Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Rik Van Brussel
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1990
Title: Em. prof. dr. ir.
Discipline: Electrical technology
Mechanical engineering
Affiliation: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
Actief in het onderzoek naar industriële, medische en servicerobotica, intelligente mechatronische syste­men, precisiemechanica en micro-elektromechanische systemen (MEMS).
Activity:

Docent (1976), gewoon hoogleraar (1980) KU Leuven, gewoon hoogleraar emeritus (2010); ABOS-expert (1971-73) bij het Metal Industries Development Centre te Bandung, Indonesia; buitengewoon docent (1971-73) aan het Institut Teknologi Bandung, Indonesia.

Lid Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV); fellow Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en Society of Manufacturing Engineers (SME); senior member American Society of Mechanical Engineers (ASME); fellow en past president International Academy for Production Engineering (CIRP); past president European Society for Precision Engineering en Nanotechnology (EUSPEN); buitenlands lid IVA (Zweedse Academie voor Ingenieurswetenschappen), foreign associate National Academy of Engineering (VS).

Training:
Technisch ingenieur mechanica (1965), H.T.I. Oostende; burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968); dr. ir. (1971) KU Leuven.
Awards:

Laureaat interscolaire wedstrijd van het NVKTO (1967); laureaat IEEE Student Paper Contest (1969); Taylormedaille van CIRP (1976); speurwerkprijs KVIV (1984); ASEA Golden Robot Award (1986); Japan Industrial Robot Association Award (1991 en 1994); SME University Lead Award (1998); Frederick W. Taylor Research Medal SME (2002); Joseph Engelberger IRA Robotics Award (2008); Georg Schlesinger Preis (2009), dr.h.c. RWTH Aachen (1994), dr.h.c. Univ. Politecnica Boekarest, Roemenië (1994), dr.h.c. Transilvania Univ. Brasjov, Roemenië (2003), Buitenlands Lid van IVA (Academie van Ingenieurswetenschappen) Zweden (2003), Buitenlands Lid van NAE (National Academy of Engineering), VSA (2009), Erelid van MTA (Hongaarse Academie van Wetenschappen) (2013).

Dr. h.c. universiteiten Boekarest en Roemenië, Rijnland-Westfaalse technische hogeschool Aken.

Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde (2012)
Rik Van Brussel
Technical Sciences
Electrical technology, Mechanical engineering
Honorary Member
Jan Van Campenhout
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 2011
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Electrical technology
Computing technologies
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Summary:
Activity:

  

 

Training:

Burgerlijk Werktuigkundig-Elektrotechnisch Ingenier (Gent, 1972); Ingenieur in de Telecommunicatietechnieken(Gent, 1974); Master of Science in Electrical Engineering (Stanford, 1975); Doctor of Philosophy (Stanford, 1978).

 

Honorary titles:
Officier in de Orde van Leopold II, 1992; Burgerlijke Medaille Eerste Klasse, 1999; Grootofficier in de Orde van Leopold II, 2010.

 

