Artificiële Intelligentie: Utopie of nachtmerrie?

Lezing

10-06-2021

Online

Artificiële Intelligentie: Utopie of nachtmerrie?

Organisatie

Academisch Cultureel Forum
Reflectiegroep RRI

Artificiële intelligentie opent vandaag een wereld aan opportuniteiten voor technologische vooruitgang, welvaart en welzijn : betere gezondheidszorg, zuinigere verbruik van energie en grondstoffen, ogenblikkelijke toegang tot massa’s informatie en kennis, enz. Omwille van de eindigheid van onze hulpbronnen, de kwetsbaarheid van onze ecosystemen en de blijvende sociale ongelijkheden neemt de sociale verantwoordelijkheid van technologen weliswaar fors toe. Moeten wij alle technologieën ontwikkelen die wij kunnen ontwikkelen? Is technologie moreel neutraal? 

Door het concrete probleem van misbruiken van surveillancetechnologie (in het bijzonder, DNA-databanken en gezichtsherkenning) in beschouwing te nemen, kunnen wij zien hoe zulke misbruiken fundamenteel afhankelijk zijn van bijdragen door sommige high-tech bedrijven en onderzoekers. Toch komen de juridische instrumenten om dergelijke misbruiken terug te dringen, drastisch tekort. Ook tonen de mechanismen van publicatie-ethiek die het publiceren van onethisch onderzoek zouden moeten voorkomen, schrijnende tekorten. Wat hieruit voortvloeit is een dringende nood aan de ontwikkeling van een bredere en diepere cultuur van ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij technologen. Dit stelt dan de vraag van hoe wij een hele gemeenschap hierin kunnen opleiden die tot nu toe beperkt aandacht voor deze problematiek heeft gehad.

In de nasleep van de Lentecyclus "De nazaten van Confucius" nodigde het Academisch Cultureel Forum in samenwerking met de Reflectiegroep Responsible Research & Innovation spreker Yves Moreau uit. Yves Moreau is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij onderzoek verricht naar artificiële intelligentie en menselijke genetica. Recent heeft hij misbruiken van DNA-databanken in Koeweit en Xinjiang aangeklaagd. Hij heeft bijgedragen tot het stopzetten van de uitrol van een universele DNA-databank in Koeweit en van het verkoop van DNA-databanktechnologie aan de politie van Xinjiang. Hij heeft hierover in Nature en Science gepubliceerd. Hij is ook mede-oprichter van twee spin-offs van de KU Leuven en van Carta Academica, een netwerk van maatschappelijk geëngageerde academici. 

Registratie (gratis) verplicht om de deelnamelink te ontvangen.

Programma: 

10-06-2021

1 Inleiding 17:45 - 17:55

2 Lezing Artificiële Intelligentie: Utopie of nachtmerrie? 17:55 - 19:00
Yves Moreau, (spreker)

Yves Moreau is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij onderzoek verricht naar artificiële intelligentie en menselijke genetica (www.linkedin.com/in/yves-moreau-55bb6b/; yvesmoreau.net). Recent heeft hij misbruiken van DNA-databanken in Koeweit en Xinjiang aangeklaagd. Hij heeft bijgedragen tot het stopzetten van de uitrol van een universele DNA-databank in Koeweit en van het verkoop van DNA-databanktechnologie aan de politie van Xinjiang. Hij heeft hierover in Nature en Science gepubliceerd. Hij is ook mede-oprichter van twee spin-offs van de KU Leuven en van Carta Academica, een netwerk van maatschappelijk geëngageerde academici (www.cartaacademica.org). 

3 Vragen uit het publliek 19:00 - 19:30