Members

En

The Academy is a society of outstanding scientists, artists and business leaders. Members of the Academy are appointed for life and join one of four Classes: Natural Sciences, Humanities, Arts and Technical Sciences. The members of the Academy frequently meet in the Palace of the Academies and discuss current developments in society from an interdisciplinary perspective. The Academy maintains ties with renowned experts who are elected as foreign members. It is not possible to apply for membership of the Academy. New members are elected after nomination by three patrons within the Academy.

Guy Delmarcel
Class of the Arts
Membership: Honorary Member
Since: 1999
Title: Prof. dr.
Discipline: Art history
Summary:
Specialisatie in de geschiedenis van de oude Vlaamse wandtapijtkunst.
Activity:
Conservator, werkleider (1975-1990) afdeling Wandtapijten en Westeuropees Textiel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel; buitengewoon docent (1981), gewoon hoogleraar (1990), emeritus (2002) KU Leuven.
Training:
Dr. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, lic. Romaanse Filologie.
Honorary titles:
Commandeur in de orde van Kunst en Letteren (Frankrijk).
Guy Delmarcel
Arts
Art history
Honorary Member
Ronny Delrue
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2010
Discipline: Visual Arts
Summary:
beeldend kunstenaar
Activity:

Hoofddocent (schilderkunst en tekenen) LUCA – School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent,

Statuut Bijzonder Gastdocent in de Kunsten (KU Leuven)

Training:

PhD in de Kunsten (2011), KU Leuven,

Laureaat NHISK Nationaal Hoger Instituur Antwerpen (1994),

KASK Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent (schilderkunst) (1987)

Regent, Rgentaat Torhout (1977)

