Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Herman Sabbe
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1999
Discipline: Musicology
Summary:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activity:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Training:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Awards:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Membership:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Arts
Musicology
Honorary Member
Niceas Schamp
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1990
Honorary title: baron
Discipline: Organic chemistry
Summary:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activity:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Training:
Dr. Scheikunde (1963).
Awards:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Membership:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natural Sciences
Organic chemistry
Erik Schokkaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is chief editor van Economics and Philosophy. Samen met Wulf Gaertner schreef hij een boek over Empirical Social Choice: Questionnaire-Experimental Studies on Distributive Justice (Cambridge University Press, 2012). Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Erik Schokkaert
Humanities
Economics
Liliane Schoofs
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Animal sciences
Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Biologie (KU Leuven)
Summary:
biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natural Sciences
Animal sciences, Cell and molecular biology
Johan Schoukens
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Elektriciteit (VUB)
Summary:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activity:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Chairs:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technical Sciences
Electrical technology
Bert Sels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Bert Sels
Natural Sciences
Chemistry
Alexander Sevrin
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Fysica (VUB)
Summary:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activity:

Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting

Awards:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Chairs:
Gasthoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Membership:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-heden); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); lid van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natural Sciences
Physics
Ludo Simons
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1997
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Modern history (1870-now)
Literary science
Summary:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activity:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Training:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Membership:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap; voorzitter Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven; ondervoorzitter Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek; bestuurslid Stichting Vita Brevis; redacteur Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Humanities
Modern history (1870-now), Literary science
Honorary Member
Dave Sinardet
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof. dr.
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen (VUB)
Summary:

Expert in federalisme, nationalisme, multi-level governance, meertalige democratie, Belgische politiek en staatshervorming.

Activity:

Professor aan de Vrije Universiteit Brussel
Professor aan de UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Training:

Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (2007), Universiteit Antwerpen

Dave Sinardet
Humanities
Guy Smagghe
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Animal sciences
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Faculty of Bioscience Engineering
Summary:

Expert op het gebied van insecten belangrijk in de landbouw, met fundamentele aspecten omtrent de groei van insecten en toepassingen in de gewasbescherming en bestuiving.

Activity:

Gewoon Hoogleraar, lesgever met betrekking tot insecten, fysiologie en gewasbescherming; Lid Onderzoeksraad UGent; Expert voor verschillende organisaties, o.a. FWO, FNRS, ERC. Lid van bestuur van IOBC en IUBS.

