Gerard Mercator, ambachtsman en filosoof

Lezing

14-09-2023

Paleis der Academiën | Online

Mercator

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Wegens de grote toestroom aan inschrijvingen, zullen wij ook een livestream voorzien. Deelname is gratis, registratie verplicht.

Gerard Mercator (1512-1594) werd in de geschiedenis vooral bekend als cartograaf. Zijn originele Mercatorprojectie diende eeuwenlang als basis voor de navigatie op zee en zijn Atlas werd het prototype van de hedendaagse kaartenboeken. Toch kunnen we pas een betere kijk krijgen op de persoon en de wetenschapper Mercator als we hem ook plaatsen in de historische context van zijn tijd. In de lezing wordt ingegaan op Mercator als ambachtsman en op Mercator als filosoof, twee beroepsomschrijvingen die in de wetenschapsgeschiedenis zelden in één persoon verenigd waren. Juist in dat samengaan van ambitie en vakmanschap komt Mercator naar voor als een wegbereider van de moderne wetenschap.

 

Geert Vanpaemel

Geert Vanpaemel is emeritus hoogleraar wetenschapsgeschiedenis aan de KU Leuven. Zijn onderzoek betreft de wetenschapsgeschiedenis van de Lage Landen sinds 1500. Recent publiceerde hij (met Dirk de Bock) Rods, Sets and Arrows. The Rise and Fall of Modern Mathematics in Belgium (2019) en Op weg naar een duurzame toekomst. Het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol (1952-2022).

Programma: 

14-09-2023

1 Registratie 17:00 - 17:30

2 Inleiding 17:30 - 17:40

3 Da Vincilezing 17:40 - 18:40
Geert Vanpaemel, (spreker)

4 Vragen uit het publiek 18:40 - 19:00

5 Receptie 19:00 - 20:00