De Jaarprijzen wetenschapscommunicatie

Jaarprijs wetenschapscommunicatie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de “onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie. De Jaarprijzen worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende de voorbije twee jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie. Sinds 2019 reikt de jury ook de Prijs voor de Jonge Belofte Wetenschapscommunicatie van de Academie uit. Onder de Laureaten van de Jaarprijzen selecteert de stuurgroep 1 winnaar die (i) op individuele basis kandideerde en (ii) maximaal tien jaar geleden een doctoraat behaalde. De laureaten worden in het najaar feestelijk ingehuldigd in het Paleis der Academiën. Kandideren:

Onderzoekers uit alle wetenschapstakken kunnen zich kandidaat stellen. De kandidaten kunnen verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en ondernemingen. Alle vormen van wetenschapscommunicatie komen in aanmerking: boeken, projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen, (populariserende) artikels, lezingen, blogs, deelname aan panels, wetenschapscafés, workshops ...

Het ingevulde inschrijvingsformulier moet voor de deadline worden ingediend bij de contactpersoon van uw Universitaire Associatie (zie hieronder) of toegezonden aan Jan Albert (enkel voor wie niet verbonden is met een van de Universitaire Associaties).

Stuurgroep wetenschapscommunicatie

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk de medewerkers van de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen, leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegenwoordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie en het overheidsbeleid (EWI, VARIO), samen met experten (uit de media en de academische wereld). De stuurgroep wordt voorgezeten door Zoë Ghyselinck (Jonge Academie) en Lieven Verschaffel (KVAB).

Meer informatie bij Jan Albert of bij de Expertisecel Wetenschapscommunicatie van uw universitaire associatie:

Associatie KU Leuven: Kristof  Haex
AUHL - Hasselt: Els Smeyers
AUHA - Antwerpen: Els Grieten
AUGent: Céline Van Rijckeghem
UAB - Brussel: Sammy Leurs

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt.

Call for year 2024: requests are still possible and must reach us before 30-04-2024

De Jaarprijs Wetenschapscommunicatie wordt steeds uitgereikt in alle disciplines.

Tinne Claes
KU Leuven

Zaad zonder naam

Tinne Claes wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor haar boek en podcastreeks ‘Zaad zonder Naam’ een genuanceerd en empathisch relaas van de  geschiedenis van de spermabank in België. De jury waardeerde de uitgekiende mediastrategie en was onder de indruk van de geleverde inspanningen rond storytelling.


Bram Constandt
UGent

Gokreclame

Bram Constandt wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor zijn waaier aan activiteiten voor een divers publiek over gokreclame, waarmee hij erin slaagt om wetenschappelijke kennis over de impact van verschillende vormen van gokreclame breed te verspreiden en de kritische blik aan te scherpen, wat uiteindelijk mee geleid heeft tot een verbod op gokreclame en goksponsoring.


Jan De Beule
Kenny De Commer
Ann Dooms
VUB

BIMS – The Beautiful Impact of Mathematics in Society

Jan De Beule, Ann Dooms en Kenny De Commer worden onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor BIMS, The Beautiful Impact of Mathematics in Society, waarmee zij wiskunde op verfrissende wijze tot een aantrekkelijke (studie)keuze voor de jeugd, en vooral ook meisjes, maken.


Elisabeth de Bruijn
Marie-Charlotte Le Bailly
Steven Van Impe
UAntwerpen, Ruhr-UniversitätBochum, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Helden in harnas

Elisabeth De Bruijn, Marie-Charlotte Le Bailly en Steven Van Impe worden onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor ‘Helden in Harnas’, een tentoonstelling met flankerende communicatie over ridderromans uit de 15e en 16e eeuw. De focus op het universele recept voor een goed heldenverhaal brengt deze oude romans opnieuw tot leven. Zo wordt cultureel erfgoed professioneel en veelzijdig ontsloten voor een breed publiek, geduid en bewaard.


Isabelle Devos
Sarah Heynssens
Sven Vrielinck
UGent

SOS Antwerpen

Isabelle Devos, Sven Vrielinck en Sarah Heynssens worden onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor ‘SOS Antwerpen’, hun boeiend en uitdagend burgerwetenschapsproject rond demografie en dood in Antwerpen, waarbij burgers aangespoord worden om zelf aan historisch onderzoek te doen. SOS Antwerpen betrekt niet alleen burgers bij de dataverzameling en -analyse, maar geeft hen ook echt inzicht in het proces van wetenschap.


Charless Dupont
VUB

Levenswensenkaarten

Charlèss Dupont wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor haar drempelverlagend ‘Levenswensenkaarten’ project dat moeilijke onderwerpen rond vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning, het levenseinde, sterven en de dood bespreekbaar maakt en tegelijk inkijk geeft in het wetenschappelijke proces achter de aanpak.


Annick Gilles
UZ Antwerpen

h(OREN)dol?!

Annick Gilles wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor haar boek 'h(OREN)dol?!' dat op een toegankelijke manier de problematiek van tinnitus onder de aandacht brengt en de wetenschappelijke inzichten erover uit de doeken doet.


Emma Beuckels
Marloes de Brabandere
Steffi De Jans
Liselot Hudders
Elisabeth Van den Abeele
Ini Vanwesenbeeck
UGent, Tilburg University , UGent, UAntwerpen

Magditonline.be

Liselot Hudders, Emma Beuckels, Ini Vanwesenbeeck, Elisabeth Van den Abeele, Steffi De Jans en Marloes de Brabandere worden onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor ‘Magditonline.be’, een maatschappelijk zeer relevant communicatieproject om het bewustzijn te verhogen omtrent de gevaren die verbonden zijn aan het delen van informatie over je kind op sociale media. De zeer heldere website werkt informerend en sensibiliserend, de inzet van influencers was een doordachte keuze.


Francisca Mullens
VUB

Podcast Welgemeend

Francisca Mullens wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor haar podcast ‘Welgemeend’ en de bijbehorende website www.welwerk.be die overtuigend bijdragen aan het vergroten van kennis en het ondersteunen van genuanceerde opinies over werk en werktijd bij een breed publiek.


Lara Schreurs
KU Leuven

Vibe Check

Lara Schreurs wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor ‘Vibe Check’, een originele en wetenschappelijk onderbouwde campagne, met een mooie wisselwerking tussen communicatie en onderzoek, om aandacht te creëren voor de mentale gezondheid van jongeren en hun sociale mediawijsheid te verhogen.


Iris Stiers
VUB, ULB

Burgerwetenschap & communicatie rond exotische planten

Iris Stiers wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor haar veelzijdige en enthousiaste burgerwetenschaps- en communicatieactiviteiten rond exotische planten en milieu, waarin informeren en sensibiliseren hand in hand gaan. Zij richt zich tot verschillende doelgroepen, inclusief scholen en jongeren, en past haar verhaal aan het doelpubliek aan.


Peter Verstraete
KU Leuven

Stiltezoekers: in de klas en in de wereld

Pieter Verstraete wordt onderscheiden met een Jaarprijs Wetenschapscommunicatie voor zijn tentoonstelling 'Stiltezoekers: in de klas en in de wereld', waarin de complexe thematiek van stilte vanuit historisch pedagogisch oogpunt werd belicht voor een breed publiek, met aandacht voor bijzondere doelgroepen.


Sofie Claerhout
KU Leuven | Kulak
PhD Cup

Sofie Claerhout wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het veelzijdige traject dat zij volgde naar aanleiding van haar overwinning bij de PhD-cup. Het enthousiasme waarmee zij inging op vele en diverse vragen om haar 'CSY' onderzoek te communiceren naar een breed publiek is zonder meer indrukwekkend. Haar boek 'Dader onbekend' geschreven voor het brede publiek is vanaf nu overal beschikbaar.

Wim De Clercq
Maxime Poulain
Jan Trachet
UGent
Verdwenen Zwinhavens

Wim De Clercq, Jan Trachet en Maxime Poulain worden onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun innovatieve wetenschapscommunicatieproject ‘Verdwenen Zwinhavens’: een immersieve belevingsexpo met virtual en augmented reality, een fietsroute met VR-tijdskijkers. En met een bijzonder uitgebreid flankerend activiteitenpakket: webapp, publieksboek, gidsenopleidingen, groepstours, educatieve pakketten, publiekslezingen…

Thomas Hertog
KU Leuven
Tentoonstelling ‘Voorbij de Oerknal’

Thomas Hertog wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn grote inbreng in de tentoonstelling ‘Voorbij de Oerknal’ en allerlei wetenschapscommunicatieactiviteiten daarrond. Als wetenschappelijk curator bracht hij de kennis over de kosmologie en in het bijzonder over de oorsprong van ons heelal bij verschillende doelgroepen: aan de hand van lezingen, debatten, podcast, video’s, een boek en media-optredens. Een onderzoeker die met deze expo de meerwaarde van het verbinden van kunst met wetenschap ook nog eens onderstreept.

Wim Lagae
KU Leuven | UGent
Wetenschapscommunicatie over de economie van wegwielrennen

Wim Lagae wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn sporteconomische en sportmarketingduiding bij het wereldkampioenschap wegwielrennen van 2021 dat in Leuven gehouden werd. Aan de hand van alternatieve, wetenschappelijk onderbouwde perspectieven op een populair, sterk gemediatiseerd sportevent daagt hij de conventionele narratieven over wielrennen uit. Het brede publiek krijgt handvatten aangereikt om de impact van grote sportevents zoals het WK wielrennen in een bredere context te plaatsen.

Thijs Lambrecht
Katrijn Vannerum
UGent

Florient: twee eeuwen Oost-Vlaamse flora

Thijs Lambrecht en Katrijn Vannerum worden onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun project ‘Florient: twee eeuwen van Oost-Vlaamse flora’ dat een mooie wisselwerking tot stand brengt tussen biologie en geschiedenis, met een duurzame impact. Een zeer sterke combinatie van verschillende kanalen voor verschillende doelgroepen, wat leidde tot een groot en divers bereik.


Maarten Larmuseau
KU Leuven | UAntwperen | Histories vzw
Citizen Science MamaMito

Maarten Larmuseau wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn burgerwetenschapsproject MamaMito, dat tot doel had om zo veel mogelijk Vlamingen hun moederlijke stamlijn te laten opstellen en zo ook kennis te laten maken met de eigen ‘voormoeders’ en het mitochondriaal DNA. Er was bijzondere waardering omdat de aanpak deelnemers ook expliciet het onderzoeksproces liet ervaren.

Lode Lauwaert
KU Leuven
Popularisering van de ethische reflectie op technologie en artificiële intelligentie

Lode Lauwaert wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie: De jury waardeert in het bijzonder de duidelijke missie: via talloze kanalen – zijn boek “Wij, robots”, podcasts, opiniestukken, optredens op radio en televisie –  de ethische reflectie op technologie en artificiële intelligentie (AI) stimuleren bij het brede publiek. Door zijn glasheldere en gepassioneerde communicatie, zijn genuanceerd en kritisch denken is bij velen het besef gegroeid dat ons leven sterk is verweven met technologie en dat het gebruik van AI ons voor pertinente ethische vraagstukken plaatst.

Camille Allonsius
Jonas Lembrechts
Filip Meysman
Ivan Nijs
Stijn Van de Vondel
UAntwerpen
CurieuzeNeuzen in de tuin

Filip Meysman, Ivan Nijs, Camille Allonsius, Jonas Lembrechts en Stijn Van de Vondel worden onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun burgerwetenschapsproject 'CurieuzeNeuzen in de tuin', dat door een uitgekiende communicatiecampagne en vernieuwende Internet-of-Things technologie een exceptioneel groot publiek bereikt, en zo breed sensibiliseert rond een belangrijk klimaat thema: hitte en droogte.

Gwendolyn Portzky
UGent | UZ Gent

Silver, een serious game voor het versterken van de mentale veerkracht bij jongeren

Gwendolyn Portzky wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor Silver, haar serious game voor het versterken van de mentale veerkracht bij jongeren. De vertaling van wetenschappelijke inzichten omtrent suïcide in een tool die levensreddend kan zijn en de veelzijdige communicatie daarover is een zeer bijzonder en waardevol wetenschapscommunicatieproject.

www.silvergame.be


Yannick Engelmann
Lennart Fernandes
Nick Schryvers
Domien Van der Elst
Steve Vanlanduit
Maja Verstraeten
UAntwerpen
Fusieshow: Plasma’s. Fusie!

Nick Schryvers, Steve Vanlanduit, Yannick Engelmann, Lennart Fernandes, Domien Van der Elst en Maja Verstraeten worden onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun 'Fusieshow: Plasma’s. Fusie! Energie?' waarvan de centrale en thematische doelstelling is om leerlingen en leerkrachten te  informeren over de mogelijkheden van kernfusie als toekomstige (relatief) schone energiebron en hen tevens de basisprincipes van kernfusie en plasma’s bij te brengen.

Jan Sermeus
KU Leuven | Koninklijke Sterrenwacht
STEM-speeltuin

Jan Sermeus wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de STEM-speeltuin die hij ontwierp samen met collega’s van de Odisee hogeschool. De STEM speeltuin nodigt uit om te spelen, maar door kleine aanpassingen roept hij ook vragen op en worden al spelend STEM-zaadjes gepland. De STEM-speeltuin is een originele en zeer toegankelijke manier om kinderen te bereiken voor wie naschoolse activiteiten niet altijd evident zijn. Een zeer belangrijke stap voor wie inclusief wil werken aan wetenschappelijke geletterdheid.

Kevin Verstrepen
KU Leuven | VIB
Bier en wetenschap

Kevin Verstrepen wordt onderscheiden met een jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn Massive Open Online Course (MOOC) en verwante laagdrempelige lezingen en presentaties over bier brouwen en wetenschap. De jury waardeert de slimme aanpak om via het brouwen van bier de kennis voor wetenschap aan te wakkeren en te vergroten bij het brede publiek. De onderliggende boodschap die ook meegegeven wordt is dat wetenschap alomtegenwoordig is in het dagelijkse leven.

Geert Meyfroidt
UZ Leuven, KU Leuven

Duiding coronacrisis vanuit perspectief ziekenhuizen

Geert Meyfroidt wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn wetenschapscommunicatie tijdens de coronapandemie. De jury heeft bijzondere waardering voor de doorgedreven en volgehouden inspanning in zeer moeilijke omstandigheden. Via zijn duiding gaf hij een unieke inkijk in de wereld van het ziekenhuis en de onderzoeker en ook een blik op de diepmenselijke kant van geneeskunde.


Sarah Ahannach
Sarah Lebeer
Eline Oerlemans
UAntwerpen

Isala: citizen science vrouwelijk microbioom

Eline Oerlemans, Sarah Ahannach en Sarah Lebeer worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun burgerwetenschapsproject ‘Isala: citizen science vrouwelijk microbioom’, baanbrekend in het domein van gezondheid van vrouwen. Door hun innovatieve en volgehouden communicatie zijn ze erin geslaagd om duizenden vrouwen van jong tot minder jong te motiveren om deel te nemen en ze blijvend te informeren over soms gevoelige en intieme onderwerpen. Taboedoorbrekend.

Website Isala


Steven Caluwaerts
Bart Mesuere
Sara Top
Thomas Vergauwen
UGent, KMI

Burgerwetenschapsproject VLINDER (VLaanderen IN DE weeR)

Steven Caluwaerts, Bart Mesuere, Sara Top en Thomas Vergauwen worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun burgerwetenschapsproject ‘VLINDER (VLaanderen IN DE weeR)’. De jury looft de aanpak die doorheen Vlaanderen scholieren, gemeenten en het brede publiek bereikte en nog steeds blijft inspireren. Via het bouwen en plaatsen van weerstations komen de diverse wetenschappelijke en technologische aspecten van weer- en klimaat wetenschap aan bod. De onderzoeksresultaten bieden kennis die relevant is voor het klimaatbeleid van gemeenten.


Niel Hens
UHasselt, UAntwerpen

Duiding biostatistische modellen tijdens de coronacrisis

Niel Hens wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn wetenschapscommunicatie tijdens de coronapandemie. Door zijn serene duiding van de biostatistische modellen gaf hij inzicht in hoe de wetenschap maatschappelijke en politieke keuzes kan helpen maken in onzekere omstandigheden en zette hij het beroep van biostatisticus op de kaart bij jongeren.


Geert Molenberghs
UHasselt, KU Leuven

Duiding biostatistisch onderzoek en beleid rond de coronapandemie

Geert Molenberghs wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn wetenschapscommunicatie tijdens de coronapandemie. De jury heeft bijzondere waardering voor de bevattelijke duiding rond biostatistisch onderzoek, met een grote impact op het beleid, alsook voor de langdurig aangehouden communicatie-inspanning, vaak onder moeilijke omstandigheden.


Bart Fransen
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, KU Leuven

Tentoonstelling: Facing Van Eyck. The Miracle of Detail

Bart Fransen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn tentoonstelling ‘Facing Van Eyck. The Miracle of Detail’. De jury looft de vernieuwende kruisbestuiving tussen digitale technologie en kunst. Het leidt tot een krachtige en aantrekkelijke ontsluiting en duiding van kunstwerken en hun kunstenaars. Baanbrekende digitale technieken helpen om wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken. De combinatie met speciaal gecomponeerde muziek resulteert in een zintuiglijke totaalervaring, die internationale interesse wekt.

 

 

Facing Van Eyck. The Miracle of Detail is een co-productie van Bozar Paleis voor Schone Kunsten Brussel en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).


Jan Dumolyn
Max Martens
Danny Praet
UGent

De tentoonstelling ‘Jan van Eyck: een Optische Revolutie’ – Restauratie Lam Gods

Maximiliaan Martens, Jan Dumolyn en Danny Praet worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun wetenschappelijke inbreng in de tentoonstelling ‘Jan van Eyck: een Optische Revolutie’ en restauratie Lam Gods. De jury looft de manier waarop het brede publiek werd ingelicht over het belang en de impact van de restauratie van het Lam Gods, waardoor de appreciatie voor de wetenschap werd opgewekt, de interesse voor het Vlaams kunstpatrimonium heropleefde en de maatschappelijke relevantie van de discipline nog eens op de kaart werd gezet. Ook de virtuele tour en bijhorende activiteiten, die onder moeilijke omstandigheden werden opgezet, zijn lovenswaardig.


Sofie Morbée
Maarten Vansteenkiste
Joachim Waterschoot
UGent

Motivatiebarometer en corona

Maarten Vansteenkiste, Joachim Waterschoot en Sofie Morbée worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun communicatie over de motivatiebarometer in het kader van de coronapandemie. De motivatiebarometer is gaandeweg uitgegroeid tot een belangrijk beleidsinstrument. Er is ook sterke waardering voor de bijbehorende uitstekende website waarop de bevindingen via tientallen toegankelijke rapporten, opiniestukken en media-interventies naar een zeer breed publiek worden verspreid, en die inkijk geeft in het wetenschappelijke proces.


Jelle De Schrijver
UAntwerpen, Odisee

Filosofische dialogen over wetenschap

Jelle De Schrijver wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn innovatieve workshops ‘filosofische dialogen over wetenschap’. Hij laat deelnemers in gesprek gaan over vragen zoals: ‘Kan een konijn aan wetenschap doen?', 'Zijn wetenschappers uitvinders of ontdekkers?' en 'Kan waarheid veranderen?'. Zo daagt hij jong (en minder jong) uit om samen na te denken over kennis, wetenschap en morele vraagstukken.


Sofie Moors
UAntwerpen

Sofie heeft een droom. Theater in de schaduw van de metropool. Rederijkerscultuur in Groot-Sint-Niklaas.

Sofie Moors wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar project ‘Sofie heeft een droom. Theater in de schaduw van de metropool. Rederijkerscultuur in Groot-Sint-Niklaas’. Met een veelzijdige aanpak (tentoonstelling, docu, lessenreeks, toneelstuk, boek, lessuggestie, podcast) zet ze een vergeten parel van het Vlaamse erfgoed opnieuw op de kaart. Door haar aangepaste boeken slaagt ze erin laaggeletterden voor kunstgeschiedenis te boeien terwijl ze hun lees- en taalvaardigheid bevordert. Een prachtige combinatie van literatuur, cultuur en artistieke vorming die het wetenschappelijk onderzoek uitdraagt naar een breed publiek.


Leni Van Goidsenhoven
UAntwerpen, KU Leuven

OnGehoord

Leni Van Goidsenhoven wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar origineel project ‘OnGehoord’ waarin ze met een boek, een film, een beeldverhaal, een interactieve tentoonstelling en een workshop zowel het brede publiek als de zorgsector bereikte met haar onderzoek rond niet-talig communiceren. Een mooie ontmoeting tussen kunst en wetenschap, die een debat rond inclusie en diversiteitsbeleid in de kunsten voedt en de beeldvorming rond mensen met een taal/communicatie beperking bijstelt.


Sebastiaan Engelborghs
VUB, UZ Brussel, UAntwerpen, Brein Instituut vzw

Diverse activiteiten rond het thema dementie

Sebastiaan Engelborghs wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn volgehouden inspanning om het brede publiek te informeren over nieuwe inzichten in het wetenschappelijk onderzoek rond Alzheimer en andere neurodegeneratieve ziekten die dementie veroorzaken. Dat hij daarbij veel ruimte laat voor interactie en dialoog waardeert de jury in het bijzonder.


Pieter Bergé
KU Leuven

Hoe groen klinkt een gitaar … en 99 andere dingen die je moet weten over klassieke muziek

Pieter Bergé wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn Boek ‘Hoe groen klinkt een gitaar … en 99 andere dingen die je moet weten over klassieke muziek’. Het is een toegankelijk muziekboek voor alle leeftijden, speels, origineel en met moderne toetsen, een mooi vlaggenschip van een divers palmares.

Video


Marnix Beyen
Marc Boone
Bruno De Wever
Brigitte Meijns
Karel van Nieuwenhuyse
Eric Vanhaute
Guy Vanthemsche
UAntwerpen, UGent, KU Leuven & VUB

Boekpublicatie Wereldgeschiedenis van Vlaanderen

Marnix Beyen, Marc Boone, Bruno De Wever, Brigitte Meijns, Eric Vanhaute, Karel Van Nieuwenhuyse en Guy Vanthemsche worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun boek ‘Wereldgeschiedenis van Vlaanderen’ dat een breed publiek bereikte en een relevant naslagwerk voor volgende geïnteresseerde generaties zal vormen.

Video


Evelien Bracke
UGent

Onderwijspakket 'Oude Grieken-Jonge Helden'

Evelien Bracke wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar educatief onderzoeksproject 'Oude Grieken-Jonge Helden. Vanuit haar enthousiasme voor Oud-Grieks deelt zij haar kennis met groepen jongeren die daar a priori misschien minder toegang toe zouden krijgen. Deze maatschappelijk geëngageerde en slimme aanpak wordt bijzonder gewaardeerd.

https://www.oudegriekenjongehelden.ugent.be/

Video


Martha Claeys
Lotte Spreeuwenberg
UAntwerpen

Kluwen – een filosofische podcast over de knopen van het mens-zijn

Martha Claeys en Lotte Spreeuwenberg worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun podcast Kluwen, een erg succesvolle podcast die filosofische thema's op een toegankelijke wijze aansnijdt.

https://soundcloud.com/kluwenpodcast
https://www.facebook.com/kluwenpodcast
https://itunes.apple.com/nl/podcast/kluwen
https://www.instagram.com/kluwenpodcast/ / @kluwenpodcast
www.lottespreeuwenberg.com
www.marthaclaeys.com
Video


Lorenz Demey
KU Leuven

Boekpublicatie 'Waarheid' en flankerende communicatie

Lorenz Demey wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn boek ‘Waarheid’ waarmee hij in tijden van ‘fake news’ en ‘alternative facts’ een breed publiek de kans geeft om zich te wapenen tegen denkfouten. Logisch redeneren is een erg belangrijke, maar vaak ondergewaardeerde vaardigheid. Met zijn boek ontdoet hij de ‘logica’ van haar wat academische aura en toont er het maatschappelijk nut van aan.

Video


David Eelbode
UAntwerpen

Boekpublicatie en act 'FUNdamental Mathematics: a voyage into the quirky universe of maths & jokes'

David Eelbode wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn boek en bijbehorende act ‘FUNdamental Mathematics: a voyage into the quirky universe of maths & jokes'. Wetenschap en humor, het blijft vaak een moeilijk huwelijk. Maar hier lukt het en houdt het stand!

Video


Steven Goderis
VUB

Communicatie en citizen science over buitenaardse materialen

Steven Goderis wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn communicatie en citizen science project over buitenaardse materialen. Het vormt een mooi staaltje van activerende en gediversifieerde wetenschapscommunicatie om onderzoek dat letterlijk zeer ver van ons bed lijkt, dichterbij te brengen.

Video


Jan Govaerts
Mark Huyse
KU Leuven & UCLouvain

De Big Bang Route: van Georges Lemaître naar het leven op aarde vandaag en naar het heelal in de toekomst

Mark Huyse en Jan Govaerts worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun Big Bang Route: van Georges Lemaître naar het leven op aarde vandaag en naar het heelal in de toekomst. Een educatief fietspad, dat wetenschap een geliefde vrijetijdsbesteding van de Belg binnen smokkelt. Zeer goed bedacht en uitgewerkt en dus met een zeer groot bereik.

Video


Marlies Maes
KU Leuven

Diverse communicatie rond het thema 'eenzaamheid'

Marlies Maes wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar diverse communicatie rond het thema eenzaamheid. Met haar geïnspireerde talrijke activiteiten heeft zij bijgedragen tot het bespreekbaar maken van een taboe-onderwerp dat nochtans maatschappelijk zeer relevant is.

Video


Sadi Maréchal
UGent

Expo 'Hammam. Steaming stories'

Sadi Maréchal wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn bijdrage aan het project ‘Hammam. Steaming stories’. Het is een leuk concept dat inspeelt op verschillende zintuigen, helder informeert en tegelijk de brug maakt tussen de Westerse en Oosterse cultuur.

Video


Pieter Ballon
Ilse Mariën
Wendy Van den Broeck
VUB, imec

Databuzz: iedereen datawijs!

Ilse Mariën, Pieter Ballon en Wendy Van den Broeck worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun project Databuzz: iedereen datawijs! Via een 100% elektrisch mobiel educatielab worden data & AI-trainingen op een toegankelijke manier tot bij het brede publiek gebracht.

Video


Maarten Mees
KU Leuven

Kunnen we met plastiek levens redden?

Maarten Mees wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn deelnames aan diverse events over wetenschapscommunicatie. De kwaliteit en het enthousiasme worden gewaardeerd met de maatschappelijke relevantie van het onderwerp (bv plastic soup en diabetes) als bonus.

Video


Michaël Opgenhaffen
KU Leuven & ULeiden

Mede-oprichting en medebeheer Factcheck.Vlaanderen website en flankerende lezingen

Michaël Opgenhaffen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de mede-oprichting en het medebeheer van Factcheck.Vlaanderen en de lezingen over desinformatie op sociale media. In onze maatschappij kan desinformatie voor polarisering zorgen, inzichten over dit onderwerp zijn daarom zeer nodig.

Video


Karen Peynshaert
UGent

Deelname aan diverse wecom-events

Karen Peynshaert wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar deelnames aan diverse wetenschapscommunicatie-events. De jury waardeert specifiek haar enthousiaste aanpak om ook kinderen en maatschappelijk kwetsbare groepen te betrekken.

Video


Kristof Titeca
UAntwerpen

(Foto)boek en tentoonstelling ‘Rebel Lives. Photographs from inside the Lord’s Resistance Army’, en flankerende communicatie

Kristof Titeca wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn (Foto)boek en tentoonstelling ‘Rebel Lives’. Met een niet-traditionele aanpak (fotografie) wordt een thema, toegankelijker gemaakt. De tentoonstelling, ontwikkeld in samenwerking met het Fotomuseum Antwerpen waar ze getoond werd, alsook  in de VN in New York, is goed doordacht en heeft een groot bereik.

Video


Michael Tytgat
UGent

Cool Physics Days

Michael Tytgat wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het bedenken en leiden van het Cool Physics Days project. De jury heeft niets dan lof voor de trans- en interdisciplinaire aanpak om een niet-zo-evidente tak van de wetenschap (deeltjesfysica) naar het brede publiek te brengen. Op alle vlakken werd nagedacht over drempelverlagend werken en het geven van inkijk in het wetenschappelijk proces.

Video


Tom Van Daele
Thomas More-hogeschool

ePsychologie

Tom Van Daele wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn project ePsychologie. Met een combinatie van reactieve en proactieve creatief bedachte communicatie, die goed  uitgewerkt werd, speelt hij in op een thema dat zeer actueel en relevant is.

Video


Ann Van der Jeugd
KU Leuven

#TheSmellChallenge STEM4kids workshop

Ann Van der Jeugd wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar deelnames aan diverse wetenschapscommunicatie-events. De jury heeft specifiek grote waardering voor haar workshop voor kinderen en hun (groot)ouders. STEM outreach naar de allerjongsten blijft even noodzakelijk als uitdagend.

KU Leuven Brain Institute en BeWiSe, Belgian Women in Science

Video


Leonardo Rossi
Kristof Smeyers
Tine Van Osselaer
UAntwerpen

Tentoonstelling ‘Wonde(r). De fascinatie voor het lijdende lichaam.’

Tine Van Osselaer, Kristof Smeyers en Leonardo Rossi worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun tentoonstelling Tentoonstelling ‘Wonde(r). De fascinatie voor het lijdende lichaam’, een samenwerking met het KADOC (in de Vleminckxkapel, Leuven). De jury vindt dit een intrigerend concept, waarbij de onderzoekers de uitdaging aangingen om het onderzoek op een kunstige manier voor te stellen, zich erg bewust zijnde van de valkuilen die verbonden zijn met het thema.

www.religiousbodies.com

Video


Kevin Absillis
Gwennie Debergh
Wendy Lemmens
Universiteit Antwerpen, verbonden met het Hugo Clauscentrum

Het HUGO CLAUS-jaar 2018

Kevin Absillis, Gwennie Debergh en Wendy Lemmens van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Hugo Clauscentrum worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun activiteiten in het kader van het Hugo Clausjaar 2018 waarmee ze het werk van de gevierde auteur bij een breder en divers publiek wisten te brengen, langs klassieke én meer innovatieve kanalen, en tevens de relevantie van de literatuurstudie in meer algemene zin illustreerden.

clauscentrum.be


Pedro De Bruyckere
Arteveldehogeschool & U Leiden

Xyofeinstein.be en media-optredens en lezingen

Pedro De Bruyckere wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn jarenlange en volgehouden inspanning om dagelijks de blog xyofeinstein.be levend te houden en in verschillende media te communiceren over onderwijs.