Jan Van Campenhout
Technical Sciences
Electrical technology, Computing technologies
Honorary Member
Achiel Van Cauwenberghe
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Computing technologies
Electrical technology
Summary:
Onderzoek over luchtpollutie, waterzuivering en industriële scheikunde, en later vooral over regel­techniek (chemische procesregeling), procesmodelbouw, adapterende regeling, kernreactorregeling.
Activity:
Docent (1967), gewoon hoogleraar en directeur-diensthoofd van het De Winne Laboratorium voor Regeltechniek (1969); decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1982-85), vice-rector (1985-89) RUG.
Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1958), burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1961) RUG, M.Sc. in Engineering (1962) universiteit Princeton; Study Certificate in Environmental Control Engineering (1964) universiteit Syracuse; geaggregeerde Hoger Onderwijs (1965) RUG; Study Certificate in Process Dynamics and Hybrid Simulation (1967) universiteit Cambridge.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde, commandeur in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse.
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Ibagué (Colombia).
Membership:
Buitenl. lid The Engineering Academy of Japan; lid Nederlands Genootschap voor Informatica, Institute of Electrical and Electronic Engineers, American Institute of Chemical Engineers, Instrument Society of America, Sigma-XI (the Scientific Research Society), Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (KVIV), Interacademy Council; stichtend lid EuroCASE; voorzitter BACAS, CAETS, Belgisch Instituut voor Regeltechniek en Automatisering (BIRA), e.a.
Achiel Van Cauwenberghe
Technical Sciences
Computing technologies, Electrical technology
Honorary Member
Els Van Damme
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Biochemistry
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Decaan van de Faculty of Bioscience Engineering
Summary:
Onderzoek naar planteiwitten die interageren met suikers en andere macromoleculen. Het onderzoek is multi-disciplinair en omvat biochemie en glycobiologie zowel als plant moleculaire biologie, fysio­logie, celbiologie en genetica.
Activity:
Postdoctoraal onderzoeker FWO (1992), gastdocent (1999) KU Leuven; hoofddocent (2002), hoogleraar (2006) UGent.
Training:
Dr. Wetenschappen, Biologie (1991) KU Leuven.
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1989), laureaat KAWLSK (1993), ISI Citation Award (2000).
Honorary titles:
Commandeur in de Orde van Leopold II (2012)
Discipline:
Plantenglycobiologie
Membership:
Lid Belgian Society for Biochemistry and Molecular Biology, Belgian Society for Microscopy, American Society of Plant Biologists, Biochemical Society, Society for Glycobiology, International Society for Plant-Microbe Interactions, Editorial Board Plant Science, Editorial Board Glycoconjugate Journal; Associate Editor Plant Molecular Biology Reporter.
Els Van Damme
Natural Sciences
Biochemistry, Plant and crop sciences
Marnix Van Damme
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Recht en Criminologie (VUB)
Summary:
Publiek recht, wetgevingsstudie en wetskwaliteit.
Activity:
Deeltijds docent (1988), hoofddocent (1992), voorzitter vakgroep Staats- en Bestuursrecht (1998), hoogleraar (1999), buitengewoon hoogleraar (2005) , deeltijds gewoon hoogleraar (2015) VUB; auditeur (1986), staatsraad (1992), kamervoorzitter (2000) Raad van State; lid van de Raad van Toezicht en het Auditcomité van de FSMA (Financial Services and Market Authority); lid van de sanctiecommissie van de FSMA; titularis van de Francqui-leerstoel KUB 2002-2003
Training:
Dr. Rechten (1984) RUG.
Honorary titles:
grootofficier in de Kroonorde; grootofficier in de Leopoldsorde
Discipline:
criminologie
Chairs:
Francquileerstoel (2002) KUB.
Membership:
Lid Vlaamse Juristenvereniging, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Raad van Toezicht en Sanctiecommissie van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; medehoofdredacteur Tijdschrift voor Wetgeving.
Marnix Van Damme
Humanities
Law
Yves Van de Peer
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Title: Prof. dr.
Discipline: Cell and molecular biology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica
Summary:
Bio-informaticus
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Yves Van de Peer
Natural Sciences
Cell and molecular biology
Rik Van de Walle
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Information technology
Affiliation: Rector van de Ghent University
Summary:
Rik Van de Walle is doctor in de ingenieurswetenschappen: natuurkunde, en als gewoon hoogleraar verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij ook verbonden aan imec. Hij is ten slotte een gepassioneerd duursporter (marathonlopen + fietsen), speelt tennis, en probeert af en toe een goed concert bij te wonen.
Activity:
functies binnen de Universiteit Gent: - gewoon hoogleraar - hoofd van de onderzoeksgroep Internet and Data Lab (IDLab - samen met Piet Demeester) - voorzitter van de vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - decaan van faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur - medecurator van de 200 jaar UGent-activiteiten functies binnen imec: - lid van de raad van bestuur - lid van het remuneratiecomite varia: - lid raad van bestuur Greenbridge Incubator - lid raad van bestuur Stichting Dirk Frimout
Training:

