liddetails

Bea Cantillon
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2003
Titel: Prof. dr.
Eretitel: barones
Discipline: Sociale wetenschappen
Affiliatie: Voorzitter van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
Verbonden aan het Departement Sociologie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Actief in het domein van de sociale zekerheid en de architectuur van de welvaartsstaat.
Activiteiten:
Assistent (1989-1992), docent (1992-1995), deeltijds hoofddocent (1995-1998), hoogleraar (1998-2000), gewoon hoogleraar (2001) UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel (1991-1996); directeur Centrum voor Sociaal Beleid UFSIA (1991); senator (1995-1999).
Opleiding:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen (1989) UA.
Prijzen:
P.W. Segersprijs (1990).
Leerstoelen:
Francquileerstoel KUBrussel (2004).
Lidmaatschap:
Voorzitter Foundation for International Studies on Social Security, Wetenschappelijk comité van de International Social Security Association, Commissie Cantillon Expertise i.o.v. minister van Sociale Zaken F. Vandenbroucke, beheerscomité Rijks­dienst voor Kinderbijslag voor Werknemers; lid Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, wetenschappelijke raad van het Centrum voor Bevolkings- en Gezins­studies, Sociaal-Economische Raad Van Vlaanderen.