Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Pierre Verbaeten
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2000
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Information technology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Computerwetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Leider van de onderzoeksgroep DistriNet. Onderzoeksactiviteiten zijn o.a. taaltechnologie en middleware, beveiliging van softwaren, netwerken en systemen, netwerken en multi-agent systemen. De onderzoeksgroep behoort tot het IBBT. De expertise van de onderzoeksgroep heeft in 1995 geleid tot de oprichting van de spin-off NetVision, daarna Ubizen en Cybertrust Belgium genoemd.
Activity:
Assistent (1976), werkleider (1980), docent (1982), gewoon hoogleraar (1990), KU Leuven; deeltijds hoogleraar (1993-2007) LUC; leiding onderzoeksgroep Gedistribueerde systemen en Computernetwerken DISTRINET, voorzitter departement Computerwetenschappen KU Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1969), burgerlijk ingenieur in de toegepaste wiskunde (1972), dr. ir. (1976) KU Leuven.
Membership:
Voorzitter FWO commissie Informatica en Kennistechnologie (tot 2008).
Pierre Verbaeten
Technical Sciences
Information technology
Honorary Member
Ingrid Verbauwhede
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Computing technologies
Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Summary:
informatica, elektronica, cryptografie
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Awards:
IEEE fellow
Discipline:
informatica, gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Ingrid Verbauwhede
Technical Sciences
Computing technologies, Electrical technology
Pascal Verdonck
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2004
Title: Prof.
Discipline: Biomedical technology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen (UGent)
Verbonden aan het AZ Maria Middelares
Summary:
Gestart in het vakgebied hydraulica, waarna nieuwe vakgebieden in de biomedische ingenieurstechnieken zijn ontwikkeld: cardiovasculaire mechanica en biovloeistofdynamica. Actueel actief in gezondheidszorg en medische technologie.
Activity:

Assistent (1987), docent (1996), hoofddocent (1999), hoogleraar (2002), buitengewoon hoogleraar (2007) UGent; gastprofessor universiteit Paris XII (1997), universiteit Bologna (1997), rijksuniversiteit Groningen (2001-2007), TU Kosice (2004-2007), Imperial College Londen (2004-2008) en gasthoogleraar KU Leuven (2009); algemeen directeur AZ Maria Middelares (2007-2015); directeur Instituut Biomedische Technologie UGent (2007); voorzitter raad van bestuur AZ Maria Middelares (2015), gedelegeerd bestuurder MedTech Flanders (2015)

 

Training:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1986) RUG, bedrijfskundig ingenieur (1989) Vlerick School voor Management RUG, licentiaat biomedische technieken (1993), dr. ir. (1993) RUG.
Awards:
Fernand De Waele Prijs (1993), Infa Recognition of Merit (1993), ESAO-AKZO Award (1993), Asaio-Lippincot-Raven Award (1996), laureaat KVAB (1996), prijs UGent ter stimulatie van het wetenschappelijk onderzoek (1996), Wetenschappelijke prijs van de kring der alumni van de Universitaire Stichting (1996), European Society for non-invasive cardiovascular dynamics young scientist award (1998), Prix Maaf Santé de biomecanique (2002), 10th Astra Zeneca Award (2006).
Honorary titles:
Officier in orde Leopold II
Membership:
Bestuurder Arteveldehogeschool Gent; voorzitter National Committee Biomedical Engineering, Belgian Society for Medical and Biological Engineering and Computing; Board Member European Society for Medicine and Engineering, European Society for Artificial Organs.
Pascal Verdonck
Technical Sciences
Biomedical technology
Irina Veretennicoff
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1998
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (VUB)
Summary:
Fysica met de niet-lineaire optica en de digitale optische informatieprocessen als voornaamste onderzoeksgebied.
Activity:
Docent (1986), hoogleraar (1988), gewoon hoogleraar (1991) VUB; coördinator van de internationale relaties van de VUB (1998).
Training:
Dr. in de Wetenschappen (1973) VUB.
