Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

André Oosterlinck
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2009
Title: Em. prof. dr. ir.
Honorary title: baron
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Affiliation: Voorzitter van de Associatie KU Leuven
Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Summary:
Elektronica, informatietechnologie, kennissystemen, signaalanalyse, robotvisie, biomedische beeld­interpretatie, spraakanalyse,
Activity:
Gewoon hoogleraar (1984), diensthoofd ESAT (1984-1994), vice-rector Exacte Wetenschappen (1990-1995), rector (1995-2005) KU Leuven; voorzitter Associatie KU Leuven; voorzitter en bestuurslid FWO, VLIR en VRWB; oprichter, mede-oprichter en bestuurder van de bedrijven ICOS nv, Eyetronics nv, QMedit nv en Easics nv.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1972), dr. ir. (1977), speciaal doctoraat (1981) Toegepaste Wetenschappen KU Leuven; Specialisaties bij JPL-NASA, Pasadena.
Membership:
Lid Academia Europaea, bestuurslid EUA (European University Association); ondervoorzitter LERU (League of European Research Universities); voorzitter Coimbra Group Universities.
André Oosterlinck
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Honorary Member
Letizia Paoli
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Criminology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Letizia Paoli
Humanities
Criminology
Mauro Pawlowski
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Music
Affiliation: Zaakvoerder BVBA Epigon
Summary:
Mauro Pawlowski is een Belgische muzikant van Pools-Italiaanse afkomst. Hij werkte reeds samen met theatermakers, modeontwerpers, performance artiesten, beeldend kunstenaars, choreografen, schrijvers en cineasten. Hij componeerde muziek voor theater-, dans- en literaire producties van o.a. FroeFroe, Theater Stap, Zuidpool theater, VRT, VTM. Daarnaast is hij regelmatig te gast als muzikant bij projecten van uiteenlopende genres, met o.a. Roland Van Campenhout, Kris de Bruyne, Jan De Smet, Flat Earth Society, Spectra Ensemble en dEUS en heeft hij een wekelijkse column in HUMO. Als artistieke kameleon incarneert hij het Do-It-Yourself-principe en houdt hij zichzelf in een constante staat van beweging.
Mauro Pawlowski
Arts
Music
Chris Peeters
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2022
Chris Peeters
Technical Sciences
François Peeters
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan het Department of Physics (UAntwerpen)
Summary:
fysicus
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
François Peeters
Natural Sciences
Physics
Jean Poesen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Geography
Affiliation: Verbonden aan het Department of Earth and Environmental Sciences (KU Leuven)
Summary:
Geomorfologie, bodemerosie, bodemdegradatie, desertificatie, hydrologie, erosiebeheersing, bodem- en waterconservatie, landgebruiksveranderingen, experimentele geomorfologie, geografie van ontwikkelingslanden.
Activity:
Bevoegdverklaard navorser (1984), onderzoeksleider (1993), onderzoeksdirecteur (1995) FWO; hoogleraar (1994), buitengewoon hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar en onderzoeksgroepvoorzitter Fysische en Regionale Geografie (2000) KU Leuven; gastprofessor (1994) in de vakgroep Bodembeheer en -hygiëne UGent; gasthoogleraar (2007) VUB.
Training:
Dr. Wetenschappen (1983) KU Leuven; Dr.Sc. Soil Science and Geomorphology (2009), universiteit Wolverhampton (UK).
Awards:
Prijs World Conservation Strategy (1984) WWF België, Conservation Award (1984) British Conservation Foundation, laureaat reisbeurzenwedstrijd (1984), Dr. J. Savat Prijs voor fysische geografie (1985), Wiley Award voor beste paper (1994) British Geomorphological Research Group.
Discipline:
Geomorfologie
Membership:
Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; lid Nationale Comités Bodemkunde en IGBP-Global Change, World Association of Soil and Water Conservation, International Association of Geomorphologists, International Union of Soil Science, International Geographical Union, Réseau Erosion, Soil and Water Conservation Society (VS), Belgian Association for Geographical Studies, Belgian Soil Science Society; stichtend lid European Society of Soil Conservation; voorzitter Belgian Association of Geomorphology; vice-voorzitter COST Action Soil Erosion under Global Change.
Jean Poesen
Natural Sciences
Geography
Lucien Posman
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Music
Composition
Summary:
Componist en hoofddocent compositie en muziekschriftuur aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Was stichter van Componisten Archipel Vlaanderen (ComAV) en artistiek verantwoordelijke van de concertzaal De Rode Pomp in Gent.
Activity:
Hoofddocent Koninklijk Conservatorium - Hogeschool Gent
Training:
Studeerde muziektheorie en compositie aan het Koninklijk Conservatorium Gent, contrapunt en fuga aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Awards:
Muizelhuisprijs voor Kamermuziek (1988), Prijs van de Gentenaar (1993), Fuga Trofee (2002), Prijs voor Nieuwe Muziek Provincie Oost-Vlaanderen (2010).
Membership:
Stichter en voorzitter ComAV (Componisten Archipel Vlaanderen); medewerker vzw De Verenigde Cultuurfabrieken.
Lucien Posman
Arts
Music, Composition
Danny Praet
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Religious studies
Philosophy
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Summary:
Antiek geesteshistoricus
Activity:
Hoogleraar Universiteit Gent
Training:
Klassieke Filologie Wijsbegeerte
Discipline:
antieke geschiedenis
Danny Praet
Humanities
Religious studies, Philosophy
Walter Prevenier
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1985
Discipline: Middle ages (500-1500)
Summary:
Historicus bedrijvig in de oorkondenleer, de paleografie en de sociale geschiedenis van de late Middeleeuwen.
Activity:

