Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Marie-Claire Foblets
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Prof. dr.
Honorary title: barones
Discipline: Anthropology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
Ere-advocate aan de balie van Brussel. Doceert vreemdelingenrecht en rechtsantropologie.
Activity:
Hoogleraar KU Leuven, departementsvoorzitter Sociale en Culturele Antropologie; deeltijds hoogleraar UA; deeltijds hoofddocent KUBrussel.
Training:
Dr. Sociale en Culturele Antropologie (1990), lic. Rechtsgeleerdheid (1982), lic. Wijsbegeerte (1985), Master in Social and Cultural Anthropology (1984) KU Leuven.
Awards:
Bijzonder krediet ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek (NBB, 1992), Chaire Jacques Leclercq (1995) Louvain-la-Neuve.
Discipline:
Sociale en culturele antropologie
Membership:
Lid Nederlandse Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht, Association Française des Anthropologues du Droit, Commission on Folk Law and Legal Pluralism, Rencontres européennes de lantropologie du droit, Vereniging voor de bestudering van het recht van de Islam en het Midden-Oosten.
Marie-Claire Foblets
Humanities
Anthropology
An Fonteyne
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2019
Discipline: Architectuur
Affiliation: Verbonden aan de ETH Zürich
Summary:

Architecte met een uitgesproken interesse in het kritisch maatschappelijke draagvlak van de architectuur en de gevoelige relatie tussen het hedendaags karakter van het ontwerp en de geschiedenis van de context. Onder de naam noAarchitecten werkt zij sinds 2000 samen met Jitse van den Berg en Philippe Viérin.

noAarchitecten.net

www.fonteyne.arch.ethz.ch

 

An Fonteyne
Arts
Architectuur
Dirk Fransaer
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Biomedical technology
Civil engineering
Affiliation: Afgevaardigd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek NV
Verbonden aan VITO
Summary:
Gedelegeerd Bestuurder VITO
Activity:
voorzitter auditcomité UA
Dirk Fransaer
Technical Sciences
Biomedical technology, Civil engineering
Dirk Frimout
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Honorary title: burggraaf
Discipline: Aeronomics and space technology
Affiliation: Verbonden aan Orbit-Consult BVBA
Summary:
In 1985 geselecteerd als Payload Specialist (Scientific Astronaut) voor de NASA-missie Atlas1; Payload Specialist voor de Atlas 1-missie aan boord van de Shuttle Atlantis (missie STS 45) van 24-03-tot 2-04-1992.
Activity:
postdoctoraat: ijking van experimenten voor de Mariner 9 missie (1971-1972) universiteit Colorado, Boulder. Gastprofessor (1999-2007) UGent; deeltijds docent (1998-2007) VUB; hoofd sectie Instrumentatie (1965-1978) Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie; Senior engineer: Crew Activities Coordinator and Experiment Coordinator (1978-1984) European Space Agency (ESA); Spacelab project manager (1984-1993) bij ESA in ESTEC, Noordwijk (Nederland).
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1963), dr. ir. (1970) RUG;
Honorary titles:
Geridderd door Koning Boudewijn tot Burggraaf (1993), grootofficier in de orde van Leopold, NASA Space Flight Medal (1992).
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Gent.
Membership:
Director of New Developments (Belgacom), Director R&D, Customer Program Director - Technology Scan (1993-1998); Chairman Flanders Language Valley (1998-1999); Vice President CELE (onderzoeksgroep naar artificiële intelligentie in de taaltechnologie); Director New Technologies Tibotec-Virco (2001-2002); bijzondere opdracht­houder (2002-2004) kabinet van de Vlaamse Minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-Government; onafhankelijk consultant (2004-heden) Orbit-Consult bvba. Buitenlands geassocieerd lid van de Académie Nationale de lAir et de lEspace de France; voorzitter Euro Space Society, vice-voorzitter Dirk Frimout Stichting.
Dirk Frimout
Technical Sciences
Aeronomics and space technology
Honorary Member
Gilbert Froment
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1984
Discipline: Exact sciences
Chemistry
Summary:
Belangrijke bijdragen tot de kennis van de katalyse, de kinetiek en de simulatie van processen aangewend in de petroleum-raffinage en de petrochemische industrie.
Activity:

Geassocieerd docent (1959), geassocieerd hoogleraar (1964), gewoon hoogleraar (1968-1996), oprichter en directeur Laboratorium voor Petrochemische Techniek RUG; Research professor Texas A&M University (1998-2015).