Leen Engelen
Roel Vande Winkel
LUCA School of Arts & KU Leuven

Cine Zoologie

Leen Engelen en Roel Vande Winkel worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun ‘Cine Zoologie’ met een aanpak die handig inspeelt op de nieuwsgierigheid van het publiek en tegelijk voluit voor wetenschappelijke kwaliteit en diepgang gaat. Het is ook een mooi voorbeeld van onderzoek dat op zijn beurt opnieuw gevoed wordt door de wetenschapscommunicatie.

www.expocinezoologie.be


Carolien Frijns
Arteveldehogeschool Gent & KU Leuven, Centrum voor Taal en Onderwijs

Taalverwerving bij anderstalige kinderen en (meer) gelijke onderwijskansen

Carolien Frijns wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar project over taalverwerving bij anderstalige kinderen en (meer) gelijke onderwijskansen. Gedurende het jaar bereikt ze kinderen, leraren (in spe) en het brede publiek met verhalen, blogs, boeken en filmpjes. Haar keuze voor de doelgroep, haar duidelijke visie en de positieve maatschappelijke impact van haar project worden bijzonder gewaardeerd.

Blog: BOOMerang – vragen en verhalen die ons achtervolgen


Philip Marynissen
VITO

Augmented reality game 'Resourcity'

Philip Marynissen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het sterke augmented reality game ‘ResourCity’. De app is toegankelijk en speels, laagdrempelig genoeg voor leerlingen die kennismaken met chemie, en toch zit er ook een hoger niveau in verwerkt. Het is tegelijk een originele manier om onderzoek en het belang van duurzaamheid onder de aandacht te brengen.


Kristof Cuadroz Perez
Chaïm De Mulder
Michiel Hubeau
Iason Passaris
KU Leuven

Wetenschapscommunicatie bij Climate Response over klimaatproblematiek

Iason Passaris, Michiel Hubeau, Chaïm De Mulder en Kristof Cuadros Perez worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun wetenschapscommunicatie bij Climate Response dat uitgaand van een maatschappelijke uitdaging aanzet tot kritische zelfreflectie met enorme impact.


Lut Pil
Ignaas Verpoest
LUCA School of Arts & KU Leuven

Tentoonstelling “Fibre-Fixed. Composites in design”

Lut Pil en Ignaas Verpoest worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun tentoonstelling 'Fibre-Fixed. Composites in Design' die plaatsvond in het Design Museum Gent. De tentoonstelling en bijhorende publicatie, een niet-alledaagse samenwerking tussen een kunsthistoricus en een materiaalwetenschapper, belichten een maatschappelijke uitdaging en zetten aan tot kritische zelfreflectie bij de bezoekers.


Jelle Saldien
UGent & imec

OPSORO – Open Platform voor Sociale Robots

Jelle Saldien wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het sociale en innovatieve project ‘Open Platform voor Sociale Robots’ (www.opsoro.be) om kinderen, en vooral meisjes, bewust te leren omgaan met de digitalisering, dat hij samen met zijn team realiseerde. Door er creatief mee aan de slag te gaan kan iedereen zelf zijn eigen sociale robot gemakkelijk ontwerpen, bouwen en programmeren.


Leen Sevens
KU Leuven

Verscheidene activiteiten rond 'Picto'

Leen Sevens wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar activiteiten rond ‘Picto’: continue, bevlogen, creatieve wetenschapscommunicatie met visie. De jury waardeert dat ze naast communicatie over het eigen project ook veel belang hecht aan het warm maken van haar collega's voor creatieve wetenschapscommunicatie.


Remco Sleiderink
UAntwerpen

Boek 'Ik Jan Smeken'

Remco Sleiderink wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de inspirerende wijze waarop hij leven en werk van de Brusselse stadsdichter Jan Smeken na vijf eeuwen opnieuw onder de aandacht bracht. Met zanger en schrijver Rick de Leeuw schreef hij ‘Ik Jan Smeken’. Deze historische roman is verschenen op papier, als luisterboek en als wandeling (via ErfgoedApp) en vormde de basis voor een wervelende theatervoorstelling van het Maria-Boodschaplyceum in Brussel.

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/remco-sleiderink/


Didier Snoeck
UGent & KU Leuven

Verscheidene activiteiten rond 'zelfhelend beton'

Didier Snoeck wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de mooie activiteiten over ‘zelfhelend beton’, een minder toegankelijk onderwerp. De jury looft de passie, de overgave en het heldere taalgebruik.


Jan Trachet
UGent

Pourbus Troubadour. Een fietstocht met huiskamerlezingen door het middeleeuwse landschap

Jan Trachet wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn ‘Pourbous Troubadour: een fietstocht met huiskamerlezingen door het middeleeuwse landschap’, volgens een innovatieve formule, kleinschalig maar intensief, interactief en diepgaand, met mooie spin-offs. Het is een uitmuntend voorbeeld van inzet om nieuw (onontgonnen) publiek te bereiken.


Guy T'Sjoen
UZ Gent

Genderdiversiteit

Guy T’Sjoen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn uitgebreide waaier aan wetenschapscommunicatieactiviteiten over genderdiversiteit met enorme impact. Hij communiceert over een onderwerp dat nog vaak in de taboesfeer zit en bereikt hiermee alle lagen van de bevolking.


Ingwio D’Hespeel
Karel Van Acoleyen
Jos Van Doorsselaere
UGent & LUCA School of Arts

Captain Einstein: de Relativiteitstheorie in Virtual Reality

Karel Van Acoleyen, Jos Van Doorsselaere en Ingwio D’Hespeel worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor ‘Captain Einstein: de relativiteitstheorie en virtual reality’ waarmee ze een moeilijk onderwerp op interactieve, tastbare en boeiende wijze uitgelegd krijgen.


An Jacobs
Michael Maus
Romain Meeusen
Bram Vanderborght
VUB

Homo Roboticus

Bram Vanderborght, Michel Maus, An Jacobs en Romain Meeusen van de VUB denktank POINcaré/Brubotics worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun prikkelend multidisciplinair project ‘Homo Roboticus’ dat vanuit diverse ooghoeken bekeken wordt. Het is bovendien zeer maatschappelijk relevant omdat robotisering en artificiële intelligentie door veel mensen angstvallig worden bekeken.


Marjolein Vanoppen
UGent

Verscheidene media-optredens over onderzoek rond water en duurzaamheid

Marjolein Vanoppen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar langdurig, enthousiast en breed communiceren over onderzoek rond water en duurzaamheid, naar verschillende doelgroepen, aangepast aan het publiek en inspelend op hun vragen, via diverse (en geregeld ook vernieuwde) kanalen.


Yannick Vermeiren
UAntwerpen & Alzheimer Centrum Groningen

Wetenschappelijke vrijwilliger bij de Alzheimer Liga Vlaanderen

Yannick Vermeiren wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn continue vrijwillige engagement als wetenschappelijk vrijwilliger bij de Alzheimer Liga Vlaanderen, waar hij alle thema’s met betrekking tot dementie behandelt. Hij doet dit zowel op eigen initiatief als op vraag, zowel geschreven als via vormingen, en met inbegrip van het nuanceren van mediaberichtgeving op basis van wetenschappelijk onderzoek en dit toegankelijk communiceren.


Jasper Bloemen
Tom Cox
Hans De Boeck
Ivan Janssens
Eric Struyf
Joke Van den Berge
Sara Vicca
UAntwerpen

Brief aan klimaatjongeren / opleiding klimaatambassadeurs / basis voor #scientists4climate platform in België

Sara Vicca, Eric Struyf, Ivan Janssens, Tom Cox, Joke Van den Berge, Hans De Boeck en Jasper Bloemen worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun Brief aan de klimaatjongeren, de opleiding klimaatambasadeurs en de basis van het #scientists4climate platform in België, een grootschalig initiatief dat heel kort op de bal speelt vanuit een heel concrete noodzaak.

https://scientists4climate.be/


Koen Aerts
UGent

Kinderen van de Collaboratie

Koen Aerts wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn publicaties over de wijze waarop de bezettingsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog een impact heeft gehad op de naoorlogse Belgische samenleving. Het zijn bijzondere prestaties met grote impact in verschillende formats (tv-documentaire op Canvas, 2 boeken en een online platform) die een vaak gevoelig thema verfrissend en verrijkend tot bij een ruim publiek brachten.

www.belgiumwwii.be


Johan Swinnen
KU Leuven

Post voor Compostella

Johan Swinnen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn activiteiten rond ‘Post voor Compostella’. Vanuit zijn eigen persoonlijk verhaal heeft prof. Swinnen heel wat mensen weten te bereiken en kankeronderzoek onder de aandacht gebracht, met ook aandacht voor onderzoeksproces en -financiering. Via een zeer innovatieve aanpak zorgt hij voor laagdrempelige en brede communicatie.

Post voor Compostella


Angelique Van Ombergen
UAntwerpen

Neuropolis

Angelique Van Ombergen wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar zeer diverse wetenschapscommunicatieactiviteiten. Zij is een gedreven wetenschapper met oog voor de buitenwereld. Met haar uitzonderlijke combinatie van neurowetenschappen en ruimtevaart weet zij een ruim publiek ongetwijfeld te prikkelen.

Website Angelique Van Ombergen


Katrien Kolenberg
UAntwerpen & KU Leuven

Stellar Sounds

Katrien Kolenberg wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar diverse deelnames aan en organisatie van evenementen en media-optredens rond de thema's astrofysica en STE(A)M. Haar enorme gedrevenheid als wetenschapper om wetenschappelijke thema's op een laagdrempelige wijze te vertalen aan een breed publiek is indrukwekkend. En ze heeft oog voor diverse wetenschappelijke disciplines.

Stellar Sounds


Ruben Evens
Eddy Ulenaers
UHasselt

De Nachtzwaluw

Ruben Evens en Eddy Ulenaers worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun diverse activiteiten rond de Nachtzwaluw. De jury waardeert de mooie portfolio waaronder ook citizen science en de vele variatie in het betrokken publiek.

Ruben Evens


Tessa Kerre
UGent

De motion comic 'Immuno-T'

Tessa Kerre wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar motion comic ‘Immuno-T’. Het gebruik van vernieuwende technologie (digitaal animatieverhaal) om aan wetenschapscommunicatie te doen vormt een originele en schitterende manier om een complex thema op een laagdrempelige wijze te communiceren aan een breed publiek.

Immuno-T


Giovanni Samaey
KU Leuven

X-Factor

Giovanni Samaey wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor het boek X-Factor. Het is een mooi vormgegeven boek dat uitnodigt om meer over het nut van wiskunde in het dagelijks leven te weten te komen en op die manier jongeren enthousiast te maken voor wetenschappelijke vakken, maar ook de curiositeit van het grote publiek weet op te wekken.


