liddetails

Claude Libert
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2020
Discipline: Cel- en moleculaire biologie
Dierwetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Samenvatting:

Expert in pathofysiologie van zoogdieren, meer bepaald sepsis en inflammatie, via een genetische aanpak.

Activiteit:

Gewoon Hoogleraar, lesgever cursussen met betrekking tot genome editing in zoogdieren; Secretaris examen commissie opleiding Biochemie & Biotechnologie; groepsleider van groep ‘Mouse Genetics in Inflammation’ met als topic het begrijpen en bestrijden van sepsis. Lid van talrijke review panels, o.a. meerdere FWO commissies. 

Opleiding:

Dr. Wetenschappen (1993); Groepsleider bij VIB (vanaf 1997); Hoofddocent UGent (2003); Hoogleraar (2012); Gewoon Hoogeraar (2020). FWO aspirant en postdoctoraal onderzoeker. Buitenlands verblijf 1994-1995 IRBM Rome, Italië.

Prijzen:

1987: Afstudeerprijs Hofmann-La Roche; 1997: Driejaarlijkse prijs J. B. Van Helmont voor Pathophysiologie, Biophysica en Biochemie, door de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde; 1999: Prijs van de KVAB, sectie Biochemie, Moleculaire Biologie, Biotechnologie en Gentechnologie; 2000 Award Pharmacia