Doctor Honoris Causa Technion,Haifa,Israel Doctor Honoris Causa Université de Nancy Foreign Member United States Academy of Rngineering Member Texas Academy of Medecine,Science and Engineering More than 75 Ph.D students Book: "Chemical Reactor Analysis and Design" (with K.B.Bischoff) Ed: John Wiley,New York;3rd Edition 2011 More than 350 Scientific papers

Werkend lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen; voorzitter afdeling Scheikundige Ingenieurswetenschappen KVIV (1965-97); buitenl. lid US National Academy of Engineering; lid Texas Academy of Medicine, Engineering and Science; consultant voor de belangrijkste oliebedrijven (Elf, Total, Amoco, Exxon,...); lid Science Advisory Committee of the European Federation of Chemical Engineering; Belgisch afgevaardigde Working Party for Chemical Reaction Engineering, Working Party for Chemical Engineering in the Applications of Catalysis.

 

Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1953), dr. ir. (1957) RUG. Post doc Technische Hochschule Darmstadt (1959),University of Wisconsin (1960)
Awards:

F. Swartsprijs (1958) KAWLSK, Nationale Alumniprijs (1966) Belgian American Educational Foundation, Cornez Prijs provincie Henegouwen (1976), R.H. Wilhelmprijs voor Chemical Reaction Engineering (1986) American Institute of Chemical Engineers, Freeport Chemical Award (1985) Louisiana State University, J. Villermaux Award Europese Federatie voor Chemical Engineering (1999), Amundson Award voor Chemical Reaction Engineering (2007) ISCRE.

Dr. h.c. Technion (Haifa), Institut Polytechnique de Lorraine (Université de Nancy).

Doctor Honoris Causa van het “Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch of the Russian Academy of Science;Novosibirsk”

Honorary titles:
Kruis van ridder in de Kroonorde, officier in de Leopoldsorde, Burgerlijke Medaille eerste klasse, groot­officier in de Kroonorde.
Gilbert Froment
Technical Sciences
Exact sciences, Chemistry
Honorary Member
Koen Geens
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2012
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Summary:
rechtskundige
Activity:
Gewoon hoogleraar Katholieke Universiteit Leuven
Discipline:
recht
Koen Geens
Humanities
Law
Godelieve Gheysen
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Cell and molecular biology
Plant and crop sciences
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Moleculaire Biotechnologie
Summary:
moleculaire biologe
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Awards:
Fellow of the European Society of Nematologists 2016 Prometheus Onderscheiding van UGent 2013
Discipline:
moleculaire biologe, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Godelieve Gheysen
Natural Sciences
Cell and molecular biology, Plant and crop sciences
Irène Gijbels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2015
Title: Prof. dr.
Discipline: Statistics and methodology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Wiskunde (KU Leuven)
Irène Gijbels
Natural Sciences
Statistics and methodology
Renaat Gijbels
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1997
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Material science
Summary:
Methodologie, numerieke modelling en fundamentele aspecten van nucleaire sporenanalyse en anorganische massaspectrometrie met toepassing op onderzoek van o.a. geavanceerde materialen. Gebruik van microbundel analysetechnieken voor micro-analyse en toepassing op o.a. complexe microkristallen en nanodeeltjes, met inbegrip van de interactie van elektronen, ionen en fotonen met vastestofoppervlakken. Numerieke modellering van lage-temperatuur plasma's, en van plasma's door laser-vaste stof interactie, in samenwerking met Annemie Bogaerts
Activity:

werkleider (1969-73) Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen; gewoon hoogleraar (1974), voorzitter faculteit Wetenschappen (1987-89) UIA.

