liddetails

Annemie Bogaerts
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Scheikunde
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Chemie (UAntwerpen)
Samenvatting:
Dr. in de chemie, specialisatie fysicochemie - plasmachemie
Activiteit:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
scheikundige, hoogleraar Universiteit Antwerpen