Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Ludo Simons
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1997
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Modern history (1870-now)
Literary science
Summary:
Onderzoek naar de Nederlandse en Nederduitse literatuurgeschiedenis, de geschiedenis van de Vlaamse beweging, het boek- en bibliotheekwezen.
Activity:
Monitor (1960-1962), assistent (1963-65) KU Leuven; conservator (1965-86) Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven; directeur (1981-86) Stadsbibliotheek Antwerpen; hoogleraar (1978-2004) KU Leuven, (1987-2004) UA.
Training:
Dr. Germaanse Filologie (1977).
Awards:
Laureaat universitaire wedstrijd (1960), Prijs voor letterkunde (1963) en August Beernaertprijs (1987) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Orde van de Vlaamse Leeuw (1986), Gulden Boek van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen (1987), Prijs van de provincie Antwerpen voor een monografie (1988), Dr. Johannes Saß-Preis (1989), André Demedtsprijs van de Marnixring (2002), Cultuurprijs Provincie Antwerpen (2007), Frans Drijversprijs (2014).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2007).
Discipline:
filologie
Membership:
Erevoorzitter Guido Gezellegenootschap, Plantingenootschap; voorzitter Centrum voor de Studie van het Vlaamse Cultuurleven; ondervoorzitter Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek; bestuurslid Stichting Vita Brevis; redacteur Gezelliana, Wetenschappelijke Tijdingen en Campiniana.
Ludo Simons
Humanities
Modern history (1870-now), Literary science
Honorary Member
Dave Sinardet
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof. dr.
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen (VUB)
Summary:

Expert in federalisme, nationalisme, multi-level governance, meertalige democratie, Belgische politiek en staatshervorming.

Activity:

Professor aan de Vrije Universiteit Brussel
Professor aan de UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Training:

Doctor in de Politieke en Sociale Wetenschappen (2007), Universiteit Antwerpen

Dave Sinardet
Humanities
Guy Smagghe
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Animal sciences
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Faculty of Bioscience Engineering (UGent)
Summary:

Expert op het gebied van insecten belangrijk in de landbouw, met fundamentele aspecten omtrent de groei van insecten en toepassingen in de gewasbescherming en bestuiving.

Activity:

Gewoon Hoogleraar, lesgever met betrekking tot insecten, fysiologie en gewasbescherming; Lid Onderzoeksraad UGent; Expert voor verschillende organisaties, o.a. FWO, FNRS, ERC. Lid van bestuur van IOBC en IUBS.

