Stikstof: in alle redelijkheid

Symposium

05-03-2024

Paleis der Academiën

Activiteit in het kader van de Denkerscyclus 

 • Is met het recente politieke akkoord van de Vlaamse Regering het stikstofprobleem definitief van de baan?
 • Is het akkoord helder, milieutechnisch en juridisch verdedigbaar en is het gebalanceerd?
 • Hoe wordt het probleem in de buurlanden aangepakt en zijn er alternatieven?

Een werkgroep van de KVAB stelde twee buitenlandse wetenschappers aan om zich gedurende een half jaar over deze vragen te buigen. Die twee “denkers” zijn niemand minder dan Ana Soares uit de UK en Thomas Christensen  uit Denemarken.

 

Ze hebben zoveel mogelijk betrokken partijen ontmoet en spraken met wetenschappers die het akkoord hebben onderbouwd.

En ze ondernamen een poging om het geheel te overzien. 

Samen trachten we een voorzet te doen die de kritische noten niet uit de weg gaat en de redelijkheid respecteert.

Ieder die positief wil meedenken is uiteraard welkom.

Het belooft een zeer boeiend congres te worden.  

Reserveer je plaats voor 5 maart 2024! Deelname is gratis, registratie verplicht. Let op: de spreektaal tijdens dit congres is deels in het Engels.

SYMPOSIUM PROGRAMME

 

Het Stikstofprogramma is als volgt samengesteld:

Moderator: Siegfried Vlaeminck (UAntwerpen)
10:00     Opening: The Flanders' Nitrogen – Canon, Willy Verstraete (KVAB, UGent)
10:10    The Flemish nitrogen policy - an overview, Maarten Hens (Dep. Environment)
10:30     Legal context, Aube Wirtgen (VUB)
10:50     Besides engineers, we also need philosophers, sociologists and economists - Naast ingenieurs, hebben we ook nood aan filosofen, sociologen en economen, Joris Relaes (ILVO)
11:10     The impact of nitrogen deposition on habitat quality in Flanders: monitoring and perspectives for recovery, Luc De Keersmaeker (INBO) 
11:30     Nitrogen in all fairness - the Thinkers:

 • Ana Soares (Cranfield Univ.)
 • Thomas Christensen (Univ. of Denmark)

          Followed by a Q&A
 

12:30     Lunch break       
 

13:30     Break-out sessions - 4 parallel sessions:            

 1. Nature preservation / Natuurbescherming, Kris Verheyen (KVAB, UGent):
 2. Technological emission reduction / Technologische emissiebeperking, Siegfried Vlaeminck (UAntwerpen)
 3. Measuring, modelling & implementation / Meten, modelleren & implementeren, Egbert Lox (ie-net, ex-Umicore)
 4. Economically viable agriculture & rural environment / Economisch rendabele landbouw en platteland, Patrick Maselis (Maselis nv) 

14:30     Nitrogen: in search of systemic responses to a systemic problem, Hans Bruyninckx (UA, former EEA)
15:00     Report from break-out sessions
15:30     Closure, Erik Smolders (KU Leuven)

Let op: de spreektaal tijdens dit congres is deels in het Engels.

 

De sprekers

Maarten Hens is burgerlijk ingenieur scheikunde en behaalde in 1999 aan de KU Leuven zijn doctoraat in de bio-ingenieurswetenschappen. Hij werkte nadien als postdoctoraal onderzoeker aan het CSIRO in Australië. Zijn onderzoeksdomein betrof de biogeochemie van fosfor in bodem-plantsystemen. In 2009 werd hij hoofd van de onderzoeksgroep ‘Milieu en Klimaat’ aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Tussen 2014 en 2020 werkte hij in de schoot van de Vlaamse Regering als kabinetsadviseur en adjunct-kabinetschef. Vanuit zijn gecombineerde wetenschappelijke en beleidsmatige expertise is hij sinds 2021 binnen de Vlaamse overheid onder meer belast met de coördinatie van het stikstofbeleid.

Aube Wirtgen werd in 1997 licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar zij in 2002 doctor in de rechten werd op een proefschrift over “Het ambtshalve aanvoeren van middelen door de Raad van State uitspraak doende over beroepen tot nietigverklaring van administratieve rechtshandelingen”.

Zij is voorzitter van de Afdeling Staats- en Bestuursrecht en hoofddocent publiekrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij de vakken Staatsrecht, Rechtsbescherming van de burger tegenover de overheid en Klimaat- en omgevingsrecht doceert. Zij is tevens lid van de afdeling openbaarheid van bestuur van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten.

Aube is lid van de redactieraad van verschillende juridische tijdschriften in het domein van het publiekrecht. Zij is de auteur van talrijke publicaties inzake staats- en bestuursrecht en publiek procesrecht en een regelmatige spreker op studiedagen daaromtrent.

Zij is sinds 2002 advocaat aan de balie te Brussel.

Joris Relaes

Afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur  1986,  specialisatie landbouweconomie

Loopbaan:

Verleden

 • Gestart bij het Landbouweconomisch Instituut
 • Daarna Federaal Ministerie van Landbouw en Vlaams Departement van landbouw en visserij
 • Raadgever ministers André Bourgeois en Eric Van Rompuy
 • Ex-Kabinetschef landbouw van Yves Leterme en Kris Peeters
 • Ex- Voorzitter Agrolink het samenwerkingsverband van Vlaamse onderzoeksinstellingen actief in het domein landbouw

Heden

 • Sinds 9 jaar aan het hoofd van het Vlaams Instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek (ILVO) Doet onderzoek van in de bodem tot op het bord van de consument.
 • Sinds een 15-tal jaar gastdocent van het vak ‘landbouwbeleid’ aan de Faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven
 • Sinds een 20-tal  jaar gastdocent in een post-universitaire cursus in Wageningen
 • Voorzitter van het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (geschiedenis van landbouw en voeding in Vlaanderen)
 • Lid Raad van Bestuur Boeren op een kruispunt
 • Lid Raad van Bestuur Natuurmakers

Luc De Keersmaeker is a senior scientist at the Research Institute for Nature and Forest (INBO), the independent research institute of the Flemish government that underpins and evaluates biodiversity policy and management by means of applied scientific research, data and knowledge sharing.
As a forest ecologist he studied many aspects of forest ecosystems, such as nutrient cycling in forests and forest recovery on fertilized agricultural land, and the latter was the topic of his PhD thesis. Since 2014 he is involved in the scientific support by the INBO to the PAS (programmatic approach to nitrogen).

Hans Bruyninckx is Professor of Environmental Governance at Antwerp University, Belgium and Senior fellow at the Singapore National University. From 2013 till 2023 he was the Executive Director of the European Environment Agency. Before that he was professor at the Catholic University Leuven (Belgium) and Wageningen University (Netherlands). He is a member of the International Resource Panel. He holds a PhD in International Environmental Politics form the Colorado State University.