liddetails

Jean Berlamont
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 2001
Discipline: Bouwkunde en gebouwentechnologie
Samenvatting:
Onderzoek in verband met stroming in open kanalen, wiskundige modellen van leidingennetwerken en rioolstelsels, transport van water, sedimenten en polluenten in rivieren en rioleringssystemen, riviermorfologie, estuaria.
Activiteiten:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1982), voorzitter (1984-1990, 2004-2009) departement burgerlijke bouwkunde, hoofd (1993-1999) Laboratorium voor Hydraulica, decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen KU Leuven (1993 - 1999); gastprofessor aan verscheidene universiteiten waaronder de Politecnico di Torino en Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Opleiding:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1969), dr. ir. (1975) RUG.
Ordes:
Ridder in de Kroonorde, grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde.
Eredoctoraat:
Dr. h.c. Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba (Bolivië).
Lidmaatschap:
Lid van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid van het bestuur van het VLIZ (Vlaams instituut voor de zee), assoc. editor Journal of Hydraulic Engineering ASCE (American society for civil engineering).