De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat

Debat

31-05-2022

Paleis der Academiën

De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat

Activiteit in het kader van het Standpunt 

In de afgelopen zeventig jaar zijn juridische vraagstukken over migratie en multicultureel samenleven aangepakt in functie van onmiddellijke noden. Het resultaat is een onsamenhangende en complexe regelgeving met betrekking tot asiel, arbeidsmigratie, gezinshereniging, humanitaire regularisaties, enz. die in een toenemend aantal gevallen niet of nauwelijks nog is afgestemd op de noden van de hedendaagse samenleving.

Doorheen de jaren zijn bovendien de mensenrechten en hun bescherming een steeds grotere rol gaan spelen. Dit Standpunt gaat hier dieper op in en zoomt in op de bescherming van meer in het bijzonder de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, in samenhang met het beginsel van de persoonlijke autonomie. De centrale stelling luidt dat die bescherming in de mate van het mogelijke op gelijke wijze voor iedereen moet gelden. In een multiculturele samenlevingscontext komt de sociale cohesie onder druk te staan indien een effectieve gelijke behandeling in zaken van identiteit en/of levensbeschouwing niet is verzekerd…

Tijdens deze Standpuntvoorstelling worden de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit "De multiculturele samenleving en de democratische rechtsstaat: hoe vrijwaren we de sociale cohesie?" toegelicht, gevolgd door een reactie vanwege Minister Bart Somers en een debat. 

Dit event was oorspronkelijk gepland op 6/12/2021 maar werd uitgesteld omwille van de situatie met betrekking tot COVID19.

Programma: 

31-05-2022

1 Verwelkoming 18:30 - 18:35
2 Voorstelling Standpunt 18:35 - 18:50
Marie-Claire Foblets, Max Planck Institute for social anthropology, Lid KVAB (spreker)
3 Reactie 18:50 - 19:05
Bart Somers, Minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering, Gelijke Kansen (spreker)
4 Debat 19:05 - 20:00
Bart Somers, Minister Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering, Gelijke Kansen (panellid)
Koenraad Dewulf, Directeur Myria (panellid)
Khalid Benhaddou, Netwerk Islamexperten, opdrachthouder Diversiteit UGent, directeur CIRRA (panellid)
Bambi Ceuppens, antropoloog, Africamuseum (panellid)
Marie-Claire Foblets, Max Planck Institute for social anthropology, Lid KVAB (panellid)
Veerle De Vos, (moderator)
5 Receptie 20:00 - 21:00