Awards:
Russische staatsprijs voor Fysica en Wiskunde (1990).
Membership:
Lid European Optical Society, Optical Society of America, Institute of Electrical and Electronic Engineering.
Irina Veretennicoff
Natural Sciences
Physics
Honorary Member
Ann Verhetsel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2013
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Geography
Affiliation: Voorzitter van het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (UAntwerpen)
Summary:
Gewoon Hoogleraar Economisch Geografie
Activity:
Ann Verhetsel begon haar loopbaan als assistent-interimaris (1982-1983) en assistent (1983-1987) aan het Instituut voor Sociale en Economische Geografie van de KULeuven. Vervolgens werd ze aangesteld als assistent (1987-1989) Economische Geografie aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de UFSIA te Antwerpen. Sindsdien heeft ze haar hoofdambt steeds bij de Universiteit Antwerpen gehad: Eerstaanwezend Assistent (1989-1993), Docent (1993-1997), Hoofddocent (1997-2001), Hoogleraar (2001-2007), Gewoon Hoogleraar (2008-nu). Ondertussen vervulde ze deeltijdse docentenopdrachten Sociale en Economische Geografie aan de Erasmushogeschool in Brussel (1988-1989) en aan het Henry Van de Velde Instituut in Antwerpen (1989-2001). Sedert 1995 doceert ze ook aan de Antwerp Management School in de opleiding ReaL Estate Management. Ann Verhetsel vervult haar opdrachten (onderzoek, onderwijs en dienstverlening) aan de Universiteit Antwerpen in het interactieveld van de Geografie, de Economie en de Ruimtelijke Planning. Ann Verhetsel doceert momenteel de vakken Bedrijfslocatie (voormalig Economische Geografie) en Vastgoedmarkten en Locatie (voormalig Ruimtelijke Economie) in de Faculteit TEW. Daarnaast geeft ze de vakken Inleiding tot de Sociale Geografie en Historische Stadsgeografie aan de opleiding Geschiedenis van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Ten slotte verzorgt ze het vak Vastgoedmarkten aan de Master in Real Estate van de AMS. Momenteel lopen er onder haar leiding onderzoeksopdrachten met doctoraatstrajecten in het domein van de mobiliteit, meer specifiek over woon-werkverkeer en mobiliteitsmanagement. Daarnaast loopt er onderzoek binnen de topic ondernemen en regionale Economie over slimme specialisatie en nieuw economisch beleid, netwerken binnen de logistieke sector, de verruimtelijking van het nieuw economisch beleid, de geografische dimensie van risicokapitaal en de locatie van de detailhandel. Voor de Provincie Antwerpen loopt een vijfjarig onderzoek naar een vernieuwd provinciaal economisch beleid. Ze was tevens promotor van het SBO project Stedelijke Logistiek en Mobiliteit met onderzoek over bereikbaarheid van wonen en werken in Vlaanderen. Doorheen de 25 jarige carrière zijn er uiteraard een aantal accentverschuivingen geweest binnen het onderzoek, het gaat echter steeds om thema’s binnen de stadsgeografie, de transportgeografie, de ruimtelijke planning en de regionale economie (op de website zie lijst overzicht van onderzoeksprojecten en lijst van publicaties).
Training:
Doctor in de Wetenschappen - Groep Geografie - 1990
Discipline:
economische geografie
Ann Verhetsel
Humanities
Economics, Geography
Kris Verheyen
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Nature management
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Omgeving, Labo Bos en Natuur (UGent)
Kris Verheyen
Technical Sciences
Nature management
Ronny Verhoeven
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2002
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Civil engineering
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Civiele Techniek (UGent)
Summary:
Hydrodynamica, waterbeheer en leefmilieu, waterdistributie en -transport, dammen en stuwen, hydrografie en hydrometrie, eco-hydraulica.
Activity:
Assistent (1974), lector (1985), docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2001), decaan (1998-2002) faculteit Toegepaste Wetenschappen, onderwijsdirecteur (2004) faculteit Ingenieurswetenschappen UGent, (2012)pensioen.
