Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit opnieuw samengesteld

Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit opnieuw samengesteld

Sjoemelende onderzoekers zijn een vloek voor de wetenschap. Hun werk leidt tot onbetrouwbare “wetenschappelijke” resultaten en dus verkwisting van publiek geld.

Vier jaar geleden werd een Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit opgericht. Voorzitter André Van Steirteghem: “De VCWI behandelt klachten van vermeende wetenschapsfraude. Eerst wordt een zaak onderzocht door de universiteit zelf, waarna de VCWI een tweede advies kan geven.”

Op 7 oktober werd de VCWI officieel 4 jaar. Het mandaat van de eerste leden liep ten einde en een comité van toezicht stelde de nieuwe leden aan. Prof. em. André Van Steirteghem wordt herbenoemd tot voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar. Hij is professor reproductieve geneeskunde aan het Universitair Ziekenhuis van Brussel, één van de grondleggers van de ICSI-techniek voor kunstmatige bevruchting en houder van verschillende eredoctoraten. Ook Jan De Houwer (UGent, psychologie), Steven Gillis (UAntwerpen, taalkunde), Els Van Damme (UGent, plantenbiochemie) en Sabine Van Doorslaer (UAntwerpen, materiaalfysica) werden bevestigd voor een hernieuwd mandaat.

Vier nieuwe leden zullen zich in de volgende vier jaar buigen over dossiers van wetenschapsfraude. Het gaat om Ann Nowé (VUB, computerwetenschappen / artificiële intelligentie), Ivo Lambrichts (UHasselt, regeneratieve geneeskunde), Gert Storms (KU Leuven, cognitieve psychologie) en Séverine Vermeire (KU Leuven / UZ Leuven, darmziekten). Vier leden verlaten de VCWI: Marcel Ameloot (UHasselt, biofysica), Ludo Froyen (KU Leuven, materiaalkundig ingenieur), Jean Paul Van Bendegem (VUB, filosofie) en Christel Van Geet (KU Leuven / UZ Leuven, kinderoncologie).

De nieuwe leden worden geïnaugureerd op een symposium over wetenschappelijke integriteit op woensdag 18 oktober, in het Paleis der Academiën in Brussel. Daar zal onder andere gedebatteerd worden over hoe media communiceren over fraudegevallen en over de betekenis van open science voor integriteit in het onderzoek.