NATO Postdoctoral Fellowship (1968).

Training:
Dr. Wetenschappen (1965). Onderzoeker (1961),
Awards:
Stas-Springprijs (1965), laureaat KAWLSK (1966), reisbeurzenwedstrijd (1967-68), prijs van de Vlaamse Chemische Vereniging (1971), medaille van verdienste stad Gent (1974), Louis Gordon Memorial Award (1978), Spectrochimica Acta Atomic Spectroscopy Award (1995, 1997, 2003).
Renaat Gijbels
Natural Sciences
Material science
Robert Gobin
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Summary:
Machineonderdelen, tandwielen, mechanische precisiemeettechniek, mechanische productietechnieken, computergesteund ontwerpen en biomechanica.
Activity:
Achtereenvolgens assistent, assistent met leeropdracht, werkleider, lector, docent, hoofddocent, hoogleraar (1960-2000) KU Leuven; gasthoogleraar GroepT Leuven.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1960).
Honorary titles:
Commandeur in de orde van Leopold II, officier in de Leopoldsorde, officier in de Kroonorde.
Robert Gobin
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Honorary Member
Walter Gomes
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Summary:
Fysico- en elektrochemicus werkzaam op het gebied van de halfgeleiderelektrochemie, foto-elektrochemie, vaste-stofchemie, heterogene katalyse en etsen.
Activity:

Docent (1975), gewoon hoogleraar (1981), directeur Laboratorium voor Fysische Scheikunde (RUG),emeritus gewoon hoogleraar, vanaf 2002

Lid International Society of Electrochemistry, Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie, Electrochemical Society, European Photochemistry Association.

European Research Associates-beurs (1958), Atholl McBean Postdoctoral Fellowship (VS) (1966).

Training:

Dr. Scheikunde (1962), geaggregeerde Hoger Onderwijs (1972).

 

Awards:
Stas-Springprijs (1963), laureaat KAWLSK (1971), Frans Van Cauwelaertprijs voor Wetenschappen (1974).
Honorary titles:

Commandeur in de Kroonorde Grootofficier in de Leopoldsorde

Walter Gomes
Natural Sciences
Chemistry
Honorary Member
Derrick-Philippe Gosselin
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2004
Title: Prof. dr. ir.
Honorary title: baron
Discipline: Technical sciences
Economics
Affiliation: Voorzitter van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN)
Associate Fellow at the Green Templeton College (University of Oxford)
Bestuurder van het von Karman Instituut voor Stromingsdynamika (VKI)
Buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Associated with the European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
Ondervoorzitter van het Koninklijke Hoger Instituut voor Defensie (KHID)
Summary:
Onderzoek naar besluitvorming op lange termijn (futures studies) in onzekere, complexe en turbulente omgevingen met als toepassingsdomein de intersectie tussen maatschappij en technologie (energie, defensie, medisch).
Activity:

Voorzitter: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK CEN).
Ondervoorzitter: Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Belgonucleaire NV, OLV Ziekenhuis Aalst.
Bestuurder: Von Karman Instituut voor Stromingsdynamica, World Energy Council België, PMV-TINA Fonds voor Industriële Transformatie en Innovatie.
Academische functies: Lid van de NATO Advisory Group on Emerging & Disruptive Technologies, lid van de Energy Steering Panel van EASAC, erebuitengewoon hoogleraar UGent, associate fellow Green Templeton College (Oxford), lid Senaat FIIW KU Leuven.
Bedrijfsfuncties: Alcatel: lid directieraad Alcatel Bell (1994-1998), vice president Noord & Centraal Europa & MEAA (1998-2002); Suez: executive vice president Energy International (2002-2006), group senior vice president strategy & sustainable development (2007-2009).
Academische functies: Buitengewoon hoogleraar UGent (2001-2021), docent KMS (2003-2016), hoofddocent Flanders Business School-KU Leuven (1992-2003), associate fellow Institute for Science Innovation & Society (InSIS) (Oxford) (2006-2010), associate fellow Oxford Martin School (Oxford) (2010-2022), voorzitter adviesraad FEB UGent (2009-2021), directeur-oprichter Instituut voor Toekomstverkenning (UGent) (2010-2022).
Overheidsmandaten: Kabinetschef Vlaamse minister-president (2009-2012), regeringscommissaris IWT (2010-2012), lid Raad der Wijzen VIA (2009-2011), auteur Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen (2011), lag mee aan de basis van het TINA fonds en Flanders Care; lid Economische Kring Koning Boudewijn Stichting (1988-1993), Adviseur voor de Buitenlandse Handel van België (1995-2013), lid raad van bestuur Euro-Case (2007-2010), lid Global Future Councils van het World Economic Forum (WEF) (2008-2015).

