Vlaanderen en internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren

Debate

08-06-2018

Paleis der Academiën, Brussel

Vlaanderen en internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren

Organisation

Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts

Activity in the context of the Position Paper 

Dankzij internationale wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren krijgen Vlaamse onderzoekers de kans om internationaal toonaangevend te zijn in wetenschappelijke en technologische spitsdomeinen.
Debat met historische terugblik & kritische vooruitblik: hoe organiseren we deze samenwerking in Vlaanderen, België en Europa?

Dankzij internationale samenwerkingen rond gemeenschappelijke grote onderzoeksinfrastructuren is Europa vandaag wereldleider in verschillende basiswetenschappen. De samenwerkingsverbanden zijn soms gestart nog vóór stappen werden gezet naar economische en politieke eenmaking van Europa. Wat kunnen we leren van de pioniers uit de geschiedenis? Deze vraag staat centraal in de publicatie waaraan Professor Jean-Pierre Henriet werkte voor zijn overlijden in 2017. De Klasse Natuurwetenschappen besliste om zijn werk te publiceren en het resultaat wordt in zijn herinnering voorgesteld op 8 juni.

Het onderzoek van Jean-Pierre Henriet was de aanleiding voor een analyse van de uitdagingen voor Vlaanderen vandaag. In de nieuwe publicatie in de reeks Standpunten roept hoofdauteur Christoffel Waelkens op tot meer interfederaal overleg omtrent internationale wetenschappelijke samenwerking en een hogere betrokkenheid van de wetenschappelijke wereld, ook bij de totstandkoming van het beleid. Daarover voeren wij op 8 juni het debat.

Programme: 

08-06-2018

1 Verwelkoming 14:00 - 14:10
Freddy Dumortier, Vast secretaris, KVAB (spreker)
2 In memoriam: Jean-Pierre Henriet 14:10 - 14:25
Dirk Verschuren, KVAB (spreker)
3 Mijlpalen in internationale wetenschappelijke samenwerking 14:25 - 14:35
Bert Seghers, Beleidsmedewerker KVAB (spreker)
4 Deelname van Vlaanderen aan grote internationale onderzoeksinfrastructuren 14:35 - 15:05
Christoffel Waelkens, KVAB (spreker)
5 Panelgesprek 15:05 - 15:55
Gert Bergen, Adjunct-kabinetschef Minister Muyters (panellid)
Michèle Oleo, EWI (panellid)
Walter Van Doninck, CERN (panellid)
Christoffel Waelkens, KVAB (moderator)
Hans Willems, FWO (panellid)
6 Slotwoord 15:55 - 16:00
Freddy Dumortier, KVAB (spreker)
7 Receptie 16:00 - 17:00