Training:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1974), (1977) RUG; getuigschrift NFWO derde cyclus Geodesie en Geofysica - oriëntatie hydrologie. doctoraat ingenieurswetenschappen (1983) RUG.
Awards:
Laureaat van de Driejaarlijkse Prijs Prof. ir. K. Bollengier (1981), Magnelprijs van het Bureau SECO (1982), ESAO-AKZO Award (1993), UNESCO - IRTCES Award (2005).Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit Warchau – juni 2002 - Eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteit van Wroclaw – Polen – september 2002 - Eredoctor Wroclaw University of environmental and Life Sciences – 2008
Honorary doctorate:
Dr. h.c. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences; eremedaille voor wetenschappelijke verdiensten uitgereikt door de Landbouwuniversiteiten van Warschau en Wroclaw.
Membership:
Lid Adviesgroep S-UNESCO: International Hydrological programme; Vlaams coordinator van het FET-Water project i.s.m. UNESCO, Zuid-Afrika en de Vlaamse overheid; Lid International Association for Hydraulic Research (IAHR), International Water Resources Association (IWRA), European Water Resources Association (EWRA).
Ronny Verhoeven
Technical Sciences
Civil engineering
Leni Verhofstadt-Denève
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1997
Discipline: Psychology
Summary:
Theoretische en klinische ontwikkelingspsychologe, specialisatie kinderen en jongeren; longitudinaal onderzoek; Klinisch Psychodrama (theorie en praktijk)
Activity:
Aangesteld navorser NFWO (1970-74); geassocieerd docent (1974); Geassocieerd hoogleraar (1980), gewoon hoogleraar (1988); Directeur-diensthoofd Kinderkribbe (vanaf 1987); Directeur-diensthoofd Seminarie en Laboratorium voor Ontwikkelings- en Persoonlijkheidspsychologie (vanaf 1989); Vakgroepvoorzitter (1993-2004); 1987-1990: Nationaal voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychologie; 1983-1993, lid van de NFWO Commissie Psychologische en Opvoedkundige Wetenschappen, 1990-1993 Voorzitter; 1997-2002: lid van de FNRS commission des Sciences Psychologiques et de l’ Education; 1993 lid Nationaal Comité voor Psychologische Wetenschappen, van de Academie; 2010-2014 voorzitter.
Training:
1969: Dr. Psychologische en pedagogische Wetenschappen; 1972-73, 1981-85: Internationale opleiding klinisch-therapeutisch Psychodrama ; Trainer, Educator & Practioner Psychodrama (TEP 2000).
Awards:
Tweejaarlijkse prijs van de Vlaamse Gemeenschap, domein psychologie (1994). 1988-1989: Houder binnenlandse Francqui-leerstoel Vrije Universiteit Brussel
Discipline:
psychologie
Chairs:
Francquileerstoel VUB (1988-89).
Membership:
Voorzitter Belgische Vereniging voor Psychologie (1987-90); lid American Psychological Association, International Society for the Study of Behavioral Development, European Association for Research on Adolescence, International Association of Group Psychotherapy, European Association of Psycho­therapy, 22ste commissie NFWO (1983-1993), FNRS (1997-2002).
Leni Verhofstadt-Denève
Humanities
Psychology
Sabine Verhulst
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2014
Title: Em. prof.
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Summary:
Italianiste
Activity:
Hoogleraar
Training:
Lic. Romaanse filologie (1978) RUG; aggregatie Hoger Onderwijs (1979) RUG; dr. Romaanse filologie (1989) RUG
Membership:
Lid  Adviescommissie Nederlands Letterenfonds (2018-)
Sabine Verhulst
Humanities
Literature
Pierre Vermeersch
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1990
Discipline: Geography
Geology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Prehistoricus die prehistorische nederzettingen in België en de Egyptische Nijlvallei onderzoekt.