Bram Caers
Elisabeth de Bruijn
Veerle Fraeters
Wouter Haverals
Mike Kestemont
Patricia Stoop
Anke Verschueren
UAntwerpen

MOOC Middelnederlands

Het redactieteam van Massive Open Online Course (MOOC) Middelnederlands wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie. Hun online cursus over Middelnederlandse literatuur bereikt blijvend een groot publiek. Zij leverden zo een grote inspanning om middeleeuwse werken terug tot leven te brengen. Een toch niet zo evident thema krijgt op een leuke manier duurzame herwaardering en aandacht.

https://moocmnl.kantl.be/


Johan De Caluwe
Mathilde Jansen
Fieke Van der Gucht
Nicoline Van der Sijs
UGent

Atlas van de Nederlandse taal

Johan De Caluwe, Fieke Van der Gucht, Nicoline Van der Sijs en Mathilde Jansen worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun boek ‘Atlas van de Nederlandse taal’. Het is een zeer leerrijk werk dat de weg naar een ruim publiek vond en veel media-aandacht heeft gekregen. Het boek is dan ook zeer toegankelijk voor een breed publiek en brengt kennis op een ludieke wijze over.


Marc Kochzius
Vrije Universiteit Brussel

Schatten in de zee

Marc Kochzius wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn “lezingen” voor een jong publiek met een vernieuwend concept en een originele aanpak. In zijn kinderlezingen over koraalriffen gebruikt hij gekende figuren, zoals Nemo en Dory, en speelt zelf muziek in zijn duikpak. Dit alles zet de fantasie aan het werk en vormt zo een eenvoudig opstapje naar de wetenschap. Voor jongeren gebruikt hij stand-up comedy in de Bright Club om met muziek op een humoristische manier zijn onderzoek te benaderen.

Youtube - Bright Club december 2017

Youtube - Bright Club november 2017

Youtube - Bright Club maart 2017


Elias Adriaensens
Jeroen Aerts
Liesbeth Aerts
Petya Georgieva
Maarten Haspeslagh
Julie Nys
Annerieke Sierksma
Michael Staring
Ann Van der Jeugd
Constantin van Outryve-d' Ydewalle
Vinoy Vijayan
VIB, KU Leuven, UGent, UAntwerpen, Janssen Pharmaceutical

Infopunt Proefdieronderzoek

De jonge onderzoekers achter Infopunt Proefdieronderzoek worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun initiatief dat genuanceerde informatie over proefdieronderzoek bij het brede publiek brengt. Infopunt Proefdieronderzoek vervult een maatschappelijke rol: het wil niet enkel mensen informeren maar ook de huidige "gevoelige" misconcepten bestrijden. Het is een actief en duurzaam project dat slim wordt uitgevoerd, een primeur voor Vlaanderen.


Ann Buysse
UGent

Van Ivoren Toren naar Babbelbox: De Universiteit in Dialoog met de Burger

Ann Buysse wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar project ‘Van Ivoren Toren naar Babbelbox’. De jury looft de originele aanpak: gebruik maken van de populariteit van foodtrucks om de dialoog met de burger aan te gaan zorgt voor een ruim bereik, ook voor een typisch minder bereikbaar publiek. Het project biedt een mooie inkijk in het wetenschappelijke bedrijf en communicatie over de rol van een universiteit.


Caroline Masquillier
UAntwerpen

'Uganda’s Special Needs

Caroline Masquillier wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar project ‘Uganda’s Special Needs’. Het betreft hier een maatschappelijk erg relevant en origineel project met een zeer groot bereik. Deze foto- en videotentoonstelling is een realisatie van ‘Field’ (www.facebook.com/www.field.community/). Caroline richtte dit collectief van creatievelingen op om wetenschap en academische resultaten op een toegankelijke en creatieve manier te vertalen naar een breed publiek.


Jan Papy
KU Leuven

Erasmus’ Dream. Collegium Trilingue 1517-2017

Jan Papy wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn project Erasmus’ Dream. Dit omvat niet alleen het opzetten van succesvolle tentoonstelling rond het Drietalencollege, maar ook diverse randactiviteiten, zoals een erfgoedwandeling, de redactie van een essayboek en een catalogus in meerdere talen, alsook het opleiden van gidsen om zo nog meer mensen te bereiken.

Tentoonstelling Erasmus' Dream


Karel van Nieuwenhuyse
KU Leuven

Grote Geschiedenisquiz

Karel Van Nieuwenhuyse wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de Grote Geschiedenisquiz. Het is een leuk, origineel en leerrijk project dat 100.000 burgers heeft bereikt op een interactieve manier.


Fien Danniau
Gita Deneckere
Ruben Mantels
Davy Verbeke
UGent

Durf her-denken - UGentMemorie

Gita Deneckere, Fien Danniau, Ruben Mantels en Davy Verbeke worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor hun activiteiten rond UGentMemorie. Veelzijdig, boeiend en mooi. Een bijzondere verregaande inspanning om de geschiedenis van een universiteit op een minder klassieke en visueel attractieve manier te brengen. Een tijdloos digitaal naslagwerk dat nog vele jaren zal meegaan.

UGentMemorie


Hannelore Bové
UHasselt

Hannelore Bové wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor haar veelheid aan activiteiten, niet-aflatende inspanning en enthousiasme om wetenschap tot bij het grote publiek te brengen.


Wannes Dupont
Elwin Hofman
Jonas Roelens
UAntwerpen, KU Leuven, UGent

Verzwegen verlangen

Wannes Dupont, Elwin Hofman en Jonas Roelens worden onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor Verzwegen Verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België. Het boek vertaalt historisch onderzoek aan verschillende Vlaamse universiteiten naar een breed publiek en knoopt aan bij een belangrijk maatschappelijk debat. Door de organisatie van heel wat randactiviteiten (panelgesprekken, blogs, voordrachten) en tussenkomsten in diverse media werd maximaal in dialoog getreden met de beoogde lezers.


Sam Poppe
Vrije Universiteit Brussel

Vulkanen: Hot topic of vals alarm?

Sam Poppe wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn adequate communicatie over zijn eigen onderzoeksdomein: vulkanen. De jury waardeert de proactieve wetenschapscommunicatie. Door het actief nuanceren van berichtgeving draagt hij bij aan een verhoogde kennis over vulkanen bij journalisten en het grote publiek.


Maarten Van Dyck
UGent

In de ban van de tijd

Maarten Van Dyck wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor zijn tentoonstelling en online boek ‘In de ban van de tijd’. De ambitieuze tentoonstelling en de keuze voor een innovatief medium (online boek) zorgden voor een ruim en divers bereik.

In de ban van de tijd


Huib Huyse
Filip Meysman
VUB & KU Leuven
Milieuchemie, Duurzame Ontwikkeling

Filip Meysman en Huib Huyse worden onderscheiden voor hun uitmuntend Citizen Science project met een
zeer grote betrokkenheid van de lokale bevolking: inwoners van Antwerpen zelf laten ontdekken hoe
het gesteld is met de luchtkwaliteit in hun straat en hen op die manier zelf ambassadeur laten
worden van maatregelen voor een gezondere lucht.

Curieuzeneuzen

Curieuzeneuzen

François De Schutter
Ben Laenen
David Lagrou
Dries Vos
VITO
Geothermie

Ben Laenen, François De Schutter, David Lagrou en Dries Vos worden onderscheiden voor hun Musical
‘ontSTEMd!’ en de belevingsdagen op de Balmatt-site. Een project volledig buiten de typische
comfortzone van onderzoekers (dans, theater, muziek), en met een enorme betrokkenheid van 3000
leerlingen. Het woord geothermie vergeten zij nooit meer!

Geothermie


Sebastiaan Derese
Arne Verliefde
UGent
Fysicochemie

Arne Verliefde en Sebastiaan Derese  worden onderscheiden voor hun project dat het ruime publiek
doet nadenken over een belangrijk mondiaal vraagstuk en laat zien hoe wetenschap een antwoord kan
bieden: de dringende nood in derdewereldlanden naar een 'eco'-oplossing voor de verwerking van
afvalwater. Bovendien brengen zij het thema op een ludieke manier aan de man/vrouw tijdens de Gentse
Feesten en kunnen mensen zelf ervaren dat het werkt.

VRT-nieuws item

Reuters-artikel

Het Laatste Nieuws Artikel

 


Gwen de Wasseige
VUB
Natuurkunde

Gwen de Wasseige wordt onderscheiden voor de reeks activiteiten georganiseerd in het kader van een
wetenschappelijke reis naar de Zuidpool, standplaats van het IceCube project met de grote
neutrinodetector ingegraven in het ijs. Met haar inspanning brengt zij Antarctica dichter bij een
groot en divers publiek en gunt hun zo tevens een blik achter de schermen van Big Science.

90° South Website

Tintin at the southpole

Twitter

Deredactie

Icecube

 


Marjan Doom
UGent
Anatomie, Morfologie

Marjan Doom wordt onderscheiden voor deze tot de verbeelding sprekende kruisbestuiving tussen
wetenschap en kunst op een unieke locatie en in samenwerking met drie instituten. Er werd voldoende
aandacht besteed om het onderwerp te brengen voor een breed publiek, van secundaire scholen over
onderzoekers tot een kunst en cultuur minnend publiek.

Post-Mortem


Jan Van der Stock
Annelies Vogels
Illuminare, KU Leuven
Kunstgeschiedenis

Jan Van der Stock en Annelies Vogels van Illuminare worden onderscheiden voor hun succesvolle,
internationaal gewaardeerde tentoonstelling. Het werk van het volledige team van Illuminare
(Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst, KU Leuven) bracht een zeer breed publiek in contact met de
onderzoeksresultaten van een grote groep academici uit de humane wetenschappen.

Utopialeuven


Martijn Peters
UHasselt
Biomedische Wetenschappen

Martijn Peters wordt onderscheiden voor zijn originele en entertainende manier om als
wetenschapsvlogger het leven van een wetenschapper achter de schermen te laten zien. Als
gepassioneerde wetenschapscommunicator slaagt hij er ongetwijfeld in om via de sociale media
jongeren zo op termijn warm te maken om de wereld van de wetenschap te ontdekken en te vervoegen.

Youtube
Twitter
EOS


Vincent Ginis
VUB
Fotonica

Vincent Ginis wordt onderscheiden voor zijn interactieve website als onderdeel van zijn multimediale
communicatie over wetenschap en onderwijs, die ook de aandacht van de pers trekt. Dit is het
archetype van een activiteit die we graag zien bij jonge wetenschappers.

