Health, behaviour and happiness

Spring Symposium

Year 
2016

Class of the Humanities

Organisor 

Johan Wagemans

[No English translation available]

"...en toen leefden ze nog lang en gelukkig?" Welzijn en geluk vormen de kern van onze grootste wensen en verlangens. Veel van de grote uitdagingen waar onze maatschappij voor staat situeren zich op vlak van ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is het thema van de Lentecyclus 2016 van de KVAB. Diverse "hot topics" komen aan bod: burnout, mindfulness, zelfhulp, e-health, het M-decreet, (betaalbare) gezondheidszorg, gezondheidseconomie enz... Drie sessies vinden plaats op maandag: telkens een aantal korte lezingen met achteraf een rondetafelgesprek gemodereerd door Jan Hautekiet.

Deze cyclus gaat over ziekte, gezondheid en welzijn. Dit wordt inhoudelijk ruim ingevuld met heel diverse topics, maar wel een duidelijke focus op de rol van het gedrag. Een goede gezondheid is immers meer dan de afwezigheid van ziekte en pijn, net zoals gelukkig zijn meer is dan in goede gezondheid verkeren. Welzijn en geluk vormen de kern van onze grootste wensen en verlangens, meer nog dan welvaart en geld. Veel van de kopzorgen waar mensen van wakker liggen, gaan over factoren die het welzijn en geluk in de weg staan: zorgen over de toekomst, jobonzekerheid, stress op het werk, relationele problemen, verdriet over tegenslagen van onze kinderen op school, eenzaamheid bij ouderen… om nog maar te zwijgen over de grote ziektes van onze tijd (kanker, dementie, hart- en vaatziekten, diabetes enz., maar ook obesitas, depressie, autisme, angststoornissen, enz.). Veel van de grote uitdagingen waar onze bestuurders en politici dus verantwoordelijkheid voor dragen, situeren zich op vlak van ziekte, gezondheid en welzijn. Dit is een thema met veel verschillende facetten, dat vanuit diverse invalshoeken benaderd kan worden. Hierover organiseert de KVAB en het Academisch Cultureel Forum de Lentecyclus 2016 met drie symposia.

Events in this Spring Symposium