Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Paul De Grauwe
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2004
Title: Prof. dr.
Discipline: Economics
Affiliation: Associated with the London School of Economics
Summary:
Wereldwijd erkende autoriteit inzake Europese economische en monetaire integratie, auteur van het standaardwerk Economics of Monetary Union.
Activity:
Assistent (1969), docent (1974), gewoon hoogleraar KU Leuven; lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1995-1999) en Senaat (1991-1995 en 1999-2003).
Training:
Lic. Economie (1969), Ph.D. Politieke Economie (1973) universiteit John Hopkins, Baltimore.
Awards:
Prize of the European Communities (1976), Amex Bank Review Award (1990).
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Sankt Gallen (1999), Turku School of Economics and Business Administration (2000), universiteit Genua (2004).
Chairs:
Francquileerstoel ULB (1988) en UGent (1991).
Paul De Grauwe
Humanities
Economics
Jan De Houwer
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2021
Title: De heer
Discipline: Psychology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Jan De Houwer
Humanities
Psychology
Krista De Jonge
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2001
Discipline: Architecture
History of Architecture
Affiliation: Verbonden aan het Departement Architectuur (KU Leuven)
Summary:
Specialiste in architectuurgeschiedenis van de Late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Activity:
Hoofddocent (1988), hoogleraar (1996), gewoon hoogleraar (2001) KU Leuven; bestuurder Academia Belgica, Rome.
Training:
Burgerlijk ingenieur-architect (1982), Diplôme dÉtudes Approfondies, Histoire et Civilisations (1983) universiteit François Rabelais Tours (France), dr. Toegepaste Wetenschappen/Architectuur (1987).
Membership:
Lid Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, Historians of Netherlandish Art, The Society for Court Studies, Centre Européen dÈtudes Bourguignonnes, Society for 16th-century Studies, Renaissance Society of America, Society of Architectural Historians, ICOMOS, Amici del CISAP, Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, adviescommissie Civiele Techniek en Architectuur FWO-Vlaanderen.
Krista De Jonge
Arts
Architecture, History of Architecture
Anne Teresa De Keersmaeker
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1998
Discipline: Choreography
Summary:
Choreografe, danseres, artistieke leidster moderne balletgroep ROSAS met interna­tionaal gerenommeerde en bekroonde creaties.
Activity:
Oprichtster gezelschap ROSAS (1983), huisgezelschap van De Munt sinds 1992; oprichtster internationale school voor hedendaagse dans P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios (1995); mentor The Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2007).
Training:
Opleiding dans, muziek en toneelspel aan MUDRA (1980) geleid door choreograaf Maurice Béjart; dansopleiding (1981) Tish School of the Arts (New York).
Awards:
The Bessie Award (1988, Rosas danst Rosas), Dance Award voor Beste Buitenlandse Productie in Japan (1989, Mikrokosmos), Solo DOro (Italië) en Grand Prix Vidéo Danse te Sète (1989, Hoppla!), London Dance and Performances Award (1989, Stella), Dance Screen Award (1992, Rosa en 1994, Achterland), Eugène Baieprijs (1996) Provinciebestuur Antwerpen, Grand Prix International Vidéo Dance (1997, Rosas danst Rosas).
Honorary titles:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Honorary doctorate:
Dr. h.c. VUB.
Anne Teresa De Keersmaeker
Arts
Choreography
Carl De Keyzer
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Photography
Carl De Keyzer
Arts
Photography
Norbert De Kimpe
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2003
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Organic chemistry
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep groene chemie en technologie
Summary:
Ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, gespecialiseerd in de organische chemie en toegespitst op de isolatie, structuurbepaling en synthese van natuurproducten; de synthese van bioactieve verbindingen met belang voor de agrochemie en de farmaceutische chemie; de studie van aromacomponenten en schimmelmetabolieten.
Activity:

Onderzoeksleider (1984-1989), onderzoeksdirecteur (1989-1996) NFWO; hoofddocent (1996), hoogleraar (1999), gewoon hoogleraar (2005) UGent; gastprofessor universiteiten Helsinki, Siena, Butare, Sofia, Buenos Aires en Pretoria.

