liddetails

Jean Berlamont
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Discipline: Bouwkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Samenvatting:
Onderzoek in verband met stroming in open kanalen, wiskundige modellen van leidingennetwerken en rioolstelsels, transport van water, sedimenten en polluenten in rivieren en rioleringssystemen, riviermorfologie, estuaria.
Activiteit:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1982), voorzitter (1984-1990, 2004-2009) departement burgerlijke bouwkunde, hoofd (1993-1999) Laboratorium voor Hydraulica, decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen KU Leuven; gastprofessor aan verscheidene universiteiten waaronder de Politecnico di Torino en Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1969), dr. ir. (1975) RUG.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, grootofficier in de Kroonorde.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Lidmaatschap:
Voorzitter (1994-heden) Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking KU Leuven, (1999-2004) werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, (1999-2004) bureau UOS VLIR, wetenschappelijke commissie Civiele Techniek, (2000-2006) Architectuur en mijnbouw FWO; werkend lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en voorzitter (2009-heden); lid raad van beheer VLIZ, Belgisch-Nederlandse commissie voor de Westerschelde, lid commissie internationale relaties FWO; assoc. editor Journal of Hydraulic Engineering ASCE.