Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

David Gullentops
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2023
Title: Prof. dr.
Discipline: Drama
muziek
Summary:
Specialist op het gebied van de verbanden en de interferenties tussen poëzie, teken- en schilderkunst, film, ballet, klassieke muziek en chanson. Bijzondere aandachtsgebieden: hermeneutiek van de artistieke creativiteit over de grenzen van de kunsten heen.
Training:
Dr. Letteren en Wijsbegeerte (1992), Vrije Universiteit Brussel
Awards:
Membre invité des personnalités scientifiques de haut niveau pour la Recherche á l'Institut Universitaire de France (2005); Membre invité des personnalités scientifiques de haut niveau pour l'Education á l'Institut Universitaire de France (2008); Chevalier dans l'ordre des Palmes Académiques de la République Franç;aise (2018)
Role:
Directeur van de Cahiers Jean Cocteau (Parijs, 2007-heden) Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Provinciaal Museum Emile Verhaeren (Sint-Amands, 1996-heden)
David Gullentops
Arts
Drama, muziek
Guy Haemers
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Discipline: Material science
Summary:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activity:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Training:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Membership:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technical Sciences
Material science
Honorary Member
Karin Hanssen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2016
Discipline: Visual Arts
Summary:
Beeldend kunstenaar en onderzoeker van het hergebruiken van fotografische beelden uit het verleden als bronnenmateriaal voor schilderijen; gender en kunst: onderzoeker en actieve promotor van vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam vanuit België.
Training:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Arts
Visual Arts
Dirk Heirbaut
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2014
Title: Prof.
Discipline: Law
Middle ages (500-1500)
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Summary:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activity:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Training:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Awards:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Humanities
Law, Middle ages (500-1500)
Lieve Helsen
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Technical sciences
Affiliation: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
Energietechniek - thermische systemen
Activity:
Lid (1997) Directiecomité KU Leuven Energie-instituut, Lid (2007-2012) van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling, Oprichter en voorzitter (2008-2009) van het warmtepompplatform, Lid (2010-2014) FWO Expert Panel W&T9, Programmadirecteur (2012-2016) Master Energie KU Leuven, Lid (2013-2014) VRWI Expert Panel, Lid (2014-2016) FWO Expert Panel W&T7, Lid (2014) AcademiaNet, Lid (2018) International Scientific Committee of the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities at NTNU (NO), Lid (2018) van de stuurgroep van het Warmtepomp Platform, Lid (2019) Scientific Council University Centre for Energy Efficient Buildings (CZ), Lid (2008-2012, 2021) van de Raad van Bestuur ODE Vlaanderen, Woordvoerder (2019) van het Moonshot MOT-4 Energie-innovatie kernteam, Lid (2020) van de Flux50 Focusgroep Duurzame Thermische Oplossingen, Lid (2021) van de NO-REGRET werkgroep voor de energie-intensieve industrie.
Training:
Dr. Toegepaste Wetenschappen (2000) KU Leuven; Postdoctoraal onderzoeker (2001) PDM, (2001-2005) FWO; Buitengewoon gastdocent (2002-2004); Docent (2005), Hoofddocent (2008), Hoogleraar (2012), Gewoon Hoogleraar (2016) KU Leuven
Awards:
Meerdere prijzen voor master thesissen onder promotorschap: EFPE, KVIV, IBPSA NVL, Marcel Herman (ATIC), Encon Energy Prize.
Lieve Helsen
Technical Sciences
Technical sciences
Niel Hens
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2023
Title: Prof.
