Debatavond: Nieuwe generatie kernreactoren

Debat

13-11-2014

Paleis der Academiën, Brussel

Kernenergie is op dit moment verantwoordelijk voor 15 % van de energieproductie wereldwijd. Ook wordt verwacht dat de capaciteit van kernenergie wereldwijd zal toenemen van 393 GW in 2009 tot 630 GW in 2035. Een nieuwe generatie kleine en middelgrote kernreactoren, de zogenoemde Generatie IV, kan een aanzienlijke vermindering in brandstof en kernafval bieden door verbruikte splijtstof te opnieuw te gebruiken voor energieproductie. Zo heeft de nieuwe regering van Zweden de deur opengezet voor de bouw van een nieuwe Generatie IV kerncentrale, die ten vroegste in 2035 zal gebouwd worden.

PROGRAMMA

Lezing: Een overzicht van Generatie III kernreactoren
ir. Frank Bertels, Eerstaanwijzend Ingenieur, Tractebel Engineering (GDF Suez)

Lezing: View on Generation IV fast-neutron reactor systems
Prof. dr. Eric van Walle, Directeur-generaal SCK-CEN

Panelgesprek: Nieuwe generatie kernreactoren zijn technisch haalbaar. Maatschappelijk?
Panelleden: de sprekers, met Dirk Fransaer, CEO VITO, Alain Michel, consultant en schrijver "Dompter le dragon nucléaire?" en Alex Polfliet, Zero Emission Solutions
Moderator: Luc Huysmans, Senior Writer Trends