Geestelijke gezondheid, welzijn en geluk

Symposium

02-05-2016

Paleis der Academiën, Brussel

Activiteiten in het kader van de Lentecyclus 

Tijdens het eerste symposiuml van de Lentecyclus 2016 vertrekken we van wat men typisch onder lichamelijke ziektes verstaat. We wijzen hierbij op de grote invloed van persoonlijkheid en gedrag hierop, bijvoorbeeld bij kanker, hart- en vaatziekten, diabetes enz. Dit deelthema laat ook toe om nadruk te leggen op de grote rol van preventie (voorkomen van ziekte, wat in vele opzichten beter is dan genezen). Ook de impliciete dualiteit in de gezondheidszorg tussen lichaam en geest (bv. in het begrip psychosomatiek, medisch onverklaarde klachten) kan hierbij aan bod komen.

Sessievoorzitter: Bea Maes (gezins- en orthopedagogiek KU Leuven, Klasse Menswetenschappen KVAB)

Geluksobsessie en psychiatrisch lijden 
Dirk De Wachter (psychiater UC Kortenberg, bekend auteur en spreker)

Van geluk naar existentieel welzijn 
Mia Leijssen (psychologie KU Leuven en psychotherapeut)

Een goed leven betaalbaar voor iedereen 
Erik Schokkaert (gezondheidseconomie, KU Leuven, lid Klasse Menswetenschappen KVAB)

Krachtlijnen in het Vlaamse beleid rond geestelijke gezondheidszorg 
Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Panel / ronde tafel: moderator Jan Hautekiet