Discipline: Applied mathematics
Mathematics
Affiliation: Verbonden met de Faculteit Wetenschappen (UHasselt)
Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UAntwerpen)
Summary:
Niel Hens studeerde wiskunde aan UHasselt en KULeuven. In 2005 legde hij een doctoraat af over de analyse van onvolledige gegevens. Sinds 2009 is hij leerstoelhouder in bewijs-gebaseerde vaccinologie aan UAntwerpen wat hij combineert als docent biostatistiek aan UHasselt. Zijn onderzoek situeert zich in een interdisciplinaire en internationale omgeving. Hij is gespecialiseerd in het gebruik en de ontwikkeling van wiskundige en statistische methoden om epidemiologische vraagstukken op te lossen en inzicht te geven in de verspreiding van infectieziekten.
Role:
Docent biostatistiek
Chairs:
Leerstoel bewijs-gebaseerde vaccinologie, UAntwerpen (2009-…)
Niel Hens
Natural Sciences
Applied mathematics, Mathematics
Dirk Hermans
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof. dr.
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Studie van de leerprocessen en geheugenmechanismen betrokken in het onstaan van emotionele stoornissen, met een bijzonder interesse voor exposure als behandeling voor angst.
Dirk Hermans
Humanities
Kris Heyde
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1996
Title: Em. prof.
Discipline: Exact sciences
Physics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (UGent)
Summary:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activity:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Training:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Awards:
Recipient van de 'Belgan Francqui Chair 2003-2004' aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Honorary titles:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Membership:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natural Sciences
Exact sciences, Physics
Hilde Heynen
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof.
Discipline: bouwkunde
Affiliation: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Summary:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en geslacht in de architectuur.
Activity:
Burgerlijk ingenieur-architect (1981), M.Sc. Filosofie (1982), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Activity:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Chairs:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Membership:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technical Sciences
bouwkunde
Hugo Heyrman
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1993
Title: Dr.
Discipline: Visual Arts
Summary:
Beeldend kunstenaar, in hoofdzaak schilder, pionier in nieuwe media. In de jaren '60 maakt Heyrman naam met acties, happenings, pop-art, nieuw realisme en filmexperimenten. Vanuit deze rebelse houding richt hij (vanaf 1974) zijn aandacht tot zijn eerste liefde, de schilderkunst.
Activity:
Schilderkunst, Nieuwe media, werkt onder de kunstenaarsnaam Dr. Hugo Heyrman. Hij schildert vormen van tijd, beelden met een ingebouwde aandacht voor de factor tijd, de vierde dimensie in kunst. Hij introduceert de termen en concepten: ''Tele-synesthesia'' en ''Post-ego''. Beide theorieën werden gepubliceerd in de ''Encyclopedia of Postmodernism'', Londen en New York: Routledge, 2001.
Training:
Studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, Koninklijke Academie en het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Rijkshoger Instituut voor Kernenergie, Mol. Doctor in de kunstwetenschappen (als eerste in België 1995) aan de Universiteit van La Laguna, Spanje.
Awards:
1975 Prijs voor Schilderkunst Burgemeester Camille Huysmans, Antwerpen 1975 Laureaat - Prijs Jonge Belgische Schilderkunst, Brussel 1978 Prijs van het Publiek - Europaprijs voor Schilderkunst van de Stad Oostende 1979 Prijs voor Schilderkunst, Provincie Antwerpen 2001 . Culture 2001- Eervolle vermelding - Award voor beste Belgische culturele/artistieke internetsite, Brussel
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde
Membership:
Lid van de Europese Vereniging voor Virtuele Realiteit.
Hugo Heyrman
Arts
Visual Arts
Charles Hirsch
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1994
Title: Prof.
Discipline: Mechanics
Aeronomics and space technology
Affiliation: President van NUMECA-Cadence
Verbonden aan de Vakgroep Toegepaste Mechanica (VUB)
Summary:
Onderzoek over numerieke stromingsdynamica, turbulentie, ontwikkeling en toepassing van windenergie, stromingsmachines.
Activity:
Hoogleraar (1969), hoofd departement Stromingsleer, VUB.
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961), lic. Fysica (1962), dr. Toegepaste Wetenschappen (1969) ULB.
