Voorstelling publicatie over bloementapijt

Cultureel event

19-04-2017

Stadhuis Antwerpen

Activiteit in het kader van het Standpunt 

In 2015 bracht Anne-Mie Van Kerckhoven in samenwerking met de stad Antwerpen een bloementapijt tot stand. Eind 2016 verscheen de publicatie in de reeks Standpunten getiteld "Een bloementapijt voor Antwerpen". Op 19 april wordt deze publicatie voorgesteld door auteur Francis Strauven en ontwerpster Anne-Mie Van Kerckhoven, met ontvangst door schepen Marc Van Peel en inleiding door ereschepen Philip Heylen. U bent van harte welkom op de voorstelling en kunt aansluitend genieten van de receptie en een gratis exemplaar van het Standpunt.

Inschrijven: uiterlijk op 7 april via externe.relaties@stad.antwerpen.be

Programma

16.00 uur: ontvangst door schepen Marc Van Peel, bevoegd voor haven, industrie en werk

16.10 uur: inleiding door ereschepen Philip Heylen

16.20 uur: voordracht met voorstelling en duiding van het bloementapijt door prof. em. Francis Strauven (KVAB)

16.40 uur: voordracht 'Hoe het bloementapijt ontstond' door ontwerpster Anne-Mie Van Kerckhoven

17.00 uur: receptie + uitdelen van gratis exemplaren 'Een bloementapijt voor Antwerpen' aan de aanwezigen