Ronny Delrue
Arts
Visual Arts
Pierre Delsaerdt
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: History
Affiliation: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Pierre Delsaerdt
Humanities
History
Jef Deman
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Ir.
Discipline: Chemical engineering techniques
Activity:
Adviseur Raffinage en Supply Coördinator ESSO London, directeur-generaal ESSO-raffinaderij Antwerpen; onafhankelijk bestuurder Distrigas NV; rechter in Handelszaken bij de Rechtbank van Koophandel Antwerpen.
Training:
Burgerlijk scheikundig ingenieur (1964) KU Leuven.
Jef Deman
Technical Sciences
Chemical engineering techniques
Honorary Member
Kristoffel Demoen
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2017
Title: Prof. dr.
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Letterkunde
Kristoffel Demoen
Humanities
Literature
Gita Deneckere
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2013
Title: Prof. dr.
Discipline: History
Social sciences
Affiliation: Decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis
Summary:
sociaal historica
Training:
Universiteit Gent
Discipline:
geschiedenis
Gita Deneckere
Humanities
History, Social sciences
Jean-Pierre Depaemelaere
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1996
Discipline: Energy technology
Business administration
Activity:
EBES:Lid Algemene Directie (1988-1990); ELECTRABEL: lid Algemene Directie, directeur-generaal Strategie, bestuurder, directeur-generaal Distributie (1990-1994); gedelegeerd bestuurder (CEO) DISTRIGAS (1994-2000); lid Algemene Directie Tractebel (2000-2004), directeur-generaal Corporate Human Resources Tractebel (2000-2003); executive advisor International Affairs SUEZ (2003-2004).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1968) RUG; Management programma UAMS (1977); MBA programma (1982) Cedep Fontainebleau; Topmanagement programma UAMS (1987).
Awards:
Prijs Isabella van Portugal & prijs van de KBC (1968) RUG.
Honorary titles:
Officier in de Kroonorde (1999). Grootofficier in de Leopoldsorde (2015)
Membership:
Technisch directeur Ets. Van Damme (Eeklo) (1969-1972); EBES: diensthoofd technisch department Distributie en gewesthoofd Distributie Antwerpen (1972-1983), directeur power plant Kallo en directeur Distributiezone Vlaanderen (1983-1988). Lid Belgisch Governance Instituut; bestuurder Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg (VCK); past voorzitter en/of bestuurder van WEC (Word Energy Council), EBS (European Business Congress), VLAR (Vlaamse afval en recuperatie maatschappij).
Jean-Pierre Depaemelaere
Technical Sciences
Energy technology, Business administration
Honorary Member
Chris Dercon
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2018
Discipline: Art history
Art government and management
Affiliation: Président de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais
Chris Dercon
Arts
Art history, Art government and management
Albert Derolez
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Prof. dr.
Discipline: Middle ages (500-1500)
Summary:
Paleograaf, codicoloog en bibliotheekhistoricus, gespecialiseerd in de Westerse Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance.
Activity:
Conservator-sectiehoofd (1972-86), conservator-geaggregeerde (1986-94) Centrale Bibliotheek RUG; lector RUG (1980-90); buitengewoon hoogleraar VUB (1972-99); buitengewoon hoogleraar ULB (1982-99); docent Rare Book School, universiteit Columbia (NY) (1987-92), universiteit Virginia (1993-2014).
Training:
Archivaris-paleograaf (1959), bibliothecaris-bibliograaf (1962), dr. Geschiedenis (1970), geaggregeerde Hoger Onderwijs (handschriftenkunde) (1985).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1971).
Discipline:
middeleeuwse geschiedenis
Membership:
Voorzitter Comité international de Paléographie latine (1995-2005); member Institute for Advanced Study, Princeton (1995).
Albert Derolez
Humanities
Middle ages (500-1500)
Honorary Member
Herman Deroo
Class of Technical Sciences
Membership: Honorary Member
Since: 1998
Discipline: Mechanical engineering
Electrical technology
Summary:
Kaderlid bij SIDMAR NV (1963-1997)
Activity:
Assistent Laboratorium Metallurgie en Metallografie (1962-1963) RUG; deskundige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge (1962-1966).
Training:
Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1962) RUG.
Membership:
Ingenieur Studiedienst (1963-1966), hoofd Elektromechanisch Onderhoud Warmwalserijen (1966-1974), hoofd Productie en Onderhoud Hoogovens en Sinter­fabrieken (1974-1979), hoofd van het Personeels­beheer (1979-1985), adjunct-technisch directeur (1986-1987), bedrijfsdirecteur (1987-1991), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor Technische Directie, Onderzoek, Studies en Investeringen (1992-1994), lid van het Directiecomité verantwoordelijk voor klantenrelaties, sociale aangelegenheden, informatica, systemen en modellen (1994-1997). Algemeen-voorzitter (1999-2001) KVIV.
Herman Deroo
Technical Sciences
Mechanical engineering, Electrical technology
Honorary Member
Wilfried Dewachter
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 1986
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Political science
Summary:
Politoloog werkzaam op het gebied van het reële functioneren van de democratie, vnl. in België, meer bepaald inzake verkiezingen, politieke partijen, elite en besluitvorming.
Activity:
Geassocieerd docent (1969), docent (1970), hoogleraar (1973), gewoon hoogleraar (1975), decaan (1987-91) faculteit Sociale Wetenschappen, directeur (1971-2001) vakgroep Politologie KU Leuven.
Training:
Dr. Politieke Wetenschappen (1967).
Awards:
J. en M. Huygheprijs (1969), ereburger Klein-Brabant (2002), prix Condorcet-Aron (2006).
Membership:
Buitenlands lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; lid (1970) Bureau Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek; voorzitter (1993-97) Politologisch Instituut; hoofdredacteur Res Publica (1970-2000); hoofdredacteur Politiek Jaarboek (1978-2008).
Wilfried Dewachter
Humanities
Political science
Jan Dewilde
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2020
Discipline: Musicology
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Jan Dewilde
Arts
Musicology
Karel Dobbelaere
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1992
Title: Em. prof.
Discipline: Sociology
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen (KU Leuven)
Summary:
Socioloog, bedrijvig in het onderzoek naar de meest diverse aspecten van de hedendaagse gods­dienstbeleving: kerken, sekten en nieuwe religieuze verenigingen.
