Nieuwe publicatie in Verhandelingen Nieuwe Reeks

Nieuwe publicatie in Verhandelingen Nieuwe Reeks

De wereld van de Zuidelijke geleerden

In 2016 was het tweehonderd jaar geleden dat de Brusselse Academie, na in de Franse Tijd te zijn afgeschaft, werd heropgericht. De Académie royale de Belgique (ARB) en de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) wilden deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dit boek is er het resultaat van: een reeks studies waarin de werking en betekenis van de Brusselse Academie in de tijd van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden voor het eerst worden belicht. Hier wordt de wereld van de Zuidelijke geleerden in de jaren 1816-1830, maar ook bij de regimewisseling na de ‘Belgische Revolutie’, in haar volle breedte verkend. De restauratie van de oude ‘Theresiaanse’ Academie, de politieke en sociale kaders waarin zij onder Willem I functioneerde, de rol die zij speelde in de integratie van de beide rijksdelen van het ‘Verenigd Koninkrijk’, de wijze waarop haar leden werden gerekruteerd: het zijn aspecten van een institutionele biografie die nooit eerder in het onderzoek aan bod kwamen. Maar er is natuurlijk ook de wetenschapsbeoefening. Van de wiskunde en de natuurwetenschappen over de sociale fysica tot de geschiedschrijving en de studie van de taal: de Zuidelijke geleerden exploreerden, zo illustreert deze bundel, vele terreinen. Het beeld dat uit dit boek oprijst, is dat van een echt Europees fenomeen: een Academie die naar Frans model een staatsinstituut was en zich tegelijk naar Engels voorbeeld een social club toonde. 

J. TOLLEBEEK, E. WITTE, G. KURGAN, De wereld van de Zuidelijke geleerden. Le monde des savants du Sud des Pays-Bas. De Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles onder Willem I. L’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles sous Guillaume Ier, (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Nieuwe reeks, 32), Peeters, Leuven, 2018 (ISBN : 978-90-429-3614-0).

Autuers: Jo Tollebeek, Els Witte, Ginette Kurgan, Freddy Dumortier, Hervé Hasquin, Remieg Aerts, Pieter Dhondt, Jean Paul Van Bendegem, Nele Bracke, Joep Leerssen, Klaas van Berkel en Olivier Damme.

Boek bestellen - € 54 via Uitgever Peeters

 

Meer informatie over het symposium met tentoonstelling in 2016
met videomontage van Francis Strauven

Informatie over publiceren in de KVAB-reeksen bij Uitgeverij Peeters