Awards:
Tweejaarlijkse prijs Iwan Åkerman (1994);
Discipline:
Numerieke stromingsdynamica
Honorary doctorate:
Dr. h.c. St. Petersburg State Technical University, Rusland.
Chairs:
Francquileerstoel RUG (1979), nominatie NAVAIR Research Chair, Naval Postgraduate School, Monterey (VS) (1985-86).
Membership:
Voorzitter Propulsion and Energetics Panel (PEP) of AGARD (1982-84), European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion (1988-94); editor-in-chief of John Wileys Series on Computational Methods in Applied Sciences; European editor of the International Journal of CFD; lid ASME, AIAA.
Charles Hirsch
Natural Sciences
Mechanics, Aeronomics and space technology
Johan Hofkens
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Summary:
scheikundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
chemicus, fotochemie
Johan Hofkens
Natural Sciences
Meet- en visualisatietechnieken
Monica Höfte
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Gewasbescherming (UGent)
Summary:
Fytopathologie, controle en genetische diversiteit van pathogenen, resistentiemechanismen, rol van plantenhormonen in plant-pathogeen-interacties.
Activity:
onderzoeker Laboratoire de Biologie Microbienne (1994-1995) universiteit Lausanne.
Training:
Bio-ingenieur (1984), dr. ir. (1990). Professor (1997) UGent;
Membership:
Lid commissie Dieren- en plantenfysiologie FWO, commissie Agronomie, zootechnie et biotechnologie FNRS, wetenschappelijke raad Phytofar en ILVO, Scientific Advisory Committee IPBO; bestuurslid Genootschap plantenproductie en ecosfeer KVIV; lid editorial board van verscheidene journals.
Monica Höfte
Technical Sciences
Plant and crop sciences
Annick Hubin
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2013
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Technical sciences
Material science
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen (VUB)
Summary:
scheikundig en metallurgisch ingenieur, doctor in de ingenieurswetenschappen
Activity:
Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
scheikundig ingenieur, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Annick Hubin
Technical Sciences
Technical sciences, Material science
Bernard Huys
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1980
Discipline: Musicology
Summary:
Musicoloog, gespecialiseerd in de muziekbibliotheconomie.
Activity:
Bibliothecaris (1960), hoofd muziekafdeling (1970), hoofd Departement Historische Verzamelingen (1994) Koninklijke Bibliotheek Albert I, Brussel; docent (1964) Hoger Sint-Lucas-;instituut Brussel.
Training:
Dr. Rechten (1958), lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1967).
Awards:
Edward De Vynckprijs (1956).
Membership:
Bestuurslid Vereniging voor Muziekgeschiedenis van Antwerpen; vice-voorzitter Belgische Vereniging voor Muziekwetenschap; gewezen voorzitter Belgisch comité RILM, Stephan De Jonghestichting vzw; lid uitvoerend comité en gewezen vice-voorzitter International Association of Music Libraries; lid raad van beheer CEBEDEM, Arthur Meulemansfonds; lid Peter Benoitfonds.
Bernard Huys
Arts
Musicology
Honorary Member
Luc Huyse
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Discipline: Sociology
Summary:
Socioloog en politicoloog, werkzaam over het naoorlogse België: collaboratie en repressie, democratisering van het onderwijs, verzuiling, politiek bewustzijn, justitie, ...
Activity:
Gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven; hoofdredacteur De Nieuwe Maand (1975-80).
Training:
Dr. Politieke en Sociale Wetenschappen.
Awards:
De Standaardprijs (1993); Cultuurprijs Vlaamse Gemeenschap 2006; BNP Paris Bas prijs beste essay 2006; Eredoctor UGent 2002; Arkprijs van het Vrije Woord 2009
Chairs:
Francquileerstoel VUB (1983).
Luc Huyse
Humanities
Sociology
Honorary Member
Dirk Inzé
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2005
Title: Prof. dr.