Guy Smagghe
Natural Sciences
Animal sciences, Plant and crop sciences
Marcel Smets
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr. ir. arch.
Discipline: Architecture
Architectural theory
Summary:
Architectuurhistoricus, actief op het vlak van geschiedenis en theorie met monografieën over Huib Hoste en Charles Buls, alsook overzichtswerken over de ontwikkeling van de tuinwijkgedachte in België en de wederopbouw van België na 1914. Momen­teel is zijn onderzoek vooral gericht op het landschap van de infrastructuur. Initiator van het Stadsproject in België: projecten voor Leuvense Vaartkom, Centrale Werkplaatsen en Stationsomgeving, Quartiers Ouest (Rouen), Reaffectatie Staalfabriek RIVA (Genua), Uitbreiding containerterminal (Voltri), Reaffectatie Textielfabriek De Nardi (Conegliano), Stedenbuwkundige Transformatie Ile de Nantes.
Activity:
Docent (1976), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; visiting professor universiteiten Urbino (1976-79), Thessaloniki (1987), Harvard GSD Cambridge MA (2002-2004); oprichter en voorzitter (1981) Centrum voor Stedenbouwkundige Geschiedschrijving; oprichter (1989) Projectteam Stadsontwerp; Vlaams bouwmeester (2005-2010), Senior Advisor& Partner ORG² (Brussel-Boston)
Training:
Ingenieur-architect (1970) RUG; bouwkundig ingenieur TH Delft (1974); Dr. Toegepaste Wetenschappen (1976) KU Leuven.
Awards:
Ereprijs gouverneur L. Roppe (1991), Prijs Bouwmeester van de Vlaamse Gemeenschap voor het Stationsproject Leuven (2001), Prijs G.Allaert (2014), Matexi Legacy Award (2016).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde Officier in de Kroonorde
Membership:
Stichtend lid International Laboratory for Architecture and Urban Design (ILAUD) Urbino; lid EUROPAN, Agentschap Ruimtelijke Ordening, American Institute of Urban Design.
Marcel Smets
Arts
Architecture, Architectural theory
Paul Smeyers
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1983
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Astrofysicus, stertrillingen met sterstabiliteit en stervariabiliteit, trillingen van de zon en dynamische verschijnselen in dubbelsterren als onderzoeksdomein.
Activity:
Geassocieerd docent (1967), docent (1969), hoogleraar (1971), gewoon hoogleraar (1973), emeritus (1999) KU Leuven.
Training:
Dr. Wetenschappen (1966) ULg.
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
Sterrenkunde
Membership:
Lid Academia Europaea (1989), lid Internationale Astronomische Unie.
Paul Smeyers
Natural Sciences
Astronomy
Honorary Member
Erik Smolders
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Biochemistry
Chemical engineering techniques
Affiliation: Verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven
Decaan van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Expert in milieuchemie, meer in het bijzonder in de bodemchemie in relatie tot biologische beschikbaarheid van nutriënten en contaminanten. De toepassingsgebieden zijn milieutoxicologie, plantenvoeding en bodemkunde. De meeste ervaring ligt bij de toxische spoormetalen, radioactieve isotopen (splijtingsproducten) en fosfaten.
Activity:
Lid van expertpanels: FWO-Vlaanderen, commissie BIO4 (gewezen lid), van ANR-Frankrijk (sinds 2019), van LABEX-Bordeaux (2012-2019).
Gewezen President van ISTEB (wetenschappelijke organisatie spoormetalen), gewezen hoofd wetenschappelijk comité van SETAC (milieutoxicologie).
Training:
Ingenieur Scheikunde en Landbouwindustrieën, 1988; PhD Bio-ingenieur 1993
Erik Smolders
Technical Sciences
Biochemistry, Chemical engineering techniques
Nicolas Standaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof. dr.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Sinoloog op het vlak van de culturele relaties tussen China en Europa, meer specifiek tijdens de 17de en 18de eeuw.
Activity:
Hoofddocent (1993), hoogleraar (1997), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven.
Training:
Dr. Sinologie (1984) rijksuniversiteit Leiden, bacc. Filosofie en bacc. Theologie (1990) Centre Sevres te Parijs, lic. Theologie (1994) Fu Jen universiteit te Taipei.
Discipline:
sinologie
Membership:
Member Institute for Advanced Study (2002) Princeton.
Nicolas Standaert
Humanities
Linguistics
Carlos Steel
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1989
Discipline: Philosophy
Affiliation: Verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven)
Summary:
Zijn onderzoek betreft voornamelijk de traditie van het Platonisme vanaf de Late Oudheid (Plotinus, Proclus), patristiek (Augustinus en Maximus Confessor), Middeleeuwen (Eriugena, Albertus Magnus, Thomas van Aquino, Henricus van Gent, Henricus Bate) tot de Renaissance (Cusanus, Ficino). Zijn filosofische belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de verhouding tussen ethiek en metafysica.
Activity:
Aspirant FWO (1971-75), docent (1975-77), hoofddocent (1977-85), gewoon hoogleraar (1985) KU Leuven; voorzitter-decaan (1991-2000) pro-decaan (2000-03), vice-decaan (2006) Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven; visiting professor (1987-88) UCL, (1994) École Normale supérieure, (1998) École pratique des Hautes Études, Parijs; (2006) Università Tor Vegata, Rome; lecturer universiteiten Peking (2000) en Harvard (2001-02).
Training:
Lic. Klassieke Filologie (1970), lic. Wijsbegeerte (1974), kand. Oosterse Filologie (1971), dr. Wijsbegeerte (1974) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1976), Alexander von Humboldtprijs (2009).
Discipline:
wijsbegeerte
Chairs:
Fellow Alexander von Humboldtstichting (1975-76)
Membership:
Directeur (2000-06) De Wulf-Mansion Centrum voor antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, (2004) project Aristoteles Latinus (UAI); voorzitter Instituut voor middeleeuwse en Renaissance studies; bestuurder en voorzitter (1988-1995) Leuven Uni­ver­sity Press; lid Beirat Albertus Magnus - Opera omnia en Corpus Christianorum - Series graeca; buitenl. lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Accademia pontifica Thomas de Aquino.
Carlos Steel
Humanities
Philosophy
Luc Steels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Artificial intelligence
Affiliation: Verbonden aan het Artificial Intelligence Laboratory (VUB)
Summary:
Onderzoek naar de oorsprong, evolutie en evolutiemechanismen van taal aan de hand van computersimulaties en experimenten met robots. Kunstenaar, actief in de dialoog tussen kunst en wetenschap.
Activity:
MIT Cambridge, Massachusetts (VS). Professor en oprichter (1983) Laboratorium voor Artificiële Intelligentie; mede-oprichter (1991), voorzitter (1991-1996), buitengewoon hoogleraar (2002) vakgroep Computerwetenschappen VUB; gastonderzoeker (1995) Sony Computer Science Laboratory, Tokio; oprichter (1996) Sony Computer Science Laboratory, Parijs.
Training:
Dr. Taal-en Letterkunde (1977) UIA; MSc. Electrical Engineering and Computer Science (1979)
Awards:
Digital Equipment Best Paper Award (1982), CASYS Award (2009) ULg.
Discipline:
Taaltechnologie
Chairs:
ITT Fellow (1978), fellow (2008-2009) Wissenschaftskolleg, Berlijn;
Membership:
Lid New York Academy of Sciences, Academia Europaea, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Association for the Advancement of Artificial Intelligence, European Coordinating Committee for Artificial Intelligence, Society for the Simulation of Adaptive Behavior, Association for Computational linguistics, Association for Computing Machinery; mede-oprichter Belgian AI Association, Evolutionary Linguistics Association.
Luc Steels
Natural Sciences
Artificial intelligence
Chris Stevens
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2023
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Chemistry
Chemical engineering techniques
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep groene chemie en technologie (UGent)
Chris Stevens
Technical Sciences
Chemistry, Chemical engineering techniques
Michiel  Steyaert
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2019
Title: Prof. dr. ir.
Affiliation: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Michiel  Steyaert
Technical Sciences
Francis Strauven
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2000
Discipline: Architecture
History of Architecture
Summary:
Docent architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis.
Activity:
Docent Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur Hasselt (1971-95); hoogleraar (1996-99) Hogeschool voor Wetenschap en Kunst Brussel; hoofddocent (1999-2005) UGent; mede-oprichter (1969) en beheerder Archives dArchitecture Moderne; redacteur (1971-91) Tijdschrift voor Architectuur en Beeldende Kunsten (vanaf 1986 Archis) en Jaarboek Architectuur Vlaanderen.
Training:
Studie Architectuur (1966) Sint-Lucasinstituut Schaarbeek; dr. Architectuur­wetenschap (1986) KU Leuven.
Membership:
Lid Belgische Vereniging van Kunstcritici, Internationaal Committee of Architectural Critics.
Francis Strauven
Arts
Architecture, History of Architecture
Cyriel Stroo
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Title: Dr.
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Summary:
Specialisatie in de middeleeuwse kunst, in het bijzonder de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven.
Activity:
Assistent (1985-92) KU Leuven; voorzitter (2006) Studie­centrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik; assistent (2001), werkleider (2003) Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel; promotor (2003) meerjarig onderzoeksproject aan het KIK/IRPA over de pré-Eyckiaanse paneelschilderkunst; departementshoofd conservatie/restauratie aan het KIK (sinds 2012)
Training:
Dr. Kunstwetenschappen (1992) KU Leuven.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1993), Prijs Arthur Merghelynck (2007).
Membership:
Lid werkcomité DWTC-project van de KMSKB/MRBAB, raad van bestuur Studiecentrum voor de 15de-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Illuminare Studiecentrum voor Miniatuurkunst KU Leuven; corr. lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.
Cyriel Stroo
Arts
Art history
Rudy Swennen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Geology
Affiliation: Verbonden aan het Department of Earth and Environmental Sciences (KU Leuven)
Summary:
geoloog
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
Geologie
Rudy Swennen
Natural Sciences
Geology
Piet Swerts
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2012
Title: Dr.
Discipline: Music
Composition
Summary:
Werkt sinds 1985 als componist van moderne klassieke muziek uitsluitend in opdracht.
Activity:

