Gerard Mercator, ambachtsman en filosoof

Lezing

14-09-2023

Paleis der Academiën

Mercator

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Gerard Mercator (1512-1594) werd in de geschiedenis vooral bekend als cartograaf. Zijn originele Mercatorprojectie diende eeuwenlang als basis voor de navigatie op zee en zijn Atlas werd het prototype van de hedendaagse kaartenboeken. Toch kunnen we pas een betere kijk krijgen op de persoon en de wetenschapper Mercator als we hem ook plaatsen in de historische context van zijn tijd. In de lezing wordt ingegaan op Mercator als ambachtsman en op Mercator als filosoof, twee beroepsomschrijvingen die in de wetenschapsgeschiedenis zelden in één persoon verenigd waren. Juist in dat samengaan van ambitie en vakmanschap komt Mercator naar voor als een wegbereider van de moderne wetenschap.

Programma: 

14-09-2023

1 Registratie 17:00 - 17:30

2 Inleiding 17:30 - 17:40

3 Da Vincilezing 17:40 - 18:40
Geert Vanpaemel, (spreker)

4 Vragen uit het publiek 18:40 - 19:00

5 Receptie 19:00 - 20:00