De nazaten van Confucius

Spring Symposium

Year 
2021

Organisor 

Frans Boenders

“Aan de persoon die alle antwoorden weet, zijn niet alle vragen gesteld."

Aldus Confucius. Wil je meer vragen horen over China, Japan en de landen van de rijzende zon, kom dan naar de Lentecyclus. En je zult nog meer vragen stellen dan voordien. Het is veel wijzer en menselijker vraagtekens te zaaien dan uitroeptekens te planten. Het oudst gevonden geraamte van de homo sapiens was immers begraven in de vorm van een vraagteken. -  Mark Eyskens

China, Korea en Japan zijn landen die als eerste door de glorieuze beschaving van het Rijk van het Midden diepgaand werden getekend. In de religieus-ideologische ondergrond vallen de beroemde 'drie leringen' te onderscheiden: taoïsme, confucianisme en boeddhisme. Van deze drie valt de stempel van het confucianisme vandaag de dag het moeilijkst precies aan te wijzen.

Hedendaagse Chinezen, Japanners en Koreanen malen daar niet om, ze ondergaan Kongzi's humanisme als een van hun vanzelfsprekende tradities; ook de machtige heren Xi, Kim, Moon en Abe hebben wel wat dringenders aan het hoofd.

Met 'De nazaten van Confucius' wil het Academisch Cultureel Forum in drie namiddagen nagaan hoe de 'Weg van de menselijke verhoudingen'  – zoals de ethiek van Meester Kong ook wordt omschreven – de hedendaagse politiek, economie en dagelijks beleefde cultuur doordesemt in China, Japan en Korea. De beste kenners, uit eigen en buitenlandse universiteiten delen in korte lezingen hun kennis en inzichten met het publiek en met elkaar.

Lees het essay van Frans Boenders, verschenen in de Academieberichten februari 2020. De Lentecyclus "De nazaten van Confucius" stond gepland in het voorjaar van 2020 maar werd verdaagd naar 2021 omwille van de maatregelen in verband met COVID-19.

De film "Nomadland" was de grote overwinnaar van de 93ste Oscars. Uit de berichtgeving van De Standaard (Jeroen Struys, 26/4/2021):

"Ook Chloé Zhao, die haar prijzen ging ophalen in sneakers, bedankte haar ouders. ‘Toen ik opgroeide in China leerden mijn vader en ik een spelletje. We leerden klassieke gedichten uit het hoofd en als we die opzegden, vulden we elkaars regels aan. Zo is er een gedicht waarvan de eerste zin luidt: “Mensen zijn van geboorte inherent goed.” Die zes karakters hebben nog altijd een immense impact op mij. Ik heb altijd goedheid gevonden in de mensen die ik ontmoette, waar ook ter wereld. Deze prijs is voor iedereen die volhardt om te geloven in de goedheid van de mens."

 

Events in this Spring Symposium