Energiezuinigheid bij decreet, waar stopt het bij nieuw- en vernieuwbouw?

Debat

22-01-2019

Paleis der Academiën, Brussel

Energiezuinigheid bij decreet, waar stopt het bij nieuw- en vernieuwbouw?

Organisatie

Reflectiegroep Energie

Vanaf 1 januari 1918 werd het S-peil in de woningbouw ingevoerd. Waar vroeger het K-peil en de netto-energiebehoefte vereist werden in de individuele woningbouw, is dit nu niet meer het geval. Het E-peil blijft wel gewoon bestaan en in 2019 moet een E-peil van minstens 40 bereikt worden.

Specialisten beweren eerder dat een E-peil van 50 kan voldoen. Het bekende reboundeffect zal een invloed hebben. Daarnaast moet in de nabije toekomst rekening gehouden worden met de evoluerende wetgeving rond BEN en EN woongebouwen.

Het zijn thema’s waarover een duidelijke mening bestaat . Indien men naar het aspect prijs/prestatie bekijkt kan men zich afvragen of deze vereisten nog steek houden binnen de Energietransitie. Deze vragen willen we behandelen in een volgende debatavond van de KVAB Reflectiegroep Energie.  

Programma: 

22-01-2019

1 Onthaal en registratie 17:30 - 18:00
2 Energiezuinig verbouwen, het verhaal van 1992 tot straks 18:00 - 18:35
Hugo Hens, KU Leuven (spreker)
3 Economische en maatschappelijke rol van de bouwsector in het energiegebeuren vanaf heden tot 2050 18:35 - 19:10
Marc Dillen, Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) (spreker)
4 Paneldebat 19:10 - 20:00
Wim Boydens, Studiebureau Boydens (panellid)
Frederik Christiaens, Manager Energie-Efficiëntie, Vlaams Energiebedrijf (VEB) (panellid)
Marc Dillen, VCB (panellid)
Hugo Hens, KU Leuven (panellid)
Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie (moderator)