Lidmaatschap: Academisch: Lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW), Member Academia Europaea (MAE), Fellow Royal Society of Arts (FRSA), Associate Fellow RIIA (Chatham House). Professioneel: Fellow Institute for Engineering and Technology (FIET), Senior Member IEEE, Member Institute of Directors (MIoD), GUBERNA Certified Director.

Training:
Universiteit Gent: burgerlijk elektrotechnisch ir., burgerlijk bedrijfskundig ir., dr. economische wetenschappen. Postgraduaten: INSEAD (AMP95), London Business School (IEP), University of Oxford (Saïd Business School, Green Templeton College), Harvard University (HBS), Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (Auditeur HSVD), European Security and Defence College (TLSC).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde, Commandeur en Officier in de Leopoldsorde, Officier in de Orde van Leopold II, Chevalier de la Légion d'Honneur (Frankrijk), Officier de l'Ordre national du Mérite (Frankrijk), Officier de l'Ordre des Palmes académiques (Frankrijk).
Derrick-Philippe Gosselin
Technical Sciences
Technical sciences, Economics
Inge Govaere
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2016
Title: Prof. dr.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan het College of Europe
Verbonden aan de Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht
Summary:
Specialisatie EU recht; Autonome EU Rechtsorde, EU Externe betrekkingen, EU handelsverwante aspecten van intellectuele eigendomsrechten; Interne Markt
Activity:
Hoogleraar EU Recht aan de UGent. Directeur, Ghent European Law Institute (G.E.L.I.). Director, European Legal Studies Department, College of Europe.
Training:
Phd in Law (E.U.I., 1994)
Inge Govaere
Humanities
Law
Guy Haemers
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Discipline: Material science
Summary:
Corporate Vice-President Bekaert Advanced Materials (1997-2000), Group Business Development (2000-2001), Group Business Development & Technology (2001-2005); Managing director Inventures-Group Europe (2002-heden); lid executive commitee Bekaert Group; bestuurslid Bekaert North America (1991-2005).
Activity:
Gastprofessor Vlerick Leuven Gent Management School (2003-2007).
Training:
Burgerlijk ingenieur metaalkunde (1970) RUG; MSc. Technische Hochschule Hannover (1971).
Membership:
Onderzoeksfunctie in het Research Centre (1971-1976), Head Metallurgical Research of the Bekaert Group (1976-1982), Vice President Strategic Raw Materials (1982-1988), Vice President Corporate Purchasing (1988-1991), Vice President R&D and New Activities (1991-1997). Lid EURAB (1997-2002); voorzitter EIRMA (European Industrial Research Management Association) (1998-2001); Managing director van Haemers Drapier en Partners (2006); beheerder van verscheidene venootschappen.
Guy Haemers
Technical Sciences
Material science
Honorary Member
Karin Hanssen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2016
Discipline: Visual Arts
Summary:
Beeldend kunstenaar en onderzoeker van het hergebruiken van fotografische beelden uit het verleden als bronnenmateriaal voor schilderijen; gender en kunst: onderzoeker en actieve promotor van vrouwelijke beeldende kunstenaars werkzaam vanuit België.
Training:
2016 PhD in the arts, Universiteit Antwerpen 1993 Master of arts, National Higher Institute of Fine Arts, Antwerpen 1990 Bachelor of arts, painting, Royal Academy of Fine Arts, Antwerpen 1986 Diploma Hoger Kunstonderwijs, Tekenkunst KASKA, Antwerpen 1981 Professionele Bachelor teacher Germanic Languages, Sted. Normaalschool, (AP Hogeschool) Antwerpen
Karin Hanssen
Arts
Visual Arts
Dirk Heirbaut
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2014
Title: Prof.
Discipline: Law
