Videoreeks 'Onder Professoren' gestart

Videoreeks 'Onder Professoren' gestart

Confederalisme. Daarover is de laatste maanden al heel wat inkt gevloeid. De stagnatie in de vorming van de federale regeling brengt de term almaar meer op de voorgrond als een brandend actueel onderwerp. Maar wat is confederalisme eigenlijk? Zijn daarvan geslaagde voorbeelden te vinden, vroeger en nu? Wat betekent confederalisme concreet voor België?

Dit najaar werkt KVAB mee aan de videoreeks ‘Onder Professoren’, een initiatief van Juridisch Actualiteitsplatform Jubel (Knops Publishing). In deze videoreeks wisselen academici van gedachten over actuele thema's in het juridisch-maatschappelijke discours. Vier leden van de Klasse Menswetenschappen van de KVAB, allen tenoren binnen het domein van het staats- en bestuursrecht, engageren zich om het maatschappelijke debat rond het concept confederalisme scherpere contouren te geven en de consequenties te belichten die de invoering ervan zou hebben voor ons staatsbestel en de positie van ons land in de Europese Unie: André Alen (voorzitter Grondwettelijk Hof), Herman Van Goethem (historicus, jurist en rector UAntwerpen), Marnix Van Damme (kamervoorzitter Raad van State) en Jan Velaers (UAntwerpen).

 

Op 13 oktober verscheen het eerste deel: "Confederalisme: recht door de camera via maatschappelijk debat". Een introductie door KVAB-voorzitter Karel Velle, vanuit het Paleis der Academiën.

T.e.m. 24 november komen volgende thema’s aan bod:

  • Wat is confederalisme? (20 oktober 2019)
  • Kent de Belgische geschiedenis confederale precedenten? (27 oktober 2019)
  • Een survivalkit voor confederale staten uit de 19e en de 20e eeuw? (3 november 2019)
  • Is confederalisme verenigbaar met de Belgische staatsstructuur en bevoegdheden? (10 november 2019)
  • Wat zou de positie van Brussel zijn in een confederaal België? (17 november 2019)
  • Confederaal België: een volwaardige positie in de EU? (24 november 2019)