Activity:
Docent (1966), gewoon hoogleraar (1968) KU Leuven en UFSIA, decaan faculteit Sociale Wetenschappen (1971-75, 1990-93); voorzitter KADOC (1978-85); medestichter Tijdschrift voor Sociologie (1979).
Training:
Post-graduaat Sociologie, universiteit California, Berkeley (1964), dr. Sociale Wetenschappen (1966).
Awards:
Jean-Marie Huygheprijs (1967).
Honorary titles:
Grootofficier in de Leopoldsorde.
Discipline:
sociologie
Honorary doctorate:
Dr. h.c. universiteit Soka (Japan).
Chairs:
Vele beurzen, o.a. Fulbright-Haysreisbeurs (1963), beurs van de Rockefeller Foundation (1964).
Membership:
Lid Academia Europaea; president (1983-91), past president (1991-95) International Society for Sociology of Religion; erelid Alpha Kappa Delta, The National Sociological Honor Society (VS).
Karel Dobbelaere
Humanities
Sociology
Honorary Member
Hélène Dubois
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Conservation & Restauration
Affiliation: Verbonden aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Hélène Dubois
Arts
Conservation & Restauration
Luc Duerloo
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2018
Title: Prof. dr.
Discipline: History
Affiliation: Verbonden aan het Departement Geschiedenis (UAntwerpen)
Activity:
Assistent (1980) KULeuven; assistent (1987) EHSAL; hoogleraar (1989) EHSAL; hoofddocent (2003), hoogleraar (2010) en gewoon hoogleraar Geschiedenis (2016) UAntwerpen. Hans Kohn Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study Princeton (2008); visiting scholar Columbia University (2010). Lid (1993) en voorzitter (2014) van de Vlaamse Heraldische Raad; adjunct lid (1987) en erelid (1996) van de Raad van Adel. Curator van de tentoonstelling Albrecht & Isabella, 1598-1621 (KMKG 1998).
Awards:
Laureaat KAWLSK (1988); Prijs Prins Alexandre de Merode (1988); Historische prijs Filips Marnix van Sint-Aldegonde (2011)
Luc Duerloo
Humanities
History
Freddy Dumortier
Class of Natural Sciences
Membership: Member
Since: 1998
Title: Em. prof. dr.
Discipline: Mathematics
Affiliation: Verbonden aan de Vakgroep Wiskunde en statistiek (UHasselt)
Summary:
Wiskundige, kwalitatieve studie van dynamische systemen, meer bepaald van vectorvelden, bifurcatie-problemen, Hilbert´s 16de probleem, geometrische studie van singuliere perturbaties.
Activity:
NFWO-navorsingsstagiair(1969-1970), -aspirant (1970-1974) en - aangesteld navorser (1974-1976), deeltijds hoofddocent (1975-2008) UIA/UA; hoofddocent LUC (1976-1982), hoogleraar LUC (1982-1983), gewoon hoogleraar LUC/UHasselt(1984-2012), deeltijds hoofddocent KULeuven (1976-1977) en FUNDP Namur (1986-1987, 1995-1997), vicedecaan (1988-1991) en decaan (1991-1992) faculteit wetenschappen LUC, vicerector LUC (1992-2004).
Bestuurslid van Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Geneeskundige Stichting Koningin Elisabeth, Internationale Solvay Instituten, Universitaire Stichting, Frans Van Cauwelaertfonds, Vlaamse Wiskunde Olympiade. Lid van Nationaal Comité voor Wiskunde, Belgisch Wiskundig Genootschap,Société Mathématique de France, European Mathematical Society, American Mathematical Society, Society for Industrial and Applied Mathematics en lid van de redactieraad van verschillende internationale wiskunde tijdschriften.
Gewezen voorzitter van het Belgisch Wiskundig Genootschap (1996-1999), Nationaal Comité voor Wiskunde (2008-2012), Nationale Raad van de Wetenschappelijke Unies (2008-2014), Curriculumraad Wiskunde LUC (1978-1991), Vakgroep Zuivere Wiskunde LUC/UH (1984-2012), verantwoordelijke Onderzoeksgroep Dynamische Systemen LUC/UH (1976-2012), voorzitter commissies “Eindtermen wiskunde voor de tweede en derde graad” (1998, 1999) en “Basiscompetenties wiskunde voor de derde graad” (2000). Lid van de commissie Wiskunde van het FNRS (1998-2007), van de visitatiecommissie voor de opleidingen Wiskunde van de Nederlandse universiteiten (2006-2007) en van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Leiden (2007).
Verblijven in het buitenland, waaronder het Instituto de Matemática Pura en Aplicada in Rio de Janeiro (1 jaar in 1974-1975, half jaar in 1977,…), Institut des Hautes Etudes Scientifiques bij Parijs (4 m. in 1978), Centre de Recerca Matemàtica nabij Barcelona (3 m in 2005),verblijven van minstens 1 maand in Dijon, Trieste (ICTP), Montreal (UMontreal, CRM), Kinshasa, Atlanta (GeorgiaTech), Kyoto (KyotoUniv), São Paulo (USP), Palma de Mallorca, Boston (Boston Univ), Shanghai (Jiaotong Univ.). Medewerking aan projecten van de Europese kaderprogramma´s Science (1991-1994),Human Capital and Mobility (1992-1996), Training and Mobility of Researchers (1996-2001). ESF-project (1998-2003), Erasmus ICP-project (1989-1994).
Training:
Lic. Wiskunde (1969), Geaggr. HSO  (1969), Dr. Wetenschappen, groep Wiskunde (1973).
Awards:
Laureaat reisbeurzenwedstrijd (1979), Francqui-leerstoel  Dept. Theoretische Fysica KULeuven (1992-1993)
Chairs:
Francquileerstoel KU Leuven (1992), fellow VLAC (2006-2007).
Freddy Dumortier
Natural Sciences
Mathematics
Bart Eeckhout
Class of the Humanities
Membership: Member
Since: 2021
Discipline: Literature
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte (UAntwerpen)
Bart Eeckhout
Humanities
Literature
Willem Elias
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 2003
Title: Em. prof.
Discipline: Art Philosophy
Art Criticism
Affiliation: Verbonden aan de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (VUB)
Summary:
Kunstfilosoof en -criticus. Als onderzoeker actief in het domein van de kunsteducatie.
Activity:
Docent (1991), hoofddocent (1997), hoogleraar (2001), gewoon hoogleraar (2007), decaan faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen (2009- 2015) VUB.
Training:
Kan. Klassieke Filologie (1972) ,Lic. Wijsbegeerte (1974), lic. Moraalwetenschappen (1976), lic. Vrijetijdsagogiek (1977), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1989), bijzondere lic. in de Technologie (1990), drs. Pedagogische Wetenschappen (1990).
Membership:
Voorzitter Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Vlaamse Kring voor Esthetica; lid International Association of Art Critics, International Council of Museums, British Society of Aesthetics, International Society for Education through Art.
Willem Elias
Arts
Art Philosophy, Art Criticism
Mark Eyskens
Class of the Humanities
Membership: Honorary Member
Since: 1988
Title: Em. prof.
Discipline: Economics
Philosophy
Summary:
Econoom met oog voor de filosofische, institutionele en culturele aspecten van zijn vakgebied.
Activity:

Docent (1961), gewoon hoogleraar (1967), buitengewoon hoogleraar (1976) KU Leuven; commissaris-generaal en voorzitter raad van bestuur KUL-UCL (1972-76); lid Kamer van Volksvertegenwoordigers (1977); gewezen Eerste Minister (1981), bekleedde verschillende ministerposten (1976-1992); Lid van de raad van europa (1993-2003). Minister van Staat gouverneur Internationaal Muntfonds en Wereldbank (1980-81, 1985-88); lid Raad van Europa, ondervoorzitter assemblée WEU.

Fellow Belgian American Educational Foundation CRB (1956).

Publiceerde 58 boeken en zeer talrijke artikels en bijdragen. Voorzitter van de Francquistichting, de Arenbergstichting, bestuurslid Universitaire stichting, Voorzitter Festival van VLaanderen, board member International Crisis Group

Training:
Bacc. Wijsbegeerte (1953), dr. Rechten (1956), M.A. Economics universiteit Colombia (1957), dr. Economie (1961).
Awards:
J.M. Huygheprijs voor staatshuishoudkunde (1964), prijs van de Scriptores Christiani (1986), Special Award International House, New York; Grande Médaille dOr Arts-Sciences-Lettres avec plaquette dhonneur (2007), Parijs.
Honorary titles:
Caballero benefactor de Yuste (Spanje); grootlint orde van de Azteekse Adelaar (Mexico), grootlint en commandeur nationale orde van de Duizend Heuvels (Rwanda), grootlint van Verdienste (Kameroen), grootlint orde van Mugunghwa (Zuid-Korea), grootlint nationale orde van Verdienste (Italië); grootkruis van de Ere-orde (Griekenland); commandeur Frans Erelegioen; grootofficier in de Kroonorde; commandeur in de orde van de Nederlandse leeuw.
Discipline:
filosofie/economie
Mark Eyskens
Humanities
Economics, Philosophy
Honorary Member
Jan Fabre
Class of the Arts
Membership: Member
Since: 1998
Discipline: Visual Arts
Choreography
Affiliation: Verbonden aan Troubleyn/Jan Fabre vzw
Summary:
Hedendaags kunstenaar; theatermaker, voorstellingen in Europa, Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië; beeldend kunstenaar, tentoonstellingen in Venetië, Berlijn, Lissabon, Amsterdam, Kopenhagen, Tokio, e.a.; auteur. Decoreerde de Spiegel­zaal van het Koninklijk Paleis met 1,4 miljoen dekschildjes van Thaise juweelkevers.
Training:
Opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten.
Honorary titles:
Commandeur orde van Leopold II.
Jan Fabre
Arts
Visual Arts, Choreography