Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Jaak Billiet
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Em. prof.
Discipline: Sociology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Methodologie van het sociologisch onderzoek, i.h.b. survey-onderzoek en data-analyse. Zijn onderzoek situeert zich in het domein van de kwaliteitsverbetering van het survey-onderzoek met speciale aandacht voor modelleren van meetfouten. Inhoudelijk heeft zijn onderzoek betrekking op de relatie tussen stemgedrag en de verandering van waarden en politieke houdingen, o.m. het etnocentrisme.
Activity:
Buitengewoon docent (1976), docent (1978), gewoon hoogleraar (1982), emeritus met opdracht (2008) KU Leuven.
Training:
Dr. Sociale Wetenschappen (1975) KU Leuven.
Awards:
Van den Heuvelprijs (1978), Van der Guchtprijs (1990), Descartesprijs voor ESS team (2005).
Chairs:
Francquileerstoel VUB (1991)
Membership:
Lid Royal Statistical Society, International Sociological Association, International Society for the Sociology of Religion, Belgische Vereniging voor Statistiek, e.d.
Jaak Billiet
Humanities
Sociology
Koen Binnemans
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2015
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Summary:
De onderzoeksactiviteiten van Prof. Koen Binnemans kunnen met de volgende kernwoorden worden samengevat: solvometallurgie, hydrometallurgie, solventextractie, ionische vloeistoffen, kritieke metalen, zeldzame aarden, anorganische chemie.
Activity:
 • 2010–heden Gewoon Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2005-2010 Hoogleraar (KU Leuven)
 • 2002–2005 Hoofddocent, deeltijds (KU Leuven)
 • 2000–2002 Bijzonder gastdocent (KU Leuven)
 • 1996–2005 Postdoctoraal Onderzoeker FWO-Vlaanderen (KU Leuven)
 • 1992–1996 Aspirant NFWO (KU Leuven)
Training:
 • 1992–1996: Doctoraat in de Wetenschappen, Groep Scheikunde (KU Leuven)
 • 1988–1992: Licentiaat in de Scheikunde (KU Leuven)
Awards:
 • 1992: (KVCV-Jongerenprijs 1992)
 • 1996: DSM Award for Chemistry and Technology 1996 (2nd Prize)
 • 1999: Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse der Natuurwetenschappen
 • 2000: European Rare Earth and Actinide Society (ERES) Junior Award
 • 2000: Kiwanis Prize KU Leuven
 • 2016: ERC Advanced Grant SOLCRIMET
Koen Binnemans
Natural Sciences
Chemistry
Hubert Bocken
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Title: Em. prof.
Discipline: Law
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht (UGent)
Summary:
Doceerde aan de Rechtsfaculteit UGent verschillende vakken uit het privaatrecht (in het bijzonder de algemene inleiding tot het privaatrecht en het verbintenissenrecht), rechtsvergelijking en milieurecht en gaf gastcolleges en lezingen aan andere universiteiten in België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, V.S.A., China en Australië . Publiceerde over verschillende aspecten van het verbintenissenrecht, het milieurecht en de rechtsvergelijking. Was een van de eersten in België om onderzoek te verrichten over het milieurecht en het milieuaansprakelijkheidsrecht. Recent wetenschappelijk werk betreft het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder de causaliteitsproblematiek en schadevergoeding buiten het aansprakelijkheidsrecht. Auteur van 2 boeken als enig auteur, 10 boeken als medeauteur, 19 boeken als editor en meer dan 150 tijdschriftartikelen en bijdragen in boeken. Adviseerde bij de voorbereiding van wetgeving op het gebied van het privaatrecht en het milieurecht.
Activity:

Sinds 1971 voltijds verbonden aan Universiteit Gent, eerst als lid van het wetenschappelijk, nadien onderwijzend personeel. Momenteel Emeritus gewoon hoogleraar, Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht UGent (2009-09-01)
 