Activity:
Priester; docent (1971), gewoon hoogleraar (1981), president Justus Lipsius­college (1984), voorzitter publicatiecommissie (1992) KU Leuven.
Training:
Kand. Biologie (1958), bacc. Thomistische Wijsbegeerte (1958), dr. Geografie (1971).
Honorary titles:
Commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Membership:
Voorzitter Stichting Archeologisch Patrimonium; ondervoorzitter Vlaamse Archeo­logische Raad; lid International Commission of the Later Prehistory of Northern Africa; corresponderend lid Heinrich-Barth-Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas (Keulen); erelid Société pour lÉtude des Cultures prépharaoniques de la Vallée du Nil (Parijs).
Pierre Vermeersch
Natural Sciences
Geography, Geology
Honorary Member
Vera Vermeersch
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2013
Discipline: Textiles
Summary:
tapijtkunstenares, -restauratrice en -producente. Projectleidster restauratieatelier Huis de Lalaing te Oudenaarde (1984-1988). Zelfstandig restauratrice van wandtapijten te Gent(1987-heden). Opstart atelier ter vervaardiging van handtufttapijten naar ontwerp van kunstenaars, architecten,ontwerpers evenals naar eigen ontwerp en eigen edities (1989-heden).
Training:
Licentie kunstgeschiedenis en oudheidkunde, richting plastische Kunsten (1981) UG; Hand- en Kunstweven (1983) Henri-Story Gent; Opleiding conservatie wandtapijten (1984) KIK Brussel
Awards:
B.Art Award Gent november 2013
Membership:
Lid Museum voor Schone Kunsten te Gent (1995-heden).Lid Huis van Alijn (Museum voor Volkskunde)(2006-heden)
Exhibitions:
Gent ontmoet Berlijn (Eisenhüttenstadt-Berlijn-Gent) 1995
Vera Vermeersch
Arts
Textiles
Paul Vermeulen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2021
Affiliation: Verbonden aan De Smet Vermeulen architecten bvba
Paul Vermeulen
Arts
Petra Vermote
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Music
Composition
Summary:
Gitarist, componist van muziek voor zeer uiteenlopende bezetting en genres met o.a. aansluiting bij andere kunstdisciplines (theater, dans, animatiefilm). Nationaal en internationaal uitgevoerd door ensembles voor hedendaagse muziek.
Activity:
docent Coachen en Musiceren, Begeleidingspraktijk Gitaar, Vakdidactiek Tokkelinstrumenten aan de School of Arts, Hogeschool Gent; leraar gitaar aan Art'Iz Kunstacademie regio Izegem
Training:
Studies aan het Koninklijk Muziekconservatorium Gent: notenleer, gitaar, kamermuziek, harmonie, contrapunt, fuga, Hoger Diploma gitaar en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen: Meester in de Muziek, specialisatie compositie (1999).
Awards:
Jeugd en Muziekprijs voor compositie (2001), prijs 'Antoon van de Maand' (2003), prijs Hedendaagse Muziek Vlaanderen-Québec (2003), laureaat KVAB (2007), Provinciale Prijs Muziek - Orkest 2015 Provincie West-Vlaanderen (2015)
Membership:
Lid SABAM, Componisten Archipel Vlaanderen, ISCM, Unie van Belgische Componisten.
Petra Vermote
Arts
Music, Composition
Ignaas Verpoest
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2004
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Summary:
Ontwikkeling, modellering en analyse van nieuwe composietmaterialen.
Activity:
Assistent (1976), docent (1987), gewoon hoogleraar (1990), buitengewoon hoogleraar (1992) KU Leuven.
Training:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1972), dr. ir. (1982), special Ph.D. (1987) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1984), JEC-Special Award (2003), Descartes Prize for Science Communication (2004).
Membership:
President International Conference on Composite Materials, European Society of Composite Materials; lid FWO commissie Materiaalkunde en Chemische Ingenieurstechnieken.