Docent compositie Lemmensinstituut (1982-)

 

Training:
Studies aan het Lemmensinstituut (1982-1989), Doctor in de kunsten aan het FAK (2011),
Awards:
Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth Compositie (1993)
Discipline:
componist
Membership:
Bestuurslid van de Componisten Archipel Vlaanderen SABAM (1978- )
Piet Swerts
Arts
Music, Composition
Peter Swinnen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2018
Discipline: Music
Composition
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Brussel
Summary:
Componist en onderzoeker. Bijzondere interesse voor algoritmische compositietechnieken en gebruik van digitale technologie in het creatieve proces.
Activity:
Stichtend lid en Voorzitter van de Vlaamse afdeling van de International Society for Contemporary Music (2005-2013). Bestuurder (2007), later Ondervoorzitter (2008) en Voorzitter (2013) van de overkoepelende International Society for Contemporary Music met zetel in Wenen (Oostenrijk).
Training:
Gegradueerde van de Muziekkapel Koningin Elisabeth (1992). Doctoraat in de Kunsten (VUB 2009). Docent Compositie, Orkestratie en Muziektechnologie aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Directeur Koninklijk Conservatorium Brussel (2008-2017).
Awards:
Laureaat van de Academie (2005) KVAB
Peter Swinnen
Arts
Music, Composition
Luc Taerwe
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Civil engineering
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (UGent)
Summary:
Betonconstructies en structurele betrouwbaarheidsanalyse
Activity:

