsten
Beeldende kunsten
Ann Buysse
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Psychologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
Samenvatting:
Gewoon hoogleraar klinische psychologie en hoofd van de onderzoeksgroep gezinspsychologie aan de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep werd een 15-tal jaar geleden opgericht en heeft sindsdien een unieke positie weten verzilveren in een reeks onderzoeken naar de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden. Interpersoonlijke beïnvloeding is het centrale thema dat wordt uitgewerkt in een reeks grootschalige projecten samen met andere disciplines zoals het familierecht, seksuologie, bio-ethiek, sociologie en geneeskunde. Concreet worden mechanismen onderliggend aan relaties en gezinnen onderzocht, zoals bij adoptie, nieuwsamengestelde gezinnen, scheiding, donorgezinnen, ouder – kind relaties, bemiddeling, therapie, seksuele gezondheid, communicatie, steun, hechting, ... In de onderzoeksgroep wordt basis, fundamenteel onderzoek steeds gekoppeld aan maatschappelijke valorisatie en impact.
Activiteiten:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
psychologie
Ann Buysse
Menswetenschappen
Psychologie