Nationaal Biografisch Woordenboek

De KVAB geeft het Nationaal Biografisch Woordenboek uit in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België. De reeks bevat de biografieën van overleden bekende (en minder bekende maar vermeldenswaardige) Belgen en personen die leefden op het grondgebied van het huidige België. De reeks werd gestart in 1964 en telt nu 25 delen en meer dan 3000 biografieën. Om de twee jaar verschijnt een nieuw deel. 

Bestel een of meerdere delen van het NBW: mail naar publicaties@kvab.be

Raadpleeg online
De eerste tien delen zijn gedigitaliseerd en kunnen hier geraadpleegd worden. In totaal zijn hierin 2294 personen beschreven.

Index
De personen die een lemma hebben in het NBW worden opgelijst in de index. U kunt er opzoeken of een persoon al dan niet in het NBW voorkomt, en waar. Deze index werd deel na deel opgebouwd tot het 10de volume. Van delen 11 tot 17 werd dit register herbegonnen en verwees het terug tot deel 11. Vanaf deel 18 bevatten de volumes opnieuw een index die het hele repertorium omspant, tot deel 20 is dit een index met data en situering, vanaf deel 21 een index met enkel namen en de verwijzing naar het betreffende volume.

 

Bijlagen: