Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Vera Vermeersch
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2013
Discipline: Textiles
Summary:
tapijtkunstenares, -restauratrice en -producente. Projectleidster restauratieatelier Huis de Lalaing te Oudenaarde (1984-1988). Zelfstandig restauratrice van wandtapijten te Gent(1987-heden). Opstart atelier ter vervaardiging van handtufttapijten naar ontwerp van kunstenaars, architecten,ontwerpers evenals naar eigen ontwerp en eigen edities (1989-heden).
Training:
Licentie kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting plastische Kunsten (1981) UG; Hand- en Kunstweven (1983) Henri-Story Gent; Opleiding conservatie wandtapijten (1984) KIK Brussel
Awards:
B.Art Award Gent november 2013
Membership:
Lid Museum voor Schone Kunsten te Gent (1995-heden).Lid Huis van Alijn (Museum voor Volkskunde)(2006-heden)
Exhibitions:
Gent ontmoet Berlijn (Eisenhüttenstadt-Berlijn-Gent) 1995
Vera Vermeersch
Arts
Textiles
Paul Vermeulen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2021
Affiliation: Verbonden aan De Smet Vermeulen architecten bvba
Paul Vermeulen
Arts
Petra Vermote
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Music
Composition
Summary:
Gitarist, componist van muziek voor zeer uiteenlopende bezetting en genres met o.a. aansluiting bij andere kunstdisciplines (theater, dans, animatiefilm). Nationaal en internationaal uitgevoerd door ensembles voor hedendaagse muziek.
Activity:
docent Coachen en Musiceren, Begeleidingspraktijk Gitaar, Vakdidactiek Tokkelinstrumenten aan de School of Arts, Hogeschool Gent; leraar gitaar aan Art'Iz Kunstacademie regio Izegem
Training:
Studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent: notenleer, gitaar, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, Hoger Diploma gitaar en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen: Meester in de Muziek, specialisatie compositie (1999).
Awards:
Jeugd en Muziekprijs voor compositie (2001), prijs 'Antoon van de Maand' (2003), prijs Hedendaagse Muziek Vlaanderen-Québec (2003), laureaat KVAB (2007), Provinciale Prijs Muziek - Orkest 2015 Provincie West-Vlaanderen (2015)
Membership:
Lid SABAM, Componisten Archipel Vlaanderen, ISCM, Unie van Belgische Componisten.
Petra Vermote
Arts
Music, Composition
Ignaas Verpoest
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2004
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Summary:
Ontwikkeling, modellering en analyse van nieuwe composietmaterialen.
Activity:
Assistent (1976), docent (1987), gewoon hoogleraar (1990), buitengewoon hoogleraar (1992) KU Leuven.
Training:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1972), dr. ir. (1982), special Ph.D. (1987) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1984), JEC-Special Award (2003), Descartes Prize for Science Communication (2004).
Membership:
President International Conference on Composite Materials, European Society of Composite Materials; lid FWO commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken.
Ignaas Verpoest
Technical Sciences
Material science
Honorary Member
Bart Verschaffel
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Art Philosophy
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw
Summary:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Bart Verschaffel
Arts
Art Philosophy
Lieven Verschaffel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Psychology
Education
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Onderwijskundige en instructiepsycholoog, analyse van denk- en leerprocessen en ontwikkeling van krachtige onderwijsleeromgevingen, inz. op het terrein van het elementair wiskundeonderwijs
Activity:
Onderzoeksdirecteur (2000) FWO; deeltijds docent (1994), buitengewoon hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2000), Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie KU Leuven.
Training:
Dr. (1984), speciaal dr. (1993) Pedagogische Wetenschappen KU Leuven.
Awards:
NCTM Research Award (1987), laureaat World Cultural Council (2004) ULg.
Discipline:
pedagogie
Membership:
Lid American Educational Research Association, European Association for Research on Learning and Instruction, International Group for Psychology of Mathematics Education, Vlaams Forum voor Onderwijs­onderzoek, Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van het Reken/Wiskundeonderwijs, European Mathematical Society.
Lieven Verschaffel
Humanities
Psychology, Education
Dirk Verschuren
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr.
Discipline: Earth sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biologie
Training:
1986 Lic Sc in Biologie, Universiteit Gent 1996 PhD in Ecology, University of Minnesota (USA)
Awards:
J.J. Symoens prijs voor Tropische Limnologie, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (1999)
Dirk Verschuren
Natural Sciences
Earth sciences
Kristiaan Versluys
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Em. prof.
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde
Summary:
Anglist met een uitstekende kennis van de moderne Amerikaanse literatuur en haar politieke en sociale achtergronden. Uitstekend causeur in radio- en televisieprogrammas.
Activity:
Docent (1987), hoofddocent (1991) VUB; assistent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999), directeur Onderwijsaangelegenheden (2009) UGent.
Training:
Lic. Germaanse Filologie (1973) RUG, dr. Vergelijkende Literatuurwetenschap (1979) universiteit Harvard, aggregatie Hoger Onderwijs (1979) RUG.
Discipline:
filologie
Membership:
Lid Belgian Luxembourg American Studies Association, European Association for American Studies, Modern Language Association.
Kristiaan Versluys
Humanities
Literature
Frank Verstraete
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2019
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen
Frank Verstraete
Natural Sciences
Willy Verstraete
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 1997
Title: Em. prof.
Discipline: Biophysics
Biochemistry
Affiliation: Voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie
Summary:
Processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie, gisting.
Activity:
Docent (1972), hoofd (1979) Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET), hoogleraar (1986), gewoon hoogleraar (1988) RUG.
Training:
Bio-ingenieur (1963) RUG, geaggregeerde Hoger Onderwijs (1977) RUG, Ph.D. Microbiology (1971) universiteit Cornell.
Awards:
Intermediair-prijs (1975), International Association of Water Pollution Research Prize (1976), Speurwerkprijs (1982), prijs Fondation Altran pour lInnovation (1999), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2002), Vijfjaarlijkse Excellentie prijs voor de Toegepaste Wetenschappen van het FWO (2005), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2005-2012), Imhoff Award at the World Congress (2006) International Water Association, Einstein Professor Prize (2009) Chinese Academy of Sciences.
Chairs:
Francquileerstoel UCL (1997), Francquileerstoel Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (2008).
Membership:
Algemeen voorzitter (1997-99) KVIV; lid Belgisch nationaal Comité voor Microbiologie, European Federation of Biotechnology; algemeen secretaris European Environmental Research Organisation; algemeen voorzitter Belgisch Comité van de International Water Association; lid European Research Council in het domein Life Sciences, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Technische Commissie Bodembescherming van het Nederlandse Ministerie van Volks­huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Willy Verstraete
Technical Sciences
Biophysics, Biochemistry
Paul Verstraeten
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2002
Title: Dr. ir.
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw
Summary:
Activity:
Verscheidene technische en leidinggevende functies, secretaris-generaal (1997-2002), hoofd Interne en Externe Communicatie, executive secretary (2008) Managementcomité van ArcelorMittal Flat Carbon Europe, country manager (2008) Vlaanderen van ArcelorMittal; rechter (2001) in Handelszaken Rechtbank van Koophandel Gent.
Training:
Burgerlijk metallurgisch ingenieur (1974), dr. ir. (1980) RUG.
Paul Verstraeten
Technical Sciences
Material science
Reinhilde Veugelers
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Bedrijfseconoom, met onderzoek in het veld van industriële organisatie, internationale economie en strategie, innovatie en wetenschap.
Activity:
gewoon hoogleraar KU Leuven; bestuurder-directeur (1998-2002) Interuniversity College for Management Sciences; Adviseur (2004-2008) Europese Commissie BEPA.
Training:
Dr. Economie (1990) KU Leuven,
Chairs:
Francquileerstoel (2010) ULB. Research fellow Center for Economic Policy Research, Londen; senior fellow Bruegel; visiting fellow Northwestern University, MIT, Universidad Autonoma de Barcelona, NY, Paris I, UMaastricht,
Reinhilde Veugelers
Humanities
Economics
Magda Vincx
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2006
Discipline: Biology
Summary:
Biologe met interesse voor de systematiek en ecologie van de bodembewonende organismen van de zee, het mariene benthos.
Activity:
Assistent (1977), docent (1991), gewoon hoogleraar (2004) UGent; hoofd (1987) onderzoeksgroep Mariene Biologie, UGent.
Training:
Dr. Biologie (1986) RUG.
Membership:
Voorzitter opleidingscommissie Mariene en Lacustriene Wetenschappen; lid onderzoeksraad UGent, Industrieel Onderzoeksfonds UGent, meerdere FWO-commissies en verschillende internationale organi­saties.
Magda Vincx
Natural Sciences
Biology
Hans Vlieghe
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1990
Discipline: Art history
Summary:
Kunsthistoricus die zich toespitst op het onderzoek over Rubens en de schilders uit diens omgeving.
Activity:
Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven; lid en gewezen voorzitter raad van bestuur Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw, Rubenianum, Antwerpen.
Training:
Dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1967) RUG.
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1965), reisbeurzenwedstrijd (1971), Stichting Prinses Marie-José (1968).
Membership:
Lid Historians of Netherlandish Art.
Hans Vlieghe
Arts
Art history
Honorary Member
Christoffel Waelkens
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof.
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Summary:
Sterrenkundige; evolutie van sterren, circumstellaire media, astrofysisch ruimteonderzoek.
Activity:
Buitengewoon docent (1986), hoofddocent (1990), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1996) KU Leuven; hoofd van het Instituut voor Sterrenkunde.
Training:
Dr. Wetenschappen (1984) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1986), H. Vanderlindenprijs (1992).
Membership:
Lid International Astronomical Union, Royal Astronomical Society, European Astronomical Society; lid Hot Star Panel en Cool Star Panel van de European Southern Observatory, Belgische delegatie in het Space Science Committee van de European Space Agency, Herschel Science Team; coördinator Vlaamse Weten­schaps­week.
Christoffel Waelkens
Natural Sciences
Astronomy
Johan Wagemans
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Psychology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
psycholoog
Training:
BA psychologie (1983), BA filosofie (1984), MSc psychologie (1986), PhD psychologie (1991)
Awards:

2000        I.S.I. Citation Classic Award

2013        Wolfgang Metzger Award (Gestalt Theory Association)

Discipline:
psychologie
Johan Wagemans
Humanities
Psychology
Dirk Wauters
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Affiliation: Bestuurder van Jala
Summary:
General Manager, Services and Distribution Division Belgium (1991-1994); Vice President, Northern Europe, Services and Distribution Division (1995-1998) Alcatel Bell Antwerpen. President, e-Business Distribution Division (eDD) (1999-2001) Alcatel, Parijs (Frankrijk); Executive Vice-president, Communications BeLux (2002-2007) Siemens; gedelegeerd bestuurder (2007-2009) Vlaamse Radio en Televisie.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1977), licentiaat TEW (1978) KU Leuven; Master of Business Administration (1979-1981) Stanford Graduate School of Business, Palo Alto, Californië (VS).
Chairs:
CRB Fellowship van de Belgian American Educational Foundation (1979-1981).
Membership:
Computer Aided Engineering van geïntegreerde circuits: ontwikkelde Business Plan voor Europa, waarna co-manager van alle Europese filialen en afgevaardigd bestuurder (1981-1986) Silvar-Lisco, Leuven; Director Product Marketing (1987-1988) Silvar-Lisco, Menlo Park, Californië (VS); Director of Marketing for IC products, Product Integration and Platforms (1988-1991) Valid Logic Systems.
Dirk Wauters
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Martine Wevers
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Summary:
materiaalkundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Martine Wevers
Technical Sciences
Material science
Maurice Weyembergh
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1999
Discipline: Philosophy
Summary:
Germanist, filosoof, recensent.
Activity:
Docent (1968), gewoon hoogleraar (1974) VUB; directeur Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken.
Training:
Dr. Wijsbegeerte (1967) ULB.
Awards:
Prijs ARB (1972).
Chairs:
Francquileerstoel (1996) KU Leuven.
Membership:
Vice-voorzitter Société des Études Camusiennes; lid redactieraad Annales de lInstitut de Philosophie de LUniversité de Bruxelles, Wijsgerig Perspectief en Nexus.
Maurice Weyembergh
Humanities
Philosophy
Dominique Willems
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde
Summary:
Actief in de Franse taalkunde.
Activity:
Docent (1979), gewoon hoogleraar (1989), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-94) RUG.
Training:
Dr. Romaanse Filologie (1975) RUG.
Awards:
Medaille stad Gent (1968-69).
Chairs:
Fellow VLAC (2005).
Dominique Willems
Humanities
Linguistics