- burgerlijk natuurkundig ingenieur

- doctor in de toegepaste wetenschappen: natuurkunde

Awards:
- Jaarlijkse Prijs BARCO NV voor Afstudeerwerken, 1995 (afstudeerwerk burgerlijk natuurkundig ingenieur). Prijs toegekend door het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. - Wetenschappelijke Prijs BARCO NV, 1998 (doctoraal proefschrift). Prijs toegekend door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - First Edition, received by Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-2 MPEG-21 Digital Item Declaration - Second Edition, received by Frederik De Keukelaere and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2005. - Certificate of Appreciation for outstanding contributions to International standardization for ISO/IEC 21000-10 MPEG-21 Digital Item Processing, received by Frederik De Keukelaere, Jeroen Bekaert, and Rik Van de Walle from the Moving Picture Experts Group, 2006. - Rotblat Medal for most cited paper of the last 5 years, in Physics in Medicine and Biology, GATE: a simulation toolkit for PET and SPECT, Physics in Medicine and Biology (2004), 2009.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde (bij Koninklijk Besluit van 12 mei 2011)
Rik Van de Walle
Technical Sciences
Information technology
Valentin Van den Balck
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Discipline: Computing technologies
Summary:
Directeur IBM European International Services Company ltd., directeur IBM Belgium Financial Services Company NV (1990-1993).
Activity:
Em. professor Ufsia – Instituut Post Universitair Onderwijs – IPO, reserve luitenant Belgisch leger.
Training:
Handelsingenieur KU Leuven; ICT Engineering degree Penn State University.
Honorary titles:
Ridder in de Kroonorde, groot officier in de Leopoldsorde.
Membership:
Gewezen director lid executive committee IBM Europe, gewezen CEO IBM België-Luxemburg GBG, gewezen lid raad van bestuur IBM België-Luxemburg, gewezen Executive Assistant to the Chairman IBM World Trade, gewezen lid van de raad van bestuur van Berenschot nv, gewezen lid van de raad van bestuur Vandeputte INT nv, erevoorzitter commissie van de academie wetenschap en techniek – CAWET, lid Koninklijke Vlaamse Academie van België K.V.A.B. Klasse technische wetenschappen, gewezen chairman European Council Applied Sciences – Euro-CASE, gewezen lid Vlaams Economisch Verbond – VEV, lid van de Orde van den Prince, lid algemene vergadering de Warande, gewezen lid adviesraad Ga Voor Geluk – GVG, oprichter/lid raad van bestuur Vereniging Bevorderen Belgisch Trekpaard – VBBT.
Valentin Van den Balck
Technical Sciences
Computing technologies
Honorary Member
Lutgart Van den Berghe
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2010
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Dienstenmanagement
Summary:
bestuurder GUBERNA
Activity:
Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, bestuurder GUBERNA
Lutgart Van den Berghe
Humanities
Economics
Herman Van der Haegen
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof.
Discipline: Geography
Summary:
Zijn sociaal-geografisch onderzoek omvat de studie van de landelijke en stedelijke nederzettingen, pendel en migraties, stadsgewesten en interne stadsdifferentiatie, historische cartografie en geografie, politieke geografie dit over geheel België (met specifieke aandacht voor Brussel, Leuven en de Kempen) en Transsylvanië (Roemenië).
Activity:
Gewoon hoogleraar (1972), emeritus (1994) KU Leuven.
Training:
Dr. Aardrijkskunde (1966) RUG.
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociale geografie
Membership:
Voorzitter Vereniging voor Demografie, werkgroep tot voorbereiding van de Volkstelling; visitatievoorzitter ruimtelijke wetenschappen Nederland (1989,1996); secretaris Belgische Vereniging voor Aardrijks­kundige Studies; uitgever Belgisch Tijdschrift voor Aardrijkskundige Studies; lid Gründungs­komitee en Kuratorium Institut für Länderkunde (Duitsland), Akademie für Raumforschung und Landes­planung (Duitsland), Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Association of American Geographers, Hoge Raad voor Statistiek.
Herman Van der Haegen
Humanities
Geography
Honorary Member
Annemie Van der Linden
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2014
Discipline: Meet- en visualisatietechnieken
Affiliation: Verbonden aan het Departement Biomedische Wetenschappen (UAntwerpen)
Activity:
gewoon hoogleraar moleculaire beeldvorming in de biomedische wetenschappen, neurologie
Annemie Van der Linden
Natural Sciences
Meet- en visualisatietechnieken
