IMEC: Technologieontwikkeling voor een betere wereld

Lezing

11-10-2017

Paleis der Academiën, Brussel

IMEC: Technologieontwikkeling voor een betere wereld

imec (Interuniversitair Micro Elektronica Centrum) werd in 1984 opgericht op initiatief van de Vlaamse Overheid en wijlen Prof. Roger Van Overstraeten. Het is sindsdien uitgegroeid tot het grootste onderzoekscentrum wereldwijd voor nano-elektronica en digitale technologie. De missie van imec luidt: ‘Nano- en digitale technologie ontwikkelen voor een duurzame samenleving, door globale en locale partnerschappen op gebied van het Internet-der-Dingen met toepassingen in de gezondheidszorg, energieproductie, mobiliteit landbouw en slimme steden.’ Imec telt 3500 werknemers van 75 nationaliteiten en werkt,  mede dank zij zijn unieke onderzoeks-infrastructuur, samen met de topspelers uit de internationale en locale industriële en academische wereld. 

In deze lezing bekijken we hoe dat in zijn werk gaat, wat de R&D portfolio van imec is en wat de impact zal zijn op onze toekomstige samenleving met focus op technologie voor de gezondheidszorg van morgen. 

Hugo De Man is professor emeritus van de Katholieke Universiteit Leuven. Burgerlijk Elektrotechnisch ingenieur en Doctor in de Toegepaste wetenschappen (K.U.Leuven). In 1975 gasthoogleraar aan U.C. Berkeley. 1978-2005: Gewoon hoogleraar Elektrotechniek aan de K.U.Leuven gespecialiseerd in computermethoden voor automatisatie van chip ontwerp. In 1984 medeoprichter van IMEC (Interuniversity Micro-electronics Center), waar hij van 1984-1995 directeur was van de onderzoeksgroep voor automatisatie van ontwerp van chip architecturen voor digitale signaalverwerking. In 1995 benoemd tot Senior Research Fellow van  imec belast met advies inzake lange termijn onderzoek..
Hugo De Man is Life Fellow van IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers) en is erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Wetenschappen en Kunsten.

Programma: 

11-10-2017

01 Onthaal 17:00 - 17:30
02 Inleiding 17:30 - 17:40
03 Da Vincilezing 17:40 - 18:40
Hugo De Man, Klasse Technische Wetenschappen KVAB, IMEC (spreker)
04 Receptie 18:40 - 19:40