Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Staf Van Tendeloo
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof.
Discipline: Physics
Affiliation: Verbonden aan het Department of Physics (UAntwerpen)
Summary:
fysicus
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Awards:
Prijs De Leeuw-Damry-Boulart (2015)
Staf Van Tendeloo
Natural Sciences
Physics
Marc Van Uytfanghe
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1998
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Linguistics
Literature
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Summary:
Specialist in het domein van het postklassiek Latijn en de vroege Romaanse talen en in de taal-, cultuur- en godsdienstgeschiedenis van de laatantieke wereld en de vroege middeleeuwen.
Activity:

Docent (1987), hoofddocent (1991), hoogleraar (1998), emeritus hoogleraar (2013) UA; docent (1990), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (1999), ere-gewoon hoogleraar (2008) UGent.

Lid Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Wetenschappelijk Comité voor Godsdienstgeschiedenis van de KVAB, Association Internationale dÉtudes Patristiques, Stichting voor Oudchristelijke Studiën, International Society for Historical Linguistics, Société de Linguistique Romane.

Training:
Lic. klassieke filologie (1970) RUG; kand. Romaanse filologie (1969) RUG; Dr. Letteren en Wijsbegeerte (1979) RUG.
Awards:
Laureaat KAWLSK (1981).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde ;Commandeur in de Leopoldsorde; burgerlijk kruis; burgerlijke medaille 1ste klasse.
Marc Van Uytfanghe
Humanities
Linguistics, Literature
Ivo Van Vaerenbergh
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 1998
Discipline: Energy technology
Summary:
Voorzitter raad van bestuur VOKA-Kamer van Koophandel Kempen vzw, Voorzitterraad van Bestuur Vlaamse Milieuholding (1994-2002), Voorzitter sector metalen en materialen Agoria, Voorzitter Regionale Nucleaire Coordinatiecel Kempen; bestuurder MuHKa, (1994-2007) Gedelegeerd BestuurderMetallo Chimique, Remi Claeys Aluminium (1985-87), Nieuwe Boomse Metaalwerken (1986-94); voorzitter-afgevaardigd bestuurder SCK-CEN , Voorzitter RvB Aquafin (1995-2009), bestuurder Edan Business Software (1986-2009) (1986-88).
Activity:

Voorzitter, afgevaardigd bestuurder REM.B Hydraulics Group, Bestuurder Entropia Digital NV, Bestuurder Actility Benelux, voorzitter raad van bestuur Solenco Power , voorzitter raad van bestuur W-Kracht NV; voorzitter raad van bestuur Energius NV, bestuurder ABO Group

 