Lid Academia Scientiarum et Artium Europea (Salzburg); European Academy of Sciences and Arts (sinds 2008)

Training:
Dr. ir. Landbouwkundige Wetenschappen (1975) UGent; aggregaat Hoger Onderwijs (1985).
Awards:
- Dr. hon. causa Russian Academy of Sciences, Novosibirsk (Rusland) - Dr. hon. causa University of Szeged (Hongarije) - Medal of honour, Sofia University
Honorary titles:

Grootofficier in de kroonorde

Norbert De Kimpe
Natural Sciences
Organic chemistry
Hugo De Man
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1990
Title: Em. prof.
Discipline: Computing technologies
Electrical technology
Summary:
Ingenieur, aan de spits van ontwerpmethoden van chips voor digitale signaalverwer­king.
Activity:
ESRO-NASA research fellow (1969-1971), bezoekend docent IC ontwerp (1975) universiteit California, Berkeley; gewoon hoogleraar (1978) KU Leuven; mede-oprichter en directeur onderzoeksgroep over VLSI ontwerp in IMEC (1984); Senior Research Fellow IMEC (1995).
Training:
Burgerlijk elektrotechnisch ingenieur (1964), dr. ir. (1968) KU Leuven.
Awards:
Alumniprijs Belgische Universitaire Stichting (1976), Technical Achievement Award of the IEEE Signal Processing Society (1999), Phil Kaufman Award of the Electronic Design Automation Consortium (1999), Golden Jubilee Medal of the IEEE Circuits and Systems Society (1999), Lifetime achievement awards voor European Design and Automation Association (EDAA) en voor the European Electronics Industry (2004), IEEE Donald O. Pederson Award in Solid State Circuits at the International Solid-State Circuits Conference (San Francisco) (2006), talrijke best paper en andere awards.
Honorary titles:
Officier in de Leopoldsorde (1985).
Membership:
Lid van het Institute of Electrical and Electronic Engineers.
Hugo De Man
Technical Sciences
Computing technologies, Electrical technology
Honorary Member
Martine De Mazière
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2011
Discipline: Geophysics
Affiliation: Directeur-generaal ad interim van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Summary:
fysica
Activity:
Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Training:
Discipline:
fysica, Algemeen Directeur ad interim Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie
Martine De Mazière
Natural Sciences
Geophysics
Marc De Mey
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1994
Title: Prof.
Discipline: Psychology
Philosophy of sciences, logic, epistomology
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Summary:
Wetenschapsgeschiedenis, cognitieve wetenschappen.
Activity:

Lector katholieke hogeschool Tilburg (1973-78); hoofddocent-gewoon hoogleraar (1991-2005) UG; Rubens leerstoel UC Berkeley 1997; directeur (2006-2012) Vlaams Academisch Centrum (VLAC).

Fulbright Scholarship (1966), P.P. Rubens leerstoel universiteit California, Berkeley (1997), fellow VLAC (2003).

Lid raad van bestuur European Association for the Study of Science and Technology (1983-86), Society for the Social Study of Science (1985-87); lid Cognitive Science Society, American Psychological Association, History of Science Association, Society for the History of the Behavioral Sciences, Nederlandse Vereniging voor Psychonomie.

