Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Rik Van de Walle
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Information technology
Affiliation: Rector van de Ghent University
Summary:
Rik Van de Walle is doctor in de ingenieurswetenschappen: natuurkunde, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook verbonden aan imec. Hij is ten slotte een gepassioneerd duursporter (marathonlopen + fietsen), speelt tennis, en probeert af en toe een goed concert bij te wonen.
Activity:
functies binnen de Universiteit Gent: - gewoon hoogleraar - hoofd van de onderzoeksgroep Internet and Data Lab (IDLab - samen met Piet Demeester) - voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - decaan van faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - medecurator van de 200 jaar UGent-activiteiten functies binnen imec: - lid van de raad van bestuur - lid van het remuneratiecomite varia: - lid raad van bestuur Greenbridge Incubator - lid raad van bestuur Stichting Dirk Frimout
Training:

- burgerlijk natuurkundig ingenieur

- doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde

Awards:
- Jaarlijkse Prijs BARCO NV voor Afstudeerwerken, 1995 (afstudeerwerk burgerlijk natuurkundig ingenieur). Prijs toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Wetenschappelijke Prijs BARCO NV, 1998 (doctoraal proefschrift). Prijs toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - First Edition, received by Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - Second Edition, received by Frederik De Keukelaere and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-10 MPEG-21 Digital Item Processing, received by Frederik De Keukelaere, Jeroen Bekaert, and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2006. - Rotblat Medal for most cited paper of the last 5 years, in Physics in Medicine and Biology, GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT, Physics in Medicine and Biology (2004), 2009.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde (bij Koninklijk Besluit van 12 mei 2011)
Rik Van de Walle
Technical Sciences
Information technology
Valentin Van den Balck
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Discipline: Computing technologies
Summary:
Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).
Activity:
Em. professor Ufsia – Instituut Post Universitair Onderwijs – IPO, reserve luitenant Belgisch leger.
Training:
Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.
Honorary titles:
Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.
Membership:
Gewezen director lid executive committee IBM Europe, gewezen CEO IBM België-Luxemburg GBG, gewezen lid raad van bestuur IBM België-Luxemburg, gewezen Executive Assistant to the Chairman IBM World Trade, gewezen lid van de raad van bestuur van Berenschot nv, gewezen lid van de raad van bestuur Vandeputte INT nv, erevoorzitter commissie van de academie wetenschap en techniek – CAWET, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België K.V.A.B. Klasse technische wetenschappen, gewezen chairman European Council Applied Sciences – Euro-CASE, gewezen lid Vlaams Economisch Verbond – VEV, lid van de Orde van den Prince, lid algemene vergadering de Warande, gewezen lid adviesraad Ga Voor Geluk – GVG, oprichter/lid raad van bestuur Vereniging Bevorderen Belgisch Trekpaard – VBBT.
Valentin Van den Balck
Technical Sciences
Computing technologies
Honorary Member
Lutgart Van den Berghe
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement (UGent)
Summary:
bestuurder GUBERNA
Activity:
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA
Lutgart Van den Berghe
Humanities
Economics
Herman Van der Haegen
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof.
Discipline: Geography
Summary:
Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).
Activity:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.
Training:
Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociale geografie
Membership:
Voorzitter Vereniging voor Demografie, werkgroep tot voorbereiding van de Volkstelling; visitatievoorzitter ruimtelijke wetenschappen Nederland (1989,1996); secretaris Belgische Vereniging voor Aardrijks­kundige Studies; uitgever Belgisch Tijdschrift voor Aardrijkskundige Studies; lid Gründungs­komitee en Kuratorium Institut für Länderkunde (Duitsland), Akademie für Raumforschung und Landes­planung (Duitsland), Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Association of American Geographers, Hoge Raad voor Statistiek.
Herman Van der Haegen
Humanities
Geography
Honorary Member
Annemie Van der Linden
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2014
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliation: Verbonden aan het Departement Biomedische Wetenschappen (UAntwerpen)
Activity:
gewoon hoogleraar moleculaire beeldvorming in de biomedische wetenschappen, neurologie
Annemie Van der Linden
Natural Sciences
Meet- en visualisatietechnieken
Katlijne Van der Stighelen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Baanbrekend onderzoek in drie gebieden: de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd, atelierpraktijk en commercialisatie van de 17de-eeuwse schilderkunst in Antwerpen en de rol van de vrouwelijke kunstenaar in de Nederlanden, vooral in de Nieuwe Tijd.
Activity:
Hoofddocent (1990), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007) KU Leuven; hoofddocent (1990), hoogleraar (1994) UA.
Training:
Dr. Kunstgeschiedenis (1988) KU Leuven.
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd van de Staat (1983), laureaat Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1989).
Chairs:
Rubens Chair aan de universiteit van Berkeley (2002).
Membership:
Lid directieraad Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, wetenschappelijke raad Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, wetenschappelijke raad Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw, Rubenianum.
Katlijne Van der Stighelen
Arts
Art history
Jan Van der Stock
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Art government and management
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Kunsthistoricus en auteur van studies over de vroege prentkunst, miniatuurkunst en boekkunst in de Nederlanden, organisator van grote internationale tentoonstellingen.
Activity:
Docent (2000), hoofddocent (2003), hoogleraar (2006), gewoon hoogleraar (2012) KU Leuven; bijzonder hoogleraar (1999-2004) universiteit Leiden; directeur Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)
Training:
Dr. Kunstwetenschappen (1995)
Chairs:
Titularis Van der Weyden leerstoel - Paul & Dora Janssen (KU Leuven).
Jan Van der Stock
Arts
Art history, Art government and management
Dominique Van Der Straeten
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof.
Discipline: Biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Summary:
Onderzoeksdirecteur Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie, Universiteit Gent.
Activity:
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent.
Training:
Ir. voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Licentiaat Biologie (Plantkunde) Doctor in de Wetenschappen (Plantkunde)
Awards:
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 1991 Prijs Prof. A. Soenen voor Plantenverdeling, 1991
Dominique Van Der Straeten
Natural Sciences
Biology, Plant and crop sciences
Barbara Van der Wee
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Architectuur
Conservation & Restauration
Affiliation: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Verbonden aan de Studio for Architecture and Conservation
Summary:
Architecte, restauratrice van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Conservering en herinrichting van het woonhuis van Victor Horta.
Activity:
Deeltijds hoofddocent RLICC; bouwmeester Paleis voor Schone Kunsten Brussel; B. van der Wee Architects bvba (2006).
Training:
Studie Architectuur (1981) Sint-Lukasinstituut Schaarbeek; M.Sc. Conservation (1988) Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) KU Leuven.
Membership:
Lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Barbara Van der Wee
Arts
Architectuur, Conservation & Restauration
Herman Van der Wee
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1977
Title: Em. prof.
Honorary title: baron
Discipline: Modern history (1870-now)
Economics
Summary:
Historicus werkzaam in de economische en de sociale geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Periode.
Activity:
élève titulaire de lÉcole des Hautes Études de la Sorbonne (VIe section) Parijs (1951-52), research student London School of Economics (1952-53). Aspirant NFWO (1953-55); lector (1955), docent (1966), hoogleraar (1967), gewoon hoogleraar (1969), emeritus hoogleraar (1993) KU Leuven; professeur invité (1972-80, 1991-92) UCL; buitengewoon hoogleraar (1970), ere-buitengewoon hoogleraar (1975) UFSAL-KUB (Brussel).
Training:
Dr. Rechten (1950), dr. Geschiedenis (1963), lic. Politieke en Sociale Wetenschappen (1951), bacc. Filosofie (1949)
Awards:
Stassartprijs (1961-67), laureaat Stichting Eugène Baie (1966), Fulbright-Hays Award (1975, 1981), Solvayprijs (NFWO) (1976-80), Francquileerstoel VUB (1981), UCL (1992), prijs voor de historische wetenschap (Amsterdam) (1992), gouden erepenning van het Vlaams Parlement (1995).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
economie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. KUB, universiteit Leicester.
Chairs:
Visiting professorship, Queens College, Aberdeen, Schotland (1967-68); Research fellow, Kress Library (Harvard) (1968); fellow Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC (1976-76); fellow Institute for Advanced Study, Princeton (academiejaren 1981-82, 1990-91); fellow All Souls College, Oxford (Hilary and Trinity term 1985); fellow Indiana University Institute for Advanced Study, Bloomington (Indiana) (August 1986); Jan Tinbergen leerstoel, Erasmusuniversiteit Rotterdam (1986-87); gasthoogleraar Université de Paris IV (Sorbonne) (1987-88); Ellen MacArthur leerstoel, Cambridge, UK (1989); gasthoogleraar Universita degli Studi della Repubblica di San Marino (1990); gasthoogleraar, Université de Genève (1991-92); P.P. Rubens leerstoel, University of California at Berkeley (Spring-semester 1994); fellow Institute of Advanced Study, National Australian University, Canberra (1994); Erasmusleerstoel, Harvard University (Spring-semester 1997); invited guest of the Rector, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar (Fall term, 1998); fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin (2004); fellow Wissenschaftzentrum für Sozialforschung, Berlijn (2004); Distinguished John W. Kluge Chair for the History and Culture of the Countries of the North, Washington DC (2007-08).
Membership:
Buitenl. erelid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, American Academy of Arts and Sciences; corr. lid Royal Historical Society, British Academy; stichtend lid Academia Europaea; lid Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial­wissen­schaften (Bonn), Gesellschaft für Sozial- und Wirtschafts­geschichte (Nürnberg), Association française des Historiens économistes (Parijs); fellow European Aconomic Association; ere-voorzitter International Economic History Association, The Economic History Society (Londen); stichter en eerste voorzitter Belgische Vereniging van Economische Geschiedenis; gewezen directeur en voorzitter Leuven University Press; gewezen ondervoorzitter International Association for the History of the Northern Seas; gewezen voorzitter Advisory Council van het Internationaal Woodrow Wilson Center for Scholars, West-European Program (Washington DC); stichter en eerste voorzitter Academic Advisory Council of the European Association for Banking History en lid van de raad van bestuur van die vereniging (Frankfurt am Main); lid van de raad van bestuur (Giunta) van het Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini te Prato (Italië); buitenl. lid Research Council van de European University Institute Firenze (Italië); buitenl. lid Beheerraad van de Cité Internationale Universitaire de Paris.
Herman Van der Wee
Humanities
Modern history (1870-now), Economics
Honorary Member
Peter Van Deun
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Peter Van Deun
Humanities
Literature
Dirk Van Dyck
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2006
Discipline: Physics
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliation: Verbonden aan het Department of Physics (UAntwerpen)
Summary:
Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.
Activity:
Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.
Training:
Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (2000).
Membership:
Lid Belgische Vereniging voor Microscopie, Nederlandse Vereniging voor Microscopie, Belgische Natuurkundige Vereniging, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for the Advancement of Science, International Commission on Electron Diffraction, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, raad van bestuur FWO, IWT, VIB.
Dirk Van Dyck
Natural Sciences
Physics, Meet- en visualisatietechnieken
Honorary Member
Willy van Eeckhoutte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2017
Title: Em. prof.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht (UGent)
Summary:

Jurist met als focus
-        het arbeids- en het socialezekerheidsrecht, de samenhang tussen die twee deelgebieden van het sociaal recht en de raakvlakken met andere rechtsdisciplines
-        de wisselwerking tussen de academische beoefening van het recht en de rechtspraktijk
-        de cassatieprocedure.

Activity:
-       academisch: (Universiteit Gent)
assistent (1975-1985), docent (1986- 1999), directeur-diensthoofd Seminarie voor Sociaal Recht  (1988),  voorzitter vakgroep sociaal recht gewoon hoogleraar (1999-2001), buitengewoon hoogleraar (2001-2018)
-        rechtspraktijk: advocaat aan de balie te Gent (1975-1999), advocaat bij het Hof van Cassatie (1999- ), stafhouder van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie (2012-2014)
-        voorzitter van de commissie belast met de studie van de haalbaarheid van een codificatie van het arbeidsrecht (2023-).

Training:
licentiaat (1975) en doctor (1986) in de rechtsgeleerdheid
Chairs:
VUB-leerstoel (2014-2015)
Membership:
EELA (European Lawyers Association), Begasoz  (Belgisch Genootschap voor Arbeids- en Socialezekerheidsrecht – stichtend voorzitter), BVVA (Belgische Vereniging voor Arbeidsverhoudingen)
Willy van Eeckhoutte
Humanities
Law
Hilde Van Gelder
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2017
Title: Prof.
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Hilde Van Gelder
Arts
Art history
Herman Van Goethem
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Modern history (1870-now)
Affiliation: Rector van de Universiteit Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Summary:
Jurist en historicus. Politieke geschiedenis van België; in de 19de en de 20ste eeuw, geschiedenis van de fotografie in de 19de eeuw.
Activity:
Deeltijds docent (1989), voltijds docent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2007) UAntwerpen; vice-decaan Rechten (1998-2000), voorzitter departement Geschiedenis (2000-2009); Conservator en Algemeen Directeur van Kazerne Dossin - Museum, Memoriaal en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten (2012-2016)
Training:
Dr. Rechten (1987) UA; lic. Geschiedenis (1983) KU Leuven.
Awards:
J. Persynprijs (1980), laureaat KAWLSK (1988), Provinciale prijs voor Geschiedenis en Volkskunde van de Provincie Antwerpen (1994), nominatie Gouden Uil (1995), prijs Hubert Pierlot (1998), Geschiedenisprijs Davidsfonds (29013), Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie KVAB (2014)
Discipline:
geschiedenis/recht
Membership:
Lid Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité van SOMA-CEGES; voorzitter Archiefraad Stadsarchief Antwerpen.
Herman Van Goethem
Humanities
Modern history (1870-now)
Paul Van Gysegem
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1981
Discipline: Visual Arts
Summary:
Beeldhouwer, schilder en graficus met vrij abstracte constructies en soms antropomorfe en bijna figuratieve beelden en schilderijen. Zijn oeuvre bevindt zich in de openbare ruimtes van talrijke steden en gemeenten. Als muzikant weet hij actuele jazzmuziek te verweven met zijn werk als plastisch en beeldend kunstenaar.
Training:
Ere-docent Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Hogeschool Gent.
Awards:
Laureaat Jeune Peinture Belge (1955-58-59-60), prijs voor beeldhouwkunst (1959), schilderkunst (1960), grafiek (1961) provincie Oost-Vlaanderen, Deleuprijs stad Gent (1960), Jeanne Pipijnprijs stad Gent (1965), prijs Vlaamse Gemeenschap (1989), L.P. Boonprijs (1991), prijs Gent Kernstad (1996).
Paul Van Gysegem
Arts
Visual Arts
Tim Van Hauwermeiren
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2023
Affiliation: Verbonden met argenx SE
Tim Van Hauwermeiren
Technical Sciences
Marie-José Van Hee
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2007
Discipline: Architectuur
Affiliation: Verbonden aan MJoseVanHeeArchitecten
Summary:
Architecte gekenmerkt door een tijdloos oeuvre, met veel aandacht voor ruimte, natuurlijke materialen en licht; stelde o.a. tentoon in Rotterdam, Venetië, Milaan, Bordeaux en Barcelona.
Activity:
Zelfstandig architect (1976) Gent; docent (1991) atelierbegeleiding Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, departement Archi­tec­tuur Sint-Lucas Gent.
Training:
Studies Architectuur (1974) Hoger Architectuurinstituut Sint Lucas Gent.
Awards:
Provinciale prijs voor architectuur (1993 en 2003), tweejaarlijkse cultuurprijs voor architectuur van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Marie-José Van Hee
Arts
Architectuur
Mieke Van Houtte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2015
Title: Prof.
Discipline: Sociology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Sociologie (UGent)
Summary:
Haar onderzoek situeert zich binnen de onderwijssociologie en concentreert zich op effecten van structurele en compositionele schoolkenmerken op uiteenlopende uitkomsten bij leerlingen en leerkrachten, vanuit een gelijkekansenperspectief, aangevuld met onderzoek naar seksuele minderheden.
Activity:
Hoogleraar sociologie
Awards:
Nominatie Prometheusonderscheiding voor onderzoek 2011, UGent-onderscheiding voor academische excellentie op vlak van onderzoek; Foundation P&V prize 2012 for Research on Integration of Young People Excluded by Early School Leaving and Unemployment, for the article School segregation and self-fulfilling prophecies as determinants of academic achievement in Flanders - Orhan Agirdag, Mieke Van Houtte en Piet Van Avermaet.
Mieke Van Houtte
Humanities
Sociology
Paul Van Houtte
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1999
Title: Em. prof.
Discipline: Mechanics
Material science
Summary:
Ingenieur actief in het brede gebied van de wiskundige theorie van plasticiteit, de mechanische en de fysische metallurgie, de werktuigbouwkunde en de toegepaste wiskunde.
Activity:

Werkleider (1982), lector-werkleider (1986), buitengewoon docent-werkleider (1988), hoofddocent (1992), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1995) KU Leuven; voorzitter departement MTM KULeuven (1996-2004).

voorzitter Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit KU Leuven (2008-2014).

Training:
Burgerlijk Elektrotechnisch-Werktuigkundig Ingenieur (1970) KULeuven Dr. Toegepaste Wetenschappen (1975) KU Leuven.
Awards:

- 1998: eredoctoraat van de Universiteit van Metz, Frankrijk (nu: Université de Lorraine) - 2000: vijfjaarlijkse prijs van het NFWO voor ingenieuswetenschppen (De Leeuw-Damry-Bourlart Prijs) - 2004: Fellow of the Institute of Physics, Londen - 2013 : toekenning van de Sainte Claire-Deville Medal door de Société Française des Métaux et Matériaux; - 2014: (Freeport, Bahamas): Khan International Medal, uitgereikt op de Twentieth International Symposium on Plasticity and its Current Applications

Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde
Paul Van Houtte
Natural Sciences
Mechanics, Material science