Jeugdwerkloosheid

"Geen 'one size fits all'-oplossing voor deze actuele problematiek." (Herman Van Rompuy)

Jaargang: 2013
Jeugdwerkloosheid
Klasse Menswetenschappen

Stuurgroep van het Denkersprogramma Jeugdwerkloosheid

Jean Beeckman
Jaak Billiet
Hubert Bocken
Ann Buysse
Bea Cantillon
Marc De Clercq
Inez Dua
Jan Eeckhout
Ludo Gelders
Joep Konings
Ron Lesthaeghe
Christiane Malcorps
Caroline Pauwels
Erik Schokkaert
Géry van Outryve d'Ydewalle
Géry van Outryve d'Ydewalle
Willy Van Overschée
Paul Van Rompuy
Anne-Marie Vandenbergen
Dominique Willems
Jan Wouters

Documenten 

Evenementen 

Jeugdwerkloosheid is een aspect van de arbeidsmarktproblematiek dat tot voor kort relatief weinig aandacht kreeg. Zij is van groot belang voor Vlaanderen, zowel als België en heeft een Europese en internationale dimensie. De impact van de jeugdwerkloosheid op het welzijn van jongeren en op onze welvaart is aanzienlijk. Langdurige jeugdwerkloosheid geeft aanleiding tot stijgende armoede en ongelijkheid. Zij vormt een bedreiging voor de financiering van de sociale zekerheid. Jeugdwerkloosheid is in ruime mate conjunctuurgebonden, maar heeft, zeker wat ons land betreft, ook structurele oorzaken. Onderwijs en arbeidsmarkt zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Ruimtelijk gezien vallen de beschikbare arbeidsplaatsen en de stedelijke concentraties van jongere werklozen niet steeds samen. Jeugdwerkloosheid heeft ook een verband met een gebrekkige integratie van migrantenjongeren. Een gebrek aan mobiliteit en talenkennis bemoeilijkt een oplossing. 

De stuurgroep voor deze Denkerscyclus werd voorgezeten door prof. J. Konings. Hij is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven. Hij doctoreerde aan de London School of Economics en is een gerenommeerd expert op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij was van 2008 tot 2010 adviseur van Commissievoorzitter Barroso in het Bureau of European Policy Advisers. Hij was ook decaan van zijn faculteit.

Denker 
Jan Eeckhout

Prof. Jan Eeckhout was tot voor kort hoogleraar aan Pennsylvania University. Momenteel is hij verbonden aan het Department of Economics van het University College Londen en aan de Universitat Pompeu Fabra te Barcelona. Prof. Eeckhout is een internationale autoriteit op het vlak van Urban economics. In zijn publicaties heeft hij veel aandacht besteed aan problemen rond werkloosheid en het verband ervan met armoede en opleiding.