Ignaas Verpoest
Technical Sciences
Material science
Honorary Member
Bart Verschaffel
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Art Philosophy
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (UGent)
Summary:
Filosoof en publicist op het gebied van de kunst- en architectuurtheorie, de esthetica en de cultuurfilosofie.
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Bart Verschaffel
Arts
Art Philosophy
Lieven Verschaffel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Psychology
Education
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Onderwijskundige en instructiepsycholoog, analyse van denk- en leerprocessen en ontwikkeling van krachtige onderwijsleeromgevingen, inz. op het terrein van het elementair wiskundeonderwijs
Activity:
Onderzoeksdirecteur (2000) FWO; deeltijds docent (1994), buitengewoon hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2000), Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie KU Leuven.
Training:
Dr. (1984), speciaal dr. (1993) Pedagogische Wetenschappen KU Leuven.
Awards:
NCTM Research Award (1987), laureaat World Cultural Council (2004) ULg.
Discipline:
pedagogie
Membership:
Lid American Educational Research Association, European Association for Research on Learning and Instruction, International Group for Psychology of Mathematics Education, Vlaams Forum voor Onderwijs­onderzoek, Nederlandse Vereniging ter Ontwikkeling van het Reken/Wiskundeonderwijs, European Mathematical Society.
Lieven Verschaffel
Humanities
Psychology, Education
Dirk Verschuren
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr.
Discipline: Earth sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Training:
1986 Lic Sc in Biologie, Universiteit Gent 1996 PhD in Ecology, University of Minnesota (USA)
Awards:
J.J. Symoens prijs voor Tropische Limnologie, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (1999)
Dirk Verschuren
Natural Sciences
Earth sciences
Kristiaan Versluys
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Em. prof.
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde (UGent)
Summary:
Anglist met een uitstekende kennis van de moderne Amerikaanse literatuur en haar politieke en sociale achtergronden. Uitstekend causeur in radio- en televisieprogrammas.
Activity:
Docent (1987), hoofddocent (1991) VUB; assistent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (1999), directeur Onderwijsaangelegenheden (2009) UGent.
Training:
Lic. Germaanse Filologie (1973) RUG, dr. Vergelijkende Literatuurwetenschap (1979) universiteit Harvard, aggregatie Hoger Onderwijs (1979) RUG.
Discipline:
filologie
Membership:
Lid Belgian Luxembourg American Studies Association, European Association for American Studies, Modern Language Association.
Kristiaan Versluys
Humanities
Literature
Frank Verstraete
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2019
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (UGent)
Frank Verstraete
Natural Sciences
Physics
Willy Verstraete
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 1997
Title: Em. prof.
Discipline: Biophysics
Biochemistry
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Summary:
Processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie, gisting.
Activity:
Docent (1972), hoofd (1979) Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET), hoogleraar (1986), gewoon hoogleraar (1988) RUG.
Training:
Bio-ingenieur (1963) RUG, geaggregeerde Hoger Onderwijs (1977) RUG, Ph.D. Microbiology (1971) universiteit Cornell.
Awards:
Intermediair-prijs (1975), International Association of Water Pollution Research Prize (1976), Speurwerkprijs (1982), prijs Fondation Altran pour lInnovation (1999), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2002), Vijfjaarlijkse Excellentie prijs voor de Toegepaste Wetenschappen van het FWO (2005), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2005-2012), Imhoff Award at the World Congress (2006) International Water Association, Einstein Professor Prize (2009) Chinese Academy of Sciences.
Chairs:
Francquileerstoel UCL (1997), Francquileerstoel Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (2008).
Membership:
Algemeen voorzitter (1997-99) KVIV; lid Belgisch nationaal Comité voor Microbiologie, European Federation of Biotechnology; algemeen secretaris European Environmental Research Organisation; algemeen voorzitter Belgisch Comité van de International Water Association; lid European Research Council in het domein Life Sciences, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Technische Commissie Bodembescherming van het Nederlandse Ministerie van Volks­huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Willy Verstraete
Technical Sciences
Biophysics, Biochemistry