Training:
Dr. Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (1970), speciaal dr. in cognitieve modellen in de wetenschapsleer (1982) RUG; certif. aanvullende studies psychologie en filosofie van de wetenschap (1966-67) Harvard Center for Cognitive Studies;
Awards:
Frank Boas Award (1966).
Marc De Mey
Humanities
Psychology, Philosophy of sciences, logic, epistomology
Honorary Member
Bart De Moor
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2000
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Affiliation: Verbonden aan het Departement Elektrotechniek (KU Leuven)
Summary:
Regeltechniek, numerieke lineaire algebra en optimizatie, systeemtheorie en systeemidentificatie, kwantum informatietheorie, datamining, bio-informatica.
Activity:
Gewoon hoogleraar KU Leuven; kabinetschef federale minister van Wetenschapsbeleid W. Demeester (1991-1992), kabinetschef Wetenschapsbeleid van minister-president L. Van den Brande (1994-1999), kabinetschef Socio-economisch Beleid Vlaanderen Y. Leterme (2005-2007); lag mee aan de basis van het VIB, het VLIZ, het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten en Technopolis.
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1983), dr. ir. (1988) KU Leuven.
Awards:
Leybold-Heraeus prijs (1986), Leslie Fox prijs (1989) Cambridge, Siemens prijs (1994), prijs voor het beste artikel in Automatica van de International Federation of Automatic Control (1996), laureaat KVAB (1992).
Chairs:
Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (2003).
Membership:
Voorzitter KU Leuven Industrieel Onderzoeksfonds, Hercules (Vlaams agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur); coördinator KU Leuven BioSCENTer; lid raad van bestuur KU Leuven en Associatie KU Leuven, Academische Raad KU Leuven, IBBT, VIB, (1999-2005) SCK, VCBT; secretaris raad van bestuur Technopolis; lid (1994-1996) EUCA, (1991-1996) BIRA, (2002-2007) ERCIM, (2008-2009) Roger Van Overstraeten Society, (2006-2007) Coördinatiecomité Vlaanderen in actie, Brusselse afdeling Club van Rome, AMS, ILAS, ISA, SIAM; lid raden van bestuur en/of algemene vergadering diverse spin-off bedrijven: IPCOS NV (1995), Data4s NV (2000), TMLeuven NV (2002), Silicos NV (2005), Dsquare NV (2008), Cartagenia (2008).
Bart De Moor
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Alain De Nauw
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2001
Title: Prof.
Discipline: Law
Summary:
Jurist bedrijvig in het strafrecht en het strafprocesrecht.
Activity:

Gerechtelijk stagiair (1974-76), substituut-procureur des Konings te Brussel (1976-82); advocaat (1972-74; 1988-2004); buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel.

Francquileerstoel UCL (1993).

Lid Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland, Association des amis de la culture juridique française Henri Capitant, Centrum voor de studie van de toepassing van het gemeenschapsrecht in financiële en strafrechtelijke aangelegenheden; redactielid Revue de droit pénal et de criminologie; lid raad van bestuur Algemene praktische rechtsverzameling.

 

Training:
Dr. Rechten (1976), lic. Criminologie (1973).
Awards:
René Marcq-prijs (1972). Francqui-leerstoel aan de Université catholique de Louvain (1994) Marcel Storme-leerstoel aan de Universiteit van Gent (2014)
Alain De Nauw
Humanities
Law
Sarah De Saeger
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Sarah De Saeger
Natural Sciences
Frans De Schryver
Class of Natural Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1989
Title: Prof. dr.
Discipline: Chemistry
Affiliation: Verbonden aan het Departement Chemie (KU Leuven)
Summary:

Fysicochemie en fotofysica van organische materialen tijd (femtoseconde) en ruimte (nanometer) geresolveerd

 

Activity:

Docent (1969), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975) KU Leuven.

Fulbright Research Fellow (1964), Bruylants leerstoel UCL (1997), Francquileerstoel ULB (1998).

Voorzitter European Photochemistry Association (1980-84), IUPAC Commission on Photochemistry (1981-98); fellow AAAS, IUPAC; lid New York Academy of Sciences, FRSC; associate editor ChemPhysChem; editor in chief PPS (2005).

