Stikstof: in alle redelijkheid

Year: 2024
Nitrogen: in all fairness
Class of Technical Sciences

Stuurgroep van het Denkersprogramma Stikstof: in alle redelijkheid

Thomas Christensen
Paul De Bruycker
Inez Dua
Hilde Heynen
Egbert Lox
Patrick Maselis
Erik Smolders
Ana Soares
Karel Velle
Kris Verheyen
Willy Verstraete
Siegfried Vlaeminck

Documentation 

Events 

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten organiseert in 2023-2024 de Denkerscyclus Stikstof: in alle redelijkheid / Nitrogen: in all fairness op initiatief van de Klasse Technische Wetenschappen. Coördinatoren zijn Willy Verstraete (KVAB, KTW, UGent), Erik Smolders (KVAB, KTW, KU Leuven) en Siegfried Vlaeminck (UAntwerpen). 

Twee internationale experten Ana Soares en Thomas Christensen gaan zich in samenspraak met een Stuurgroep vanuit de Academie buigen over deze urgente problematiek en trachten om alle betrokkenen in het Vlaamse landschap te horen.

Doorheen tal van activiteiten met stakeholders en experten wordt een brede reflectie beoogd rond het vooropgestelde topic en zal men trachten perspectieven te bieden voor een toekomstig beleid.

Het uiteindelijke denkersrapport zal gepresenteerd worden tijdens een publiek symposium in de Academie in maart 2024.

 

Experten internationaal:

Ana Soares, Professor of Biotechnology Engineering aan de Cranfield University, UK.

Thomas Christensen, Professor of Environmental Engineering aan de Technical University of Denmark.

 

Coördinatoren:

  • Willy Verstraete, Biochemische en Microbiële Technologie UGent, voorzitter FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen)
  • Erik Smolders, Bodem- en waterbeheer KU Leuven, decaan Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
  • Siegfried Vlaeminck, Bio-ingenieurswetenschappen UAntwerpen, hoofddocent

 

Naast de drie coördinatoren zijn de overige leden van de Stuurgroep:

  • Patrick Maselis, CEO Maselis, graanproducten voor de voedingsnijverheid
  • Paul De Bruycker, CEO Indaver, recycling en afvalverwerking i.s.m. Vlaamse Overheid
  • Egbert Lox (ie-net, ex-Umicore)
  • Kris Verheyen, Bio-ingenieurswetenschappen, UGent, hoofd Labo Bos & Natuur (ForNaLab)
Thinkers 
Ana Soares

Professor biotechnologie. MSc. ir. van Algarve University in Portugal, PhD van Lund University in Zweden. Ze heeft 17 jaar postdoctorale ervaring met onderzoek gericht op gemeentelijk en industrieel afvalwaterbeheer, waarbij ze innovatieve en economisch haalbare oplossingen voorstelt om afvalwater van hoge kwaliteit te produceren en producten terug te winnen. Ze is bijzonder succesvol in het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en toepassing, waarbij ze nauw samenwerkt met industriële en institutionele belanghebbenden. Professor Soares heeft een h-index van 34 met >75 gepubliceerde collegiaal getoetste publicaties, >40 uitgenodigde presentaties, trad op als hoofdexaminator voor >25 doctoraatsverdedigingen in verschillende landen en heeft als hoofdonderzoeker meer dan £9M aan onderzoeksfinanciering binnengehaald. Prof. Soares is een IWA Fellow, actief lid van verschillende nationale en internationale commissies, zoals medevoorzitter van het IWA Resource Recovery Cluster, het UK Water Industry Forum en adviseur van de NET-ZERO Roadmap voor Scottish Water en het ReWater Project met Aarhus Vand in Denemarken.

Thomas Christensen

Professor milieutechnologie. M.Sc. van DTU, PhD van University of Washington, Seattle, en Dr.Agro. van de Universiteit van Kopenhagen. Is al meer dan 40 jaar onderzoeker op het gebied van afvalbeheer en aanverwante aspecten, met name milieubeoordelingen van afvalbeheersystemen (oprichter van het afval-LCA-model EASEWASTE/EASETECH), uitloging uit afval en grondwaterverontreiniging op stortplaatsen. Hij heeft ook gewerkt aan afvalkarakterisering, verbranding, biologische behandeling en gebruik van afval en slib op het land en het gebruik van as in de civiele bouw. De laatste jaren ligt de nadruk op koolstofopvang voor opslag en gebruik. Heeft samengewerkt met gemeenten, instellingen en bedrijven in Denemarken en daarbuiten. Heeft verschillende internationale boeken over afval gepubliceerd. Publiceerde meer dan 250 bijdragen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en werd meer dan 25 000 keer geciteerd; H-index 75. Lid van de Deense Academie voor Technische Wetenschappen.