Docent (1965), gewoon hoogleraar (1971), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-86), emeritus (1999) RUG; buitengewoon hoogleraar VUB. Gasthoogleraar aan de universiteiten van Utrecht, California (Berkeley), Rutgers (New Jersey), Penn (Philadelphia), Columbia (New York), princeton="" en="" california="" (ucla).="" td="">

Ere-secretaris Koninklijke Commissie voor Geschiedenis; ere-voorzitter (1996) Commission internationale de Diplomatique; lid Academia Europaea te Cambridge (VK), Institute for Advanced Study (Princeton); corr. lid Medieval Academy of America (Cambridge, Mass.), Royal Historical Society (Londen); buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Training:
Dr. Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis (1962) RUG.
Awards:
Prijs voor geschiedenis provincie Oost-Vlaanderen (1958), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1960), laureaat KAWLSK (1960), Herman Vanderpoortenprijs (1990), prijs Anton Bergmann (2000-04).
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde; commandeur in de Kroonorde; Burgerlijke Medaille eerste klasse; Burgerlijk Kruis eerste klasse; ereburger gemeente Zelzate.
Walter Prevenier
Humanities
Middle ages (500-1500)
Honorary Member
Filip Rathé
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Music
Composition
Summary:
componist/dirigent
Filip Rathé
Arts
Music, Composition
Paul Robbrecht
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Discipline: Architectuur
Affiliation: Verbonden aan Robbrecht en Daem architecten
Summary:
Architect, centraal in zijn werk staat de architectonische cultuur, architectuur in conversatie met beeldende kunsten, wetenschap en muziek. Samen met Hilde Daem richtte hij in 1975 de architectuurstudio Robbrecht-Daem op in Gent.
Activity:
Docent (1992) Sint-Lucas Gent en UGent.
Training:
Studies Architectuur Sint-Lucas Gent.
Awards:
Godecharleprijs (1978), Grote Prijs van Rome (1979), Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur (1997), Cultuurprijs van de KU Leuven (2001).
Membership:
Lid van Centro Palladio Vicenza, Italië.
Paul Robbrecht
Arts
Architectuur
Marc Ruyters
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Art Criticism
Summary:
kunstjournalist
Marc Ruyters
Arts
Art Criticism
Herman Sabbe
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1999
Discipline: Musicology
Summary:
Musicoloog met nadruk op de muziek van de 20ste eeuw, cellist.
Activity:
Hoogleraar (1993), gewoon hoogleraar (1999) UGent; professor (1999) ULB.
Training:
Dr. Rechten (1960), dr. Kunstgeschiedenis (1975) RUG.
Awards:
Van der Muerenprijs KAWLSK (1976), Crescendo-Prijs van de Muziekraad voor Vlaanderen (1990).
Membership:
Lid van het wereldcomité van de IDEAMA, mede-oprichter en redacteur INTERFACE - Journal of New Music Research.
Herman Sabbe
Arts
Musicology
Honorary Member
Niceas Schamp
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1990
Honorary title: baron
Discipline: Organic chemistry
Summary:
Scheikundige, actief in de organische chemie (organische halogeenderivaten, aroma- en smaakcomponenten in voedingsmiddelen, bio-actieve natuurproducten uit planten en schimmels) en milieu­chemie (geurhinder, VOCs).
Activity:
Gewoon hoogleraar (1966), voorzitter vakgroep Organische Chemie, faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen (1966) RUG.
Training:
Dr. Scheikunde (1963).
Awards:
Stas-Springprijs (1963), laureaat reisbeurzenwedstrijd (1963), laureaat KAWLSK (1965), reisbeurs Rotary Club (1965), Breckpotprijs van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging (1982).
Discipline:
Organische Chemie
Membership:
Secretaris-generaal (1975-86) en ondervoorzitter (1988-96) van de Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging; lid Royal Society of Chemistry, American Chemical Society, Institute of Food Technologists, American Pollution Control Association, Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging; voorzitter Wetenschappelijke Raad van INTAS (1993-96).
Niceas Schamp
Natural Sciences
Organic chemistry