Guy Smagghe
Natural Sciences
Animal sciences, Plant and crop sciences
Marcel Smets
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr. ir. arch.
Discipline: Architecture
Architectural theory
Summary:
Architectuurhistoricus, actief op het vlak van geschiedenis en theorie met monografieën over Huib Hoste en Charles Buls, alsook overzichtswerken over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België en de wederopbouw van België na 1914. Momen­teel is zijn onderzoek vooral gericht op het landschap van de infrastructuur. Initiator van het Stadsproject in België: projecten voor Leuvense Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Stationsomgeving, Quartiers Ouest (Rouen), Reaffectatie Staalfabriek RIVA (Genua), Uitbreiding containerterminal (Voltri), Reaffectatie Textielfabriek De Nardi (Conegliano), Stedenbuwkundige Transformatie Ile de Nantes.
Activity:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; visiting professor universiteiten Urbino (1976-79), Thessaloniki (1987), Harvard GSD Cambridge MA (2002-2004); oprichter en voorzitter (1981) Centrum voor Stedenbouwkundige Geschiedschrijving; oprichter (1989) Projectteam Stadsontwerp; Vlaams bouwmeester (2005-2010), Senior Advisor& Partner ORG² (Brussel-Boston)
Training:
Ingenieur-architect (1970) RUG; bouwkundig ingenieur TH Delft (1974); Dr. Toegepaste Wetenschappen (1976) KU Leuven.
Awards:
Ereprijs gouverneur L. Roppe (1991), Prijs Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap voor het Stationsproject Leuven (2001), Prijs G.Allaert (2014), Matexi Legacy Award (2016).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde Officier in de Kroonorde
Membership:
Stichtend lid International Laboratory for Architecture and Urban Design (ILAUD) Urbino; lid EUROPAN, Agentschap Ruimtelijke Ordening, American Institute of Urban Design.
Marcel Smets
Arts
Architecture, Architectural theory
Paul Smeyers
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1983
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Astrofysicus, stertrillingen met sterstabiliteit en stervariabiliteit, trillingen van de zon en dynamische verschijnselen in dubbelsterren als onderzoeksdomein.
Activity:
Geassocieerd docent (1967), docent (1969), hoogleraar (1971), gewoon hoogleraar (1973), emeritus (1999) KU Leuven.
Training:
Dr. Wetenschappen (1966) ULg.
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Sterrenkunde
Membership:
Lid Academia Europaea (1989), lid Internationale Astronomische Unie.
Paul Smeyers
Natural Sciences
Astronomy
Honorary Member
Erik Smolders
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Biochemistry
Chemical engineering techniques
Affiliation: Decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven
Summary:
Expert in milieuchemie, meer in het bijzonder in de bodemchemie in relatie tot biologische beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten. De toepassingsgebieden zijn milieutoxicologie, plantenvoeding en bodemkunde. De meeste ervaring ligt bij de toxische spoormetalen, radioactieve isotopen (splijtingsproducten) en fosfaten.
Activity:
Lid van expertpanels: FWO-Vlaanderen, commissie BIO4 (gewezen lid), van ANR-Frankrijk (sinds 2019), van LABEX-Bordeaux (2012-2019).
Gewezen President van ISTEB (wetenschappelijke organisatie spoormetalen), gewezen hoofd wetenschappelijk comité van SETAC (milieutoxicologie).
Training:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, 1988; PhD Bio-ingenieur 1993
Erik Smolders
Technical Sciences
Biochemistry, Chemical engineering techniques
Nicolas Standaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Sinoloog op het vlak van de culturele relaties tussen China en Europa, meer specifiek tijdens de 17de en 18de eeuw.
Activity:
Hoofddocent (1993), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven.
Training:
Dr. Sinologie (1984) rijksuniversiteit Leiden, bacc. Filosofie en bacc. Theologie (1990) Centre Sevres te Parijs, lic. Theologie (1994) Fu Jen universiteit te Taipei.
Discipline:
sinologie
Membership:
Member Institute for Advanced Study (2002) Princeton.
Nicolas Standaert
Humanities
Linguistics
Carlos Steel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Discipline: Philosophy
Affiliation: Verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Summary:
Zijn onderzoek betreft voornamelijk de traditie van het Platonisme vanaf de Late Oudheid (Plotinus, Proclus), patristiek (Augustinus en Maximus Confessor), Middeleeuwen (Eriugena, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Henricus van Gent, Henricus Bate) tot de Renaissance (Cusanus, Ficino). Zijn filosofische belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de verhouding tussen ethiek en metafysica.
Activity:
