500 jaar Utopie

Cultureel event

28-09-2016

Paleis der Academiën, Brussel

500 jaar Utopie
Mark Eyskens (Organisator)

In samenwerking met de KANTL herdenkt de KVAB de publicatie van Utopia door Thomas More vijfhonderd jaar geleden. Een initiatief van het Academisch Cultureel Forum.

“A knowledge society generates, processes,shares and makes available to all members of the society knowledge that may be used to improve the human condition.”

Is Flanders indeed on its way to a curiosity and innovation driven knowledge society? This is the question that we intend to address today  during this international Conference entitled Flanders Future as a knowledge society (F2KS) in perspective.
Programma: 

28-09-2016

1 Onthaal en registratie 10:30 - 11:00
2 Algemene inleiding 11:00 - 11:15
Mark Eyskens, Voorzitter ACF, KVAB (spreker)

3 Heeft de XXIste eeuw utopieën nodig? 11:15 - 12:00
Philippe Van Parijs, UCL (spreker)
4 De dramatiek van de zestiende eeuw 12:00 - 12:45
Hilde Symoens, UGent, KVAB (spreker)
5 Broodjeslunch 12:45 - 14:00
6 Utopie, Traditionalisme en vernieuwing bij Nicolaus Clenardus tegen de achtergrond van het Leuvense Collegium Trilingue 14:00 - 14:45
Gilbert Tournoy, KU Leuven (spreker)
7 Dirk Martens, drukker van de Utopia, vernieuwer van de wetenschappelijke communicatie 14:45 - 15:30
Pierre Delsaerdt, UAntwerpen en KU Leuven (spreker)
8 Damiaan de Goës, Thomas More en Desiderius Erasmus 15:30 - 16:15
Hans Rombaut, Beleidsmedewerker KVAB (spreker)
9 Discussie gevolgd door receptie 16:15 - 17:15