Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Willy Verstraete
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 1997
Title: Em. prof.
Discipline: Biophysics
Biochemistry
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Voorzitter van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Summary:
Processen en toepassingen van micro-organismen in de bodem, drinkwater, afval, biobrandstofcellen, waterzuivering, fermentatie, gisting.
Activity:
Docent (1972), hoofd (1979) Laboratorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMET), hoogleraar (1986), gewoon hoogleraar (1988) RUG.
Training:
Bio-ingenieur (1963) RUG, geaggregeerde Hoger Onderwijs (1977) RUG, Ph.D. Microbiology (1971) universiteit Cornell.
Awards:
Intermediair-prijs (1975), International Association of Water Pollution Research Prize (1976), Speurwerkprijs (1982), prijs Fondation Altran pour lInnovation (1999), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2002), Vijfjaarlijkse Excellentie prijs voor de Toegepaste Wetenschappen van het FWO (2005), Honorary Professor in the Advanced Wastewater Management Center of the University of Brisbane (Australië) (2005-2012), Imhoff Award at the World Congress (2006) International Water Association, Einstein Professor Prize (2009) Chinese Academy of Sciences.
Chairs:
Francquileerstoel UCL (1997), Francquileerstoel Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux (2008).
Membership:
Algemeen voorzitter (1997-99) KVIV; lid Belgisch nationaal Comité voor Microbiologie, European Federation of Biotechnology; algemeen secretaris European Environmental Research Organisation; algemeen voorzitter Belgisch Comité van de International Water Association; lid European Research Council in het domein Life Sciences, Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF), Technische Commissie Bodembescherming van het Nederlandse Ministerie van Volks­huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Willy Verstraete
Technical Sciences
Biophysics, Biochemistry
Paul Verstraeten
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2002
Title: Dr. ir.
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan de ie-net
Summary:
Activity:
Verscheidene technische en leidinggevende functies, secretaris-generaal (1997-2002), hoofd Interne en Externe Communicatie, executive secretary (2008) Managementcomité van ArcelorMittal Flat Carbon Europe, country manager (2008) Vlaanderen van ArcelorMittal; rechter (2001) in Handelszaken Rechtbank van Koophandel Gent.
Training:
Burgerlijk metallurgisch ingenieur (1974), dr. ir. (1980) RUG.
Paul Verstraeten
Technical Sciences
Material science
Reinhilde Veugelers
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Bedrijfseconoom, met onderzoek in het veld van industriële organisatie, internationale economie en strategie, innovatie en wetenschap.
Activity:
gewoon hoogleraar KU Leuven; bestuurder-directeur (1998-2002) Interuniversity College for Management Sciences; Adviseur (2004-2008) Europese Commissie BEPA.
Training:
Dr. Economie (1990) KU Leuven,
Chairs:
Francquileerstoel (2010) ULB. Research fellow Center for Economic Policy Research, Londen; senior fellow Bruegel; visiting fellow Northwestern University, MIT, Universidad Autonoma de Barcelona, NY, Paris I, UMaastricht,
Reinhilde Veugelers
Humanities
Economics
Magda Vincx
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2006
Discipline: Biology
Summary:
Biologe met interesse voor de systematiek en ecologie van de bodembewonende organismen van de zee, het mariene benthos.
Activity:
Assistent (1977), docent (1991), gewoon hoogleraar (2004) UGent; hoofd (1987) onderzoeksgroep Mariene Biologie, UGent.
Training:
Dr. Biologie (1986) RUG.
Membership:
Voorzitter opleidingscommissie Mariene en Lacustriene Wetenschappen; lid onderzoeksraad UGent, Industrieel Onderzoeksfonds UGent, meerdere FWO-commissies en verschillende internationale organi­saties.
Magda Vincx
Natural Sciences
Biology
Hans Vlieghe
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1990
Discipline: Art history
Summary:
Kunsthistoricus die zich toespitst op het onderzoek over Rubens en de schilders uit diens omgeving.
Activity:
Emeritus gewoon hoogleraar KU Leuven; lid en gewezen voorzitter raad van bestuur Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en de 17de eeuw, Rubenianum, Antwerpen.
