liddetails

Peter Van Deun
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Letterkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:

Specialist op het gebied van de overlevering, editie en interpretatie van Patristisch-Griekse en Byzantijnse teksten. Bijzondere aandachtsgebieden: Studie van de transmissie van Griekse teksten en cultuur in de Late Oudheid en de Byzantijnse Middeleeuwen; studie van Griekse manuscripten en handschriftencollecties; studie van editietechnieken; studie van het “genre” van de Griekse compilatieliteratuur (florilegia) en de notie van het zogenaamde Byzantijnse encyclopedisme; Byzantijnse ascetische en spirituele literatuur, met bijzondere aandacht voor het fenomeen van de geestelijke leidsmannen.

Activiteit:

Gewoon hoogleraar Byzantijnse Studies aan de KU Leuven. Lid van de Onderzoeksraad KU Leuven (2001-2007). Voorzitter van de Onderzoeksraad KU Leuven (2012-2018). Lid van de Raad van het Industrieel Onderzoeksfonds KU Leuven (IOF-raad) (2012-2018). Voorzitter van het Departement Taal-en Regiostudies (Oosterse Studies) KU Leuven (2007-2011). Lid van de Beoordelingscommissie van de Faculteit Letteren (2007-2011). Eén van de stichters en Bestuurslid van LECTIO: KU Leuven Instituut voor de Studie van de Transmissie van Teksten, Ideeën en Beelden in Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance. Voorzitter van het Belgisch genootschap van Byzantijnse Studies (vanaf 2017). Hoofdredacteur (sinds 1998) van de Series Graeca van het Corpus Christianorum. Hoofdredacteur van het internationale tijdschrift Byzantion (sinds 2007), de reeks Orientalia Lovaniensia Analecta en de sub-reeks Bibliothèque de Byzantion (sinds 1996). Lid van de beoordelingscommissie van de Belgian American Educational Foundation (BAEF, Brussel) (sinds 2012). Mede-organisator van de Europalia-tentoonstelling Turkije (hoofdcurator was wijlen Marc Waelkens, lid van de Academie), onder de titel “Anatolia. Een verhaal van 12 000 jaar” (Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 7/10/2015 – 17/1/2016).

Opleiding:

Doctoraat Klassieke Filologie (1989); postdoctoraal Onderzoeker FWO (1989-1993); Bevoegdverklaard Navorser FWO en Docent KULeuven (1993-1996); Hoofddocent KU Leuven (1996-2002); Hoogleraar KU Leuven (2002-2005); Gewoon hoogleraar KU Leuven (vanaf 2005). Gasthoogleraar aan de Central European University in Budapest, aan de Université Paris-Sorbonne en aan de Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - Paris, Centre d'Etudes en Sciences Sociales du Religieux.