Toegelicht


Han Lamers
Bettina Reitz-Joosse
KU Leuven, Rijksuniversiteit Groningen
Klassieke Talen

Han Lamers en Bettina Reitz-Joosse worden onderscheiden voor hun goed opgezette en opgevolgde pers-
en publiekscommunicatiecampagne naar aanleiding van de publicatie van hun boek The Codex Fori
Mussolini: A Latin Text of Italian Fascism (Londen: Bloomsbury, 2016)  in Vlaanderen en Nederland.
De (internationale) weerklank toont aan dat de inspanning loont.

Youtube


Anneleen Masschelein
KU Leuven
Culturele Studies

Anneleen Masschelein wordt onderscheiden voor dit project dat ze samen met haar collega’s opzette en
dat een mooie kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap realiseert in het kader van 500 jaar
Utopia. Met de vele facetten wordt een ruim en divers publiek bereikt: een artist-in-residence
programma, een tentoonstelling in het Arenbergpark en een app voor kinderen.


Facebook
Fablab


Vera Meynen
UAntwerpen
Materiaalsynthese

Vera Meynen wordt onderscheiden voor de jarenlange inspanning van het hele Kekulé-cyclus team om
deze lezingenreeks maatschappelijk relevant, interessant en draaiende te houden.

Kekulé


Evgenia Salta
VIB - KU Leuven
Neurowetenschap

Evgenia Salta wordt onderscheiden voor haar interactieve, leer-door-te-ondervinden workshop voor
kinderen, over een thema dat direct relevant is in onze vergrijzende samenleving en velen van ons
aanbelangt. De kinderen pikken niet alleen wetenschappelijke informatie op, ze worden ook aan het
denken gezet over het gebruik van proefdieren, wat een extra dimensie toevoegt.

Karrewiet


Alex Haider
Margret Oberhofer
Arvi Sepp
UAntwerpen
Duitse Letterkunde

Arvi Sepp, Alex Haider en Margret Oberhofer worden onderscheiden voor de volgehouden organisatie van
een reeks evenementen waar het brede publiek op een informele manier kennis kan maken met, of de
kennis kan onderhouden van de Duitse cultuur, literatuur, geschiedenis,… Op een ongedwongen, maar
wetenschappelijk onderbouwde manier wordt de interesse in Duits als taal levendig gehouden.

Deutschcafé


Dirk Lefeber
VUB
Robotica

Dirk Lefeber wordt onderscheiden voor zijn team’s deelname aan het Cybathlon-event, met bijhorende
uitgebreide communicatie via Twitter, Facebook en Youtube in combinatie met regelmatige
nieuwsberichten op de website. Een mooi gegrepen kans om de positieve impact van robotica (ook) wat
aandacht te geven en tegelijk jongeren misschien warm te maken om later deze (studie)richting uit te
gaan.

Cybathlon
Twitter


Ben Verhoeven
UAntwerpen
Computationele Taalkunde

Ben Verhoeven wordt onderscheiden voor zijn veelvuldige deelname aan allerhande initiatieven en
vormingen die op vlak van wetenschapscommunicatie genomen worden (FameLab, Bright Club BXL,
Wetenschapsweek, Dag van de Wetenschap, Kinderuniversiteit). Dit getuigt van een permanente aandacht
en inzet voor wetenschapscommunicatie en een doorgedreven zin om de passie voor zijn
onderzoeksdomein, computationele taalkunde, te delen met een zo groot mogelijk publiek. Zoveel
enthousiasme kan niet anders dan inspirerend werken.

Youtube filmpje 1
Youtube filmpje 2


Freya Blekman
VUB
Deeltjesfysica

Freya Blekman wordt onderscheiden voor haar volgehouden inspanningen om deeltjesfysica via sociale media op een interactieve manier bij millennials te brengen, waardoor ze op een vernieuwende en voorbeeldige manier een moeilijke discipline visibiliteit geeft voor een groot publiek.

Freya Blekcman op Twitter
Het CMS-experiment op CERN op Youtube


Joachim Bresseel
Jérôme Constant
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Biologie

Joachim Bresseel & Jérôme Constant worden onderscheiden voor hun originele citizen-scienceproject “Wandelende takken in de klas”. Daarin worden basisschoolkinderen burgerbiologen en observeren ze nieuwe insectensoorten, waarna ze er ook een naam voor mogen kiezen.


Karrewiet-reportage Wandelende takken in de klas
Interview op Citizen-Scienceportaal Iedereen Wetenschapper


Verolien Cauberghe
Liselot Hudders
UGent
Communicatiemanagement

Verolien Cauberghe & Liselot Hudders worden onderscheiden voor het vertalen van wetenschappelijke inzichten over communicatie en marketing in hun toegankelijke mini-gameserie Game jezelf Reclamewijs!, die via edutainment de reclamewijsheid van jonge burgers versterkt.

Online spel Game jezelf Reclamewijs!
Website van onderzoeksproject Advertising Literacy (AdLit)


Leen Decin
KU Leuven
Sterrenkunde
Leen Decin wordt onderscheiden voor de kwaliteit en het enthousiasme van haar communicatie over hedendaagse onderzoeksresultaten uit de fysica en sterrenkunde als huiswetenschapper bij Van Gils & Gasten, waardoor ze honderdduizenden kijkers laat nadenken over wetenschap.

Airco op rotsachtige exoplaneten in Van Gils en Gasten
Water op Mars in Van Gils en Gasten
Kernenergie in Van Gils en Gasten
Spiegeluniversum in Van Gils en Gasten
Zwaartekrachtgolven in Van Gils en Gasten
Asteroiden en Proxima b in Van Gils en Gasten

Steven Delarue
UGent
Taalkunde
Steven Delarue wordt onderscheiden voor de volgehouden inspanningen om zijn opgemerkte blog over taal, onderwijs en taalonderwijs levendig te houden en de impactvolle verspreiding van de inhoud ervan via sociale en klassieke media.

Blog www.stevendelarue.be

Frank Canters
Philippe De Maeyer
An Steegen
UGent, KU Leuven, VUB
Georgrafie
Het interuniversitaire geo-ICT-project GeoMobiel wordt onderscheiden voor zijn sterk uitgewerkte geomaticaworkshops, die voor leerlingen de wereld van geografische informatiesystemen (GIS), teledetectie en GPS koppelen met het hedendaags onderzoek.

Website GeoMobiel
Facebookpagina GeoMobiel

Joachim Ganseman
UAntwerpen
Informatica
Joachim Ganseman wordt onderscheiden voor de ijver waarmee hij als jonge doctoraatsstudent de Belgische informatica-olympiade heeft gesticht, coördineert en communiceert in beide landshelften, met bijzondere inspanningen voor de toegankelijkheid voor alle leerlingen, ongeacht voorkennis.

Website Belgische informatica-olympiade

Hetty Helsmoortel
UGent
Geneeskunde / kankeronderzoek
Hetty Helsmoortel wordt onderscheiden voor haar talrijke en uiteenlopende media-optredens voor diverse publieken, zoals deze als huiswetenschapper in De Afspraak op CANVAS, waarin ze er als jonge onderzoeker in slaagt om moeilijke onderwerpen op een heldere en correcte wijze te brengen met aanstekelijk enthousiasme.

Persoonlijke website www.hettyhelsmoortel.be

Ons microbioom in De Afspraak
Over Rosalind Franklin in De Afspraak
Bright Club in De Afspraak
CRISPR in De Afspraak
Kanker en pech in De Afspraak
De Tabel van Mendelejev in De Afspraak

Sarah Lebeer
UAntwerpen
Microbiologie

Sarah Lebeer wordt onderscheiden voor haar unieke citizen-scienceproject Ferme Pekes, waarin burgers groenten fermenteren om de bacteriën te kunnen analyseren, en haar indrukwekkende mediacommunicatie over micro-organismen, dankzij een slimme samenwerking met mediapartners, bekende koks en culinaire recensenten.

Homepage Ferme Pekes
Artikel over Ferme Pekes op Citizen-Scienceportaal Iedereen wetenschapper


Natalie Leys
SCK·CEN
Moleculaire biologie

Natalie Leys wordt onderscheiden voor het interactieve en sterk uitgewerkte project Food from Spirulina, dat leerlingen via het uitzicht op lange bemande ruimtereizen motiveerde om te experimenteren met zuurstofproducerende bacteriën, en hen de kans gaf hun ervaringen live te delen met een astronaute in het ISS.

Nieuwsbericht SCK·CEN
Interview tussen ISS-astronaute en Natalie Leys


Martijn Peters
UHasselt
Biomedische Wetenschappen

Martijn Peters wordt onderscheiden voor het professioneel organiseren van het wetenschapspopulariserende congres TEDxUHasselt met prestigieuze namen en een indrukwekkende impact. De enthousiaste doctorandus is daarnaast verdienstelijk deelnemer, winnaar en jurylid van diverse wetenschapscommunicatie-activiteiten.

TEDxUHasselt


Philippe Smet
UGent
Fysica

Philippe Smet wordt onderscheiden voor zijn originele aanpak om duizenden mensen met lichtonderzoek in contact te brengen, via diverse installaties en een interactieve lezing, en door het Gentse Lichtfestival 2015 als slimme kapstok te gebruiken.

De UGent op het Lichtfestival
Philippe Smet op Twitter


Johan Verbraecken
UAntwerpen

Johan Verbraecken wordt onderscheiden voor zijn indrukwekkende en volgehouden inspanningen om het brede publiek, van kinderen tot senioren en van Libellelezers tot nachtverpleegkundigen, voor te lichten over alle aspecten van slaap.

Boek SOS Slaap (uitgeverij Houtekiet)
Slaapcentrum UZ Antwerpen


Isolde Buysse
Jolien Galle
Sanne Van Daele
Sofie Vanassche
Jolien Vanden Wyngaert
KU Leuven
Sociologie

Het team achter “De Grote Prijs voor Sociologie” wordt onderscheiden voor hun knap opgezette wedstrijd die klassen coacht in een uitgewerkt onderzoek en hen zo vertrouwd maakt met de sociologie als studiegebied en met sociologische onderzoeksmethoden in het bijzonder.

De Grote Prijs voor Sociologie

Blogpost "Socio-watte?!"


Karel Van Acoleyen
UGent
Relativiteitstheorie

Karel Van Acoleyen wordt onderscheiden voor zijn vernieuwende lezing “Einstein at the Movies”, die aan de hand van filmfragmenten het brede publiek op (film)festivals en in bioscoopzalen inleidt in de wonderen van de relativiteitstheorie.