Katlijne Van der Stighelen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Baanbrekend onderzoek in drie gebieden: de portretschilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden in de Nieuwe Tijd, atelierpraktijk en commercialisatie van de 17de-eeuwse schilderkunst in Antwerpen en de rol van de vrouwelijke kunstenaar in de Nederlanden, vooral in de Nieuwe Tijd.
Activity:
Hoofddocent (1990), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007) KU Leuven; hoofddocent (1990), hoogleraar (1994) UA.
Training:
Dr. Kunstgeschiedenis (1988) KU Leuven.
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd van de Staat (1983), laureaat Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (1989).
Chairs:
Rubens Chair aan de universiteit van Berkeley (2002).
Membership:
Lid directieraad Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, wetenschappelijke raad Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, wetenschappelijke raad Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Centrum voor de Vlaamse Kunst van de 16de en 17de eeuw, Rubenianum.
Katlijne Van der Stighelen
Arts
Art history
Jan Van der Stock
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Art government and management
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Kunsthistoricus en auteur van studies over de vroege prentkunst, miniatuurkunst en boekkunst in de Nederlanden, organisator van grote internationale tentoonstellingen.
Activity:
Docent (2000), hoofddocent (2003), hoogleraar (2006), gewoon hoogleraar (2012) KU Leuven; bijzonder hoogleraar (1999-2004) universiteit Leiden; directeur Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (KU Leuven)
Training:
Dr. Kunstwetenschappen (1995)
Chairs:
Titularis Van der Weyden leerstoel - Paul & Dora Janssen (KU Leuven).
Jan Van der Stock
Arts
Art history, Art government and management
Dominique Van Der Straeten
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof.
Discipline: Biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Biologie
Summary:
Onderzoeksdirecteur Laboratorium voor Functionele Plantenbiologie, Universiteit Gent.
Activity:
Gewoon hoogleraar, Universiteit Gent.
Training:
Ir. voor de Scheikunde en de Landbouwindustrieën Licentiaat Biologie (Plantkunde) Doctor in de Wetenschappen (Plantkunde)
Awards:
Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten, 1991 Prijs Prof. A. Soenen voor Plantenverdeling, 1991
Dominique Van Der Straeten
Natural Sciences
Biology, Plant and crop sciences
Barbara Van der Wee
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2009
Discipline: Architectuur
Conservation & Restauration
Affiliation: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Verbonden aan de Studio for Architecture and Conservation
Summary:
Architecte, restauratrice van waardevolle historische gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw, waarvan de meesten beschermd zijn als monument en/of ingeschreven zijn op de lijst van het werelderfgoed van de UNESCO. Conservering en herinrichting van het woonhuis van Victor Horta.
Activity:
Deeltijds hoofddocent RLICC; bouwmeester Paleis voor Schone Kunsten Brussel; B. van der Wee Architects bvba (2006).
Training:
Studie Architectuur (1981) Sint-Lukasinstituut Schaarbeek; M.Sc. Conservation (1988) Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC) KU Leuven.
Membership:
Lid Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Barbara Van der Wee
Arts
Architectuur, Conservation & Restauration
Herman Van der Wee
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1977
Title: Em. prof.
Honorary title: baron
Discipline: Modern history (1870-now)
Economics
Summary:
Historicus werkzaam in de economische en de sociale geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot de Hedendaagse Periode.
Activity:
élève titulaire de lÉcole des Hautes Études de la Sorbonne (VIe section) Parijs (1951-52), research student London School of Economics (1952-53). Aspirant NFWO (1953-55); lector (1955), docent (1966), hoogleraar (1967), gewoon hoogleraar (1969), emeritus hoogleraar (1993) KU Leuven; professeur invité (1972-80, 1991-92) UCL; buitengewoon hoogleraar (1970), ere-buitengewoon hoogleraar (1975) UFSAL-KUB (Brussel).
Training:
Dr. Rechten (1950), dr. Geschiedenis (1963), lic. Politieke en Sociale Wetenschappen (1951), bacc. Filosofie (1949)
Awards:
Stassartprijs (1961-67), laureaat Stichting Eugène Baie (1966), Fulbright-Hays Award (1975, 1981), Solvayprijs (NFWO) (1976-80), Francquileerstoel VUB (1981), UCL (1992), prijs voor de historische wetenschap (Amsterdam) (1992), gouden erepenning van het Vlaams Parlement (1995).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
economie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. KUB, universiteit Leicester.
