Voorstelling NBW: Koningin Elisabeth

Lezing

29-04-2021

Online

Voorstelling NBW: Koningin Elisabeth

Organisatie

Academisch Cultureel Forum

Het Nationaal Biografisch Woordenboek: deel 24 is net verschenen. Naar aanleiding van deze verschijning worden in drie sessies een aantal Da Vincilezingen gegeven waarin een aantal eminente landgenoten met grote uitstraling belicht worden. De laatste sessie, de apotheose, zoomt in op Koningin Elisabeth. 

De herinnering aan koningin Elisabeth (1875-1965), de echtgenote van koning Albert I, leeft tot op vandaag vooral voort in de Internationale Muziekwedstrijd die haar naam draagt. De passie voor muziek en schoonheid en haar pacifisme maken van haar één van de meest bijzondere koninginnen die België ooit heeft gehad. 

Was zij “de Koningin-Verpleegster” tijdens de Eerste Wereldoorlog? Hoe was haar verhouding tot haar man en haar kinderen? Wat was haar houding tijdens de Tweede Wereldoorlog en heeft zij tijdens de koningskwestie een rol gespeeld? Wie waren haar geestesverwanten en “compagnons de route”? Waarom ondernam zij in volle koude oorlog zeer controversiële reizen naar communistische landen zoals Polen, de Sovjet-Unie en China?

Op al deze vragen probeert de biografie van deze eigenzinnige vrouw, die nooit in de schaduw van haar echtgenoot heeft gestaan, een antwoord te geven. 

-

Prof. dr. Gustaaf Janssens is emeritus hoogleraar (KU Leuven), ereafdelingshoofd bij het Algemeen Rijksarchief, erearchivaris van het Koninklijk Paleis en lid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Tijdens zijn actieve loopbaan als archivaris  was zijn onderzoek voornamelijk gericht op het archiefwezen (met o.a. de relatie tussen archief en mensenrechten) en op de politieke geschiedenis van België  en van de Belgische monarchie. Na zijn pensionering in 2013 legt hij zich opnieuw toe op de  politieke geschiedenis van de Nederlanden ten tijde van Karel V en  Filips II, met een bijzondere belangstelling voor het optreden van en de beeldvorming over de hertog van Alva als landvoogd in de Lage Landen.

 

Programma: 

29-04-2021

1 Muzikale inleiding 17:30 - 17:45
2 Elisabeth: een door kunst en pacifisme gedreven koningin 17:45 - 18:45
Gustaaf Janssens, KU Leuven (spreker)
3 Slotwoord 18:45 - 19:00