Gewoon hoogleraar UGent
Directeur (1983-91) Seminarie voor Burgerlijk en Vergelijkend Recht, (1988-92) Seminarie voor Milieurecht, (1992-2000) Centrum voor Milieurecht UGent
voorzitter Vakgroep burgerlijk recht (1992-2009)
Decaan faculteit Rechtsgeleerdheid (1994-98) UGent
Lid raad van bestuur (1992-94) UGent
Directeur (1999-2007) Buitenlandse Betrekkingen, (1999-2007) LLM programma Master of Laws in European and Comparative Law UGent.
Oprichter en voorzitter (1985-97) Belgische Vereniging voor Milieurecht;
Voorzitter en initiatiefnemer (1989-95) Interuniversitaire Commissie tot Herziening van het Milieurecht in het Vlaamse Gewest;
Voorzitter Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland (2009-2018 );
Voorzitter redactieraad Tijdschrift voor Privaatrecht (2014-2018).
Voorzitter jury F. Collinprijs voor recht, Universitaire Stichting (2012-2016)
Lid van raad van bestuur (2016-2020) en ondervoorzitter (2018-2020) van ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities)
Covoorzitter van de Commissie tot hervorming van het Aansprakelijkheidsrecht ingesteld door Minister van Justitie Geens belast met het uitwerken van een voorontwerp tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht (2015-).

Bestuurder van de Klasse van Menswetenschappen (2013-2014). Voorzitter van de Commissie Publicatiebeleid (2013-2017). Ondervoorzitter (2015). Voorzitter (2015-2016). Lid van de raad van bestuur (2017-2020). Erevoorzitter (2017-)
 

Training:
Dr. Rechten (1967) RUG, M. Laws (1968) Harvard Law School; geaggregeerde Hoger Onderwijs (burgerlijk recht) (1978) RUG.
Awards:

Frank Boas scholarship in International Legal Studies (1967)
Prijs Stichting Leefmilieu (1978)
Laureaat  Reisbeurzenwedstrijd (1982)
Laureaat internationale Elisabeth Haub-prijs voor Milieurecht (1992)

Honorary professor Bond University (Qld., Aus, 2010)

Discipline:
Verbintenissenrecht, in het bijzonder buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht
Hubert Bocken
Humanities
Law
Honorary Member
Frans Boenders
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1991
Discipline: Art Criticism
Drama
Summary:
Radio- (BRT-3) en televisiemaker, essayist, publicist, kunstcriticus, dichter.
Activity:
Producer (1966), hoofdproducer (1977), eerste producer (1982) BRT; tevens werkzaam voor VPRO en NOS; hoofdredacteur van het maandblad Kunst en Cultuur (1987).
Training:
Kand. Germaanse Filologie (1966), bacc. Thomistische Wijsbegeerte (1967) KU Leuven.
Awards:
Arkprijs van het vrije woord (1979), prijs van de Université Radiophonique et Televisuelle Internationale (1981), Willemsfondsprijs voor de Kunstkritiek (1987).
Honorary titles:
Commandeur in de Leopoldsorde; grootofficier in de Kroonorde.
Frans Boenders
Arts
Art Criticism, Drama
Honorary Member
Annemie Bogaerts
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (UAntwerpen)
Summary:
Dr. in de chemie, specialisatie fysicochemie - plasmachemie
Activity:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Antwerpen
Discipline:
scheikundige, hoogleraar Universiteit Antwerpen
Annemie Bogaerts
Natural Sciences
Chemistry
Luc Bonte
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Title: Dr.
Discipline: Material science
Business administration
Activity:
Voorzitter Ondernemers voor Ondernemers
Training:
Dr. Toegepaste Wetenschappen
Awards:
Thomas L. Joseph Award (2006, Association for Iron and Steel Technology, USA)
Luc Bonte
Technical Sciences
Material science, Business administration
Marc Boone
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2008
Title: Prof. dr.
Discipline: New history (1500-1870)
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis (UGent)
Summary:
Historicus met onderzoekszwaartepunt in de sociaal-economische en politieke geschiedenis van de late middeleeuwen (Bourgondische geschiedenis), meer bepaald in de geschiedenis van de middeleeuwse steden. Historische methodologie en historiografie.
Activity:
Assistent (1980-1988), hoofddocent (1999), Hoogleraar (2004), onderwijsdirecteur Letteren en Wijsbegeerte (2008) UGent; bevoegdverklaard navorser/onderzoeksleider NFWO (1989-1999); gasthoogleraar (1999) Université de Bourgogne te Dijon, (2005) École des Hautes Études et Sciences Sociales Paris en (2007) Université de Paris IV - Paris/Sorbonne.
Training:
Dr. Geschiedenis (1987) RUG.
Awards:
Prijs Provincie Oost-Vlaanderen (1981), Laureaat KAWLSK (1989), Laureaat Anton Bergmann prijs (ARB) (1985-1990).
Honorary titles:
Burgerlijke Medaille eerste klasse (2003).
Chairs:
Fellow VLAC (2002-2003), Francquileerstoel ULB (2005-2006).
Membership:
IUAP projectleider/editor; lid International Commission of the History of Towns, European Association of Urban Historians, Academia Europaea; voorzitter Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.
Marc Boone
Humanities
New history (1500-1870)
Michaël Borremans
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2014
Discipline: Painting
Summary:
Kunstschilder
Training:
Kunstopleiding Sint-Lucas Gent, fotografie
Michaël Borremans
Arts
Painting
Ignace Bossuyt
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1993
Discipline: Musicology
Affiliation: Lid van de onderzoeksgroep Musicologie van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Onderzoek toegespitst op de Vlaamse polyfonie van de Renaissance. Uitgever opera omnia van Jean de Castro en Philippus de Monte.
Activity:
Docent (1981), hoogleraar (1989) KU Leuven.
Training:
Kand. Klassieke Filologie (1967), kand. Kunstgeschiedenis (1969), dr. Musicologie (1978).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1980).
Ignace Bossuyt
Arts
Musicology
Honorary Member
Luc Bossyns
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2004
Discipline: Exact sciences
Naval technology
Affiliation: Gedelegeerd Bestuurder bij Aquafin NV
Summary:

