Verrekijkerssymposium ‘Waarom en hoe de toekomst verkennen? En welke rol speelt de wetenschap daarin?’

Symposium

13-06-2023

Paleis der Academiën

Op dinsdag 13 juni 2023 vindt de derde editie van het Verrekijkerssymposium ‘Waarom en hoe de toekomst verkennen?  En welke rol speelt de wetenschap daarin?’ plaats in de Koninklijke Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten in Brussel.

Het symposium is opgezet in breed overleg met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR (Nederland) en georganiseerd met o.m. de steun van het FWO en van KVAB.

Het symposium focust op drie prangende thema’s die de WRR eerder al onderzocht voor Nederland: klimaatveiligheid & voedsel; deskundige overheid; en cultuur, kunsten, media en jeugd. Enkele Vlaamse experten houden de resultaten daarvan tegen het Vlaamse licht. Ingeschrevenen kunnen deelnemen aan deze discussies. Nadien volgt een paneldebat over de vraag hoe we in Vlaanderen meer de klemtoon kunnen leggen op langetermijnbeleid. Het slotwoord is voor Prof. dr. Jet Bussemaker, voormalig Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voormalig staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn.

Het uitgebreide programma vindt u hier.

Inschrijven kunt u hier.