Training:
Dr. Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (1967) RUG.
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1965), reisbeurzenwedstrijd (1971), Stichting Prinses Marie-José (1968).
Membership:
Lid Historians of Netherlandish Art.
Hans Vlieghe
Arts
Art history
Honorary Member
Christoffel Waelkens
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof.
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden aan het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Summary:
Sterrenkundige; evolutie van sterren, circumstellaire media, astrofysisch ruimteonderzoek.
Activity:
Buitengewoon docent (1986), hoofddocent (1990), hoogleraar (1992), gewoon hoogleraar (1996) KU Leuven; hoofd van het Instituut voor Sterrenkunde.
Training:
Dr. Wetenschappen (1984) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1986), H. Vanderlindenprijs (1992).
Membership:
Lid International Astronomical Union, Royal Astronomical Society, European Astronomical Society; lid Hot Star Panel en Cool Star Panel van de European Southern Observatory, Belgische delegatie in het Space Science Committee van de European Space Agency, Herschel Science Team; coördinator Vlaamse Weten­schaps­week.
Christoffel Waelkens
Natural Sciences
Astronomy
Johan Wagemans
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Psychology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
psycholoog
Training:
BA psychologie (1983), BA filosofie (1984), MSc psychologie (1986), PhD psychologie (1991)
Awards:

2000        I.S.I. Citation Classic Award

2013        Wolfgang Metzger Award (Gestalt Theory Association)

Discipline:
psychologie
Johan Wagemans
Humanities
Psychology
Dirk Wauters
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Affiliation: Bestuurder van Jala
Summary:
General Manager, Services and Distribution Division Belgium (1991-1994); Vice President, Northern Europe, Services and Distribution Division (1995-1998) Alcatel Bell Antwerpen. President, e-Business Distribution Division (eDD) (1999-2001) Alcatel, Parijs (Frankrijk); Executive Vice-president, Communications BeLux (2002-2007) Siemens; gedelegeerd bestuurder (2007-2009) Vlaamse Radio en Televisie.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1977), licentiaat TEW (1978) KU Leuven; Master of Business Administration (1979-1981) Stanford Graduate School of Business, Palo Alto, Californië (VS).
Chairs:
CRB Fellowship van de Belgian American Educational Foundation (1979-1981).
Membership:
Computer Aided Engineering van geïntegreerde circuits: ontwikkelde Business Plan voor Europa, waarna co-manager van alle Europese filialen en afgevaardigd bestuurder (1981-1986) Silvar-Lisco, Leuven; Director Product Marketing (1987-1988) Silvar-Lisco, Menlo Park, Californië (VS); Director of Marketing for IC products, Product Integration and Platforms (1988-1991) Valid Logic Systems.
Dirk Wauters
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Martine Wevers
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Material science
Affiliation: Verbonden aan het Departement Materiaalkunde (KU Leuven)
Summary:
materiaalkundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Martine Wevers
Technical Sciences
Material science
Maurice Weyembergh
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1999
Discipline: Philosophy
Summary:
Germanist, filosoof, recensent.
Activity:
Docent (1968), gewoon hoogleraar (1974) VUB; directeur Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken.
Training:
Dr. Wijsbegeerte (1967) ULB.
Awards:
Prijs ARB (1972).
Chairs:
Francquileerstoel (1996) KU Leuven.
Membership:
Vice-voorzitter Société des Études Camusiennes; lid redactieraad Annales de lInstitut de Philosophie de LUniversité de Bruxelles, Wijsgerig Perspectief en Nexus.
Maurice Weyembergh
Humanities
Philosophy
Dominique Willems
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Summary:
Actief in de Franse taalkunde.
Activity:
Docent (1979), gewoon hoogleraar (1989), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1992-94) RUG.
Training:
Dr. Romaanse Filologie (1975) RUG.
Awards:
Medaille stad Gent (1968-69).
Chairs:
Fellow VLAC (2005).
Dominique Willems
Humanities
Linguistics
Jacques Willems
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2001
Title: Em. prof.
