Naar Klimaatneutrale woongebouwen in 2050

Position Paper | Year 2022
Naar Klimaatneutrale woongebouwen in 2050
KVAB Denkersprogramma 2022
Class of Technical Sciences
Door de eigenheid van het Vlaamse gebouwenbestand, dat vooral bestaat uit grote, oude woningen die over heel Vlaanderen verspreid staan, wordt het terugdringen van de broeikasgassen tegen 2050 in de woongebouwensector een enorme uitdaging. Het gaat vermoedelijk om een van de grootste projecten waar Vlaanderen ooit voor stond.
In 2021-2022 organiseerde de Academie daarom een Denkersprogramma over de uitdagingen én opportuniteiten om tegen 2050 te komen tot klimaatneutrale woongebouwen. Twee buitenlandse experts, professor emeritus Willem Salet (Universiteit Amsterdam), socioloog en expert ruimtelijke planning, en drs.ir. Marleen Spiekman, (TNO), bouwfysicus en gedragswetenschapper, interviewden samen met professor Staf Roels (KU Leuven), professor Tom Coppens (U Antwerpen) en Ivo Van Vaerenbergh (KVAB) actoren in Vlaanderen.
Op basis van die interacties en van de bestaande literatuur brengen de experts de problemen en uitdagingen voor een verduurzaming van het Vlaamse woningbestand in kaart. Zij formuleren concrete aanbevelingen om van dit collectieve project een succes te maken.

Available documents

Author

  • Willem Salet
  • Marleen Spiekman
  • Staf Roels
  • Staf Coppens
  • Ivo Van Vaerenbergh