Vlaanderen, België en CERN

Jaargang: 2018
Vlaanderen, België en CERN
Klasse Natuurwetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Vlaanderen, België en CERN

Yvan Bruynseraede
Inez Dua
Freddy Dumortier
Jorgen D’Hondt
Kris Heyde
Mark Huyse
Elisabeth Monard
Gerda Neyens
Alexander Sevrin
Walter Van Doninck
Dirk Van Dyck
Nick Van Remortel
Eric van Walle
Irina Veretennicoff

Documenten 

Evenementen 

Op initiatief van de Klasse van de Natuurwetenschappen wordt in 2018 een Denkerscyclus georganiseerd met als thema ‘Vlaanderen, België en CERN’. Onder leiding van Walter Van Doninck (voormalig vice-voorzitter van de Raad van CERN en Thinker-in-Residence) en in samenwerking met de Stuurgroep van de Academie zal een analyse gemaakt worden van de rol die CERN inneemt voor België in het algemeen, en voor Vlaanderen in het bijzonder. De focus van het programma zal enerzijds liggen bij de wetenschappelijke return (wetenschappers in CERN, fundamenteel versus toegepast onderzoek, targets, ...) maar ook de industriële return (tenders, ILO’s, ...) wordt onder de loep genomen.     

CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), gevestigd in het Zwitserse Genève, is een onderzoekslaboratorium in het vakgebied van de elementaire deeltjesfysica en baat ’s werelds krachtigste deeltjesversneller uit, de Large Hadron Collider (LHC). CERN was één van Europa’s eerste samenwerkingsverbanden en telt momenteel 22 lidstaten. In juli 2012 kondigde het instituut aan dat het Brout-Englert-Higgs Boson deeltje werd gevonden. 

Website CERN | België & CERN
 

Denker 
Walter Van Doninck

Walter Van Doninck (°1948) is emeritus professor elementaire deeltjesfysica aan de VUB. Hij studeerde natuurkunde aan het toenmalige RUCA (Antwerpen) en de VUB. In 1977 behaalde hij zijn doctoraat aan de VUB. Sedert 1992 werkte hij aan het CMS experiment nabij de deeltjesversneller LHC bij het CERN. Hij was onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en vicevoorzitter van de Raad van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN. Van Doninck is sinds 2014 buitenlands lid van de KVAB.