Uitreiking Frans Van Cauwelaertprijs 2020-2021-2022

Prijsuitreiking

01-12-2022

Paleis der Academiën, Brussel

Uitreiking Frans Van Cauwelaertprijs (2020-2021-2022)

De Frans Van Cauwelaertprijs is een prijs voor jonge onderzoekers, voor een oorspronkelijk werk van onbetwistbare wetenschappelijke waarde. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, afwisselend in de humane wetenschappen (cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen) en exacte wetenschappen (biomedische wetenschappen en natuur-, ingenieurs- en wiskundige wetenschappen).

De prijsuitreikingen van 2020 en 2021 konden niet plaatsvinden omwille van de pandemie. Dit najaar vindt een extra feestelijke editie van de prijsuitreiking plaats. Herman Van Rompuy reikt de prijs uit aan de winnaars van 2020, 2021 en 2022. De laureaten geven een korte toelichting over hun onderzoek.