Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Martine Wevers
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Summary:
materiaalkundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Martine Wevers
Technical Sciences
Material science
Maurice Weyembergh
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1999
Discipline: Philosophy
Summary:
Germanist, filosoof, recensent.
Activity:
Docent (1968), gewoon hoogleraar (1974) VUB; directeur Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken.
Training:
Dr. Wijsbegeerte (1967) ULB.
Awards:
Prijs ARB (1972).
Chairs:
Francquileerstoel (1996) KU Leuven.
Membership:
Vice-voorzitter Société des Études Camusiennes; lid redactieraad Annales de lInstitut de Philosophie de LUniversité de Bruxelles, Wijsgerig Perspectief en Nexus.
Maurice Weyembergh
Humanities
Philosophy
Dominique Willems
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde
Summary:
Actief in de Franse taalkunde.
Activity:
Docent (1979), gewoon hoogleraar (1989), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-94) RUG.
Training:
Dr. Romaanse Filologie (1975) RUG.
Awards:
Medaille stad Gent (1968-69).
Chairs:
Fellow VLAC (2005).
Dominique Willems
Humanities
Linguistics
Jacques Willems
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2001
Title: Em. prof.
Honorary title: baron
Discipline: Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering
Ererector van de Ghent University
Summary:
Onderzoek en onderwijs op gebied van dynamische systemen, elektrische netwerken en netten voor overdracht van elektrische energie. Expert bij NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor het opzetten van een gemeenschappelijk evaluatie- en accreditatieorgaan voor het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.
Activity:
Assistent (1964), docent (1969), gewoon hoogleraar (1973), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1988-1992), rector (1993-2001), professor emeritus (2004) UGent.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963) RUG; M.Sc. in Electrical Engineering (1964) MIT, Cambridge, Massachusetts (VS); dr. ir. (1967) RUG; geaggregeeerde voor het Hoger Onderwijs (1969) RUG
Awards:
Fellow van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde; Grootofficier in de Leopoldsorde; In 2002 benoemd tot Baron; ereburger van de gemeente Maldegem.
Membership:
Voorzitter en bestuurslid van UZGent, FWO, VLIR, Universitaire Stichting; voorzitter en lid van diverse evaluatiecommissies voor instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs (Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Frankrijk, Roemenië).
Jacques Willems
Technical Sciences
Electrical technology
Honorary Member
Roland Wissaert
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Discipline: Electrical technology
Summary:
Secretaris BACAS (Royal Belgium Academy Council of Applied Sciences) (2002-2003).
Activity:
Assistent (1968-1970) KU Leuven; ontwikkelingsingenieur Telecommunicatie, Siemens, München (Duitsland) (1970-1971); ontwikkelingsingenieur (1971-1973), diensthoofd (1974-1979), afdelingshoofd (1980-1984), directeur (1985-2000), Switching Laboratory te Gent van Siemens NV later Siemens-ATEA NV.
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1965) RUG; MSc. Electrical Engineering (1966) universiteit California, Berkeley (VS).
Honorary titles:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Kroonorde.
Chairs:
CRB Fellow van de Belgian American Educational Foundation (1965).
Roland Wissaert
Technical Sciences
Electrical technology
Honorary Member
Els Witte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1988
Title: Em. prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: History
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (VUB)
Summary:
Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).
Activity:
Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.
Training:
Dr. Geschiedenis (1970) RUG.
Awards:
De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Membership:
Voorzitter raad van bestuur BRTN (1988-94); lid raad van beheer Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1974), raad van bestuur Thorbecke Vereniging voor Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur (1986); lid International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (1984), European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences (1986), e.a.; voorzitter Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Els Witte
Humanities
History
Jan Wouters
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2008
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activity:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Training:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Awards:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Chairs:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Membership:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Humanities
Law