Voorstelling Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 25

Lezing

07-06-2023

Paleis der Academiën

Voorstelling Nationaal Biografisch Woordenboek, deel 25

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

December 2022 verscheen de 25ste editie van het Nationaal Biografisch Woordenboek (NBW). Het nieuwe deel wordt op 7 juni 2023 voorgesteld tijdens een academische zitting die zal inzoomen op enkele bredere thema's binnen NBW 25.

Het Nationaal Biografisch Woordenboek verschijnt om de twee jaar en is een resultaat van een samenwerking van de KVAB met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. Het is op dit moment – voor zover ons bekend – het belangrijkste biografische repertorium in het Nederlandse taalgebied. Bekende figuren die voorkomen in deel 25 zijn onder meer:  twee voormalige eerste ministers, Georges Theunis en Wilfried Martens, de letterkundigen Albe, Maria Doolaeghe en Lia Timmermans, de kunstschilders Axell, Henri Evenepoel en Jakob Smits, de beeldhouwers Georges Grard en Käthe Kollwitz, de kunstpauzen Geert van Bruaene en Michel Seuphor, de excentrieke artistieke visionair Panamarenko, de feministes Marie Popelin, Ida de Kerchove en Roos Proemans, de acteur Joris Diels en de wereldberoemde soul-zanger Marvin Gaye.

Een of meerdere delen van het NBW bestellen? Mail naar publicaties@kvab.be

Programma: 

07-06-2023

1 Inleiding 14:30 - 14:40
Els Witte, KVAB (spreker)

2 Toelichting vanuit historisch standpunt 14:40 - 15:00
Jo Tollebeek, KVAB (spreker)

3 Toelichting in verband met de (hedendaagse) kunst 15:00 - 15:20
Willem Elias, KVAB (spreker)

4 Toelichtingen vanuit de taal- en letterkunde 15:20 - 15:40
Willy Vandeweghe, KANTL (spreker)

5 Toelichtingen bij enkele capita selecta 15:40 - 16:00
Mark Eyskens, KVAB (spreker)

6 Receptie 16:00 - 17:00