Directeur China Platform UGent
National RPGE Chair Professor at Tongji University, Shanghai (2018 - )
Lid van de Technische Raad van het Controlebureau SECO
Algemeen Voorzitter ie-net ingenieursvereniging (2016-2020)
Editor-in-chief van het tijdschrift “Structural Concrete”
Voormalig decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur (2008-2012)
Voormalig directeur Laboratorium Magnel voor Betononderzoek (1995-2018)

Training:
Burgerlijk bouwkundig ingenieur (1975) Ingenieur in de Bouwmechanica (1976) Doctor in de Toegepaste Wetenschappen (1985) Geaggregeerde voor het Hoger Onderwijs (1990)
Awards:
Robert L’Hermite Medal 1988 (RILEM)
IABSE Prize 1991 Fellow of the American Concrete Institute (2001)
Fellow of the International Institute for FRP in Construction (2003)
Honorary Life member International federation for Structural Concrete (2015)
Shanghai International Science and Technology Cooperation Award (2020)
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Orde van Leopold II
Luc Taerwe
Technical Sciences
Civil engineering
Erik Tambuyzer
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2006
Title: Dr. ir.
Discipline: Medecine
Chemistry
Summary:
Biotechnologie in de gezondheidssector, zeldzame ziekten bij de mens, innovatie in gezondheidssystemen, genetica. Technologietransfer en business plannen voor hi-tech start-ups in life sciences.
Activity:
Baxter Healthcare Europe (1977-1983); adviseur INNOVI NV (1983-1985); mede-oprichter (1985), general manager (tot 1992) Innogenetics NV; (1992-2011) Vice President Diagnostics & Genetics Europe, Senior Vice President Corporate Affairs en lid Europees Management Comité Genzyme corporation (nu Genzyme-Sanofi). (2000) AVIRA INSEAD Fontainebleau en (2007) Shanghai (2010-2014) Voorzitter CMI vzw (Centrum medische innovatie) (2014-heden) Voorzitter Stichting BioPontis Alliance for Rare Diseases
Training:
Bio-ingenieur (1972), dr. ir. (1977) KU Leuven
Membership:
Stichtend lid, gewezen voorzitter en lid van de raad van bestuur EuropaBio, the European Biotech Industry Association; stichter en voorzitter joint EBE-EFPIA/ EuropaBio Task Force on Rare Diseases and Orphan Drugs; vice-voorzitter EPPOSI, the European Platform for Patients organization, Science and Industry; lid Management Comité en Bureau van het Fonds voor Zeldzame Ziekten en Weesgenees­middelen van de Koning Boudewijn Stichting.
Erik Tambuyzer
Technical Sciences
Medecine, Chemistry
Honorary Member
Rudi Tas
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2017
Discipline: Music
Composition
Rudi Tas
Arts
Music, Composition
Liliane Tasmowski
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1998
Discipline: Linguistics
Summary:
Taalkundige, met specialisatie in de Franse taalkunde, Roemeense taalkunde en vergelijkende spraakkunst van de Romaanse talen (Frans, Italiaans, Portugees, Roemeens, Spaans).
Activity:

Parttime docent (1971) VUB; gewoon hoogleraar (1972), pre-emerita (2002), emerita (2004) UA; co-stichter en directeur (1999-2007) CERES, Centrum voor Roemenië Studies, UA; gastprofessor aan de universiteiten van Boekarest, Parijs-Jussieu, Bordeaux-Montagne, Louvain-la-Neuve en Leuven; gastdirecteur (1994-2008) École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales Paris.

Lid en later voorzitter van de Commissie Taal-en Letterkunde, eerst van het NFWO, later van het FWO (1990-2000)

Buitenl. lid Linguistic Institute Iorgu Iordan Boekarest, Associazione Italiana dei Romenisti (Roma Sapienza).

Fellow VLAC.

Training:
Dr. Romaanse filologie (1968) RUG.
Awards:

Doctoraat honoris causa Universiteit van Timisoara Professoraat honoris causa Universiteit van Boekarest Verkozen buitenlands lid van het Instituut voor Taalkunde Iorgu Iordan Diploma van verkozen lid van het Instituut voor Taalkunde afhangend van de Roemeense Academie van Boekarest Verkozen geassocieerd lid van de Società dei Romenisti di Roma -Sapienza Verkozen buitenlands lid van de

Dr. h.c. Universiteit Timis¸oara, prof. h.c. Universiteit Boekarest.

Liliane Tasmowski
Humanities
Linguistics