liddetails

Marnix Van Damme
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2009
Titel: Prof. dr.
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)
Samenvatting:
Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.
Activiteiten:
Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003
Opleiding:
Dr. Rechten (1984) RUG.
Ordes:
grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Discipline:
criminologie
Leerstoelen:
Francquileerstoel (2002) KUB.
Lidmaatschap:
Lid Vlaamse Juristenvereniging, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Raad van Toezicht en Sanctiecommissie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; medehoofdredacteur Tijdschrift voor Wetgeving.