liddetails

Herman Van Goethem
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Moderne geschiedenis (1870-heden)
Affiliatie: Rector van de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Samenvatting:
Jurist en historicus. Politieke geschiedenis van België; in de 19de en de 20ste eeuw, geschiedenis van de fotografie in de 19de eeuw.
Activiteiten:
Deeltijds docent (1989), voltijds docent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2007) UAntwerpen; vice-decaan Rechten (1998-2000), voorzitter departement Geschiedenis (2000-2009); Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (2012-2016)
Opleiding:
Dr. Rechten (1987) UA; lic. Geschiedenis (1983) KU Leuven.
Prijzen:
J. Persynprijs (1980), laureaat KAWLSK (1988), Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen (1994), nominatie Gouden Uil (1995), prijs Hubert Pierlot (1998), Geschiedenisprijs Davidsfonds (29013), Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie KVAB (2014)
Discipline:
geschiedenis/recht
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité van SOMA-CEGES; voorzitter Archiefraad Stadsarchief Antwerpen.