Honorary title: baron
Discipline: Electrical technology
Affiliation: Ererector van de Ghent University
Verbonden aan de Vakgroep Elektrische Energie, Systemen en Automatisering (UGent)
Summary:
Onderzoek en onderwijs op gebied van dynamische systemen, elektrische netwerken en netten voor overdracht van elektrische energie. Expert bij NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) voor het opzetten van een gemeenschappelijk evaluatie- en accreditatieorgaan voor het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.
Activity:
Assistent (1964), docent (1969), gewoon hoogleraar (1973), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1988-1992), rector (1993-2001), professor emeritus (2004) UGent.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1963) RUG; M.Sc. in Electrical Engineering (1964) MIT, Cambridge, Massachusetts (VS); dr. ir. (1967) RUG; geaggregeeerde voor het Hoger Onderwijs (1969) RUG
Awards:
Fellow van IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde; Grootofficier in de Leopoldsorde; In 2002 benoemd tot Baron; ereburger van de gemeente Maldegem.
Membership:
Voorzitter en bestuurslid van UZGent, FWO, VLIR, Universitaire Stichting; voorzitter en lid van diverse evaluatiecommissies voor instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs (Vlaanderen, Franse Gemeenschap, Frankrijk, Roemenië).
Jacques Willems
Technical Sciences
Electrical technology
Honorary Member
Roland Wissaert
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Discipline: Electrical technology
Summary:
Secretaris BACAS (Royal Belgium Academy Council of Applied Sciences) (2002-2003).
Activity:
Assistent (1968-1970) KU Leuven; ontwikkelingsingenieur Telecommunicatie, Siemens, München (Duitsland) (1970-1971); ontwikkelingsingenieur (1971-1973), diensthoofd (1974-1979), afdelingshoofd (1980-1984), directeur (1985-2000), Switching Laboratory te Gent van Siemens NV later Siemens-ATEA NV.
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1965) RUG; MSc. Electrical Engineering (1966) universiteit California, Berkeley (VS).
Honorary titles:
Ridder in de orde van Leopold II, ridder in de Kroonorde.
Chairs:
CRB Fellow van de Belgian American Educational Foundation (1965).
Roland Wissaert
Technical Sciences
Electrical technology
Honorary Member
Els Witte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1988
Title: Em. prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: History
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (VUB)
Summary:
Historica gespecialiseerd in de Belgische politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw. Directeur van het Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel (1978).
Activity:
Lerares Rijksmiddelbaar Onderwijs (1961-66); docent (1974), gewoon hoogleraar (1980), decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte (1984-87), rector (1994) VUB.
Training:
Dr. Geschiedenis (1970) RUG.
Awards:
De Schaepdrijverprijs (1966), Pro Civitate-prijs (1968), universitaire reisbeurzenwedstrijd (1969), ereprijs van de minister van Nederlandse Cultuur (1969), eremedaille van de stad Gent (1970), prijs van de Vlaamse Gemeenschap (1997).
Membership:
Voorzitter raad van bestuur BRTN (1988-94); lid raad van beheer Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis (1974), raad van bestuur Thorbecke Vereniging voor Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur (1986); lid International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (1984), European Science Foundation, Standing Committee for the Social Sciences (1986), e.a.; voorzitter Vlaams Instituut voor Geschiedenis.
Els Witte
Humanities
History
Jan Wouters
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2008
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Specialist Europees bank- en effectenrecht, internationaal recht en recht van internationale organisaties.
Activity:
Hoofddocent (1993-1998) universiteit Maastricht, (1997-1998) UA; bijzonder hoogleraar (1997-2003), gewoon hoogleraar (1998) KU Leuven; advocaat Balie van Brussel; directeur (1999) Instituut voor Internationaal Recht KU Leuven, (2007) Leuven Centre for Global Governance Studies.
Training:
Dr. Rechten (1996) KU Leuven.
Awards:
Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht (1996), Stibbe Prijs (1997).
Discipline:
internationaal recht
Chairs:
Francqui-Fellow (1989-1990) Belgian American Educational Foundation, Rotary Foundation Fellow (1990-1991), Fernand Braudel Fellow (2008).
Membership:
Voorzitter Vereniging voor de Verenigde Naties, Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen.
Jan Wouters
Humanities
Law