Einstein at the Movies


Hanne Heylen
Kelly Houben
Koen Schouteden
Kristiaan Temst
Margriet Van Bael
Stijn Vandezande
KU Leuven
Nanofysica

Het team natuurkundigen van de KU Leuven onder leiding van Kristiaan Temst en Margriet Van Bael wordt onderscheiden voor hun voorbeeldige samenwerking met de makers van de langspeelfilm “Terug naar Morgen”, die clichés doorbrak dankzij wetenschappelijke diepgang en realistische beeldvorming van de onderzoeker(s), en, dankzij film als kwaliteitsmassamedium, de experimentele kwantumfysica een positieve visibiliteit gaf met blijvende impact.

Terug naar Morgen

Nieuwsbericht KU Leuven


Roeland Samson
UAntwerpen
Milieu-ecologie
Eerste jaarprijs (gedeelde eerste plaats): Roeland Samson wordt onderscheiden voor zijn uniek citizen-science-project AIRbezen, waarbij Antwerpenaren betrokken werden bij luchtkwaliteitsmetingen via aardbeienplantjes. De originele wijze waarop het brede publiek inclusief betrokken werd, de kwaliteitsvolle uitvoering van dit pionierswerk, de sterke interactie met en terugkoppeling naar het publiek en de overweldigende schaal en impact van AIRbezen spraken de jury bijzonder aan.

Website van het onderzoeksproject AIRbezen
Nieuwsbericht Wolters-Kluwer

Pascal Borry
Gert Matthijs
KU Leuven
Genetica
Eerste Jaarprijs (gedeelde eerste plaats): Pascal Borry en Gert Matthijs worden onderscheiden voor de wetenschappelijke tentoonstelling Iedereen GENiaal op het Cartoonfestival Knokke-Heist 2014 en het bijhorende boek, die de humane genetica op een zeer originele manier bij het grote publiek brengen. De jury had lof voor de informatieve sterkte, de grote impact en de samenwerking met pers en de artistieke sector.

Nieuwsbericht cartoonfestival Knokke-Heist

Marian Verhelst
KU Leuven
Micro-elektronica
Winnaar van de derde jaarprijs en de EOS Publieksprijs. Marian Verhelst wordt onderscheiden voor enerzijds haar doelgerichte coördinatie van InnovationLab, dat unieke pakketten voor ingenieurprojectwerk ter beschikking stelt van leerkrachten en zo jongeren warm maakt voor wetenschap en techniek, en anderzijds haar wetenschapspopularisatie op nationale media, waarbij zij als ingenieursprofessor met een aanstekelijke passie voor wetenschap en techniek een rolmodel kan worden voor jongeren en kinderen.

InnovationLab

Kevin Ariën
Instituut voor Tropische Geneeskunde
Virologie
Kevin Ariën wordt onderscheiden voor zijn wetenschappelijk advies voor de tv-serie Cordon en de talrijke duidingacties rond de serie en de ebola-epidemie in West-Afrika. Hiermee brengt hij virologie op een toegankelijke manier bij het grote publiek.

Viroloog aan het woord op de website van het ITG

Stijn Baert
UGent
Arbeidseconomie
Stijn Baert wordt onderscheiden voor de voorbeeldige manier waarop hij als jonge onderzoeker zijn arbeidseconomisch onderzoek in de pers brengt, door een structurele samenwerking met de persdienst van zijn universiteit.

Homepage van Stijn Baert

Eric Achten
Peter Paul De Deyn
Geert Dom
Christophe Lafosse
Frank Van Overwalle
Neurowetenschappen
Breinwijzer vzw wordt onderscheiden met de jaarprijs wetenschapscommunicatie voor ​zijn impactvolle activiteiten, die ​talrijke neurowetenschappers ​toelaten ​hun onderzoek en vakgebied op een laagdrempelige wijze bij een groot publiek ​te brengen, met aandacht voor interdisciplinariteit, publieksgerichtheid en interuniversitaire samenwerking.

Breinwijzer.be

Chris Callewaert
UGent
Bio-ingenieur

Chris Callewaert (Dr. Armpit) wordt onderscheiden voor de gedrevenheid waarmee hij als jonge onderzoeker zijn microbiologisch onderzoek omtrent lijfgeur naar een breed publiek communiceert en daarbij de wetenschap gebruikt om taboes te doorbreken.

DrArmpit.com


KU Leuven
Geschiedenis

De onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 (KU Leuven) wordt onderscheiden voor de dynamiek waarmee de blog Cultuurgeschiedenis.be — dankzij de collectieve inspanning van de hele onderzoeksgroep, inclusief jonge onderzoekers — op een aantrekkelijke en opgemerkte manier de cultuurgeschiedenis onder de aandacht brengt van het grote publiek.

Blog Cultuurgeschiedenis.be


Leen Engelen
LUCA School of Arts, KU Leuven
Film- en mediastudies

Leen Engelen wordt onderscheiden voor haar wetenschappelijke ondersteuning bij De Grote Oorlog in de Belgische film, een prestigieus werk op vlak van filmgeschiedenis met een blijvende weerslag.

Cinematek: De Grote Oorlog in de Belgische film


Sophie Mossoux
VUB
Geografie

Sophie Mossoux wordt onderscheiden voor de ontwikkeling van haar originele bordspel Hazagora, waarmee ze jongeren inzicht geeft in complexe mens-milieu-interacties bij geologische rampen, na een indrukwekkende voorbereiding van uittesten en vertalen.

Website Hazagora


Patrick Mullie
Erasmushogeschool Brussel VUB
Voedingsleer
Patrick Mullie wordt onderscheiden voor de indrukwekkende omvang van zijn communicatie rond voedingsvoorlichting op radio, televisie, kranten en online media, waarmee hij veel mensen van correcte en onafhankelijke informatie voorziet.

Representatief artikel in De Morgen

Wouter Rogiest
UGent
Wachtlijntheorie (wiskunde/ingenieurswetenschappen)
Wouter Rogiest wordt onderscheiden voor zijn snelle mediareacties op actuele thema's, gesteund op berekeningen en simulaties over Walibivoorsteekpassen, ritsen en verkiezingen, die de maatschappelijke relevantie van wiskunde aantonen.

De wiskunde achter de Walibi-pas
Eos: Ritsen: is laat invoegen beter?

Marit Van Cant
VUB
Archeologie
Marit Van Cant wordt onderscheiden voor het coördineren van de reiniging van historisch menselijk botmateriaal door vrijwilligers en het participatief en wetenschappelijk geïnformeerd betrekken van het publiek bij het archeologisch onderzoek.

Ex Situ: Botten uit Deinze

Johan Wagemans
KU Leuven
Experimentele psychologie

Johan Wagemans wordt onderscheiden voor zijn massa-experiment "Het geheugen van Vlaanderen", dat op één dag 14 139 personen van alle leeftijden na online geheugentesten informeerde over neurowetenschappelijk onderzoek.

Het geheugen van Vlaanderen op Dag van de Wetenschap 2014
Homepage Gestaltrevision


Magda Vincx
UGent
Mariene wetenschappen
Magda Vincx wordt onderscheiden met de eerste jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de gedreven wijze waarop zij, samen met het consortium marine@ugent, in haar project ‘Marine Art’ synergie creëert tussen kunst en wetenschap; en voor het project ‘Duurzame Vis’, dat aandacht richt op de zee en haar bedreigingen en toont hoe jongeren duurzame keuzes kunnen maken.

Projectwebsite Marine@UGent
Facebookpagina Marine Art

Ann Dooms
iMinds / VUB
Ingenieurswetenschappen
Ann Dooms wordt onderscheiden met de tweede jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de opgemerkte en diverse manieren waarop zij haar onderzoek, waarin wiskunde met kunst vermengd wordt, op een heldere manier kan vertalen naar een heel breed publiek, en zo de interesse voor de wiskunde kan aanwakkeren.

Voorstelling De wiskunde van het cybertijdperk op Eos-website
Website Closer to Van Eyck

Frederik Anseel
Karen De Visch
Wouter Duyck
Stijn Vanheule
UGent
Psychologie
Prof. Frederik Anseel, Karen De Visch, Wouter Duyck en Stijn Vanheule worden onderscheiden met de derde jaarprijs wetenschapscommunicatie voor de volgehouden inspanning om de mooi gemaakte, inhoudelijk sterke en opgemerkte blog mensenkennis.be op te zetten rond de verschillende aspecten van de psychologie.

Blog Mensenkennis.be
Website Wouter Duyck

Eliane Deschrijver
UGent
Psychologie

Eliane Deschrijver wordt onderscheiden voor de organisatie van het wetenschapspopulariserende congres TEDxGhent. Vanuit haar positie als doctoranda was zij hoofd van het vrijwilligersteam dat het programma heeft samengesteld.

Website TEDxGhent


Wim François
Violet Soen
KU Leuven
Geschiedenis

Wim François en Violet Soen worden onderscheiden voor hun initiatieven om de erfenis van de zestiende-eeuwse Reformaties aan een breder publiek kenbaar te maken, zoals hun tentoonstelling en digitaliseringsproject rond Luther, en het concert en de tentoonstelling rond het Concilie van Trente.

Artikel op Vlaamse erfgoedbibliotheek

Concert rond zestiende-eeuwse religieuze geschiedenis


Anneleen Kenis
KU Leuven
Geografie, bio-economie

Anneleen Kenis wordt onderscheiden voor haar boek De mythe van de groene economie, waarin zij de resultaten van haar doctoraatsonderzoek vertaalt naar het brede publiek, om zo in te spelen op het maatschappelijk debat.

Het boek De mythe van de groene economie
Facebookpagina De mythe van de groene economie


Didier Pollefeyt
KU Leuven
Theologie

Didier Pollefeyt wordt onderscheiden voor de Thomas-nieuwsbrief rond godsdienst, die dankzij zijn uitzonderlijk goede uitvoering een publiek bereikt dat veel breder is dan de didactische gemeenschap rond religie.

De Thomas-nieuwsbrief
Website van Didier Pollefeyt


Jo Tollebeek
Jean-Christophe Verstraete
KU Leuven
Geschiedenis en taalkunde

Jo Tollebeek en Jean-Christophe Verstraete worden onderscheiden voor het tijdschrift ‘Karakter’ en het boek ‘Onweerstaanbaar veranderlijk’, waarin de universaliteit van de wetenschap mooi weergegeven wordt over alle grenzen van disciplines heen.