Erik Schokkaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Erik Schokkaert is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Economie van de KULeuven en was in het verleden onderzoeksdirecteur van CORE en gastprofessor aan de London School of Economics, de Université catholique de Louvain, Universidad ICESI (Cali, Colombia) en de Universiteit Antwerpen. Hij is voorzitter van de stuurgroep van Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de K.U.Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. In 2005 was hij titularis van de Francqui-Leerstoel aan de Universiteit van Antwerpen. In zijn publicaties probeert hij een denkkader te ontwikkelen om beleidsmaatregelen te evalueren (vooral in het domein van gezondheidszorg en sociale zekerheid) in het licht van verschillende opvattingen over rechtvaardigheid en over de inhoud van het begrip “sociale welvaart”. Speciale aandacht gaat daarbij naar de meting van het individuele welzijn en naar de definitie van de grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. Hij is chief editor van Economics and Philosophy. Samen met Wulf Gaertner schreef hij een boek over Empirical Social Choice: Questionnaire-Experimental Studies on Distributive Justice (Cambridge University Press, 2012). Hij is als expert opgetreden in verschillende (Belgische en Nederlandse) adviescommissies voor de beoordeling van beleidsmaatregelen in het domein van de gezondheidszorg en hij maakt deel uit van de Academische Raad voor de Pensioenhervorming.
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven; Francquileerstoel 2005
Erik Schokkaert
Humanities
Economics
Liliane Schoofs
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Animal sciences
Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Biologie (KU Leuven)
Summary:
biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Genomica
Liliane Schoofs
Natural Sciences
Animal sciences, Cell and molecular biology
Johan Schoukens
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Elektriciteit (VUB)
Summary:
Modelleren vanaf experimentele gegevens: identificatie van lineaire en niet-lineaire systemen, systeem- en regeltechniek, signaalverwerking.
Activity:
Hoogleraar (2000), gewoon hoogleraar (2002) VUB; bijzonder gasthoogleraar (2006) KU Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1980), dr. ir. (1985), aggregaat Hoger Onderwijs (1990) VUB.
Chairs:
Fellow IEEE, Francquileerstoel ULB (2006-2007), Methusalem-laureaat (2007).
Johan Schoukens
Technical Sciences
Electrical technology
Manfred Sellink
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2023
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan het Museum voor Schone Kunsten Gent
Manfred Sellink
Arts
Art history
Bert Sels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Bert Sels
Natural Sciences
Chemistry
Alexander Sevrin
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Fysica (VUB)
Summary:
Elementaire deeltjesfysicus (theoreticus) waarbij de zoektocht naar een consistente kwantummechanische beschrijving van de zwaartekracht een centrale rol speelt in het onderzoek. Hiernaast zijn er eveneens belangrijke onderzoeksinitiatieven die zowel in de kosmologie als in de fenomenologische aspecten van de hoge-energiefysica te situeren zijn;
Activity:

Gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Gasthoogleraar aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven; Vice-directeur van de Internationale Solvay Instituten voor Fysica en Chemie; Lid van de Raad van Bestuur van de Francqui Stichting

Awards:
Prijs van de Onderzoeksraad van de KU Leuven (1992); Scientific Prize of the Belgian Physical Society (1986)
Discipline:
fysicus, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel
Chairs:
Gasthoogleraar aan de Universiteit Antwerpen (2011-heden); gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011-heden); Collaborateur Scientifique aan de Université Libre de Bruxelles in de groep Physique Mathématique des Interactions Fondamentales (1996-heden).
Membership:
Voorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (2011-heden); Bestuurder van de Francqui Stichting (2002-heden); Bestuurder van de Belgian Physical Society (2001-heden); lid van het National Committee for Pure and Applied Physics (2009-heden); lid van het National Selection Committee for CERN Fellows
Alexander Sevrin
Natural Sciences
Physics