Training:
Dr. Wetenschappen (1964).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1971), onderzoeksprijs Alexander von Humboldtstichting (1993), Porter Medal (1998), Förster Memorial Lecturer (1999), Frontiers in Biochemistry Award (2000), Max-Planck-Forschungspreis für Chemie (2000), International Award of the Japanese Photochemical Society (2005), Special medal of the University of Groningen (2005), Blaise Pascal medal (2007).
Honorary titles:
Grootofficier in de Kroonorde. Grootofficier in de Leopoldsorde
Frans De Schryver
Natural Sciences
Chemistry
Honorary Member
Joris De Schutter
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2012
Title: Prof. dr. ir.
Discipline: Mechanics
Mechanical engineering
Affiliation: Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Summary:
werktuigkundige - specialisatie robotica
Activity:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Training:
Burgerlijk werktuigkundig ingenieur, KU Leuven, 1980 Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, 1981 Doctor in de toegepaste wetenschappen, KU Leuven, 1986
Joris De Schutter
Technical Sciences
Mechanics, Mechanical engineering
Marie-Catherine de Zegher
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2014
Discipline: Art history
Museology
Activity:
Directeur Museum voor Schone Kunsten Gent
Training:
Kunstgeschiedenis en archeologie UGent
Awards:
AICA en AAMC Awards Award National Coalition Against Censorship (NCAC, 2005)
Marie-Catherine de Zegher
Arts
Art history, Museology
Koen Debackere
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2021
Title: De heer
Honorary title: baron
Affiliation: Algemeen beheerder van de Katholieke Universiteit Leuven
Koen Debackere
Technical Sciences
Leen Decin
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 2022
Title: Prof. dr.
Discipline: Astronomy
Affiliation: Verbonden aan de Afdeling Sterrenkunde van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Summary:
Wiskundige met specialisatie in de astrofysica. Specialist op het vlak van sterevolutie, (exo)planeten, en astro-chemie. Verschillende interdisciplinaire grants, in samenwerking met collega's uit de vakgebieden chemie, fysica, wiskunde, bio-chemie, computerwetenschappen, en ingenieurswetenschappen. Bijzondere aandacht voor kunst-wetenschapsprojecten en voor de dialoog tussen fysica, filosofie, en religie.
Training:
1994: bachelor wiskunde (KU Leuven), 1996: Master Wiskunde (KU Leuven), 1996: Onderwijskwalificatie (KU Leuven), 1996-2000: FWO PhD aspirantenmandaat; 2000: Dr. in de Wetenschappen (KU Leuven), 2000-2010: FWO postdoctorale mandaten, 2009: post-doctoraal mandaat Universiteit van Amsterdam, 2010: hoofddocent BOF (KU Leuven), 2013: hoogleraar BOF (KU Leuven), 2018 gewoon hoogleraar BOF (KU Leuven), 2017-2020: visiting professor University of Leeds
Awards:
2016: Nomination Yearly Prize Science Communication of the KVAB; 2013: Frans Van Cauwelaert prize, KVAB; 2005: Prize of the Research Council of the KU Leuven: best post-doctoral researcher in Exact Science; 2004: Biennial Henri Vanderlinden prize, KVAB.
Leen Decin
Natural Sciences
Astronomy
Henk Decraemer
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2006
Discipline: Visual Arts
Summary:
Beeldend kunstenaar, voornamelijk etser, werkt onder het pseudoniem Enk De Kramer. Individuele tentoonstellingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland en Oostenrijk; collectieve tentoonstellingen in Europa, Indië, Japan, Rusland, de VS en Zuid-Afrika.
Activity:
Artistiek docent (tot 2001) Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van de Hogeschool Gent; gastdocent (2004) Nagoya universiteit, Japan.
Training:
Studies Hoger Sint Lucasinstituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent, studies graveerkunst aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Belgrado.
Awards:
Provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor grafiek (1970), provinciale prijs van Oost-Vlaanderen voor schilderkunst (1974), aanmoedigingsprijs van de Vlaamse Gemeenschap (1987).
Henk Decraemer
Arts
Visual Arts
Mark Delaere
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2005
Title: Prof. dr.
Discipline: Musicology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Summary:
Musicoloog, gespecialiseerd in 20ste en 21ste eeuw.
Activity:
Gastwetenschapper (1989-1991) TU Berlijn; hoofddocent (1992), hoogleraar (1995), gewoon hoogleraar (2000) KU Leuven; artistiek directeur (1995-2014); Breughel Chair University of Pennsylvania (1998), Van Dyck Chair UCLA (2014) Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant; stichter Centrum voor Documentatie Nieuwe Muziek MATRIX (2000).
Training:
Dr. Musicologie (1988).
Chairs:
Breughel Chair (1998) University of Pennsylvania.
Mark Delaere
Arts
Musicology
Jan Delcour
Class of Technical Sciences
Membership: Member
Since: 2014
Title: Prof.
Discipline: Technical sciences
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (KU Leuven)
Summary:
voedingstechnologie
Activity:
gewoon hoogleraar aan de KU Leuven, voorzitter LFoRCe
Awards:
Osborne Medal, AACC International Bertebos Prize, Royal Swedish Academy of Forestry and Agriculture Thomson Reuters Highly Cited Researcher
Jan Delcour
Technical Sciences
Technical sciences