Wetenschapsblad Karakter
Het boek Onweerstaanbaar veranderlijk op Leuven University Press


Vincent Van Eylen
Aarhus University, Denemarken; KU Leuven
Sterrenkunde

Vincent Van Eylen, voor het enthousiasme waarmee hij als jonge doctorandus een opgemerkte blog onderhoudt over sterrenkunde.
De weblog Een wondere wereld


Maité Van Rampelbergh
VUB
Geologie, Klimaat

Maité Van Rampelbergh wordt onderscheiden voor de wijze waarop zij reeds als jonge doctoranda een grote inspanning levert om - in samenwerking met de vzw Bekina - workshops te organiseren om intensief rond de wetenschap van het klimaat te werken met hoogbegaafde jongeren.

Website Climate Challenge
Website Maité Van Rampelbergh


Philippe Cara
Ingrid Daubechies
Sabien De Mont
Inneke Van Gelder
VUB
Wiskunde

De medewerkers van de vakgroep Wiskunde van de VUB worden onderscheiden voor het project “Wiskunnend Wiske”, waarbij op een vernieuwende wiskundig-didactische manier het enthousiasme voor wiskunde bij jongeren aangewakkerd wordt, met klemtoon op samenwerking en groepswerk.

Projectwebsite Wiskunnend Wiske


Paul Levrie
Rudi Penne
UAntwerpen
Wiskunde

Winnaars van de EOS Publieksprijs: Rudi Penne en Paul Levrie worden onderscheiden voor hun bijzondere boek De pracht van priemgetallen, waarin zij de schoonheid van de wiskunde helder weergeven zonder verlies aan diepgang.

Recensie van De pracht van priemgetallen op Doorbraak
Blogtekst over De pracht van priemgetallen op de weblog van de auteurs


Jorgen D’Hondt
VUB
Deeltjesfysica
Jorgen D'Hondt is deeltjesfysicus (VUB) en secretaris van de Raad van Bestuur het CERN. De 'WOW! van de kwantumfysica' was een reeks van 4 workshops, georganiseerd aan de VUB, voor jongeren. Hij organiseert ook reizen voor jongeren naar het CERN.

Didier Vangeluwe
KBIN
Ornitholoog

1e Laureaat van de Jaarprijs 2013

Didier Vangeluwe is werkzaam bij het KBIN als hoofd van de Belgische Ringdienst. De ornitholoog onderzoekt wereldwijd het trekgedrag en de populatiedynamica van vogels, met speciale aandacht voor bedreigde vogelsoorten. De slechtvalk (Falco peregrinus) is één van deze vogels in gevaar: door het gebruik van DDT was de soort in de jaren '60 uitgestorven in België en buurlanden. Sinds 2004 zijn ze echter terug, nota bene in het hartje van Brussel, waar ze elk jaar hun nest maken in de noordtoren van de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal.

In 2005 riep Didier Vangeluwe het project 'Valken voor iedereen' in het leven, waarbij het doen en laten van het koppeltje slechtvalken en zijn kroost via een camerasysteem dag en nacht live kan worden gevolgd. "'Valken voor iedereen' is voor mij een manier om de pracht en de fragiliteit van de natuur te kunnen tonen, maar ook de capaciteit die ze heeft om zich aan te passen", vertelt Didier Vangeluwe. "Daarenboven is het een verrijking om de natuur te observeren, en dat wilde ik met zoveel mogelijk mensen delen. Op die manier is het een opstapje naar, een aantrekking tot de wetenschap."


Hugo Thienpont
Fotonica

2e Laureaat van de Jaarprijs 2013

In het Atomium presenteerde Hugo Thienpont afgelopen jaar zijn onderzoeksgebied fotonica - wetenschap van het licht - in een wervelende wetenschapsshow aan een jong publiek. De jeugdige toeschouwers namen enthousiast deel aan de show die Thienponts team van jonge vorsers verzorgden over de unieke eigenschappen van licht en fotonen, en de toepassingen van die wetenschap in geneeskunde, energieopwekking, datacommunicatie, beeldschermen en energiezuinige verlichting.

De volledige show was opgebouwd uit zes modules, en werden elk gebracht door 1 of meerdere, jonge, dynamische vorsers, zelf actief in dat domein van de fotonica. Samen vormden de modules een visueel aantrekkelijke en leerrijke show voor het publiek, dat actief bij de experimenten of demonstraties werd betrokken.

Fotonica, de wetenschap en technologie van het licht, is een zeer brede onderzoeksdiscipline en heeft een impact op ieders dagelijkse leven. Hugo Thienpont leidt de fotonica onderzoeksgroep B-PHOT aan de VUB. Het is één van de toonaangevende onderzoeksgroepen in de fotonica in Europa. Met haar onderzoek rond nieuwe lichtbronnen, zoals lasers voor medische toepassingen en LEDs voor energiezuinige verlichting, efficiënte zonne-energie-collectoren, optische lab-on-chips met o.a. toepassing in medische diagnose, en 3-dimensionale beeldschermen, overspant B-PHOT de belangrijkste onderzoeksdomeinen van de fotonica.


Stéphane Symons
KU Leuven
Wijsbegeerte

3e Laureaat van de Jaarprijs 2013

Stéphane Symons is filosoof aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en is de academisch verantwoordelijke van het jaarlijkse Feest van de Filosofie in Leuven, dat in 2014 aan zijn vijfde editie toe zal zijn. "Met het Feest van de Filosofie willen we de wijsbegeerte naar het brede publiek brengen. Niet alleen met de traditionele colleges en debatten, maar ook met een film- of theatervoorstelling, een tentoonstelling of een filosofische stadswandeling. Het thema is telkens maatschappelijk relevant. Bij de vorige editie was dat 'economie en waarde'. We kiezen ook steeds een hoofdspreker met internationale faam, van wie de vertaalde boeken beschikbaar zijn in de reguliere boekhandel. Voor de eerste editie was dat bijvoorbeeld Hans Achterhuis."

"We mikken op een ruim publiek qua leeftijd en nationaliteit: er zijn workshops voor kinderen en sessies in het Engels voor internationale studenten en bezoekers. Ook qua achtergrond is het publiek divers: je hoeft geen oud-student filosofie te zijn!" En de formule blijkt aan te slaan: bij de vorige twee edities waren de 650 tickets telkens uitverkocht. "Filosofie lijkt een revival te kennen door de crisis die onze maatschappij doormaakt: filosofen kunnen dan helpen de oorzaken van maatschappelijke problemen te verwoorden en gaan op zoek naar mogelijke oplossingen."


Gino Baart
KU Leuven
Bioloog

Gino Baart is plantensysteembioloog aan de KU Leuven. Hij is realisator van Vestrock (Junior) University op het Vestrock festival te Hulst (NL). Vestrock University wil festivalgangers op een laagdrempelige manier informeren en inspireren op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en andere populaire wetenschappelijke onderwerpen.


Maarten Boudry
UGent
Wetenschapsfilosofie

Maarten Boudry (wetenschapsfilosoof, UGent) is o.a. bekend van zijn reeks opiniestukken in de media en het boek 'De ongelovige Thomas heeft een punt', i.s.m. Johan Braeckman. De feilbaarheid van het menselijk redeneervermogen is een centraal gegeven.


Karen De Coene

Met de tentoonstelling 'Liber Floridus 1121' heeft de Gentse kunsthistorica Karen De Coene het moeilijk toegankelijke middeleeuwse wereldbeeld aan de hand van een oorspronkelijk manuscript aanschouwelijk gemaakt. De tentoonstelling vond een evenwicht tussen trouw aan de wetenschappelijke inhoud en duidelijke communicatie.


Wim Dehaene
KU Leuven
Micro-elektronica

Wim Dehaene is onderzoeker in de micro-elektronica (KU Leuven) en is organisator van het 'Project IR13: ingenieur op 13 jaar'. In deze reeks workshops maken kinderen van de 1e graad S.O. kennis met de basisprincipes van de ingenieurswetenschappen.


Pieter D'Hoine
Bart Pattyn
KU Leuven

Pieter d'Hoine en Bart Pattyn zijn de verantwoordelijken van de lessen voor de XXIe eeuw aan de KU Leuven. Ze zijn vooral verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma van de lessen, het inleiden van de sprekers en het modereren van de discussies.


Godelieve Gheysen
Een diepteanalyse van het politieke landschap van drie grootmachten. Het Russische politieke en economische systeem onderging diepgaande veranderingen na de implosie van de USSR. India is een goed functionerende federatie en een betrouwbare rechtsstaat. Wat kan Europa leren van de bestuurswisselingen in het Chinese bestuursapparaat?

Joseph Indekeu
KU Leuven
Fysica

In 'Het schouwtoneel van de kwantumfysica' demonstreert en verduidelijkt Joseph Indekeu (KU Leuven, Fysica) de ontdekkingen en toepassingen van de kwantumfysica voor het brede publiek door middel van een zelf ontworpen en zelf uitgevoerde show.

Youtube Playlist


Bram Vanderborght
VUB

Bram Vanderborght (VUB) heeft met zijn internationale wedstrijd RoboCup Junior aandacht voor het warm maken voor een carrière in wetenschap en techniek. In de RCJ maken jongeren een robot die het internationaal moet opnemen in een aantal behendigheidsopdrachten.


Jan Tytgat
KU Leuven
Toxicologie

Jan Tytgat leidt het Labo voor Toxicologie en Bromatologie aan de KU Leuven en wordt vaak gevraagd om consumentenadvies te geven over voedingsmiddelen en medicijnen, bv. in het Radio2-programma 'Inspecteur Decaluwé' en in 'Ook Getest op Mensen'.


Wim Verbeke
UGent
Landbouweconomie

Wim Verbeke is als landbouweconoom verbonden aan de UGent, en hij heeft periode 2011-2012 enkele opgemerkte opiniestukken gepubliceerd. Hij verstaat de kunst om snel, accuraat en bewust in te spelen op concrete nieuwsfeiten die het brede publiek aanspreken.


Francis Wyffels
UGent
Robotica

Francis wyffels (UGent, robotica) is mede-oprichter van Dwengo, een vzw die wetenschapsbeleving met behulp van het programmeren van microcontrollers aan klassen aanbiedt. De jongeren en leraars krijgen de kans om zelf met robots aan de slag te gaan.


Gert Peersman
UGent
Economie
Gert Peersman (UGent, Economie) is vooral bekend van zijn tweewekelijkse column in De Standaard, waarin hij duiding geeft over de economische actualiteit en zo bijdraagt tot de opinievorming. Hij is auteur van het boek 'De Perfecte Storm', dat gaat over de oorzaken van de financiële crisis.