Aspirant FWO (1971-75), docent (1975-77), hoofddocent (1977-85), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; voorzitter-decaan (1991-2000) pro-decaan (2000-03), vice-decaan (2006) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven; visiting professor (1987-88) UCL, (1994) École Normale supérieure, (1998) École pratique des Hautes Études, Parijs; (2006) Università Tor Vegata, Rome; lecturer universiteiten Peking (2000) en Harvard (2001-02).
Training:
Lic. Klassieke Filologie (1970), lic. Wijsbegeerte (1974), kand. Oosterse Filologie (1971), dr. Wijsbegeerte (1974) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1976), Alexander von Humboldtprijs (2009).
Discipline:
wijsbegeerte
Chairs:
Fellow Alexander von Humboldtstichting (1975-76)
Membership:
Directeur (2000-06) De Wulf-Mansion Centrum voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, (2004) project Aristoteles Latinus (UAI); voorzitter Instituut voor middeleeuwse en Renaissance studies; bestuurder en voorzitter (1988-1995) Leuven Uni­ver­sity Press; lid Beirat Albertus Magnus - Opera omnia en Corpus Christianorum - Series graeca; buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Accademia pontifica Thomas de Aquino.
Carlos Steel
Humanities
Philosophy
Luc Steels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Artificial intelligence
Affiliation: Verbonden aan het Artificial Intelligence Laboratory (VUB)
Summary:
Onderzoek naar de oorsprong, evolutie en evolutiemechanismen van taal aan de hand van computersimulaties en experimenten met robots. Kunstenaar, actief in de dialoog tussen kunst en wetenschap.
Activity:
MIT Cambridge, Massachusetts (VS). Professor en oprichter (1983) Laboratorium voor Artificiële Intelligentie; mede-oprichter (1991), voorzitter (1991-1996), buitengewoon hoogleraar (2002) vakgroep Computerwetenschappen VUB; gastonderzoeker (1995) Sony Computer Science Laboratory, Tokio; oprichter (1996) Sony Computer Science Laboratory, Parijs.
Training:
Dr. Taal-en Letterkunde (1977) UIA; MSc. Electrical Engineering and Computer Science (1979)
Awards:
Digital Equipment Best Paper Award (1982), CASYS Award (2009) ULg.
Discipline:
Taaltechnologie
Chairs:
ITT Fellow (1978), fellow (2008-2009) Wissenschaftskolleg, Berlijn;
Membership:
Lid New York Academy of Sciences, Academia Europaea, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, Society for the Simulation of Adaptive Behavior, Association for Computational linguistics, Association for Computing Machinery; mede-oprichter Belgian AI Association, Evolutionary Linguistics Association.
Luc Steels
Natural Sciences
Artificial intelligence
Michiel  Steyaert
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2019
Title: Prof. dr. ir.
Affiliation: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Michiel  Steyaert
Technical Sciences
Francis Strauven
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2000
Discipline: Architecture
History of Architecture
Summary:
Docent architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis.
Activity:
Docent Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur Hasselt (1971-95); hoogleraar (1996-99) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; hoofddocent (1999-2005) UGent; mede-oprichter (1969) en beheerder Archives dArchitecture Moderne; redacteur (1971-91) Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten (vanaf 1986 Archis) en Jaarboek Architectuur Vlaanderen.
Training:
Studie Architectuur (1966) Sint-Lucasinstituut Schaarbeek; dr. Architectuur­wetenschap (1986) KU Leuven.
Membership:
Lid Belgische Vereniging van Kunstcritici, Internationaal Committee of Architectural Critics.
Francis Strauven
Arts
Architecture, History of Architecture
Cyriel Stroo
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Title: Dr.
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Summary:
Specialisatie in de middeleeuwse kunst, in het bijzonder de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven.
Activity:
Assistent (1985-92) KU Leuven; voorzitter (2006) Studie­centrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik; assistent (2001), werkleider (2003) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel; promotor (2003) meerjarig onderzoeksproject aan het KIK/IRPA over de pré-Eyckiaanse paneelschilderkunst; departementshoofd conservatie/restauratie aan het KIK (sinds 2012)
Training:
Dr. Kunstwetenschappen (1992) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1993), Prijs Arthur Merghelynck (2007).
Membership:
Lid werkcomité DWTC-project van de KMSKB/MRBAB, raad van bestuur Studiecentrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Illuminare Studiecentrum voor Miniatuurkunst KU Leuven; corr. lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.
Cyriel Stroo
Arts
Art history
Rudy Swennen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Geology
Affiliation: Verbonden aan het Department of Earth and Environmental Sciences (KU Leuven)
Summary:
geoloog
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Geologie
Rudy Swennen
Natural Sciences
Geology