Hernieuwbare energie

Debat

08-12-2016

Paleis der Academiën, Brussel

Haalt Vlaanderen de EU-doelstellingen voor hernieuwbare energie?

Een van de belangrijkste technologische, wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw is het tegengaan van de klimaatopwarming door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is niet evident, aangezien het energiesysteem nog steeds kritisch afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

In Europa werd de eerste stap in het aangaan van deze uitdaging vastgelegd in de zogenaamde 20-20-20 doelstellingen, waarbij het de bedoeling is om 20% van de broeikasgasuitstoot te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 1990, en 20% van de opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen te halen en de energie-efficiëntie met 20% te verhogen in vergelijking met “business as usual”. Voor 2030 worden zo mogelijk nog uitdagendere doelstellingen opgelegd. Tegen dan wordt 40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen vooropgesteld en moet 27% van de energieconsumptie afkomstig van hernieuwbare bronnen zijn. In december vorig jaar werd op de klimaatconferentie in Parijs het eerste wereldwijde akkoord bereikt om de opwarming van de aarde te beperken.

De vraag stelt zich of Vlaanderen niet een tandje zal moeten bijsteken om deze doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen?

PROGRAMMA

17:30 Onthaal

18:00 Windenergie
Bart Bode, Directeur VWEA
Presentatie

18:25 Zonnestroom: waar staan we?
Stefan Dewallef, Product Development Manager SOLTECH
Presentatie

18:50 Bio-energie en de groene warmte
Francies Van Gijzeghem, Projectleider Bio-Energie Platform
Presentatie

19:15 Panelgesprek
Panelleden: de sprekers, aangevuld met

  • Chris Derde, Bedrijfsleider Fortech – Wase Wind
  • ​Jan Duerinck, Senior Researcher Vito
  • Moderator: Ivo Van Vaerenbergh, Voorzitter Reflectiegroep Energie

20:00 Receptie met broodjes