Milieu, waterzuivering

 

Activity:
Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij Ontwerpingenieur en projectleider (1979-1982) Cockerillwerf Hoboken NV; hoofd departement engineering en hoofd departement Nieuwbouwschepen (1982-1988) Rederij CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV.CMB NV; projectmanager en technisch directeur (1988-1991), bestuurder (1991-1994) Boelwerf; raadgever scheepsbouwprojecten middelgrote scheepsbouw (1994-1995) Vlaamse Overheid; vereffenaar van 7 werven en 1 commerciële organisatie (1995-2006) Vlaamse Scheepsbouw­maatschappij; gedelegeerd bestuurder (1995-2000) Stork MEC NV, TCM SA, Sematag NV. (2000-heden).:Bestuurder van Aquafin NV, Etap NV, Aquaplus NV. Lid international Technical Committee (Londen), Benelux Comité (Rotterdam) Lloyds Register of Shipping; bestuurder IWA;
Training:
Burgerlijk ingenieur Scheepsbouwkunde (1977) RUG; postuniversitair programma voor bedrijfsbeheer (1982) UFSIA.
Luc Bossyns
Technical Sciences
Exact sciences, Naval technology
Geert Bouckaert
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2018
Title: Prof. dr.
Affiliation: Verbonden aan het Instituut voor de Overheid (KU Leuven)
Promotor-coördinator van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Activity:
Gewoon hoogleraar
Training:
Handelsingenieur (1980 KU Leuven), Licentiaat Politieke Wetenschappen (1983 KU Leuven), Licentiaat Wijsbegeerte (1984 KU Leuven), PhD Sociale Wetenschappen (1990 KU Leuven)
Geert Bouckaert
Humanities
Jean Bourgeois
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2011
Title: Prof. dr.
Discipline: Archeology
Summary:
Archeoloog
Activity:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
archeologie
Jean Bourgeois
Humanities
Archeology
Dirk Braeckman
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2019
Discipline: Photography
Affiliation: Verbonden aan Zeno X
Dirk Braeckman
Arts
Photography
Koen Brams
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2023
Title: De heer
Discipline: Art history
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (UGent)
Summary:

Onderzoeker, publicist en curator op het vlak van de beeldende kunst (vanaf 1940)

Activity:

Wetenschappelijk medewerker Universiteit Gent

Koen Brams
Arts
Art history
Koen Brosens
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2019
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Affiliation: Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
specialist op het gebied van de Vlaamse en Europese wandtapijtkunst en –nijverheid van de vroegmoderne tijd; bijzonder aandachtsgebied: genese en ontwikkeling van artistieke, productie- en handelsnetwerken
Role:
docent (BOF-ZAP)
Chairs:
Visiting professor University of Pennsylvania, Philadelphia (herfst 2007); Rubens Chair University of California-Berkeley (herfst 2013)
Membership:
Corresponderend lid van de de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (2007-2010); Lid van de algemene vergadering van het Centrum Rubenianum (sinds 2009); Titelvoerend lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België (sinds 2010); Lid van de Global Young Academy (sinds 2011)
prijzen:
Laureaat van de Academie (2010) KVAB
Koen Brosens
Arts
Art history
Dirk Brossé
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2016
Honorary title: baron
Discipline: Music
Composition
Dirk Brossé
Arts
Music, Composition
Yvan Bruynseraede
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Exact sciences
Physics
Affiliation: Verbonden aan de Afdeling Vastestoffysica en Magnetisme van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Summary:
Wetenschappelijk actief in het onderzoek van de vastestoffysica, in het bijzonder de elektrische, magnetische en optische eigenschappen van mesoscopische en nanoscopische systemen bij lage temperaturen en hoge magnetische velden.
Activity:
Fellow & Researxh Associate CERN, Zwitserland (1968), docent (1972), hoogleraar (1976), gewoon hoogleraar (1978), emeritus (2003) KU Leuven.
Training:
Dr. Wetenschappen, Natuurkunde (1967).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1967), laureaat IUMRS SOMYA Award (2007).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde
Membership:
Lid Royal Society of Arts and Sciences (Göteborg), European Academy of Sciences and Arts (Vienna), Inrichtende Overheid en Associatieraad KU Leuven, Commissie Wetenschapsbeleid VRWB, Strategisch Advies Comités VITO en SCK-CEN; expert commissies European Commission, European Science Foundation, European Research Council; fellow American Physical Society.
Yvan Bruynseraede
Natural Sciences
Exact sciences, Physics
Honorary Member
Christine Buelens
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2013
Discipline: Material science
Affiliation: Gedelegeerd Bestuurder van METALogic
Summary:
Gedelegeerd bestuurder van METALogic, spin-off van de KU Leuven, specialist in opvolging, monitoring en beheersing van corrosiefenomenen. Bijzondere persoonlijke aandachtsgebieden: leiderschap, entrepreneurship en ondernemingswaarden.
Awards:
Pension ambassador Award 2010, uitgereikt door Delta Lloyd.
Discipline:
Afgevaardigd Bestuurder METALogic
Membership:
Vice-voorzitter VOKA-VEV (2011-2015), bestuurder Voka-Kamer van koophandel Leuven, BEMAS Belgian Maintenance Association, Carbon Energy Club (Agoria), Leuven.inc;
Christine Buelens
Technical Sciences
Material science
Michel Buylen
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2006
Discipline: Visual Arts
Summary:
Tekenaar en schilder, met een verbluffende virtuositeit en vernieuwende kijk op eeuwenoude onder­werpen zoals het naakt, het kind, door Zen geïnspireerde stillevens, het landschap, de zee als obligate abstractie en het portret als compromis en confrontatie.
Activity:
Tal van individuele- en groepsexposities in België en Nederland; verbonden aan de Galerie de Zwarte Panter (1992).
Training:
Lic. Romaanse Filologie (1975) RUG. Autodidact.
Honorary titles:
Commandeur in de Leopoldsorde
Michel Buylen
Arts
Visual Arts
Ann Buysse
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2011
Title: Prof. dr.
Discipline: Psychology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (UGent)
Summary:
Gewoon hoogleraar klinische psychologie en hoofd van de onderzoeksgroep gezinspsychologie aan de Universiteit Gent. De onderzoeksgroep werd een 15-tal jaar geleden opgericht en heeft sindsdien een unieke positie weten verzilveren in een reeks onderzoeken naar de manier waarop mensen elkaar beïnvloeden. Interpersoonlijke beïnvloeding is het centrale thema dat wordt uitgewerkt in een reeks grootschalige projecten samen met andere disciplines zoals het familierecht, seksuologie, bio-ethiek, sociologie en geneeskunde. Concreet worden mechanismen onderliggend aan relaties en gezinnen onderzocht, zoals bij adoptie, nieuwsamengestelde gezinnen, scheiding, donorgezinnen, ouder – kind relaties, bemiddeling, therapie, seksuele gezondheid, communicatie, steun, hechting, ... In de onderzoeksgroep wordt basis, fundamenteel onderzoek steeds gekoppeld aan maatschappelijke valorisatie en impact.
Activity:
Gewoon Hoogleraar Universiteit Gent
Discipline:
psychologie
Ann Buysse
Humanities
Psychology