Chairs:
Visiting professorship, Queens College, Aberdeen, Schotland (1967-68); Research fellow, Kress Library (Harvard) (1968); fellow Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC (1976-76); fellow Institute for Advanced Study, Princeton (academiejaren 1981-82, 1990-91); fellow All Souls College, Oxford (Hilary and Trinity term 1985); fellow Indiana University Institute for Advanced Study, Bloomington (Indiana) (August 1986); Jan Tinbergen leerstoel, Erasmusuniversiteit Rotterdam (1986-87); gasthoogleraar Université de Paris IV (Sorbonne) (1987-88); Ellen MacArthur leerstoel, Cambridge, UK (1989); gasthoogleraar Universita degli Studi della Repubblica di San Marino (1990); gasthoogleraar, Université de Genève (1991-92); P.P. Rubens leerstoel, University of California at Berkeley (Spring-semester 1994); fellow Institute of Advanced Study, National Australian University, Canberra (1994); Erasmusleerstoel, Harvard University (Spring-semester 1997); invited guest of the Rector, the Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), Wassenaar (Fall term, 1998); fellow Wissenschaftkolleg zu Berlin (2004); fellow Wissenschaftzentrum für Sozialforschung, Berlijn (2004); Distinguished John W. Kluge Chair for the History and Culture of the Countries of the North, Washington DC (2007-08).
Membership:
Buitenl. erelid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, American Academy of Arts and Sciences; corr. lid Royal Historical Society, British Academy; stichtend lid Academia Europaea; lid Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozial­wissen­schaften (Bonn), Gesellschaft für Sozial- und Wirtschafts­geschichte (Nürnberg), Association française des Historiens économistes (Parijs); fellow European Aconomic Association; ere-voorzitter International Economic History Association, The Economic History Society (Londen); stichter en eerste voorzitter Belgische Vereniging van Economische Geschiedenis; gewezen directeur en voorzitter Leuven University Press; gewezen ondervoorzitter International Association for the History of the Northern Seas; gewezen voorzitter Advisory Council van het Internationaal Woodrow Wilson Center for Scholars, West-European Program (Washington DC); stichter en eerste voorzitter Academic Advisory Council of the European Association for Banking History en lid van de raad van bestuur van die vereniging (Frankfurt am Main); lid van de raad van bestuur (Giunta) van het Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini te Prato (Italië); buitenl. lid Research Council van de European University Institute Firenze (Italië); buitenl. lid Beheerraad van de Cité Internationale Universitaire de Paris.
Herman Van der Wee
Humanities
Modern history (1870-now), Economics
Honorary Member
Peter Van Deun
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Peter Van Deun
Humanities
Literature
Dirk Van Dyck
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2006
Discipline: Physics
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliation: Verbonden aan het Department of Physics (UAntwerpen)
Summary:
Natuurkundige gespecialiseerd in enerzijds elektronendiffractie en hoge resolutie elektronenmicroscopie en anderzijds beeldverwerking en X-stralen microtomografie; editor van verschillende internationale tijdschriften, talrijke publicaties, mede-oprichter van vier spin-off bedrijven en houder van drie internationale octrooien.
Activity:
Docent (1988), hoofddocent (1992), gewoon hoogleraar Departement Natuurkunde, UA; oprichter Visielab (1991); vice-rector (2004) Onderzoek UA.
Training:
Dr. Natuurkunde (1977), aggregaat Hoger Onderwijs (1987) UA.
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (2000).
Membership:
Lid Belgische Vereniging voor Microscopie, Nederlandse Vereniging voor Microscopie, Belgische Natuurkundige Vereniging, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), American Association for the Advancement of Science, International Commission on Electron Diffraction, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, raad van bestuur FWO, IWT, VIB.
Dirk Van Dyck
Natural Sciences
Physics, Meet- en visualisatietechnieken
Willy van Eeckhoutte
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2017
Title: Em. prof.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht
Verbonden aan de Advocatenassociatie Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse
Willy van Eeckhoutte
Humanities
Law
Hilde Van Gelder
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2017
Title: Prof.
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Hilde Van Gelder
Arts
Art history