Training:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur (1971) UGent , ir. Milieusanering (1972) UGent; postgraduaat Bedrijfskunde (1976), Master in Business Administration (1979) KULeuven.
Ivo Van Vaerenbergh
Technical Sciences
Energy technology
Manfred Van Vlierberghe
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2022
Title: Dr. ir.
Discipline: Mechanical engineering
Business administration
Affiliation: CEO van ArcelorMittal Gent
Activity:
•        Chairman GSV (Groupement de la Sidérurgie – Staalindustrie Verbond)
•        Chairman SDR (Smart Delta Resources)
•        Chairman FICI (Fonds d’investissement et de croissance industrielle)
•        Board member ArcelorMittal Belgium
•        Board member ArcelorMittal Sourcing
•        Board member Finocas
•        Board member Finindus
•        Member Ghent Economic Forum
•        Board member VOKA and VBO/FEB
Training:
Juli 1991: electro-werktuigkundig Ir, KU Leuven; Juli 1996 licence spéciale en gestion Ecole Solvay ULB
Manfred Van Vlierberghe
Technical Sciences
Mechanical engineering, Business administration
Eric van Walle
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Physics
Energy technology
Summary:
Directeur -Generaal SCKCEN
Activity:
raadslid van de European Nuclear Society (ENS). Hij is Erevoorzitter en Verbindingsofficier van de Belgian Nuclear Society (BNS) en vertegenwoordigt België als lid van de Raad van het Halden Reactor Programme (Noorwegen). Hij vertegenwoordigt het SCK•CEN, dat voor 50 % aandeelhouder is, op de Raad van Belgonucleaire. Hij is lid van de Raad van ESV Euridice, een joint venture tussen het SCK•CEN en NIRAS/ONDRAF, de Belgische instelling voor radioactief afval. Hij is ook lid van de Raad van Vinçotte Nuclear Safety, dat tot doel heeft bij te dragen tot de bescherming van mens en milieu tegen nucleaire, industriële en radiologische risico's. Hij is de Belgische vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van Fusion for Energy (F4E), de EU-organisatie voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het KMI, KSW en BIRA, drie federale onderzoekinstituten die respectievelijk betrekking hebben op meteorologie, ruimteobservatorium en aëronomie. Sinds 2011 is hij lid van de Industriële Adviesraad Departement Materiaalkunde aan de KULeuven, en in 2012 werd hij aangesteld als lid van de Strategische Adviesraad van de Universiteit Gent.
Training:
1975-1979: Bachelor en Master in de Fysica bij KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, België; 1979: Lerarendiploma, KULeuven, België;
1979-1985: Doctoraat in Nucleaire Fysica aan de KULeuven, de Katholieke Universiteit Leuven, Institute of Nuclear Physics (IKS), België, Onderwerp: On-line low temperature nuclear orientation.
Eric van Walle
Technical Sciences
Physics, Energy technology
Erick Vandamme
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2000
Title: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie (UGent)
Summary:
Industriële microbiologie en biotechnologie, biokatalyse en enzymtechnologie, nieuwe fermentatieprocessen, chemie en bioprocestechnologie.
Activity:
Emeritus Gewoon hoogleraar ,UGent ; onderwijsdirecteur Fac. Bio-ingenieurswetenschappen, UGent (1998-2004); lid raad van bestuur (2004-2008) UGent; visiting professor aan diverse universiteiten in Europa, de VSA, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika en Australië.
Training:
Bio-ingenieur Chemie en Bioprocestechnologie (1967), dr. ir. (1972), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1976) RUG; postdoctorale studies aan universiteit Oxford (1973), Massachussets Institute of Technology (1974-1975) en universiteit Londen (1976).
Awards:
SIM Waksman Outstanding Educator Award,VSA (2007). Fellow American Academy of Microbiology; Fellow Society of Industrial Microbiology ;
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Honorary doctorate:
Dr. h.c. technische universiteiten Lodz (Polen), Hubei (China) en Wuhan (China).
Chairs:
Fellow American Academy of Microbiology (1999), fellow Society for Industrial Microbiology (SIM) (2005).
Erick Vandamme
Technical Sciences
Cell and molecular biology
Honorary Member
Joël Vandekerckhove
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1990
Discipline: Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent)
Summary:
Biochemicus, onderzoek naar de cellulaire motiliteit gedreven door het actine-microfilamentsysteem.
Activity:
Geassocieerd docent (1989), hoofddocent (1991), hoogleraar (1995) RUG.
Training:
Dr. Scheikunde (1972) RUG.
Awards:
Edman Award (1994).
Membership:
Lid van EMBO (1988).
Joël Vandekerckhove
Natural Sciences
Cell and molecular biology
Lukas Vandenabeele
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Visual Arts
Summary:
Kunsthistoricus en plastisch kunstenaar
Lukas Vandenabeele
Arts
Visual Arts
Peter Vandenabeele
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biomedische Moleculaire Biotechnologie (UGent)
Summary:
moleculair bioloog
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
moleculair bioloog, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Peter Vandenabeele
Natural Sciences
Cell and molecular biology
Anne-Marie Vandenbergen
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Em. prof.
Discipline: Linguistics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Taalkunde (UGent)
Summary:
Taalkundige, specialiteit in functionele taalkunde, discoursanalyse.
Discipline:
Engelse taalkunde
Anne-Marie Vandenbergen
Humanities
Linguistics
Paul Vandenbroeck
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Anthropology
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
kunstwetenschapper
Activity:
Deeltijds hoofddocent Katholieke Universiteit Leuven
Paul Vandenbroeck
Arts
Art history, Anthropology
Jos Vander Sloten
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Biomedical technology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Jos Vander Sloten
Technical Sciences
Biomedical technology
Robert Vandereycken
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1996
Discipline: Visual Arts
Summary:
O.m. beeldhouwer, tekenaar, schilder. Kenmerkend zijn de zuivere en subtiele waarneming van de themata en de evenwichtige transfiguratie ervan. Soepele, vlotte, nobele stijl. Talrijke tentoonstellingen en opdrachten in o.m. België, Frankrijk, Italië, Spanje, Japan, China.
Activity:
Leraar EPIATH te Brussel (1955-65), Stedelijke Academie Halle (1960); leraar (1963) en directeur (1975-88) Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Hasselt.
Training:
Studies Academie voor Schone Kunsten Hasselt, Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten Luik, Provinciaal Normaalinstituut voor Tekenkunst Brussel, Nationale Hogere School voor Bouwkunst en Visuele Kunsten, Abdij Ter Kameren, Brussel.
Awards:
Mascherini prijs van de stad Salzburg
Honorary titles:
Ridder in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde.
Robert Vandereycken
Arts
Visual Arts
Honorary Member
Karin Vanderkerken
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2023
Title: Prof. dr.
Discipline: Medecine
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie (VUB)
Vicerector Onderzoeksbeleid van de Vrije Universiteit Brussel
Karin Vanderkerken
Natural Sciences
Medecine
Joos Vandewalle
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 1996
Title: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Summary:
Onderzoek in wiskundige systeemtheorie en de toepassingen in netwerktheorie, signaalverwerking, cryptografie, neurale netwerken en optimalisatie. Onderwijs in systeemtheorie, toegepaste algebra, systeemidentificatie en neurale netwerken.
Activity:

Research associate (1976), visiting assistant professor (1978) universiteit Californië, Berkeley; lid ESAT (1979), buitengewoon docent (1980), gewoon hoogleraar en hoofd onderzoeksgroep SCD (1986); voorzitter (1996-1999) (2003-2005) departement Elektrotechniek-ESAT KU Leuven; academisch consultant IMEC (1985); vice-decaan (1999-2002) faculteit Ingenieurswetenschappen KU Leuven; coordinator (2005) Center of Excellence on Optimization in Engineering, KU Leuven; lid Groepsbestuur Wetenschappen en Techno­logie KU Leuven (2005).

Lid redactieraad International Journal of Circuit Theory and its Applications, Neurocomputing, Neural Networks, Journal of Circuits Systems and Computer; lid adviesraad International Journal on Information Security; fellow (1992), vice-president Technical Activities (2006, 2008) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEE (UK), EURASIP; lid International Neural Network Society, International Association of Cryptologic Research, Academia Europaea, CAWET, Commissie Technologiebeleid Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, ERC-panel (2008), Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow Eurasip.

Fulbright-Haysreisbeurs (1976-77), NATO fellowship (1976-77), beurs van de Rotary Foundation (1977-78), Francquileerstoel ULg (1991-92), Advanced Data Processing techniques-leerstoel VUB (2001-2002).

 

Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1971), dr. ir. (1976), KU Leuven.
Awards:
100 Year Bell Telephone-prijs (1983), SWIFT Award (1985), meerdere best paper awards.
Joos Vandewalle
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Katelijn Vandorpe
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Antiquity (until 500)
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Egyptologe, classica
Activity:
Hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
egyptologie
Katelijn Vandorpe
Humanities
Antiquity (until 500)
Luc Vanquickenborne
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1986
Title: Prof.
Discipline: Chemistry
Exact sciences
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Chemicus, o.a. bezig met de kwantummechanische studie van moleculaire elektronenstructuren en de studie van overgangsmetaalcomplexen.
Activity:
Geassocieerd docent (1969), gewoon hoogleraar (1975), emeritus (2003) KU Leuven; directeur Laboratorium voor Kwantumchemie.
Training:
Dr. Scheikundige Wetenschappen (1964).
Awards:
Stas-Springprijs, Pierre Bruylantsprijs, laureaat reisbeurzenwedstrijd.
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde.
Luc Vanquickenborne
Natural Sciences
Chemistry, Exact sciences
Honorary Member
Nancy Vansteenkiste
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2018
Discipline: Biomedical technology
Chemistry
Affiliation: Verbonden aan KU Leuven-UZ
Summary:

Operationele zorgprocessen, Value Based Health Care

Activity:

Operationeel directeur UZ Leuven, Voorzitter Raad van Bestuur Regionaal Ziekenhuis Tienen, Lid van Raad van Bestuur Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen, Lid van Raad van Bestuur De Bakermat vzw

Training:

MSc Burgerlijk scheikundig Ingenieur, Biomedische en Klinische Ingenieurstechnieken, Management en Beleid van de gezondheidszorg

Discipline:

Biomedische technologie, gezondheidszorgbeleid

Nancy Vansteenkiste
Technical Sciences
Biomedical technology, Chemistry
Jan Velaers
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechten (UAntwerpen)
Summary:
rechtskundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
Jan Velaers
Humanities
Law
Henri-Jean Velge
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Mechanical engineering
Affiliation: Verbonden aan Bekaert NV
Summary:
VP Bekaert
Activity:

Beheerder

Training:
Burgerlijk Ingenieur Elektro-Mechanica, KUL, 1981 MBA at IMD, 1986
Discipline:
VP Bekaert
Henri-Jean Velge
Technical Sciences
Mechanical engineering