Middle ages (500-1500)
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht
Summary:
Vergelijkende geschiedenis van het recht
Activity:
gewoon hoogleraar rechtsgeschiedenis
Training:
Lic Hist, LIc Jur, Dr.
Awards:
Eike von Repgowprijs 2014
Discipline:
rechtsgeschiedenis
Dirk Heirbaut
Humanities
Law, Middle ages (500-1500)
Lieve Helsen
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Technical sciences
Affiliation: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Lieve Helsen
Technical Sciences
Technical sciences
Dirk Hermans
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof. dr.
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Studie van de leerprocessen en geheugenmechanismen betrokken in het onstaan van emotionele stoornissen, met een bijzonder interesse voor exposure als behandeling voor angst.
Dirk Hermans
Humanities
Kris Heyde
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1996
Title: Em. prof.
Discipline: Exact sciences
Physics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde
Summary:
Theoretische studie van de opbouw van de atoomkern en de onderliggend structuur en dit in een sterke uitwisseling met de experimentele onderzoeksgroepen in dit onderzoeksgebied. Correlaties tussen protonen en neutronen spelen een heel belangrijke rol bij het vormen van een aantal elementaire excitatiemodes. Onderzoek omtrent vormcoexistentie in atoomkernen, vooral in exotische atoomkernen, vormt een hoogst actueel onderwerp wereldwijd.
Activity:
Docent (1981), hoogleraar (1989), gewoon hoogleraar (1994) RUG; directeur-diensthoofd Laboratorium voor Kernfysica (1992), voorzitter Vakgroep Subatomaire en Stralingsfysica (1993 tot 2006) RUG. Scientific Associate bij CERN, september 1998-maart 1999, Prof. em. sinds oktober 2007.
Training:
Dr. Natuurkunde (1968), geaggregeerde Hoger Onderwijs.
Awards:
Recipient van de "Belgan Francqui Chair 2003-2004" aan de faculteit Wetenschappen van de KULeuven. Fellow of the American Physical Society - 2006
Honorary titles:
Grootofficier in de orde van Leopold II, 2010 Commandeur in de Kroonorde Albert II 2010
Discipline:
Kerfysica
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (2003-04).
Membership:
Lid Scientific Committee van het Cyclotron aan de UCL, Isolde Scientific Committee (CERN), Genève, Belgian Committee for Nuclear Physics, Programme Advisory Committee van het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, American Physical Society.
Kris Heyde
Natural Sciences
Exact sciences, Physics
Hilde Heynen
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2009
Title: Prof.
Discipline: bouwkunde
Affiliation: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Summary:
Architectuurtheorie, onderzoek naar moderniteit, modernisme en geslacht in de architectuur.
Activity:
Burgerlijk ingenieur-architect (1981), M.Sc. Filosofie (1982), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Activity:
Docent (1995), hoogleraar (2002), gewoon hoogleraar (2005), voorzitter (2008) Departement Architectuur en ruimtelijke ordening KU Leuven; gastdocent (2003) RMIT, Melbourne.
Chairs:
Paul Getty Post-doctoral Fellow in the History of Art and the Humanities (1994); Research fellowship (2007-2008) Radcliffe Institute for Advanced Studies, Harvard (VS).
Membership:
Lid van verscheidene journal editorial boards, waaronder The Journal of Architecture; stichtend lid Nethca (Network for Theory, History and Criticism of Architecture); lid en voorzitter Raad van de European Association of Architectural Education; lid Onder­zoeksraad (2005-2008) KU Leuven; stichtend lid en voorzitter nominating committee van het European Architectural History Network.
Hilde Heynen
Technical Sciences
bouwkunde