Discipline: Cell and molecular biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Verbonden aan het VIB-UGent
Summary:
Wereldwijde autoriteit op het gebied van stresstolerantie in planten, pionierswerk met studie van de regulatie van de celcyclus en groei in planten.
Activity:
Onderzoeksdirecteur INRA (1990-1998); wetenschappelijk directeur (2002) Department Plant Systems Biology, UGent, Vlaams Instituut voor Biotechnologie; deeltijds hoogleraar UGent (2002); stichter bedrijf CropDesign.
Training:
Dr. Moleculaire Genetica (1984).
Awards:
Körber Stiftung Prize (1994), laureaat Francquiprijs 2005.
Discipline:
Moleculaire biologie
Chairs:
Francquileerstoel (2005-2006) UA.
Dirk Inzé
Natural Sciences
Cell and molecular biology, Plant and crop sciences
Pierre Jacobs
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1996
Discipline: Organic chemistry
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Doet onderzoek in verschillende domeinen van de heterogene katalyse: ontwerpen van op maat gemaakte katalysatoren, koolwaterstoffentransformaties, katalytische chemie van hernieuwbare grondstoffen, milieu- en voedingskatalyse, fysico-chemie van katalysatoren.
Activity:
Aangesteld navorser (1972), bevoegdverklaard navorser (1976), onderzoeksdirecteur (1981-88) NFWO; gewoon hoogleraar (1989) KU Leuven.
Training:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën (1967), dr. Landbouwwetenschappen (1971), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) KU Leuven.
curriculumitems:
Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (1981), Donald W. Breck Award of the International Zeolite Association (1998), Award of the American Oil Chemists Society, Kreitman Award (2001), Synetix Award for innovation in catalysis (2001), Belgian ODISSEA Mission (2002), Carl Ziegler lecturer (2004).
Discipline:
Organische chemie
Membership:
Lid American Chemical Society, American Oil Chemists Society; ere-voorzitter en lid International Zeolite Association.
Pierre Jacobs
Natural Sciences
Organic chemistry
Steven Jacobs
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Art and art sciences
Affiliation: Verbonden aan de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Summary:
Kunsthistoricus gespecialiseerd in de relaties tussen film en de beeldende kunsten. Verdiept zich in de interacties tussen beeldende kunst, film en architectuur. Zijn expertise omvat diverse aspecten van de Belgische moderne kunst, film en fotografie.
Activity:
Deeltijds docent aan de vakgroep kunstwetenschappen, Universiteit Gent en het departement Letterkunde, Universiteit Antwerpen
Training:
Dr. in de kunstwetenschappen (Universiteit Gent, 2004)
Steven Jacobs
Arts
Art and art sciences
Koen Jonckheere
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof.
Discipline: Art theory
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Summary:
Koenraad Jonckheere (°;1975) is assistant professor of Northern Renaissance and Baroque Art at the University of Ghent (Belgium). He studied History (MA 1998) and Art History (MA 2001) in Leuven and received his PhD from the University of Amsterdam for his book The Auction of King William's Paintings in 2005. He has published widely on seventeenth and eighteenth-century art markets and on sixteenth-century Antwerp history painting and portraiture. His monographs on Adriaen Thomasz. Key and on Willem Key were published in 2007 and 2011. Recently a comprehensive study on experiments in decorum in Antwerp art in the two decades following the Iconoclastic riots of 1566 (Yale University Press) and a volume of essays on the same topic (Brepols Publishers) were published. He is currently preparing an exhibition on the prolific sixteenth-century Romanist Michiel Coxcie in Museum M in Leuven (2013) and is writing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard-volume on Rubens' Portraits after existing prototypes.
Role:
Kunsthistoricus
Chairs:
2014. Peter Paul Rubens chair (University of California, Berkeley)
prijzen:
• 2005. Jan van Gelder prijs / 2012 Laureaat van de Academie
Koen Jonckheere
Arts
Art theory