Antwerpse wetenschap en nieuwe infectieziekten: van de HIV-pandemie in 1984 naar pandemische paraatheid anno 2023

Lezing

08-11-2023

Paleis der Academiën

Antwerpse wetenschap en nieuwe infectieziekten: van de HIV-pandemie in 1984 naar pandemische paraatheid anno 2023

Duo-lezing van Erika Vlieghe en Marie Laga. Start om 17u30.

 

Erika Vlieghe

Professor Erika Vlieghe is een arts voor infectieziekten met professionele ervaring binnen en buiten België (VK, Oeganda, Ecuador, Cambodja). Ze studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (1996), Tropische Ziekten aan het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG, 1997) en specialiseerde zich in interne geneeskunde en infectieziekten aan de Katholieke Universiteit Leuven (2004).

Van 2004 tot 2017 werkte ze als senior stafmedewerker en onderzoeker bij het ITG. Sinds 2017 leidt zij de afdeling Algemene Interne Geneeskunde, Infectieziekten en Tropische Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA); ze doceert tropische geneeskunde en infectieziekten aan verschillende bachelor- en postdoctorale opleidingen aan de Universiteit Antwerpen en het ITG.

De afgelopen jaren is zij betrokken geweest bij onderzoek en capaciteitsopbouw op het gebied van antibioticaresistentie in lage- en middeninkomenslanden; zij promoveerde in 2014 op dit vakgebied. Van oktober 2014 – oktober 2015 was Erika Vlieghe benoemd tot 'Nationaal Ebola-coördinator' in België. Sinds het begin van de COVID-19-crisis leidt ze verschillende wetenschappelijke comités die de federale overheid adviseren over het beheer en de paraatheid voor pandemieën. Sinds 2022 is ze tevens lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde en vicevoorzitter van de Vlaamse Erkenningsraad voor Klinische Infectiologie.

 

Marie Laga

Marie Laga is emeritus professor op het Instituut voor Tropische geneeskunde (ITG) te Antwerpen. Ze studeerde geneeskunde op de KUL [1975-82], Epidemiologie aan de LSHTM [1986-87] en behaalde een doctoraat aan de UA [1990]. In 1984 begon ze aan het ITG onderzoek te doen over SOA en later HIV oa in Congo, Kenia en Ivoorkust. Onder haar leiding werd een  interdisciplinair team uitgebouwd dat zowel  internationaal als  in Belgie baanbrekend werk deed  om de epidemie, de ziekte AIDS en het virus HIV beter te begrijpen, en aangepaste bestrijding strategieën te formuleren en evalueren. Marie werd internationaal erkend als een expert in HIV preventie, en zetelde in verschillende   nationale en internationale adviesgroepen  

Programma: 

08-11-2023

1 Inleiding 17:30 - 17:40
Luc Van Hove, (spreker)

2 Duo-lezing Da Vinci Antwerpse wetenschap en nieuwe infectieziekten: van de HIV-pandemie in 1984 naar pandemische paraatheid anno 2023 17:40 - 18:40
Erika Vlieghe, professor infectieziekten UAntwerpen en UZA (spreker)
Marie Laga, emeritus professor ITG (spreker)
3 Vragen uit het publiek 18:40 - 19:00

4 Receptie 19:00 - 20:00